Harkinnassa sisällöntuotannon ostaminen työnantajakuvan rakentamiseen? 3 hyvää syytä, joita et ehkä tullut ajatelleeksi

Harkinnassa sisällöntuotannon ostaminen ulkoiselta kumppanilta? Sisällöntuotanto työnantajakuvan rakentamiseen – jota HR-sisältömarkkinoinniksikin kutsutaan – on erityisosaamista. Sen lisäksi, että työ kysyy sisällöntuotantotaitoja, se on myös systemaattisuudessaan ja jatkuvuudessaan vaativaa ja aikaa vievää hommaa.

Moni tekee HR-sisältömarkkinointia oman talon sisäisen tiimin voimin, ymmärrettävistä syistä. Sisältöä suunniteltaessa ajatus myös tuntuu helposti lähestyttävältä – uratarinat, tekijäesittelyt ja blogitekstit eivät sisältömuotoina tunnu niin vaikeilta taklattavilta.

Sisällöntuotannon ostaminen ulkoiselta kumppanilta 

HR-sisältömarkkinointi muistuttaa jonkin verran sisältömarkkinoinnin tekemistä kuluttajayleisölle, olematta kuitenkaan varsinaisesti sitä. Kasvottoman yrityksen äänellä puhumista se ei missään nimessä ole. Sisältömarkkinoinnin tekeminen työnantajakuvallisiin tarkoituksiin on tänä päivänä oma osaamisalansa, jonka ostamista ulkopuoliselta kumppanilta kannattaa harkita siinä missä muunkin erityisosaamisen ostamista omat tavoitteenne ja resurssinne huomioiden.

Jo nämä ajatukset ovat mielestäni tärkeitä pohdittavia tavoitteellisesta HR-markkinoinnista vastaavalle inhouse-tekijälle. Sen lisäksi itse HR-sisältömarkkinoinnin tekijänä ja konsulttina jo muutaman vuoden toimittuani mielessäni on pyörinyt kolme muutakin hyvää syytä sisällöntuotannon ostamiseen ulkopuoliselta. Näitä et välttämättä tullut vielä ajatelleeksi!

1. HR-sisältömarkkinoinnin konsultti osaa löytää erottumiskulmanne ja vahvuutenne työnantajana

Vaikka talossanne olisi vahvaa sisällöntuotanto-osaamista, HR-sisältömarkkinoinnin tekemisen kinkkisin nykypäivän haaste piilee lisääntyneessä kilpailussa talent-yleisön huomiosta. Moni yritys tätä työtä nimittäin jo systemaattisesti tekee ja huomion voittaminen hyvälläkin sisällöllä on selvästi vaikeutunut.

Alan kokenut konsultti on nähnyt monta casea ja tietää, miten huomion voittaminen on vielä mahdollista. Hän osaa tunnistaa usein toistuvat näkökulmat ja tietää välttää niitä. Talent-yleisön silmissä sisällöllä erottuminen ja mieleen jääminen on olennaista, sillä se juuri on onnistuneen työnantajakuvan rakentamisen idea ja salaisuus. Kuluneesta näkökulmasta kerrottu, läpikahlatun aihepiirin asia ei herätä huomiota, eikä jää yleisön mieleen.

Ensimmäinen syy sisällöntuotantoavun ostamiseen on siis ulkopuolisen konsultin kokemus, joka auttaa teitä etsimään sellaiset erottumiskulmat ja vahvuudet, joita itse välttämättä ette vielä tulleet ajatelleeksi. 

2. Viimeisimmät trendit sekä vaikuttamisen ja sisällöntuotannon tekniikat käytössänne

Kokemus on kerryttänyt myös silkkaa dataa ja faktoja siitä, millainen sisältö todella toimii. Sisällöntuotannon ostaminen siis auttaa sinua, jottei tarvitse mennä mutulla, vaan tarpeeseesi löydetään takuulla oikeat sisällöntuotannon ja vaikuttamisen tekniikat. HR-markkinointihan on lopulta vaikuttamista: markkinointiviestien avulla pyrimme vaikuttamaan kohdeyleisön pyrkimyksiin ja toimintaan molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Myös vaikuttamisen tekniikat ovat erityisosaamista. Erityisosaamiseksi luetaan myös esimerkiksi tarinallistaminen, joka on tänä päivänä yksi sisällöntuotannon päätrendeistä. HR-sisältömarkkioinnin tekeminen on konsultille jokapäiväinen työ ja meillä Eminessä yksi liiketoimintamme strategisista valinnoista on jatkuva osaamisemme kehittäminen. Käytämme siis merkittävän osan työajastamme trendien luotaamiseen sekä osaamisemme ylläpitämiseen ja kasvattamiseen edelläkävijätasolla.

3. Haastattelusta voi saada enemmän – molemmat osapuolet

Sisällöntuotantoprosessi alkaa usein yrityksen tavoittelemaa kohdeyleisöä edustavan, yrityksen oman työntekijän haastattelusta. Sovimme haastateltavan kanssa rauhallisen ja kiireettömän hetken keskustelulle usein puhelimitse tai videoyhteydellä. Eminen kehittämä Sankariuratarinan konsepti nostaa työntekijän tarinan sankariksi, jolloin sisällöntuotantoprojekti keskittyy erityisesti työntekijän kokemusten, sisäisen motivaation ja uravalintaan ajaneiden tekijöiden käsittelyyn ja tarinallistamiseen.

”Olipas mukava aamun aloitus. Näitä asioita tulee harvemmin arjessa mietittyä näin syvällisellä tasolla. Ulkopuoliselle kertoessa sitä pohtii myös uudella tavalla omien kokemusten, motivaatiotekijöiden ja uravalinnan sanoittamista.”

Olen saanut tämän tyyppistä palautetta haastateltavalta useasti haastattelun lopuksi. Tämä on itseasiassa myös minulle konsulttina yksi motivoivimmista asioista työssäni. Kiireinen arki, tavoitteet ja työprojektit saattavat rullata pitkiäkin aikoja, mutta joskus on hyvä pysähtyä miettimään, miksi sitä kaikkea oikein tekeekään. Usein keskustelu ulkopuolisen sisällöntuottajan kanssa saattaa olla työntekijälle juuri tällainen pysähdys ylpeyden kokemiselle, uusienkin näkökulmien löytymiselle ja omasta työstä inspiroitumiselle.

Harkinnassa sisällöntuotannon ostaminen työnantajakuvan rakentamiseen? Ota yhteyttä kirjoittajaan ja kysy lisää >>

Emine_HR-markkinointi

Opi lisää HR-markkinoinnista ja vaikuttamisesta!

Millainen on HR-markkinointi osaamisalueena? Kuuntele podcast>>

Mitä vaikuttaminen on? Kuuntele podcast>>

Mitä eroa on eettisellä ja manipuloivalla vaikuttamisella? Kuuntele podcast>>

Tarinallistaminen markkinointiviestinnässä – kuuntele podcast>>

Article image with title: Say hello to Instagram SEO - How to be better discovered on Instagram, written by Susanna Rantanen. With a graphic image of a young man creating content with lots of Instagram likes pouring on his content.
10/06/2024

Say hello to Instagram SEO

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

Saattaisit pitää myös näistä
Article image with title: Say hello to Instagram SEO - How to be better discovered on Instagram, written by Susanna Rantanen. With a graphic image of a young man creating content with lots of Instagram likes pouring on his content.
10/06/2024

Say hello to Instagram SEO

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating