Blog : Eminaattori-kokemukset

Eveliinan urakehitys Eminessä: vuodessa HR-sisältömarkkinoinnin asiantuntijaksi

Eveliinan urakehitys Eminessä: vuodessa HR-sisältömarkkinoinnin asiantuntijaksi

Miltä Eveliinan urakehitys Eminessä näyttää ensimmäistä vuosipäivää juhlittaessa? 

Meille tullessaan, Eveliina oli työskennellyt in house -rekrytoinnin parissa vuoden verran. Täällä Eminessä Eveliina hyppäsi HR-sisältömarkkinoinnin pariin ja on kehittynyt huimaa vauhtia asiantuntijan rooliin ensimmäisen vuotensa aikana. Tällainen kehitystahti on näemmä mahdollista, kun sopivat olosuhteet, soveltuva osaamistausta ja valtaisa innostus kohtaavat. Tiivis puolen vuoden perehdytysaika vaihtui syksyllä itsenäisempään työskentelyyn asiakasprojekteissa.  

Tutustu Eveliinan ensimmäisen Emine-vuoden tulokaskokemuksiin (blogisarja) >>

Urakehitys Eminessä

Eminen kokoisesta yrityksestä saattaa herkästi ajatella, ettei urakehitys tai osaamisen kehitys voi olla kauhean merkittävää.

Moni mieltää urakehityksen myös vertikaalisena urapolkuna kohti päällikkö- ja johtotason tehtäviä ja pettyy, jos yrityksessä on matala hierarkia ja sen vuoksi vähän päällikköpaikkoja tarjolla.

Matalan hierarkian yrityksissä urakehitys on mahdollista myös tarjoamalla ns. horisontaalisia, eli saman tasoisia vastuita, joissa oma työnkuva monipuolistuu ja osaaminen laajenee.

Urakehitys Eminessä hyödyntää sekä osaamisen laajentamista että osaamisen syventämistä. Pitkän perehdyttämisvaiheen (6 kk) jälkeen meillä Eminessä sovitaan kullekin vuosittaiset osaamisen kehittymisen kohteet. Hyödynnämme siinä sekä asiakasprojektien kautta tulevia mahdollisuuksia että Emine-yhtiön sisäisiä vastuita ja kehittämisen kohteita.

Eveliinan osaamisen kehitys Eminessä

Ensimmäisen Emine-vuoden aikana Eveliina pääsi hiomaan taitojaan erilaisten HR-markkinointisisältöjen tuottamisessa. Hän kirjoitti asiakkaille muun muassa uratarinoita, työpaikkailmoituksia, blogiartikkeleita, somepäivityksiä ja videoprojektien käsikirjoituksia. Asiakastöiden rinnalla Eveliina keskittyi oppimaan markkinoinnin analytiikkaa ottamalla vastuun Eminen oman markkinoinnin analytiikan säännöllisestä seuraamisesta ja havaintojen tekemisestä Eminen markkinoinnin optimointiin.

Aiempaa rekrytointikokemustaan Eveliina on päässyt kehittämään saatuaan vastuun Eminen inbound rekrytointiliidien hoivaamisesta ja talent poolista huolehtimisesta. Terve itseluottamus omaan asiantuntemukseen on päässyt kasvamaan kohisten.

Ensimmäisenä Emine-vuotenaan Eveliina kertoo myös löytäneensä etsimänsä työn merkityksen. Työnantajien opastaminen työnantajakuvan rakentamisessa ja rekrytointimarkkinoinnissa näyttää toistuvasti tuottavan iloa sekä asiakkaille että heidän työnhakijoille.

“Hyvät sisällöt auttavat ehdokkaita arvioimaan, onko kyseinen työnantaja heitä varten”, Eveliina summaa eminaattori-työnsä laajempaa vaikutusta.

“Jos työpaikkaa Eminessä ei olisi vuosi sitten ollut tarjolla, olisin todennäköisesti edennyt rekrytointi- tai HR-polkua johonkin toiseen yritykseen. Silloin en olisi päässyt näin inspiroivan ja luovan työn pariin, jota kohtaan tunnen suurta paloa.”

