Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️

Markkinoinnin metodi pitovoiman ja vetovoiman
vahvistamiseen

Moderni markkinoinnin metodi strategiseen työnantajakuvan kehittämiseen

Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ on moderni työnantajabrändin rakentamisen metodi. Eminen Susanna lähti aikanaan kehittämään metodia erityisesti digitaalisen ajan kasvuyritykset mielessään.  Liian moni Eminen asiakkaista koki osaajapulan hidastavan tai vaikeuttavan yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamista.

Metodimme on todettu erityisen hyvin soveltuvaksi myös muutosorganisaatioihin, joissa metodimme mukainen viestintä ja markkinointi on tukenut myös henkilöstön sitoutumista muutokseen ja sen tavoitteisiin.

Metodimme sopii kaikille yrityksille, jotka haluavat hyödyntää systemaattista markkinoinnin menetelmää sekä pitovoimansa että vetovoimansa vahvistamiseen ja ylläpitämiseen.

Siksi metodiamme hyödyntävätkin jo lukuiset sekä Suomessa että kansainvälisesti toimivat yritykset.

Tehokas EB-viestintästrategia

Metodimme strategia kiteyttää yrityksenne työnantajakuvan kehittämisen pidemmän aikajakson keskeiset fokusalueet ja strategiset valinnat napakaksi viestintästrategiaksi.

Pitkän kehitystyömme tuloksena tässä strategiassa on huomioitu ”kaikki olennainen, muttei mitään ylimääräistä”. Näin varsinainen strategiaosio saadaan pysymään riittävän napakkana, loogisena ja helposti arjen työssä hyödynnettävänä. 

Systemaattinen sisältömarkkinointi

Vaikuttava TyönantajabrändiⓇ – strategia jalkautetaan pääasiassa sisältömarkkinoinnin ja sosiaalisen median keinoin. Systemaattinen suunnitelman noudattaminen ”kutsuu” kohdeyleisönne Informaatioajan Hakijan Polulle yrityksenne kanssa.

Sisältöjen ja sosiaalisen median viestien tehtävänä on voittaa kohdeyleisönne huomio ja kasvattaa heidän yritystänne koskevaa kiinnostusta ja vetovoimaa viestinnän ja markkinoinnin keinoin kunnes he ovat valmiita keskustelemaan uramahdollisuuksista yrityksenne kanssa.

Samaa metodia voidaan hyödyntää myös sisäisen yleisön sitouttamiseen organisaatiomuutoksen aikana.

Talent tarinan sankarina

Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ esittelee poikkeuksellisen ajattelutavan muutoksen, eli roolivaihdoksen. Yrityksenne ei olekaan työnantajabränditarinanne sankari vaan pääosaa tarinassanne esittävät talentit, eli työntekijät ja kohdeyleisöänne edustavat työnhakijat. 

Tällä roolien vaihdoksella on erittäin tehokas vaikutus kohdeyleisönne huomion kestävään voittamiseen, yksiselitteisen työnantajakuvan muodostumiseen sekä yrityksenne vetovoimaisen työnantajabrändi-aseman saavuttamiseen.

Aloita yrityksenne kilpailukyvyn vahvistaminen tästä.

Miten Vaikuttava Työnantajabrändi®️ muotoillaan?

1. Strategiset valinnat

Työ käynnistyy aina strategisen tason valinnoista ja päätöksistä: mihin työnantajakuvan kehittämisessä tullaan keskittymään tulevina vuosina.

Vaikuttava TyönantajabrändiⓇ syntyy ja vahvistuu keskittymällä liiketoiminnan ja organisaation kannalta keskeisiin suuntaviivoihin.

Arjen työ helpottuu, kun teille on ilmiselvää, mihin keskitytään ja mille voidaan sanoa ei.  

Metodimme strateginen osuus on puristettu vain muutamaan sivuun. Siinä on kaikki olennainen, eikä mitään ylimääräistä. Tämän vuoksi Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ toimii juuri käytännön työn ohjauksessa erinomaisesti.

2. Opas ja sisältösuunnitelma

Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ hyödyntää sisältöjä ja sosiaalisia medioita ”kutsumalla” kohdeyleisönne ikäänkuin matkalle organisaationne kanssa. Informaatioajan Hakijan Polku™️ -työkalu visualisoi työnantajakuvatyön teille säännöllisesti viestintäprosessiksi.

Metodimme sisältää teille räätälöidyn Vaikuttava TyönantajabrändiⓇ -oppaan sekä konkreettiset sisältöideat työnantajakuvatyön käynnistämiseen, edistämiseen ja johtamiseen. 

Sisältösuunnitelma toteutetaan Trello Boardille tai lisämaksusta esimerkiksi Teams Planneriin.

3. Organisoituminen ja valmisteleva sisällöntuotanto

Vaikuttavan Työnantajabrändin jalkauttaminen käynnistyy organisoitumisella, julkaisusuunnittelulla sekä ensimmäisten sisältöjen tuottamisella julkaisuvalmiiksi.

Sisällöntuotanto on kuitenkin vaiheittaista eikä kaikkea suunniteltua sisältöä ole tarkoitus tehdä julkaisuvalmiiksi ennen toimenpanemisen käynnistymistä.

Tyypillisesti toimimme asiakkaidemme kumppanina Vaikuttava TyönantajabrändiⓇ -sisältösuunnitelman jalkauttamisessa, mutta voitte toteuttaa suosittelemamme tai valitsemanne sisällöt myös itse.

4. Systemaattinen työnantajakuvan kehittäminen

Nyt varsinainen Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentaminen voi alkaa!

Toimeenpaneminen käynnistyy 6 kuukauden mittaisena onboarding-vaiheena, jona opastamme teitä viikkotasolla kaikissa Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentamisen rutiinien luomisessa, systemaattisen sisällöntuotannon oppimisessa sekä datalla ohjatussa työnantajakuvamarkkinoinnin kehittämisessä. 

Onboarding-vaiheen jälkeen voimme jäädä kuukausilaskutuksella osaksi EB-tiimiänne sovitussa roolissa.

Onnistuminen, eli asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitoutumista suunnitelman toteuttamiseen viikkotasolla. Tässä asiakkaamme usein tarvitsevat meitä tiimiinsä, jotta strategiatyöstä saadaan varmasti odotettu hyöty ja arvo organisaatioonne.

Tämä [tekemänne] työnantajakuvan viestintäsuunnitelma on oppikirjaesimerkki siitä, miten strategia jalkautetaan viestinnän keinoin.

Asiakasyrityksen viestintäjohtaja

Eminen Susanna sparrasi minua ja tiimiämme työnantajabrändistrategian kuvaamisessa sekä tavoitteiden kirkastamisessa ja määrittämisessä. Aloitimme työpajailulla ja pienellä valmennuksella ja etenimme Vaikuttava Työnantajabrändi™️ -strategian laatimiseen Eminen metodin mukaan.

Vastasin strategian määritystyöstä muun työn ohessa ja meiltä tähän meni aikaa yhteensä muutama kuukausi. Sinä aikana tapasimme Susannaa strategiasparraussessioiden tiimoilta useamman kerran. Käsittelimme meille olennaisia kysymyksiä ja Susanna varmisti, että strategiatyömme kulki eteenpäin maaliin asti. Kokemus oli hyvin opettavainen!

Ella Raskila, Recruiter & Talent Acquisition Specialist

Aloita yrityksenne kilpailukyvyn vahvistaminen tästä.