Tietosuojaseloste

Päivitetty 10.2.2022

Rekisterin ylläpitäjä

Employer Branding Agency Emine Oy Y-tunnus: 2508042-2 Lönnrotinkatu 5, 2. krs, 00100 Helsinki

Rekisterin yhteyshenkilö

Susanna Rantanen, susanna(at)emine.fi

 Rekisteriin liittyvät sivustot

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

 • Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
 • Kuukauden Vinkki (sähköpostilista)
 • ”Oppaan ladanneet/videon tilanneet” tmv. (sisältöperusteiset sähköpostilistat)
 • Verkkokurssin odotuslistalle liittyneet
 • Weekly Podcast Email
 • Talent Marketing School updates
Tietosuojalaki 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri koostuu emine.fi, modernemployerbrand.com ja talentmarketingschool.com sivuilta uutiskirjeiden, viikkokirjeiden, maksuttomien oppaiden, videoiden ja muiden maksuttomien vinkkien ja ohjeiden tilaamisen sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettavia osoitteellisia lähetyksiä. Asiakkaan, sivustokävijän, kursseille, valmennuksiin, webinaareihin, kilpailuihin, arvontoihin osallistuvien yritysten, yhteisöiden ja henkilöiden henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
 • tuotteiden ja palveluiden markkinointi, myynti ja toteuttaminen sekä tietojen tilastointi ja analysointi
 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Instagramin, LinkedInin ja Twitterin sosiaalisen median markkinointiin tai sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
Sinusta kerättävät tiedot Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot
 • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.
Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta yritys saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran. Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen experience (at) emine.fi

Tietojen luovutus

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille: Tietolähteet Henkilötiedot saadaan, kun henkilö tilaa uutiskirjeen, lataa jonkin maksuttoman oppaan, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen tai palvelun, liittyy ilmaisiin webinaareihin, kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Suojaus Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi taloushallinnosta vastaava yritys tai markkinointiin keskittyvä yritys. Yritys antaa käyttöoikeuden tarvittavuuden perusteella, tarkistaa käyttöoikeudet säännöllisesti ja lopettaa käyttöoikeuden 24 tunnin kuluessa työntekijän irtisanomisesta tai yhteistyökumppanin sopimuksen irtisanomisesta. Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§) Suoramarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Susanna Rantanen, Emine Oy, Lönnrotinkatu 5, 2. krs, 00100 Helsinki. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Employer Branding Agency Emine Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen sähköpostikirjeen lopussa olevien linkkien kautta. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä. Rikkomuksista ilmoittaminen Parhaista ponnisteluista huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet. Käyttäjän velvollisuudet Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus. Käyttäjän oikeudet Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:
 • Tiedonsaantioikeus
 • Käsittelyn rajoittamisen oikeus
 • Korjausoikeus
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
 • Tietojen siirto-oikeus
Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä kokevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille Sivuston sisältö, e-kirjat, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat, työkirjat, blogipostaukset sekä sähköpostikirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi laitteen (tietokone/mobiililaite) selaimeen. Näin yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua – riippuen sen käyttötarkoituksesta. Kaupallisten sivustojen tapaan, yritys käyttää omilla sivuillaan evästeitä.  Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla. Mitä evästeitä yritys käyttää? Yritys käyttää seuraavia evästeitä:
 • analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)
 • kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja)
 • kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä)
Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa. Evästeiden poistaminen Jos haluat poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, sinulla on siihen täysi oikeus. Sinun kannattaa tutustua selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. On kuitenkin tärkeää huomata, että jos päätät toimia näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.
Rekisteriselosteen ja tietosuojan päivittäminen Rekisteriseloste ja tietosuoja -sivu tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Rekisteriselosteen ja tietosuojan viimeisin päivityspäivä näkyy tämän sivun yläosassa ja alaosassa. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa. Muut mahdolliset oikeudet Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. | tietosuoja@om.fi Lisätietoja Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla experience (at) emine.fi Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 10.2.2022