Leo +358 40 707 6183 | experience@emine.fi

Tiedätkö sinä, mitkä ovat teille tärkeimmät HR-markkinoinnin tavoitteet?

Erityisesti kasvuyrityksille on tärkeää helpottaa palkkaamisen ponnisteluja ja kustannuksia tavoitteellisella HR-markkinoinnilla, eli osaajamarkkinoinnilla.

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa puhutaan meidän mielestä keskeisistä HR-markkinoinnin tavoitteista nimenomaan kasvuyrityksissä.

HR-markkinoinnin tavoitteet mietityttävät

Ja niiden pitääkin mietityttää. Yritys, jossa tehdään markkinointia ja viestintää, mutta jossa tämän työn onnistumisia ei voida tai tulla mitanneeksi, jättää työn puolitankoon.

HR-markkinointi on kattotermi, jota meillä Eminessä on tapana käyttää puhuessamme osaajamarkkinoinnin kokonaisuudesta. Tunnemme rekrytointimarkkinonnin, hakijaviestinnän, työnantajakuvan viestinnän sekä työnantajabrändimarkkinoinnin. Nämä kaikki voivat olla kohdennettuja myös yrityksessä jo työskenteleville, eli henkilöstölle.

Osaajamarkkinointi on osaajayleisölle kohdistettuja markkinointiviestejä, jotka liittyvät yrityksen ja sen osaajayleisön välisiin puheenaiheisiin, teemoihin ja yhdistäviin tekijöihin.

HR-markkinoinnin tavoitteet koskevat sellaisia päämääriä, joihin on mahdollista vaikuttaa markkinoinnin ja viestinnän keinoin suoraan.

Yleisimmin näkemämme erheet ovat:

 • HR-tavoitteiden ja HR-markkinoinnin tavoitteiden sekoittaminen toisiinsa.
 • Tavoitteiden ja mittareiden sekoittaminen toisiinsa.

HR-markkinoinnin tavoitteet kumpuavat suoraan kasvuyrityksen HR-tavoitteista

Kasvuyritysten tyypillisimmät HR-tavoitteet ovat:

 • Rekrytointia ja palkkaamista koskevat tavoitteet
 • Rekrytoinnin kustannuksiin ja kustannustason tehostamiseen liittyvät tavoitteet
 • Hakijalaadun parantamiseen liittyvät tavoitteet
 • Hakijamäärän kasvattamiseen liittyvät tavoitteet
 • Yrityksen vetovoimaan liittyvät tavoitteet
 • Henkilöstön pysyvyyteen liittyvät tavoitteet
 • Henkilöstön osaamisen kasvattamiseen liittyvät tavoitteet
 • Kasvuyrityksen strategisten tavoitteiden sisäistämiseen ja niihin sitoutumiseen liittyvät henkilöstötavoitteet

Kuten huomaat, ei näihin kaikkiin voi suoraan tai yksinomaan vaikuttaa markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Jos työn tavoitteet on määritetty väärin, työssä onnistuminen vaikeutuu, ellei tule jopa mahdottomaksi. Kasvuyrityksen markkinointi vaatii aina pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta. Jos tavoitteet ovat aivan epärealistiset, kuka sellaiseen sitoutuisi?

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | Suplassa | Stitcher Radiossa | iTunesissa/Apple podcastissa | Spotifyssa | Acast App

Jakson kesto: 20:23 min

Jakson sisältö

 • Kasvuyrityksen tyypillisimmät HR-tavoitteet ja niistä kumpuavat HR-markkinoinnin tavoitteet
 • Rekrymarkkinoinnin tärkeimmät tavoitteet kasvuyrityksessä
 • Työnantajakuvaa ja työnantajabrändiä koskevat tärkeimmät tavoitteet kasvuyrityksessä
 • Tavoitteen ja mittarin ero

Lue tai kuuntele myös:

”Työnantajabrändin tavoitteet ja mittarit” 

”Työnantajabrändin rakentamisen tavoitteet”

”Mikä on strategian ja suunnitelman ero?” 

”Minkälainen on hyvä strategia?”

10 HR-markkinoinnin tavoitetta

 1. Tehtävän kannalta oikea yleisö avaa työpaikkailmoituksen (rekrytointimarkkinointi).
 2. Tehtävän kannalta oikea yleisö jättää hakemuksen hakuajan päättymiseen mennessä (rekrytointimarkkinointi).
 3. Tehtävään hakeneet pysyvät tietoisina prosessin etenemisestä ja etenemisen kriteereistä oman prosessinsa loppuun saakka (hakijaviestintä).
 4. Yrityksellä HR-markkinointi tuottaa aktiivisesti laadukkaita rekrytoinnin liidejä osaajafunneliin (konvertoiva työnantajabrändimarkkinointi).
 5. Yrityksen työntekijät ovat tietoisia yrityksen strategiasta ja tavoitteista (sisäinen osaajamarkkinointi).
 6. Yrityksen työnantajakuva vetää puoleensa yritykselle tärkeää rekrytoinnin kohdeyleisöä (työnantajabrändimarkkinointi).
 7. Yritys tunnetaan oikein nimittäjin sille tärkeissä kohdesegmenteissä (työnantajakuvamarkkinointi).
 8. Yritys vastaanottaa säännöllisesti kiinnostavien osaajien yhteydenottoja ja avoimia hakemuksia, ja yritykselle syntyy osaajapooli (konvertoiva työnantajakuvan tai työnantajabrändin markkinointi).
 9. Yritys erottuu selkeästi kilpailukentässä. Sille muodostuu uskollinen seuraajayleisönsä ja puolestapuhujien joukko (Vaikuttava Työnantajabrändi -markkinointi).
 10.  Liiketoiminnan transformaatiota läpikäyvä yritys sitouttaa tarvitsemansa työntekijät muutokseen (Vaikuttava Työnantajabrändi – sisäinen osaajaviestintä).

Tämä blogiartikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 16.2.2020.

Eminen sparraus työnantajakuvan kehittämiseen ja urasivuihin

 

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle.

Tässä maanantaisin ilmestyvässä HR-markkinointipodcastissa tarjoillaan liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen Susanna Rantasen kehittämä metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisen ajan kasvuyrityksille. Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentamisessa hyödynnetään sisältömarkkinointia, vaikuttavaa viestintää sekä sosiaalista mediaa kasvuyrityksen strategisesti ideaaliin kohdeyleisöön vaikuttamiseksi.