Perehdytys — mitä kokenut uusi tulokas odottaa työsuhteen alkuvaiheessa?

Perehdytys täällä Eminessä jatkuu, ja nyt minulla on jo 50 työpäivää takanani uudessa työpaikassani. Tässä Tulokaskokemuksia -blogisarjani toisessa osassa kerron omien kokemusteni kautta, millaisia odotuksia kokeneella työntekijällä on uuden työn alussa ja kuinka uuden tulokkaan saa tehokkaaseen alkuun uudessa työssään.

Suunnittele perehdytys tavoitteiden mukaan

Konkarina halusin heti alussa tietää uuden työni tavoitteet: “Mitä työnantajani odottaa minulta?” Eminessä minulle listattiin tavoitteeni ensimmäisen puolen vuoden ajalle jo ennen työsuhteeni alkua. Tavoitteiden listaaminen on auttanut minua keskittymään työssäni meille molemmille osapuolille hyödyllisimpiin asioihin. Myös perehdytykseni runko on suunniteltu näitä tavoitteita silmällä pitäen.

Tavoitteet voivat täsmentyä perehdytysaikana tai joskus jopa vaihtua kokonaan. Itse olen esimerkiksi alkanut tuntea sisällöntuotannon ohella vetoa myyntiin. Näin ollen tavoitteitani ja niiden myötä myös perehdytystäni on painotettu sisällöntuotannon lisäksi myynnin valmennukseen. Tällainen perehdytyksen räätälöinti jättää ainutlaatuisen ja mieleenpainuvan positiivisen tunnekokemuksen työnantajasta. Siksi suosittelen räätälöityjä osioita perehdytykseen muillekin, jos yksilöllisempään opastukseen suinkin tarjoutuu mahdollisuus.

Vauhdikasta Emine-arkea varten minulle on lisäksi laadittu lista aiheista ja aineistoista, joihin tutustun itsenäisesti sellaisina hetkinä, joina muut kollegani eivät ennätä opastaa minua. Tällaisesta perehdytysvaiheen tehtävälistasta vinkkaan mielelläni muillekin yrityksille, sillä se auttaa välttämään tulokkaan tyhjäkäyntiä, ja monesti itse kokeilemalla sekä oivaltamalla oppii parhaiten. Itsenäiseen perehtymiseen sopivat erityisesti sellaiset aiheet, joista on olemassa vakiomateriaaleja, kuten HR-käytäntöjen dokumentit, koulutusmateriaalit tai ennalta valittu ammattikirjallisuus.

Koko tiimi mukaan perehdytykseen

Ennen Emineä työskentelin rekrytointipäällikkönä rakennusalan, talotekniikan ja kiinteistöalan rekrytointien parissa. Olin kärsinyt osaajapulasta, ja Emineen päästyäni halusin malttamattomana nähdä, miten Emine, tuo työnantajabrändien “macgyver”, ratkaisee kohtaamiani haasteita asiakasprojekteissaan. Millaisia tuloksia työnantajakuvan ja työnantajabrändin rakentaminen tuottavat, kun niitä tehdään strategisesti ja ammattimaisesti? 

Onneksi perehdytysvastuuta täällä Eminessä on jaettu, sillä olen päässyt oppimaan parhailta kussakin aihepiirissä. Työkaverini Eveliina ja Siiri ovat esimerkiksi jakaneet minulle Google-analytiikan syväosaamistaan, https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg on valmentanut minua myyntiin ja kirjoittamiseen sekä Leo on jakanut kokemuksiaan asiakkuuksissa ja tukenut minua uusasiakashankinnassa. Koko tiimin osallistuminen perehdytysvaiheeseen vähentää myös yksittäiseltä ohjaajalta painetta mahduttaa kalenteriin riittävää määrää opastusta. 

Eminen Eveliina perehdyttää uutta työntekijää Tanjaa
Eminessä perehdytysvastuuta on jaettu koko tiimin kesken. Kuvassa Eveliina opastaa Tanjaa Google-analytiikan raportointiin.

Heti ensimmäisestä työviikosta alkaen olen osallistunut muiden eminaattoreiden asiakastapaamisiin, strategiatyöpajoihin ja myyntikäynneille. Näiden tilaisuuksien avulla olen vaivihkaa päässyt valmentautumaan kohti tulevaa itsenäisempää työnantajakuvan, työnantajabrändin ja rekrytointimarkkinoinnin työtä. 

Perehdytä kokeneempi työntekijä strategiaan

Kokeneempi työntekijä haluaa usein ymmärtää suuria linjoja. Minä halusin esimerkiksi tietää, mihin uusi työnantajani Emine pyrkii ja panostaa tulevina vuosina. Myös asiakasprojekteissa haluan ensiksi nähdä strategisen tason, joka auttaa ymmärtämään arjen valintoja: miksi valitsemme sisältöihin tiettyjä aihepiirejä tai jonkin tietyn näkökulman. Kokeneelle työntekijälle voi lisäksi olla järkevää perustella valitun strategian taustoja, sillä se kasvattaa syvällistä asiantuntemusta.

”Sen sijaan työurani alussa en olisi pystynyt ymmärtämään liiketoiminnan kokonaisuuksia yhtä laajasti, ja silloin kevyempi omiin työtehtäviini liittyvä perehdytys ja korkeintaan strategian tiivis kiteytys olisi voinut olla järkevämpi vaihtoehto.”

Uuden työntekijän perehdytystä suunnitellessa onkin hyvä miettiä tulokkaan kokemustaustaa: onko hänellä kykyä omaksua laajempia asiayhteyksiä?

Strategiaan perehdyttämällä voit myös varmistaa, että uusi tulokas toimii toivotulla tavalla strategiaanne edistäen. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, jos yrityksenne käy läpi suuria muutoksia ja joudutte kitkemään jo olemassa olevan henkilöstön keskuudesta uudesta strategiastanne poikkeavia toimintatapoja. Jos perehdytys ei sisällä strategiaa lainkaan, on aina olemassa riski, että uusi työntekijä omaksuu kollegoiltaan toimintamallin, joka ei edistä strategiaanne ja hän ikävimmässä tapauksessa toimii teille haitallisella tavalla. Ystäväni sanoin: ilman suunnitelmaa perehdytys on erehdytys

Seuraavassa Tulokaskokemuksia -blogisarjan jaksossa 3/5 kerron omia kokemuksiani HR-markkinoinnin myynnistä ja ostamisesta — kipukohtia, oivalluksia ja näkökulmia molemmilta puolilta pöytää.

Voit seurata näitä havaintojani myös LinkedIn-profiilistani >>

Lue Eminen perehdytysvinkit blogista tai kuuntele podcastina

Miten uuden työntekijän saa nopeasti tuottavaksi?

Miten perehdytyksen järjestelyt onnistuvat pienessä yrityksessä?

Miten voit perehdytysvaiheessa laajentaa yleisöäsi uuden tulokkaan verkostoilla?

 

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

#emineblogs Blog Header with text Using Trello in Employer Branding by Susanna Rantanen & Nora Nykänen
29/02/2024

Using Trello in Employer Branding

Saattaisit pitää myös näistä
#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri