Leo +358 40 707 6183 | experience@emine.fi

Vaikuttava

Työnantajabrändi

Metodi™️

Vaikuttava Työnantajabrändi ™️ on moderni työnantajabrändin rakentamisen metodi. Kehitin metodin erityisesti digitaalisen ajan kasvuyritykset mielessäni, sillä liian moni asiakkaistamme koki osaajapulan hidastavan tai vaikeuttavan yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamista. Nimestään huolimatta metodin elementtejä voidaan soveltaa myös työnantajakuvan kehittämiseen sekä strategiseen rekrytointimarkkinointiin.

Case: Miten OP:n teknologiaorganisaatiosta tuli yksi vetovoimaisimmista IT-alan työnantajista

”OP:ssa puhutaan vuositasolla yli 300 tech-ammattilaisen palkkaamisesta. Jotta rekrytoinnit voivat onnistua, työnantajakuvan ja tunnettuuden pitää olla riittävällä tasolla. Kokonaisuuden pitää toimia”, kertoo Tech Recruitment Project Manager Anri Helokangas.

Lue koko juttu >>

Case HSY: Vaikuttava Työnantajabrändi antoi konkreettiset työkalut työnantajakuvan kehittämiseen

Vaikuttavan Työnantajabrändin konsepti ja elementit olivat selkeitä. Viestinnän ammattilaisena erityisesti kattoteema-ajattelu oli helppoa omaksua. Ilman tätä oliimme varmaankin vain määritelleet työnantajalupauksen, joka olisi lopulta ollut meidän kohderyhmälle liian suppea sisältö.” kertoo Marjaana Ponkala, vastaava tiedottaja, HSY.

Lue koko juttu >>

Eminen metodin elementit

1

Strateginen kehikko

Metodimme mukainen strateginen kehikko mahtuu muutamaan sivuun, ja onnistuu juuri siksi tarjoamaan HR-markkinoinnin tiimille erinomaisen hallinnan tunteen työnantajakuvalle tai työnantajabrändille asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Kehikko on riittävän napakka kulkemaan mukana päivittäisessä työssä.

Kohdeyleisön segmentointi

Tiesithän, että rekrytoinnilla ja työnantajabrändillä on eri kohdeyleisöt ja työllä toisistaan poikkeavat tavoitteet? Työnantajakuvan ja työnantajabrändin kriittisten kohderyhmien tunnistaminen ja segmentointi on keskeinen työvaihe tavoitteiden saavuttamiseksi. Me autamme teitä tässä.

Markkinoinnin kanavakokonaisuus

Vaikuttavalle Työnantajabrändille on ominaista markkinointityön pitkäjänteisyys ja toistuvuus. Puhumme talenttien, eli osaajien kutsumisesta yrityksen kanssa Hakijan Polulle. Valitsemme yhdessä pääasialliset mediat ja kanavat, joissa toteutettaviin toimenpiteisiin työssä keskitytään vaikuttavuuden parantamiseksi.

Yleisöä puhutteleva sisältö

Metodimme ohjaa suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoiteltavia kohderyhmiä merkittävästi paremmin puhuttelevia markkinointisisältöjä. Sisällön tehoa ja viestien läpimenoa vahvistetaan hyödyntämällä erilaisia  vaikuttavan viestinnän tekniikoita. Hyödynnämme näitä muutenkin kaikessa sisällöntuotannossa.

Systemaattinen sisällön markkinointi

Sisältömarkkinointi on yksi kustannustehokkaimmista markkinointikeinoista digitaalisen ajan osaajien tavoittamiseen. Metodimme sisältää mallin systemaattiseen toteutettujen sisältöjen aikatauluttamiseen ja uuden sisällön suunnitteluun. 

Markkinointitavoitteiden toteutumisen seuranta

Työnantajakuvan ja työnantajabrändin rakentaminen ovat molemmat maratooneja, kun rekrytointimarkkinointi tähtää nopeisiin voittoihin. Pitkäjänteisyyttä edellyttävää työtä kannattaa seurata ja optimoida datan avulla. Strategisessa kehikossa määritetään strategiset tavoitteet, joissa onnistumista seurataan sekä lyhyellä tähtäimellä että pidemmissä aikajaksoissa.

Metodi hyödyntää systemaattista sisältömarkkinointia, tarinankerrontaa sekä erilaisia vaikuttavan viestinnän tekniikoita kohdeyleisön ajatteluun ja toimintaan vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi™️ tarinallistaa yrityksen strategisen kulttuurin sekä työntekijäkokemukset. Se lähtee yrityksen sisältä, autenttisista kokemuksista, pyrkimyksistä sekä asiakaslupauksen lunastamisen tavoista.

