Eveliinan urakehitys Eminessä: vuodessa HR-sisältömarkkinoinnin asiantuntijaksi

Miltä Eveliinan urakehitys Eminessä näyttää ensimmäistä vuosipäivää juhlittaessa? 

Meille tullessaan, Eveliina oli työskennellyt in house -rekrytoinnin parissa vuoden verran. Täällä Eminessä Eveliina hyppäsi HR-sisältömarkkinoinnin pariin ja on kehittynyt huimaa vauhtia asiantuntijan rooliin ensimmäisen vuotensa aikana. Tällainen kehitystahti on näemmä mahdollista, kun sopivat olosuhteet, soveltuva osaamistausta ja valtaisa innostus kohtaavat. Tiivis puolen vuoden perehdytysaika vaihtui syksyllä itsenäisempään työskentelyyn asiakasprojekteissa.  

Tutustu Eveliinan ensimmäisen Emine-vuoden tulokaskokemuksiin (blogisarja) >>

Urakehitys Eminessä

Eminen kokoisesta yrityksestä saattaa herkästi ajatella, ettei urakehitys tai osaamisen kehitys voi olla kauhean merkittävää.

Moni mieltää urakehityksen myös vertikaalisena urapolkuna kohti päällikkö- ja johtotason tehtäviä ja pettyy, jos yrityksessä on matala hierarkia ja sen vuoksi vähän päällikköpaikkoja tarjolla.

Matalan hierarkian yrityksissä urakehitys on mahdollista myös tarjoamalla ns. horisontaalisia, eli saman tasoisia vastuita, joissa oma työnkuva monipuolistuu ja osaaminen laajenee.

Urakehitys Eminessä hyödyntää sekä osaamisen laajentamista että osaamisen syventämistä. Pitkän perehdyttämisvaiheen (6 kk) jälkeen meillä Eminessä sovitaan kullekin vuosittaiset osaamisen kehittymisen kohteet. Hyödynnämme siinä sekä asiakasprojektien kautta tulevia mahdollisuuksia että Emine-yhtiön sisäisiä vastuita ja kehittämisen kohteita.

Eveliinan osaamisen kehitys Eminessä

Ensimmäisen Emine-vuoden aikana Eveliina pääsi hiomaan taitojaan erilaisten HR-markkinointisisältöjen tuottamisessa. Hän kirjoitti asiakkaille muun muassa uratarinoita, työpaikkailmoituksia, blogiartikkeleita, somepäivityksiä ja videoprojektien käsikirjoituksia. Asiakastöiden rinnalla Eveliina keskittyi oppimaan markkinoinnin analytiikkaa ottamalla vastuun Eminen oman markkinoinnin analytiikan säännöllisestä seuraamisesta ja havaintojen tekemisestä Eminen markkinoinnin optimointiin.

Aiempaa rekrytointikokemustaan Eveliina on päässyt kehittämään saatuaan vastuun Eminen inbound rekrytointiliidien hoivaamisesta ja talent poolista huolehtimisesta. Terve itseluottamus omaan asiantuntemukseen on päässyt kasvamaan kohisten.

Ensimmäisenä Emine-vuotenaan Eveliina kertoo myös löytäneensä etsimänsä työn merkityksen. Työnantajien opastaminen työnantajakuvan rakentamisessa ja rekrytointimarkkinoinnissa näyttää toistuvasti tuottavan iloa sekä asiakkaille että heidän työnhakijoille.

“Hyvät sisällöt auttavat ehdokkaita arvioimaan, onko kyseinen työnantaja heitä varten”, Eveliina summaa eminaattori-työnsä laajempaa vaikutusta.

”Jos työpaikkaa Eminessä ei olisi vuosi sitten ollut tarjolla, olisin todennäköisesti edennyt rekrytointi- tai HR-polkua johonkin toiseen yritykseen. Silloin en olisi päässyt näin inspiroivan ja luovan työn pariin, jota kohtaan tunnen suurta paloa.”

Jos työpaikkaa Eminessä ei olisi ollut vuosi sitten tarjolla, Eveliina olisi luultavasti hakeutunut johonkin toiseen yritykseen jatkamaan aiempaa työtään rekrytoinnin parissa tai muissa HR-tehtävissä. Hän kokee, ettei se olisi ollut sitä, mitä aidosti olisi halunnut tehdä, mutta olisi todennäköisestiu sellaista polkua kuitenkin edennyt.

Emine ei ole päästänyt helpolla

Pelkkää hymyä Eveliinan ensimmäinen työvuosi ei ole aina ollut. Esimerkiksi noin nelikuisena eminaattorina Eveliina lähetti asiakkaalle työpaikkailmoituksen, jonka sisältöön asiakas ei heti mieltynyt. Sparrailtuaan asiaa https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpgn kanssa, https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg tuli myös muistuttaneeksi, miten tärkeää on lähettää asiakkaille vasta valmis ja viimeistelty tuotos. Asiakkaat ovat tottuneet saamaan meiltä korkeatasoisia tuotoksia, ja uutena työntekijä on tärkeää varmistaa kollegoilta, milloin materiaali on valmis asiakkaan silmille.

Vaikka tämä oli Eveliinalle kova kolahdus, hän koki sen myös opettavaisena.

“https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg tunnistaa potentiaalin ja koulii löytämästään aihiosta staran. Se vaatii uudelta työntekijältä paljon työtä – epävarmuuden sietämistä ja jatkuvan korjaavan palautteen kestämistä.”

 “Tällä oppiprosessilla ja punakynällä on tavoite: kehittää tulokkaasta osaava asiantuntija,” Eveliina kertoo.

Perehdytyksen aikana Eveliina pääsi HR-markkinoinnin asiantuntijan kasvupolulle ja kehittyi ensimmäisen vuoden aikana taitavaksi kirjoittajaksi sekä sisällöntuottajaksi.

”Olen kiitollinen työkavereilleni https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpglle, Siirille ja Leolle kaikista saamistani opeista,” Eveliina jatkaa.

Eveliina ja https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg - vuosipäiväkeskustelu urakehitys Eminessä 2020
Eminessä vuosipäiväkeskustelu tehdään mielellään kävelypalaverina – jos säät vain sallivat.

Mihin Eveliinan osaamisen kehitys keskittyy Eminessä tulevana vuonna?

Eveliina odottaa erityisesti sitä, että hänen sisältömarkkinointiosaamisensa kehittyisi edelleen kohti strategiasta kumpuavaa HR-markkinointisuunnittelua. Sitä Eveliina pääsi oppimaan jo ensimmäisenä vuonna osana kahden eri asiakkaan jatkuvaa HR-markkinoinnin yhteistyötä. Toinen näistä projekteista on ollut rekrytointimarkkinointisuunnitelman jalkauttamista henkilöstövuokraus-yritysasiakkaalle, toinen puolestaan työnantajakuvan kehittämistä koskevaa markkinointiviestintää. 

“Osaamisen kehitys HR-sisältömarkkinoinnin saralla on ollut vauhdikasta, enkä epäile tämän oppimisprosessin loppuvan. Odotan tulevaa vuotta innolla.“

Eveliina ja https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg ovat nyt summanneet Eveliinan ensimmäisen Emine-vuoden kokemuksia ja oppeja ja päättäneet osaamisen kehittymisen painopisteistä tälle tulevalle vuodelle. Vaikka eminaattorin kehittymispolkuun vaikuttaa aina tietysti se, mitä asiakkaat haluavat Eminestä ostaa, pystytään näinkin pienessä yrityksessä ohjaamaan yksilön osaamisen kehittymistä haluttuun suuntaan.

Tulevalle vuodelle Eveliinalla oli vuosipäiväkeskusteluun mentäessä muutama toive:

  1. Omien sosiaalisten vahvuuksien hyödyntäminen entistä paremmin asiakastyössä.
  2. Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -metodin kokonaisvaltaisempi ymmärtäminen, erityisesti strategiasta kumpuavan sisältömarkkinoinnin suunnittelussa.
  3. Kirjoittamisen taitojen hiomisen jatkaminen ja rikkaampaan tekstiin johtavan sanavaraston kasvattaminen.
  4. Lisämyyntiin satsaaminen ja yhden ihan oman uuden asiakkaan hankkiminen.
  5. Omaan some-näkyvyyteen panostaminen.

Näistä toiveista sovittiin Eveliinan työlle ja osaamisen kehittymiselle tavoitteet.

Eveliinan 3 tärkeintä oppia ensimmäisenä Emine-vuonna

  1. Sisällöntuotanto

“Olen oppinut kirjoittamaan uratarinoita, blogiartikkeleita ja työpaikkailmoituksia sekä tuottamaan sosiaalisen median julkaisuja enemmän strategisista lähtökohdista huomioiden Informaatioajan Hakijan Polun.

  1. Luottamuksellisten asiakassuhteiden rakentaminen 

“Olen oppinut empaattista ja lämmintä lähestymistä konsultin roolissa, opastavaa mentaliteettia.”

  1. Oman työn johtaminen 

“Olen oppinut oman työaikani aikatauluttamista, työtehtävien priorisointia sekä oman tuottavuuteni maksimointia. Ne kuulostavat karuilta, mutta ovat oikeasti tosi tärkeitä konsulttityössä, jossa myydään omaa osaamista ja työaikaa asiakkaille.”

Lue Eveliinan alkutaipaleesta Eminessä Tulokaskokemuksia-blogisarjasta >>

Verkostoidu Eveliinan kanssa Linkedinissä >>

Article image with title: Say hello to Instagram SEO - How to be better discovered on Instagram, written by Susanna Rantanen. With a graphic image of a young man creating content with lots of Instagram likes pouring on his content.
10/06/2024

Say hello to Instagram SEO

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

Saattaisit pitää myös näistä
Article image with title: Say hello to Instagram SEO - How to be better discovered on Instagram, written by Susanna Rantanen. With a graphic image of a young man creating content with lots of Instagram likes pouring on his content.
10/06/2024

Say hello to Instagram SEO

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating