Case Mourad Daifi & Advian – Säännöllinen sparraus kehitystyön tukena

Eminen palvelu: Säännöllinen sparraus

Sparraaja: Eminen https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg Rantanen

Sparrattava: Mourad Daifi, Principal Consultant & Partner, Advian Oy

Säännölliset sparraukset asiakkaan kanssa

Kuukausittaisten sparrausten tarve syntyi asiakkaan aloittaessa uudessa työpaikassa ja vieläpä yritykselle uudessa roolissa. Tehtäväkenttä oli muodostunut suhteellisen laajaksi ja moniulotteiseksi kokonaisuudeksi, jossa aika moni asia kaipasi nopeaa toimeen tarttumista.

Aloitimme sparraus-yhteistyön loppuvuodesta 2019, ja ehdimme tavata muutaman kerran Advianin toimistolla, kunnes korona siirsi sparraussessiomme verkkoon. Käytännössä tapasimme joka kuukausi samaan aikaan verkkopalaverin muodossa kahden (2) tunnin ajan.

Sparraus-yhteistyön alussa kartoitimme sekä sparrattavan että hänen lähijohtajansa, yrityksen toimitusjohtajan kanssa tehtäväkokonaisuuden prioriteetit ja liiketoiminnan kannalta tärkeät, huomioitavat asiat. Tämän keskustelun pohjalta teimme suunnitelman sparraussessioiden kulusta. 

Ensimmäisten tapaamiskertojen jälkeen sparrattava oli saanut tehtäväkseen kehittää organisaatioon melko vaativan ja moniuloitteisen johtamismallin, ja kuukausittaiset sessiot lukittuivat pian tämän mallin edistymistä tukevaan sparraukseen.

Sparraussessiot saivat luontevan päätöksen, kuin vajaa vuosi aloituksen jälkeen johtamismalli oli saatu jalkautettua organisaation.

Mitä säännöllinen sparraus tarkoittaa käytännössä?

  • Säännöllinen sparraus on tyypillisesti kerran kuukaudessa 1-2 tunnin aikana tapahtuvaa keskustelua ennalta määrätystä suhteellisen tiukasta aiheesta.
  • Sparrauksen luonne on mentoroiva.
  • Sparraajan tehtävänä on keskustelun avulla, kysymällä ja ajatuksia haastamalla tukea sparrattavan omaa ajatustyötä ja jonkin konkreettisen asian tai pulman edistämistä tai ratkaisua.

Sparrauksen tarkoituksena ei ole varsinaisesti opettaa, kouluttaa, valmentaa tai kertoa asiakkaalle, miten hänen kannattaa sparraajan mielestä jokin asia toteuttaa tai ratkaista. Onnistunut sparraus on sellainen, joka oivalluttaa, antaa uusia näkökulmia ja ohjaa sparrattavaa itse ratkaisemaan sparrauksessa käsiteltävä asia.

Sparrauksen tarkoituksena ei ole varsinaisesti opettaa, kouluttaa, valmentaa tai kertoa asiakkaalle, miten hänen kannattaa sparraajan mielestä jokin asia toteuttaa tai ratkaista. Onnistunut sparraus on sellainen, joka oivalluttaa, antaa uusia näkökulmia ja ohjaa sparrattavaa itse ratkaisemaan sparrauksessa käsiteltävä asia.

Säännöllisen sparrauksen etuna on sen mahdollistama laajempien asiakokonaisuuksien ratkominen yhdessä ajan kanssa. Silloin laajempi asiakokonaisuus voidaan pilkkoa pureskeltavaksi ikäänkuin pala kerrallaan yksittäisissä sessioissa.

Mitä sparraus-sessioiden aikana tapahtuu?

Eminen sparraus, online-sparraus, verkkosparrausKäsittelimme jokaisessa sparraus-sessiossa ennalta määritettyä aihetta. Valitut aiheet liittyivät keskeisesti toimenkuvani kehitystehtäviin. Kerroin, mitä olin aiheesta jo pohtinut, tai missä vaiheessa kehitysprojektia asian kanssa olin. Käsittelimme asiaan liittyviä pullonkauloja, tai saatoin pyytää https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpgn näkemystä vaihtoehtoisista etenemistavoista, Mourad Daifi kertoo.

Sparraus-sessiot mahdollistavat minulle irtioton päivittäisestä liiketoiminnasta ja intensiivisen kehitystyön aiheuttamista ajatuslukoista. Pystyin sessioissa käytyjen keskusteluiden avulla katsomaan sekä yritystä että sparrattavaa aihetta mielestäni merkittävästi objektiivisemmin. Yhdessä sovitut aikataulut ja tavoitteet kannustivat ja auttoivat minua pitämään tekemisen aktiivisena myös kuukausittaisten sparrausten välillä. Koin, että tämän ansiosta asiat etenivät ja oma motivaationi pysyi koko ajan korkeana.

Pystyin sessioissa käytyjen keskusteluiden avulla katsomaan sekä yritystä että sparrattavaa aihetta mielestäni merkittävästi objektiivisemmin. Yhdessä sovitut aikataulut ja tavoitteet kannustivat ja auttoivat minua pitämään tekemisen aktiivisena myös kuukausittaisten sparrausten välillä. Koin, että tämän ansiosta asiat etenivät ja oma motivaationi (isoa ja pitkää kehitysprojektia kohtaan) pysyi koko ajan korkeana.

Sparraaminen organisaation ulkopuolisen asiantuntijan kanssa loi myös tietynlaisen out of box – tyyppisen ympäristön, jonka ansiosta villimpiäkin ajatuksia käsiteltiin ja kokeiltiin. https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpgn kanssa toteutetuissa sparraus-sessioissa oli joka kerta hyvin vapautunut, kannustava ja positiivinen ilmapiiri. Koin sen ruokkivan luovaa ajatteluani ja ongelmanratkaisua, Daifi jatkaa.

Mitä hyötyä https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpgn sparrauksesta oli minulle?

Usko omaan osaamiseen on kasvanut, samoin ymmärrys siitä kuinka tärkeää nykyaikana on kehittää mm. yrityksen henkilöstöjohtamista ihmiskeskeisesti.

https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpglla oli taito rikastuttaa ja kiilloittaa ajatuksiani kerta toisensa jälkeen. Koin, että keskustelumme synnyttivät mielessäni runsaasti uusia ideoita. Tuntui, että keskusteluiden aikana onnistuimme jalostamaan toinen toistemme ideoita luoden todellisia timantteja!

Mielestäni tämän kaltaiset sessiot toimivat kiihdyttiminä ja tuottivat nopeammin valmiita ratkaisuita sekä ideoita yritystoimintamme tueksi. https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpgn avulla pystyn aidosti tuottamaan enemmän arvoa yritykselleni asiantuntijana sekä henkilöstöllemme toiminnankehittäjänä.

Article image with title: Say hello to Instagram SEO - How to be better discovered on Instagram, written by Susanna Rantanen. With a graphic image of a young man creating content with lots of Instagram likes pouring on his content.
10/06/2024

Say hello to Instagram SEO

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

Saattaisit pitää myös näistä
Article image with title: Say hello to Instagram SEO - How to be better discovered on Instagram, written by Susanna Rantanen. With a graphic image of a young man creating content with lots of Instagram likes pouring on his content.
10/06/2024

Say hello to Instagram SEO

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating