#136 Pienyrityksen työnantajabrändi onkin human-to-human -yritysbrändi | Eminen podcast

Pienen yrityksen työnantajabrändi syntyy human-to-human -markkinoinnin seurauksena. Arvokkain tällainen brändi on yritykselle kuitenkin silloin, kun se koskee yritystä kokonaisuudessaan ja sisältää tasapainoisesti sekä työntekijäyleisön että asiakasyleisön.

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa puhutaan pienten yritysten brändin rakentamisesta. Brändi on pienille yrityksille jopa helpompaa rakentaa, ja sen hyödyt konkretisoituvat pienyrityksille suhteellisen nopeasti.

Pienen yrityksen ei kuitenkaan kannata rakentaa vain työnantajabrändiä, sillä erityisesti juuri pienten yritysten kannattaa varmistua resurssiensa optimaalisesta hyödyntämisestä. Brändin rakentaminen on tänä sosiaalisena aikakautena erinomainen investointikohde, mutta pienten yritysten kohdalla fiksumpaa on sosiaalisen yritysbrändin rakentaminen. Se syntyy human-to-human -markkinoinnin tulemana.

Human-to-human -markkinointi yritysbrändin ytimessä

Human-to-human -markkinoinnilla tarkoitetaan sellaista markkinointiviestintää, jossa yritys ei  esiinny mahtipontisesti logonsa takaa vaan asettautuu viestillään tavoitteleman ihmisen kanssa samalle tasolle. Eli, puhuu ihmisenä toiselle ihmiselle.

The rise of human-to-human marketing >>

Yritysbrändi, jota tässä tavoitellaan ei ole tuotebrändi, eikä palvelubrändi. On nimittäin niin, että jos aikoo brändiä rakentaa, on vedottava ihmisiin ja tunteisiin. Erityisesti B2B-puolella ihmisiin ja tunteisiin vetoaminen loistaa poissaolollaan.

Ihmisiin vetoava brändi syntyy inhimillistämällä yritys. Inhimillistäminen tapahtuu samalla tavalla kuin ihmisiin tutustuminen ja suhteiden rakentaminen ihmisten välillä. Tällöin roolin ottaa yrityksen brändi, eli ”logo” käyttäytyy viestinnässään ihmisen lailla.

Yritysbrändiä voidaan rakentaa tarinallistamalla. Vaikuttava Työnantajabrändi pyrkii tarinallistamaan yrityksen työnantajabrändin. Tarinakoneen Anne Kalliokoski on puolestaan tottunut yritysten tuotteiden ja palveluiden tarinallistaja. Hän luo yritykselle hahmon ja kirjoittaa hahmolle oman tarinan, joka puhalletaan henkiin käsikirjoituksen ohjaamana.

Katso Bonfiren blogista Tarinakoneen Annen ajatuksia siitä, miksi yritysbrändi kannattaa tarinallistaa >>

Pienen yrityksen työnantajabrändi onkin yritysbrändi

Pieni yritys on pieni siksi, ettei sillä ole ollut joko tarvetta tai mahdollisuutta kasvattaa henkilöstömääräänsä. Nykyään henkilöstömäärältään pienenä ja ketteränä pysyminen on sekä trendi että myös fiksu strategia. Osaamista on mahdollista lisätä tiimiinsä joko kiinteästi tai tarveperusteisesti eri alojen yksinyrittäjien tai toisten pienyritysten avulla. Tämä pitää pienen yrityksen kiinteät kulut kontrollissa, vähentää merkittävästi henkilöstöjohtamiseen kuluvaa (tarpeellista ja tärkeää) aikaa ja pienentää myös henkilöstöriskiä.

Voidaan perustellusti kysyä: Mihin pieni yritys tarvitsee työnantajabrändiä?

Jos rekrytoi harvoin ja esimerkiksi yhden osaajan kerrallaan, ei ole lainkaan järkevää panostaa sellaiseen markkinointiin, jonka seurauksena syntyy työnantajabrändi. Vain työnantajabrändi.

Pienen yrityksen kannattaa rakentaa brändiä, joka vetoaa sekä asiakkaisiin että tuleviin työntekijöihin. Toisin sanoen, pienen yrityksen kannattaa rakentaa yritysbrändiä ihmiseltä ihmiselle.

Tämä valaistuminen tapahtui minulle itselleni joitain vuosia sitten. Osaajastrategiani ei perustu jatkuvaan rekrytointiin ja tiimin koon kasvattamiseen. Sen vuoksi ei ollut mitään järkeä keskittää pienen tiimin resursseja pelkästään työnantajabrändin rakentamiseen. Sen sijaan, lähdimme toteuttamaan markkinointistrategiaa, jonka tavoitteena on brändi ja jonka strategisista kohdesegmenteistä yksi on potentiaaliset tulevaisuuden eminaattorit, eli tulevaisuuden työntekijämme. Tässä samassa markkinointistrategiassa on myös ideaaleja asiakkaitamme edustavat kohdesegmentit. Nämä kaikki kohdesegmentit ovat yhtä tärkeitä.

Bloggasin tästä pohdinnasta ja kokemuksistani aikanaan henkilökohtaiseen, englanninkieliseen blogiini >>

[teema-artikkeli jatkuu alla]

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | Suplassa | Stitcher Radiossa | iTunesissa/Apple podcastissa | Spotifyssa | Acast App:issa

Jakson kesto: 36:09 min

Jakson sisältö:

  • Pienen yrityksen tuntemattomuuden ongelma
  • Pienen yrityksen työnantajabrändi onkin yritysbrändi
  • Yritysbrändi ja yrittäjäbrändi: sama vai eri asia?
  • Human-to-human yritysbrändin ytimessä
  • Miten yrittäjäbrändi kannattaa rakentaa (5 asiaa)?
  • Mitä hyötyä yrittäjälle ja pienelle yritykselle on brändistä? Ja miten tämä edesauttaa rekrytointia..

Pienyritys: aloita yrittäjäbrändistä!

Aloitin itse aikanaan ihan omasta brändistäni. Tarinani tuntevat tietävät, että aloitin tämän ennen kuin henkilöbrändin rakentaminen yleistyi. En siksi edes tajunnut rakentavani omaa brändiäni, ennen kuin eräs opiskelija nimeltään Essi tuli luokseni haastattelemaan minua henkilöbrändistäni graduunsa. 

Yrittäjän omasta brändistä aloittaminen on siksi hyvä startti, että sillä nimenomaan saadaan brändin inhimillinen kulma esille. Tarpeellinen, tarvittava ja todellisen erottautumisen synnyttävä vetovoima syntyy, kun inhimillinen ja henkilökohtainen ote saadaan esille.

Jos keskitymme nimenomaan yritysbrändin rakentamiseen, joudumme vähintään Googlen avulla todella nopeasti reitille, joka johtaa yrityksen tuotteiden ja palveluiden esittelyyn. Sori vaan, mutta se ei ole riittävän kiinnostavaa yleisölle, joka ei tunne meitä eikä tiedä meistä mitään. Ja tämä puolestaan on nimenomaan pienen yrityksen suurin ongelma: tuntemattomuus. Tuntemattomuus, joka vaikeuttaa myyntiä ja vaikeuttaa rekrytointia. 

Vielä parempaa on, jos yrittäjä kokee, että ei, en halua henkilöbrändiä! Puhuin jaksossa 83 henkilöbrändin ja asiantuntijabrändin erosta. Yrittäjä, joka ei koe henkilöbrändäämistä itselleen luontevaksi tulee onnistumaan todennäköisesti (toki pienellä ohjauksella ja opastuksella) tässä paremmin kuin yrittäjä, joka tykkää puhua vain itsestään.

Kuuntele podcastista omaan monen vuoden kokemukseen perustuvat 5 askelta yrittäjäbrändin rakentamiseen. 

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | Suplassa | Stitcher Radiossa | iTunesissa/Apple podcastissa | Spotifyssa | Acast App:issa

Jakso julkaistiin alun perin 13.4.2020

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle.

Tässä maanantaisin ilmestyvässä HR-markkinointipodcastissa tarjoillaan liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg Rantasen kehittämä metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisen ajan kasvuyrityksille. Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentamisessa hyödynnetään sisältömarkkinointia, vaikuttavaa viestintää sekä sosiaalista mediaa kasvuyrityksen strategisesti ideaaliin kohdeyleisöön vaikuttamiseksi.

Article image with title: Say hello to Instagram SEO - How to be better discovered on Instagram, written by Susanna Rantanen. With a graphic image of a young man creating content with lots of Instagram likes pouring on his content.
10/06/2024

Say hello to Instagram SEO

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

Saattaisit pitää myös näistä
Article image with title: Say hello to Instagram SEO - How to be better discovered on Instagram, written by Susanna Rantanen. With a graphic image of a young man creating content with lots of Instagram likes pouring on his content.
10/06/2024

Say hello to Instagram SEO

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating