Leo +358 40 707 6183 | experience@emine.fi

Koneen toimitusjohtaja vaihtuu. Kapteenin hattu siirtyy vuodesta 2009 Koneen talousjohtajana toimineelle Henrik Ehrnroothille. Mielenkiinnolla seuraamme, jatkuuko Koneen voittoisa taival. Alahuhta tiedetään henkilökuntaa ja hyvää työyhteisöä arvostavana johtajana. Se on poikkeuksellista hänen mittareillaan ja meriiteillään olevalle henkilölle, don’t mind me stating the truth.

Työntekijöitä vahvasti arvostava johtamiskulttuuri on kiinni toimitusjohtajasta.  Hyvän työntekokulttuurin kehittäminen on pitkä polku, mutta sen ylläpitäminen vaatii yhtälailla pontevaa toimeenpanoa, valintoja ja systematiikkaa kuin kehittäminenkin. On lukuisia esimerkkejä siitä, miten vaihtunut toimitusjohtaja on omilla arvovalinnoillaan ja käyttäytymisellään tuhonnut lyhyessä ajassa sen, minkä eteen oli vuodattu verta, hikeä ja kyyneleitä vuosikausia. Jokainen osaa ynnätä yhteen, mitä tapahtuu, kun hyvästä työpaikasta tulee keskinkertainen. Ei ole vaikea nähdä, mitä tapahtuu ennen pitkää key performance indikaattoreille, kun sitoutuminen romahtaa ja parhaat osaajat tekevät omat valintansa.

Kone on yksi suomalainen menestystarina. Toivotaan, että vajaassa viidessä vuodessa talousjohtaja on syttynyt Alahuhdan lailla henkilöstötyytyväisyyteen ja näkee sen yhtenä KPI:nä, jonka säilyttämisessä toimitusjohtajalla on keskeisin rooli.

Kirjoittaja on Eminen perustaja & toimari, työntekijäkokemukseen hurahtanut Susanna