Leo +358 40 707 6183 | Tanja +358 40 675 2123 experience@emine.fi

VERKKOKURSSI
NÄIN KÄYNNISTÄT TYÖNANTAJAKUVAN KEHITTÄMISEN SOSIAALISESSA MEDIASSA

Tämä verkkokurssi siirtyy kesälle / alkusyksylle 2021.

Liity kuitenkin odotuslistalle!

Odotuslistalaisena saat 10% alennukseen oikeuttavan kampanjakoodin tälle kurssille sen tullessa uudestaan myyntiin.

EMINEN VERKKOKURSSI!

Ota sosiaalinen media haltuun yrityksenne oman työnantajakuvan kehittäjänä!

Onko yrityksenne työnantajakuvan kehittäminen sosiaalisessa mediassa sinun vastuullasi? Odotetaanko sinulta näyttöjä onnistuneesta työnantajakuvan kehittämisestä? Haluatko oppia, miten työnantajakuvan kehittäminen otetaan haltuun sosiaalisessa mediassa?

Tässä omaan tahtiin läpikäytävässä Eminen verkkovalmennuksessa opetetaan askel askeleelta, miten työnantajakuvan kehittäminen sosiaalisessa mediassa käynnistetään ja otetaan haltuun onnistuneesti.

Tämä kurssi ohjaa sinut tekemään päätöksiä ja valintoja, joiden ansiosta yrityksenne voi saada mitattavaa arvoa ja hyötyä sosiaaliseen mediaan laittamastanne panoksesta.

 Huom! Tämä kurssi ei sovellu työnantajakuvan kehittämisen palveluita myyville yrityksille tai konsulteille.

”Kurssi sopii mainiosti työnantajamielikuvan (ja työnantajabrändin) kehittämisestä kiinnostuneille, joilla ei ole aikaa käydä läpi Eminen mainioita podcastiä ja blogeja.

Tällä kurssilla saa tarvittavan kiteytyksen tärkeimmistä teemoista, ja kurssin jälkeen on myös helpompaa hakea lisätietoa itselleen tärkeimmistä osa-alueista, kun lähtee soveltamaan oppeja käytännössä.

Raisa Aromaa

Communication Lead, Insta Group

“Uskomattoman kattava kokonaispaketti sosiaalisen median mahdollisuuksista ja uhkista työnantajakuvan kehittämisessä. Susannalle kiitos miellyttävästä ja rauhallisesta tavasta puhua ja artikuloida. 

Kurssilla käsiteltiin hyviä pointteja selkein ja hauskoinkin esimerkein. Tästä kurssista HR, markkinoinnista vastaavat ja sosiaalisen median spesialistit saavat varmasti työkaluja työnantajakuvansa kehittämiseen”.

Outi Ahorinta

Manager, People & Culture, Analyse²

”Kurssi ylitti odotukseni. Oletin kurssin sisältävän laadukkaan mutta suht. yleisen katsastuksen somen eri kanavien erityispiirteistä ja sen mahdollisuuksista. Kurssi veikin todella käytännöllisten esimerkkien kautta kädestä pitäen tekemisen ytimeen.

En pelkästään oppinut eri somen piirteitä vaan sain myös hyvin strategisen näkökulman mitä kanavia on hyvä käyttää mihinkin (ja miten). Lisäksi katsastuksen mitä toimii Suomen markkinoilla ja mitä ei.”

Anna Malytcheva

Talent Acquisition Specialist, LeadDesk

”Tämä valmennus on mielestäni tosi hyvä! Paljon asiaa, informatiivinen ja hyvä paketti! Susanna selittää asioita hyvin esimerkkien kautta.”

Aino Lehtinen

HR-koordinaattori, Fennia

TÄMÄ VERKKOKURSSI SOPII SINULLE, JOS…

…koet epävarmuutta siitä, mitä kaikkea työnantajakuvan kehittäminen sosiaalisessa mediassa pitää sisällään.

…sinulta odotetaan selkeää suunnitelmaa ja työnantajakuvanne kehittämisen tulee tuottaa tulosta.

…haluat varmistua siitä, että tekemäsi päätökset ja valinnat ovat tavoitteiden kannalta oikeat.

“Eminen Työnantajakuvan kehittäminen käyntiin somessa -verkkokurssi oli selkeä kokonaisuus, joka tarjosi paitsi paljon tietoa ja oivalluksia, myös konkreettisia käytännön vinkkejä työnantajakuvan kehittämiseen sosiaalisessa mediassa. Suosittelen lämpimästi!”

Anne

HR Specialist

”Kiitos vielä kurssista se oli mahtavaTykkäsin kurssista todella paljon, koska olen visuaalinen ihminen ja opin ja oivallan sitä kautta. Siksi tämä tapa toimi minulle vielä paremmin kuin teidän mahtavat podcastit. 

Kurssi vei minut kattavalle oppipolulle työnantajakuvatyön keskeisiin asioihin somessa. Tykkäsin erityisesti siitä, että kurssilla kaikki lähti perusteista ja sen kautta lähdettiin syventämään kuuntelijan ymmärrystä esimerkkien avulla.

Kurssi antoi minulle eväitä fokusoida paremmin yrityksemme työnantajakuvatyön rakentamista sosiaalisessa mediassa ja miten välttää monelle tutut sudenkuopat ja ad hoc -heitot.

Tulevien tavoitteiden ja mittareiden asetantaan on huomattavasti paremmat valmiudet tämän kurssin antamien oivalluksien myötä.

Verkkokurssi on myös joustava tapa sovittaa kurssin videoiden katseleminen itselle sopivaan ajankohtaan, joka mahdollistaa videoihin palaamisen uudestaan aina tarpeen tullen. Suosittelen kurssia kaikille aiheen parissa työskenteleville!

Ilona Harju

HR Specialist, SOK

Kurssin laaja sisältö avataan selkeästi kohta kohdalta ja sen avulla on helppo lähteä rakentamaan omaa some -työtään.

Sisältö pitää huolen, että aiheen pariin ei tule syöksyä hötkyillen, vaan someen ja työnantajakuvan kehittämiseen on panostettava aikaa.

Pienet käytännön vinkit ja “keskity näihin” antoivat konkretiaa tekemisen aloittamiseen.

Nina

Head of People and Culture, Gapps Oy

“Ihan mahtavaa, että tällainen verkkovalmennus on saatavilla! Käsitellyt aiheet olivat erittäin mielenkiintoisia ja oman työnkuvani kannalta ajankohtaisia.

Pidin myös erityisesti siitä, että videot olivat sopivan mittaisia katsottavaksi muiden työtehtävien lomassa oman aikataulun puitteissa.

Lämmin suositus yhteistyölle Eminen kanssa, sekä tähän verkkovalmennukseen osallistumiselle!”

Päivi Suutarinen

Rekrytointiasiantuntija, Oy Eniro Finland Ab /Sentraali

KURSSIMODUULIT

ETENE MODUULIEN OHJAAMANA OMAAN TAHTIIN

Kurssimoduulit

Tervetuloa verkkokurssille:

Mitä (moderni) työnantajakuvan kehittäminen ylipäätään on?

Moduuli 1:

Sosiaalinen media mediana – erilainen kuin muut mediat.

Moduuli 2:

Työnantajakuvan kehittämisen käynnistäminen – tärkeät valinnat ja päätökset.

Moduuli 3:

Mitä “somesisältö” on ja mikä somessa toimii?

Moduuli 4:

4a: Sisältöideointi ja sisällön tuottaminen – parhaat käytännöt.

4b: Eminen oma esimerkki

Moduuli 5:

Miten onnistumme sosiaalisessa mediassa?

Moduuli 6:

Someanalytiikka ja työnantajakuvan kehittämisen tavoitteet sosiaalisessa mediassa.

Moduuli 7:

Perustyökalupakki – näillä vinkeillä ja välineillä alkuun!

 

 OPIT VÄLTTÄMÄÄN NÄMÄ TYÖNANTAJAKUVAN KEHITTÄMISEN YLEISIMMÄT SUDENKUOPAT

"OLEMME TEHNEET VAIKKA MITÄ, MUTTA SILTI MEITÄ EI TUNNETA."

Ad hoc -ideat, sattumanvaraiset teksti- ja kuvajulkaisut sekä kuluneiden termien ja adjektiivien yliviljely johtaakin työnantajakuvan puutteeseen. Jos yrityksestä on lukemattomia mielikuvia, onko sillä työnantajakuvaa lainkaan?

"MISTÄ PUHUA JA MITÄ JULKAISTA SILLOIN, KUN EI REKRYTOIDA?"

Rekrytointikeskeinen työnantajakuvan kehittäminen loppuu kuin seinään, kun rekrytointiprosessi päättyy. Mistä puhua, mitä julkaista, kun ei voi puhua avoimista työpaikoista?

"EMME EDELLEENKÄÄN TAVOITA PASSIIVISIA TYÖNHAKIJOITA!"

Kun työpaikan vaihto ei ole lainkaan ajankohtaista, harvaa kiinnostaa muiden yritysten urakehitysmahdollisuudet tai tuntemattomien ihmisten uratarinat. 

MITÄ SAAT JA MITÄ MAKSAA?

 VERKKOKURSSIN HINTA JA KURSSIPAKETIN SISÄLTÖ

KURSSIMODUULIT

Kurssi suoritetaan itseopiskeluna omaan tahtiin. Saat melko tarkkaan 5 h videoina jaettavaa opiskelumateriaalia, jotka olemme jakaneet seitsemään moduuliin.  

Jokaisen moduulin yhteydessä on “Key Takeaways” sekä poimimiamme hyödyllisiä, teemaan liittyviä muita sisältölinkkejä.

Niiden kautta voit halutessasi perehtyä moduulien teemoihin vielä syvemmin.

LADATTAVA TYÖKIRJA JA BONUSOPAS

Videomoduulien tueksi saat 21-sivuisen ladattavan työkirjan oppimistasi tukemaan.

Työkirjaan poimitut tehtävät ohjaavat sinua valmistelemaan ja suunnittelemaan työnantajakuvanne kehittämistyölle tuikitarpeelliset raamit.

Työkirjan lisäksi saat 8-sivuisen laajennetun Kohdeyleisön segmentointi -oppaan bonuksena. Tämä opas ei ole tällä hetkellä saatavilla mistään muualta.

PÄÄSY FACEBOOK-YHTEISÖÖN

Kurssin ostaneet saavat kutsun suljettuun Facebook-yhteisöön, jossa voit keskustella, vaihtaa ajatuksia ja sparrailla muiden opiskelijoiden kanssa.

Kutsulinkki Facebook-yhteisöön toimitetaan kaikille kurssin ostaneille yhtäaikaa kurssin myynnin päättymisen jälkeen viikon 44 loppuun mennessä.

Emine pitää Facebook-ryhmässä silloin tällöin myös maksuttomia Q&A-sessioita ryhmän jäsenille.

NÄITÄ TARPEITA JA HAASTEITA KURSSI AUTTAA RATKOMAAN

TUNNISTATKO ITSESI TAI YRITYKSENNE TILANTEEN NÄISTÄ?

  • Pohditte vielä, miten sosiaalisia medioita kannattaa hyödyntää työnantajakuvan kehittämiseen.
  • Mietitte, mitä kaikkea sosiaalisissa medioissa voi tehdä työnantajakuvan kehittämiseksi.
  • Ette ole varmoja siitä, mitä onnistumisia ja tuloksia voitte sosiaalisen median avulla odottaa.
  • Et tiedä, mistä aloittaa.
  • Mietit, mistä sosiaalisesta mediasta osaajat parhaiten tavoittaa.
  • Haluat tehdä valinnat, joilla myös onnistutte.
  • Miten saada onnistumisia pienellä tai olemattomalla budjetilla?
  • Mitä kannattaa tehdä, jos resursseja ei ylipäätään ole antaa tälle työlle paljoa?

TÄLLÄ KURSSILLA SINUA VALMENTAA

EMINEN SUSANNA RANTANEN

Tällä kurssilla sinua valmentaa Eminen perustaja ja toimitusjohtaja Susanna Rantanen.

Eminen Susanna tunnetaan modernin osaajamarkkinoinnin pioneerina. Hänen koko toimialaa koskevan pioneerityönsä sekä kehittämänsä Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -metodin ansiosta Emine on nostettu Top 10 Employer Branding Agencies in Europe 2020 -listalle yhdysvaltalaisen HR Tech Outlookin toimesta.

Susannaa pidetään erittäin ammattitaitoisena, innostavana ja inspiroivana valmentajana. Hän tähtää valmennuksissa teorian sijaan konkretiaan ja käytännönläheisyyteen.

Kuten kaikki Susannan valmennukset, myös tämän kurssikokonaisuuden sisältö ohjaa Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -metodin mukaiseen työnantajakuvan kehittämiseen. Näitä oppeja ja malleja et voi saada mistään muualta!