Leo +358 40 707 6183 | experience@emine.fi

Vaikuttava

Työnantajabrändi

Metodi™️

Strateginen työnantajakuvan viestintäsuunnitelma – Systemaattinen markkinoinnin metodi
kehittäjä Eminen Susanna Rantanen

Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ on moderni työnantajabrändin rakentamisen metodi. Kehitin metodin aikanaan erityisesti digitaalisen ajan kasvuyritykset mielessäni, sillä liian moni asiakkaistamme koki osaajapulan hidastavan tai vaikeuttavan yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamista. Vuosikymmenen kestänyt jatkuva toimintaympäristön muuttuminen, epätietoisuus sekä epävarmuudet ovat pakottaneet kaikki työnantajat pitovoimansa ja vetovoimansa kehittämiseen ja kirkastamiseen. Siksi metodiamme hyödyntävätkin jo lukuiset Suomessa ja kansainvälisesti toimivat yritykset.

Mikä Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ on?

Tehokas työnantajakuvaviestinnän strategia

Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ hyödyntää tarinankerronnan, vakuuttavan viestinnän ja suostuttelumarkkinoinnin tekniikoita, jotta yritys saavuttaa Vaikuttavan Työnantajabrändin.

Systemaattinen markkinoinnin metodi

Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ hyödyntää viestintää ja markkinointia kutsuakseen yrityksen työnantajakuvan kohdeyleisöön kuuluvia (passiivisia työnhakija-) osaajia Informaatioajan Hakijan Polulle yrityksen kanssa aina siihen asti, että osaaja on valmis konvertoitumaan.

Asemoi osaajan Tarinan Sankariksi ja yrityksen LUOTETUKSI Oppaaksi

Metodimme sisältämä ajattelutavan muutos vaikuttaa erittäin tehokkaasti kohdeyleisön huomion kestävään voittamiseen, yksiselitteisen työnantajakuvan muodostumiseen sekä vetovoimaisen työnantajabrändi-aseman saavuttamiseen.

Tämä [tekemänne] työnantajakuvan viestintäsuunnitelma on oppikirjaesimerkki siitä, miten strategia jalkautetaan viestinnän keinoin.

Asiakasyrityksen viestintäjohtaja

Miten Vaikuttava Työnantajabrändi®️ muotoillaan?

1. Strategiset valinnat

Työ käynnistyy aina strategiatasolta. Strategia on tärkeä, sillä siinä tehdään valinnat suuntaviivoista ja tavoitteista. Arjen työ helpottuu, kun tiedetään koko ajan, mihin tulee keskittyä, mille voi sanoa ei ja miltä onnistuminen näyttää.

Metodimme strategia on puristettu vain muutamaan sivuun. Siinä on kaikki olennainen, eikä mitään ylimääräistä. Tämän vuoksi VTAB-strategia toimii käytännön työn ohjauksessa erinomaisesti. Siitä on nopea tarkastaa strategiset valinnat ja suunta.

 

2. VIESTINTÄSUUNNITELMA

Metodimme lupaama vaikuttavuus vahvistuu brändin yleisössä  Informaatioajan Hakijan Polun vaiheiden aikana. Työnantajabrändi syntyy tunnetasolla yleisön kokemuksiin, ajatuksiin, näkökulmiin ja tunteisiin vaikuttamalla vakuuttavan ja vaikuttavan viestinnän keinoin.

Viestintäsuunnitelma sisältää valittujen kattoteemojen mukaiset sisältökonseptit ja tuotettavien sisältöjen muodot sekä urasivuille että sosiaaliseen mediaan.

3. Sisällöntuotanto

Viestintäsuunnitelman toimeenpano edellyttää suunnitelman mukaisten sisältöjen tuotantoa. Asiakas voi toteuttaa sisältöjä itse suunnitelman mukaiseen tahtiin tai me voimme toimia asiakkaan sisällöntuotantokumppanina.

4. varsinainen toimeenpaneminen

Tämän jälkeen Vaikuttava Työnantajabrändi®️ työ voi alkaa!  Käytännössä asiakkaalle tehtyä strategista työantajakuvan tai työnantajabrändin viestintäsuunnitelmaa jalkautetaan suunnitellun julkaisuaikataulun mukaisin toimenpitein.

Onnistuminen, eli asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitoutumista suunnitelman toteuttamiseen viikkotasolla. Onnistumista seurataan strategisten valintojen mukaisin mittarein ja syklein.

Eminen Susanna sparrasi minua ja tiimiämme työnantajabrändistrategian kuvaamisessa sekä tavoitteiden kirkastamisessa ja määrittämisessä.
Aloitimme työpajailulla ja pienellä valmennuksella ja etenimme Vaikuttava Työnantajabrändi™️ -strategian laatimiseen Eminen metodin mukaan.
Vastasin strategian määritystyöstä muun työn ohessa ja meiltä tähän meni aikaa yhteensä muutama kuukausi. Sinä aikana tapasimme Susannaa strategiasparraussessioiden tiimoilta useamman kerran. Käsittelimme meille olennaisia kysymyksiä ja Susanna varmisti, että strategiatyömme kulki eteenpäin maaliin asti.  Kokemus oli hyvin opettavainen!

Ella Raskila

Recruiter & Talent Acquisition Specialist

Case: Miten OP:n teknologiaorganisaatiosta tuli yksi vetovoimaisimmista IT-alan työnantajista

”OP:ssa puhutaan vuositasolla yli 300 tech-ammattilaisen palkkaamisesta. Jotta rekrytoinnit voivat onnistua, työnantajakuvan ja tunnettuuden pitää olla riittävällä tasolla. Kokonaisuuden pitää toimia”, kertoo Tech Recruitment Project Manager Anri Helokangas.

Lue koko juttu >>

Case HSY: Vaikuttava Työnantajabrändi antoi konkreettiset työkalut työnantajakuvan kehittämiseen

Vaikuttavan Työnantajabrändin konsepti ja elementit olivat selkeitä. Viestinnän ammattilaisena erityisesti kattoteema-ajattelu oli helppoa omaksua. Ilman tätä oliimme varmaankin vain määritelleet työnantajalupauksen, joka olisi lopulta ollut meidän kohderyhmälle liian suppea sisältö.” kertoo Marjaana Ponkala, vastaava tiedottaja, HSY.

Lue koko juttu >>

Uraa uurtava Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ nosti Eminen TOP 10 Employer Branding Agencies in Europe 2020 -listalle

With powerful communication strategies being combined with immersive storytelling and persuasive marketing, Emine is changing the game of employer branding for years to come,” says editor-in-chief Hanna Wilson.

Lue artikkeli HR Tech Outlookista (sivu 12-13) >>

Lue juttu Eminen blogista >>