Yrityskulttuuri

Onko teillä strateginen kulttuuri vai kiva kulttuuri?

SIILI_BRANDMARK_RGB_100x
Dittis logo 200px
GRANO_LOGO_BLACK_RGB_PIENI 100x
digitalist_ixonos-logo 100

Strateginen yrityskulttuuri innostaa henkilöstön strategian toteuttamiseen. Kivakulttuuri keskittyy työtyytyväisyyden ylläpitämiseen. Erityistä arvoa strategisen yrityskulttuurin ymmärryksestä on liiketoimintastrategian suunnitteluvaiheessa, muutosstrategian jalkauttamisessa sekä yrityskaupan kohteiden kulttuuriarvioinneissa. Onko teidän organisaationne seuraava, joka päättää tehdä strategisesta yrityskulttuurista bisneksensä kilpailuvaltin?

Seppo Kuula_yrityskulttuuri-refe

"Yritysostoa valmistelevana toimitusjohtajana haluan varmistaa, että ostettavan yrityksen ostohetkellä osoitettu arvo tulee myös säilymään. Asiantuntijayrityksen arvo on osaajissa ja osaajien työnantajaa koskeva kiintymys tutussa kulttuurissa.

Eminen strategisen yrityskulttuurin kartoitusmetodi tuottaa minulle riskianalyysin ja vertailun päätöksenteon tueksi. Pidän ostokohteen kulttuuria kriittisenä tietona. Voiko sen yhdistää ostajan kulttuuriin ilman motivaation alenemista, levottomuutta ja attritiota? Riskianalyysin avulla tiedostan mahdolliset haasteet ja mietin yritysoston uudelleen saamani analyysin perusteella."

Seppo Kuula, (aiemmin toimitusjohtaja, Siili Solutions Oyj), toimitusjohtaja, Enfo Oyj

YRITYSKULTTUURI & BISNESSTRATEGIA

Auditoimme yrityskulttuurin nykymuodon ja uuteen strategiaan pohjaavan tavoitemuodon strategisia painopisteita peilaamalla. Asiantuntijamme purkaa tulokset ja analyysit ja sparraa johtoa & hallitusta strategiatyössä ja johtamiskulttuurin muutostarpeissa. Strategian ja yrityskulttuurin jalkauttamiseen suosittelemme tarinallistamisen ohjelmaa.

YRITYSKULTTUURI & YRITYSKAUPAT

Auditoimme kaupan kohteen ja ostajan strategiset yrityskulttuurit. Analysoimme mahdollisen fuusion riskit sekä yrityskulttuurin että avainhenkilöiden sitoutumisen näkökulmista. Riskianalyysi koskee tyypillisesti sekä organisaatiotasoa että avainhenkilöitä.

YRITYSKULTTUURI & TYÖNANTAJABRÄNDI

Uskottavin ja liiketoiminnan kannalta hyödyllisin työnantajabrändi syntyy työntekijäkokemusten ja yrityskulttuurin tarinallistamisesta. Tuomme yrityskulttuurianalyysin ja työntekijäkokemukset osaksi työnantajabrändistrategiatyötä.

"Eminen kokonaisvaltainen lähestymistapa kulttuurimme kulmakiviin oli innostava matka. Työntekijäkokemuksemme tarkastelu osana liiketoiminnan kokonaisuutta avasi silmämme."

Mirka Palm, HR Manager, Dittmar & Indrenius

Tutustu strategiseen yrityskulttuuriin