Leo +358 40 707 6183 | Tanja +358 40 675 2123 experience@emine.fi

Vaikuttava

Työnantajabrändi©️

-metodi

Vaikuttava Työnantajabrändi©️ on moderni työnantajabrändin rakentamisen metodi. Kehitin metodin erityisesti digitaalisen ajan kasvuyritykset mielessäni, sillä liian moni asiakkaistamme koki osaajapulan hidastavan tai vaikeuttavan yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamista. Nimestään huolimatta metodin elementtejä voidaan soveltaa myös työnantajakuvan kehittämiseen sekä strategiseen rekrytointimarkkinointiin.

Case: Miten OP:n teknologiaorganisaatiosta tuli yksi vetovoimaisimmista IT-alan työnantajista

”OP:ssa puhutaan vuositasolla yli 300 tech-ammattilaisen palkkaamisesta. Jotta rekrytoinnit voivat onnistua, työnantajakuvan ja tunnettuuden pitää olla riittävällä tasolla. Kokonaisuuden pitää toimia”, kertoo Tech Recruitment Project Manager Anri Helokangas.

Lue koko juttu >>

Case HSY: Vaikuttava Työnantajabrändi antoi konkreettiset työkalut työnantajakuvan kehittämiseen

Vaikuttavan Työnantajabrändin konsepti ja elementit olivat selkeitä. Viestinnän ammattilaisena erityisesti kattoteema-ajattelu oli helppoa omaksua. Ilman tätä oliimme varmaankin vain määritelleet työnantajalupauksen, joka olisi lopulta ollut meidän kohderyhmälle liian suppea sisältö.” kertoo Marjaana Ponkala, vastaava tiedottaja, HSY.

Lue koko juttu >>

Eminen metodin elementit

1

Strateginen kehikko

Metodimme mukainen strateginen kehikko mahtuu muutamaan sivuun, ja onnistuu juuri siksi tarjoamaan HR-markkinoinnin tiimille erinomaisen hallinnan tunteen työnantajakuvalle tai työnantajabrändille asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Kehikko on riittävän napakka kulkemaan mukana päivittäisessä työssä.

Kohdeyleisön segmentointi

Tiesithän, että rekrytoinnilla ja työnantajabrändillä on eri kohdeyleisöt ja työllä toisistaan poikkeavat tavoitteet? Työnantajakuvan ja työnantajabrändin kriittisten kohderyhmien tunnistaminen ja segmentointi on keskeinen työvaihe tavoitteiden saavuttamiseksi. Me autamme teitä tässä.

Markkinoinnin kanavakokonaisuus

Vaikuttavalle Työnantajabrändille on ominaista markkinointityön pitkäjänteisyys ja toistuvuus. Puhumme talenttien, eli osaajien kutsumisesta yrityksen kanssa Hakijan Polulle. Valitsemme yhdessä pääasialliset mediat ja kanavat, joissa toteutettaviin toimenpiteisiin työssä keskitytään vaikuttavuuden parantamiseksi.

Yleisöä puhutteleva sisältö

Metodimme ohjaa suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoiteltavia kohderyhmiä merkittävästi paremmin puhuttelevia markkinointisisältöjä. Sisällön tehoa ja viestien läpimenoa vahvistetaan hyödyntämällä erilaisia  vaikuttavan viestinnän tekniikoita. Hyödynnämme näitä muutenkin kaikessa sisällöntuotannossa.

Systemaattinen sisällön markkinointi

Sisältömarkkinointi on yksi kustannustehokkaimmista markkinointikeinoista digitaalisen ajan osaajien tavoittamiseen. Metodimme sisältää mallin systemaattiseen toteutettujen sisältöjen aikatauluttamiseen ja uuden sisällön suunnitteluun. 

Markkinointitavoitteiden toteutumisen seuranta

Työnantajakuvan ja työnantajabrändin rakentaminen ovat molemmat maratooneja, kun rekrytointimarkkinointi tähtää nopeisiin voittoihin. Pitkäjänteisyyttä edellyttävää työtä kannattaa seurata ja optimoida datan avulla. Strategisessa kehikossa määritetään strategiset tavoitteet, joissa onnistumista seurataan sekä lyhyellä tähtäimellä että pidemmissä aikajaksoissa.

Metodi hyödyntää systemaattista sisältömarkkinointia, tarinankerrontaa sekä erilaisia vaikuttavan viestinnän tekniikoita kohdeyleisön ajatteluun ja toimintaan vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi tarinallistaa yrityksen strategisen kulttuurin sekä työntekijäkokemukset. Se lähtee yrityksen sisältä, autenttisista kokemuksista, pyrkimyksistä sekä asiakaslupauksen lunastamisen tavoista.

Kun teillä on Vaikuttava Työnantajabrändi, HR-viestinne vetoavat yrityskulttuurinne ja liiketoimintanne tarpeiden kannalta ideaaleihin osaajiin.

Uraa uurtava Vaikuttava Työnantajabrändi -metodi nosti Eminen TOP 10 Employer Branding Agencies in Europe 2020 -listalle

With powerful communication strategies being combined with immersive storytelling and persuasive marketing, Emine is changing the game of employer branding for years to come,” says editor-in-chief Hanna Wilson.

Lue artikkeli HR Tech Outlookista (sivu 12-13) >>

Lue juttu Eminen blogista >>

Miten Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentaminen etenee?

1. Strategisen kehikon laatiminen

Työ käynnistyy aina strategiatasolta. Strategia on tärkeä, sillä siinä tehdään valinnat suuntaviivoista ja tavoitteista. Arjen työ helpottuu, kun tiedetään koko ajan, mihin keskitytään, mihin ei tarvitse käyttää aikaa ja miltä onnistuminen näyttää.

 

l

2. Sisällön tuotanto

Seuraavassa vaiheessa varmistetaan, että työnantajakuvan tai työnantajabrändin rakentamiseen on käytettävissä strategian mukaiset sisällöt, mediat ja viestit urasivuille sekä pääasiassa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan sisältömarkkinointiin. 

3. Sisältömarkkinointi

Tämän jälkeen Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentaminen voi käynnistyä! Käytännössä työ tapahtuu julkaisukalenteriin suunniteltuina sisältömarkkinoinnin toimenpiteinä sekä niiden vaikuttavuuden analysointina.