Kun teillä on Vaikuttava Työnantajabrändi™️, HR-viestinne vetoavat yrityskulttuurinne ja liiketoimintanne tarpeiden kannalta ideaaleihin osaajiin.

Uraa uurtava Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ nosti Eminen TOP 10 Employer Branding Agencies in Europe 2020 -listalle

With powerful communication strategies being combined with immersive storytelling and persuasive marketing, Emine is changing the game of employer branding for years to come,” says editor-in-chief Hanna Wilson.

Lue artikkeli HR Tech Outlookista (sivu 12-13) >>

Lue juttu Eminen blogista >>

Miten Vaikuttavan Työnantajabrändin™️ rakentaminen etenee?

1. Strategisen kehikon laatiminen

Työ käynnistyy aina strategiatasolta. Strategia on tärkeä, sillä siinä tehdään valinnat suuntaviivoista ja tavoitteista. Arjen työ helpottuu, kun tiedetään koko ajan, mihin tulee keskittyä, mille voi sanoa ei ja miltä onnistuminen näyttää.

Metodimme strategia on puristettu vain muutamaan sivuun. Siinä on kaikki olennainen, eikä mitään ylimääräistä. Tämän vuoksi VTAB-strategia toimii käytännön työn ohjauksessa erinomaisesti. Siitä on nopea tarkastaa strategiset valinnat ja suunta.

Mikäli strategiatyö tuntuu liian ”suurelta”, kysy meiltä metodimme kevyempää versiota: Työnantajakuvan viestintäsuunnitelmaa. 

 

i

2. strategian toimeenpanon suunnitelma

Metodimme lupaama vaikuttavuus vahvistuu brändin yleisössä  Informaatioajan Hakijan Polun vaiheiden aikana. Työnantajabrändi syntyy tunnetasolla yleisön kokemuksiin, ajatuksiin, näkökulmiin ja tunteisiin vaikuttamalla.

Olemme valinneet metodiimme vaikuttamisen keinoksi sisällöt ja sosiaalisessa mediassa vaikuttamisen, koska nämä mahdollistavat kustannustehokkaimman tavan vaikuttaa aktiivisesti ja säännöllisesti omaan yleisöön. Siksi toimeenpanosuunnitelma tehdään käytännössä sisältösuunnitelmana ja urasivusuunnitelmana. Suunnitelmissa huomioidaan asiakkaan käytettävissä olevat resurssit ja budjetti varsinaiseen sisällöntuotantoon.

l

3. Sisällöntuotanto

Kun suunnitelmat ovat valmiina siirrytään varsinaiseen sisällöntuotantoon, jotta työnantajakuvan tai työnantajabrändin rakentamiseen on käytettävissä strategian mukaiset sisällöt, mediat ja viestit.

Uudet viestit ja yhtenäinen ilme päivitetään sekä urasivuille että työssä hyödynnettäviin sosiaalisiin medioihin. Lisäksi tehdään varsinaiseen sisältömarkkinointiin ensimmäisen vaiheen sisällöt valmiiksi. Tässä työssä tulee varautua siihen, että sisältösuunnitelman mukaista uutta sisältöä tuotetaan säännöllisesti. 

4. Sisältö- ja "some"markkinointi

Tämän jälkeen Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentaminen voi käynnistyä!  Käytännössä työ tapahtuu julkaisukalenteriin suunniteltuina sisältömarkkinoinnin toimenpiteinä sekä niiden vaikuttavuuden analysointina.

Onnistuminen, eli asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitoutumista suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen joka viikko. 

Eminen Susanna sparrasi minua ja tiimiämme työnantajabrändistrategian kuvaamisessa sekä tavoitteiden kirkastamisessa ja määrittämisessä.
Aloitimme työpajailulla ja pienellä valmennuksella ja etenimme Vaikuttava Työnantajabrändi™️ -strategian laatimiseen Eminen metodin mukaan.
Vastasin strategian määritystyöstä muun työn ohessa ja meiltä tähän meni aikaa yhteensä muutama kuukausi. Sinä aikana tapasimme Susannaa strategiasparraussessioiden tiimoilta useamman kerran. Käsittelimme meille olennaisia kysymyksiä ja Susanna varmisti, että strategiatyömme kulki eteenpäin maaliin asti.  Kokemus oli hyvin opettavainen!

Ella Raskila

Recruiter & Talent Acquisition Specialist