Mikä sytyttää modernin nykyihmisen motivaation? 3 teesiä nuoren ammattilaisen näkökulmasta

Tein opinnäytetyönäni ammattikorkeakoulussa tutkimuksen luovuuden ja motivaation muodostumisesta työympäristössä. Aiheen aikaisempi tutkiminen on saanut minut pohdiskelemaan aihetta oman motivaationi syntymisen kautta uusissa työtehtävissä.

Mikä sytyttää modernin nykyihmisen motivaation?

Viime viikot uudessa ympäristössä ja uuden tekemisen äärellä ovat saaneet minut tuntemaan itseni virkistyneeksi. Olen pohtinut, mikä on se juttu, joka tästä eminaattori-elämästä tekee niin palkitsevaa ja motivoivaa.

Minkälaisia palkitsemisen ja motivoinnin muotoja tunnistat omassa työympäristössäsi? Paljastan sinulle tämän nuoren ammattilaisen kolme teesiä motivaatioiden virittämiseen rekrytointiprosessin avulla.

Teesi #1: Tavoitteet

Sain heti alussa selkeitä tavoitteita, joita kohti olen lähtenyt kulkemaan. Minulla on kuukausittaiset tavoitteet esimerkiksi sille, mitä minun odotetaan saavuttavan ja oppivan. Tämä on saanut minussa aikaan odottamattoman motivaatiopuuskan!

Motivaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi positiivista sisukkuuden ja pitkäjänteisyyden kokemusta, jonka avulla jaksaa tehdä tarpeeksi töitä tavoitteensa saavuttamiseksi. Sellaiseen kokemukseen liittyy omien tavoitteiden tiedostaminen.

”Kuukausittaiset tavoitteet ovat saaneet minussa aikaan odottamattoman motivaatiopuuskan!”

Teesi #2: Edistyminen

Mistä sisukkuuden ja pitkäjänteisyyden kokemus syntyy? Opinnäytetyöni yksi keskeisimmistä löydöksistä oli seuraava: motivaatiota boostaa kokemus asioiden edistymisestä ja uuden oppimisesta. Tunne siitä, että ollaan liikkeessä saa innostuksen heräämään, kun taas pysähtyneisyyden ja jämähdyksen tunne saa haukottelemaan.

Olen ollut uudessa työssäni ihan liekeissä kokiessani oppimista päivittäin. Syntyneet oivallukset ovat innoittaneet minua myös uuden luomiseen: kirjoittaminen sujuu ja ideoita syntyy. Jatkuva oppiminen ja taitojen treenaaminen ovat motivaation teesi #2.

”Uuden oppiminen on innoittanut minua myös uuden luomiseen.” 

Teesi #3: Palkinto

Nyt ei pidä mennä lankaan. Palkinto ei tarkoita tässä kohtaa skumppaa ja karkkia, vaikka ovat nekin kivoja. Motivaatioteorioiden gurun Maslowin tarvehierarkia näyttää meille mistä motivaatio syntyy sen jälkeen, kun hengissä säilymisestä ei tarvitse enää taistella. Maslowin tarvehierarkian huipulla ovat tarpeistamme jalostuneimmat: arvostuksen tarve, älylliset tarpeet ja itsensä toteuttamisen tarve.

”Näkemyksiäni on kuunneltu ja siitä tulee merkityksellinen olo.”

Minua on kehuttu täällä Eminessä innokkaaksi ja nopeaksi oppijaksi. Porukkaan olen kokenut kuuluvani heti alusta alkaen. Näkemyksiäni kuunnellaan ja siitä tulee merkityksellinen olo. Joukkoon kuulumisen tunne ja kokemus arvostetuksi tulemisesta tuottavat minulle HR-sisältömarkkinoinnin tekijänä mahdollisuuden toteuttaa itseäni ja ilmaista luovuuttani.
Motivaation 3 teesiä

 

Jokaisella ihmisellä on perustarpeiden lisäksi yksilöllisiä motivaation lähteitä. Minä sytyn mm. uusien tietojen ja taitojen omaksumisesta, hienoista kuvista ja niiden luomisesta, muiden auttamisesta ja pulmien ratkaisemisesta. Nämä motivaattorit tukevat nykyisten työtehtävieni toteuttamista.

Lue myös blogisarjan ensimmäinen osa, joka kertoo hakijakokemuksesta>>

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

#emineblogs Blog Header with text Using Trello in Employer Branding by Susanna Rantanen & Nora Nykänen
29/02/2024

Using Trello in Employer Branding

Blog header Improving inclusivity with modern employer branding
04/02/2024

Improving inclusivity in the workplace with modern employer branding [Susanna Keynote]

The 6 Benefits of Short-Form Videos blog header
18/01/2024

Lyhytvideoiden 6 etua

Saattaisit pitää myös näistä
header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

#emineblogs Blog Header with text Using Trello in Employer Branding by Susanna Rantanen & Nora Nykänen
29/02/2024

Using Trello in Employer Branding

Blog header Improving inclusivity with modern employer branding
04/02/2024

Improving inclusivity in the workplace with modern employer branding [Susanna Keynote]