#136 Pienyrityksen työnantajabrändi onkin human-to-human -yritysbrändi | Eminen podcast

EMINEN PODCAST JAKSO #136 Pienyrityksen työnantajabrändi onkin human-to-human -yritysbrändi Vaikuttava Työnantajabrändi podcast

Pienen yrityksen työnantajabrändi syntyy human-to-human -markkinoinnin seurauksena. Arvokkain tällainen brändi on yritykselle kuitenkin silloin, kun se koskee yritystä kokonaisuudessaan ja sisältää tasapainoisesti sekä työntekijäyleisön että asiakasyleisön. Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa puhutaan pienten yritysten brändin rakentamisesta. Brändi on pienille yrityksille jopa helpompaa rakentaa, ja sen hyödyt konkretisoituvat pienyrityksille suhteellisen nopeasti. Pienen yrityksen ei kuitenkaan kannata […]

Tarinallistaminen HR-markkinointiviestinnässä, osa 2 – Podcast #106

EMINEN PODCAST Tarinallistaminen ja osaajamarkkinointi

Tarinallistaminen HR-markkinointiviestinnässä ei muuten tarkoita videoiden tekemistä vaan tarinankerronnan muotoon toteutettavia HR-markkinoinnin viestejä, jotka voivat olla kirjoitettuja tekstejä, videomuodossa esitettyjä tarinoita tai jopa valokuvasarjana esitetty tarina!  Tarinat ovat kuuluneet ihmiskunnan arkeen olemassa olomme koko ajan. Aivomme vastaanottavat ihan eri tavalla sanomia, tietoja ja viestejä, kun ne on puettu tarinan muotoon. Tarinan muotoon kirjoitettu markkinointiviesti on […]

Tarinallistaminen markkinointiviestinnässä osa 1 – Podcast #105

EMINEN PODCAST JAKSO 105 - Tarinallistaminen markkinointiviestinnässä, osa 1

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.9.2019 Tarinallistaminen markkinointiviestinnässä on noussut yhdeksi tämän ajan ”hypeksi”. Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa  puhutaan siitä, mitä tarinallistaminen tarkoittaa ja ei tarkoita, ja miksi tarinankerronta on tärkeässä roolissa markkinointiviestinnässä. Tarinoilla on ihmiskunnan historiassa sangen pitkä historia. Jos ajattelemme kukin omaa lapsuuttamme, tai tarkastelemme asiaa omien jälkeläistemme kautta, saduilla ja mielikuvitusmaailmaan kytkeytyvillä leikeillä on […]