Mitä taidokas Instagram-käyttö on?

Eräs Twitterin käyttäjä kysyi edelliseen Instagram-artikkeliimme liittyen onko esimerkkejä yrityksistä, jotka käyttävät Instagramia taidokkaasti. Kysymys on erinomainen! Se laittaa nimittäin pohtimaan, mitä taidokas Instagramin käyttö on? 

Mitä taidokas Instagramin käyttö on?

Liiketoiminnallisessa mielessä Instagramin taidokas käyttäminen johtaa mielestäni aina tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Instagram – kuten kaikki sosiaaliset mediat – on yritykselle media, eli kanava, jonka välityksellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan yleisöönsä. Yrityskäytössä taidokas Instagramin käyttö olisi näin ollen sellaista, joka tuottaa yritykselle merkityksellisiä tuloksia suhteessa niihin tavoitteisiin, joita yrityksellä on tässä kanavassa tavoittelemaansa yleisöä kohtaan.

Miksi yrityksellä on Instagram-tili?

Mitä tarkoitusta varten yrityksen Instagram-tili on avattu? Onko se asiakkaisiin vaikuttamisen kanava vaiko potentiaalisiin työntekijöihin vaikuttamisen kanava? Aika monelle yritykselle Instagram-tili näyttää olevan julkinen, sisäinen valokuva-albumi, jolla ei näyttäisi olevan mitään erityisiä tavoitteita. 

Taidokkaan käytön määrittäminen on vaikeaa, jos tili on ”vain olemassa” ja sitä vain käytetään sattumanvaraisesti. Silloin taidokkuus on katsojan silmissä, eikä sitä voi mitata.

Mitä Instagramin taidokas käyttö on HR-tarkoituksessa?

HR-ammattilaisen käyttämä yrityksen Instagram-tili on parhaimmillaan tavoitteellisessa työnantajakuvan rakentamiskäytössä. Taidokas Instagramin käyttö tarkoittaa silloin sitä, että tiliä käytetään työnantajakuvastrategian jalkauttamisen yhtenä kanavana. Tällöin taidokasta käyttöä olisi mielestäni seuraavanlainen käyttö:

 • Tilin kuvaus on määritelty kertomaan, mitä tällä tilillä tapahtuu ja on odotettavissa. Tämä antaa tavoiteyleisölle lupauksen siitä, mitä hän saa seuratessaan tiliä.
 • Jokainen julkaisu on tehty ennalta määritelty tavoiteyleisö mielessä. Kuvat, jotka eivät liity tavoitelyleisölle annettuun lupaukseen jätetään julkaisematta. Tämä on sama juttu kuin jos reseptejä yleisölleen jakavalla Valion Facebook-tilillä alettaisiin julkaisemaan IT-osaston työpaikkailmoituksia. Yleisö kokisi todennäköisesti aika pian sellaisen viestinnän spämmiksi ja saattaisi lopettaa tilin seuraamisen.
 • Tilille on valittu työnantajakuvallisen strategian mukaiset pääviestit pääasiallisiksi tunnisteiksi (#) ja julkaistut kuvat ja videot liittyisi aina yhteen tai useampaan pääviestiin.
 • Kuvat kertoisivat työnantajalupauksesta visuaalista tarinaa.
 • Instagram-tiliä kokonaisuutena katsottaessa yleisö ymmärtäisi heti, mikä tämän yrityksen työnantajalupaus on ja miten tässä yrityksessä pääsee ammatillisesti lunastamaan asiakaslupausta.
 • Julkaisujen onnistumista analysoitaisiin aktiivisesti, ja saatua dataa hyödynnettäisiin ohjaamaan ja optimoimaan julkaisutoimintaa tavoitteiden mukaisena jatkossakin.

Taidokasta käyttöä on myös Instagramin luonteen hyödyntäminen

Koska jokaisella sosiaalisen median kanavalla on oma luonteensa, taidokkaaksi Instagramin käytön tekee myös Instagramin luonteen ymmärtäminen ja erityisesti sen hyödyntäminen. Instagramissa tehoavat tietyn tyyppiset julkaisut. Tehokkaita julkaisuja ovat esimerkiksi:

 • Visuaalisesti taidokkaat julkaisut: kirkkaat värit, asetelmat, erikoiset kuvakulmat, lähikuvat, erilaisten filtterien käyttö jne. 
 • Sitaattikuvat
 • Eläinten kuvat
 • Ruokakuvat
 • Potretit
 • Tarinallistetut kuvat ja videot

HR voi tehostaa ja tehdä Instagramin käytöstään taidokkaampaa ymmärtämällä, mikä Instagramissa tekee ihmisiin yleensä vaikutuksen ja hyödyntämällä tätä tietoa yrityksen työnantajakuvan rakentamisessa. Mitä asetelmia saamme työmielessä tehtyä? Rakennusyhtiö voisi tehdä taidokkaan asetelman raksamiehen työkalupakin sisällöstä. Miten voimme hyödyntää erikoisia kuvakulmia työnantajalupauksemme viestinnässä? Joka maanantaina julkaistavat kuvat otetaan tietystä kuvakulmasta, liittyivät ne mihin tahansa. Mitä sitaattikuvia voimme julkaista? Yrityksen liiketoimintaan liittyviä viestejä yrityksen ihmisten suusta sanottuna. Mitä potretteja voimme julkaista? Yrityksen ihmisten lähikuvia. Ja kun näistä kuvista tehdään yhtenäinen tarina esimerkiksi julkaisemalla vain henkilökuvia mustavalkoisina, jolloin ne erottautuvat tilin sisällön kokonaisuudesta, liittämällä niihin tietty tunniste, jolloin nämä kuvat ja niihin liittyvät henkilötarinat löytyy helposti samalla tunnisteella haettaessa käytetään Instagramia mielestäni taidokkaasti.

Ennen kaikkea, haluan korostaa sitä, että liiketoiminnallisessa mielessä taidokas käyttö on aina tavoitteellista, mitattavaa ja valitun median luonteen piirteiden ja vahvuuksien hyödyntämistä. Minulle on tärkeää, että yrityspäättäjät näkevät HR:n sosiaalisessa mediassa käyttämän ajan arvokkaana, yritystä liiketoiminnallisessa mielessä hyödyntävänä aikana, eivätkä viittaisi kintaalla, vähättelisi tai jopa kieltäisi sosiaalisen median hyödyntämistä. Siksi korostan tavoitteellista toimintaa, tulosten mittaamista ja analysointia ja harkitumpaa käyttämistä. Kun voimme osoittaa rahakirstun päällä istuville työmme strategisen hyödyn, nostamme omaa arvoamme heidän ongelmiensa ratkaisijoina ja stressinsä vähentäjinä. 

Tätä Instagramin taidokas käyttäminen on minun mielestäni. Oletko sinä nähnyt työnantajalupauksen taidokasta viestintää Instagramissa? Ilmianna esimerkkejä kommentoimalla tätä artikkelia alle.

 

 

 

#emineblogs Blog Header with text Using Trello in Employer Branding by Susanna Rantanen & Nora Nykänen
29/02/2024

Using Trello in Employer Branding

Blog header Improving inclusivity with modern employer branding
04/02/2024

Improving inclusivity in the workplace with modern employer branding [Susanna Keynote]

The 6 Benefits of Short-Form Videos blog header
18/01/2024

Lyhytvideoiden 6 etua

The 6 Benefits of Short-Form Videos blog header
18/01/2024

The 6 Benefits of Short-Form Videos

Saattaisit pitää myös näistä
#emineblogs Blog Header with text Using Trello in Employer Branding by Susanna Rantanen & Nora Nykänen
29/02/2024

Using Trello in Employer Branding

Blog header Improving inclusivity with modern employer branding
04/02/2024

Improving inclusivity in the workplace with modern employer branding [Susanna Keynote]

The 6 Benefits of Short-Form Videos blog header
18/01/2024

Lyhytvideoiden 6 etua