Jos työpaikkaa Eminessä ei olisi ollut vuosi sitten tarjolla, Eveliina olisi luultavasti hakeutunut johonkin toiseen yritykseen jatkamaan aiempaa työtään rekrytoinnin parissa tai muissa HR-tehtävissä. Hän kokee, ettei se olisi ollut sitä, mitä aidosti olisi halunnut tehdä, mutta olisi todennäköisestiu sellaista polkua kuitenkin edennyt.

Emine ei ole päästänyt helpolla

Pelkkää hymyä Eveliinan ensimmäinen työvuosi ei ole aina ollut. Esimerkiksi noin nelikuisena eminaattorina Eveliina lähetti asiakkaalle työpaikkailmoituksen, jonka sisältöön asiakas ei heti mieltynyt. Sparrailtuaan asiaa Susannan kanssa, Susanna tuli myös muistuttaneeksi, miten tärkeää on lähettää asiakkaille vasta valmis ja viimeistelty tuotos. Asiakkaat ovat tottuneet saamaan meiltä korkeatasoisia tuotoksia, ja uutena työntekijä on tärkeää varmistaa kollegoilta, milloin materiaali on valmis asiakkaan silmille.

Vaikka tämä oli Eveliinalle kova kolahdus, hän koki sen myös opettavaisena.

“Susanna tunnistaa potentiaalin ja koulii löytämästään aihiosta staran. Se vaatii uudelta työntekijältä paljon työtä – epävarmuuden sietämistä ja jatkuvan korjaavan palautteen kestämistä.”

 “Tällä oppiprosessilla ja punakynällä on tavoite: kehittää tulokkaasta osaava asiantuntija,” Eveliina kertoo.

Perehdytyksen aikana Eveliina pääsi HR-markkinoinnin asiantuntijan kasvupolulle ja kehittyi ensimmäisen vuoden aikana taitavaksi kirjoittajaksi sekä sisällöntuottajaksi.

“Olen kiitollinen työkavereilleni Susannalle, Siirille ja Leolle kaikista saamistani opeista,” Eveliina jatkaa.

Eveliina ja Susanna - vuosipäiväkeskustelu urakehitys Eminessä 2020
Eminessä vuosipäiväkeskustelu tehdään mielellään kävelypalaverina – jos säät vain sallivat.

Mihin Eveliinan osaamisen kehitys keskittyy Eminessä tulevana vuonna?

Eveliina odottaa erityisesti sitä, että hänen sisältömarkkinointiosaamisensa kehittyisi edelleen kohti strategiasta kumpuavaa HR-markkinointisuunnittelua. Sitä Eveliina pääsi oppimaan jo ensimmäisenä vuonna osana kahden eri asiakkaan jatkuvaa HR-markkinoinnin yhteistyötä. Toinen näistä projekteista on ollut rekrytointimarkkinointisuunnitelman jalkauttamista henkilöstövuokraus-yritysasiakkaalle, toinen puolestaan työnantajakuvan kehittämistä koskevaa markkinointiviestintää. 

“Osaamisen kehitys HR-sisältömarkkinoinnin saralla on ollut vauhdikasta, enkä epäile tämän oppimisprosessin loppuvan. Odotan tulevaa vuotta innolla.“

Eveliina ja Susanna ovat nyt summanneet Eveliinan ensimmäisen Emine-vuoden kokemuksia ja oppeja ja päättäneet osaamisen kehittymisen painopisteistä tälle tulevalle vuodelle. Vaikka eminaattorin kehittymispolkuun vaikuttaa aina tietysti se, mitä asiakkaat haluavat Eminestä ostaa, pystytään näinkin pienessä yrityksessä ohjaamaan yksilön osaamisen kehittymistä haluttuun suuntaan.

Tulevalle vuodelle Eveliinalla oli vuosipäiväkeskusteluun mentäessä muutama toive:

 1. Omien sosiaalisten vahvuuksien hyödyntäminen entistä paremmin asiakastyössä.
 2. Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -metodin kokonaisvaltaisempi ymmärtäminen, erityisesti strategiasta kumpuavan sisältömarkkinoinnin suunnittelussa.
 3. Kirjoittamisen taitojen hiomisen jatkaminen ja rikkaampaan tekstiin johtavan sanavaraston kasvattaminen.
 4. Lisämyyntiin satsaaminen ja yhden ihan oman uuden asiakkaan hankkiminen.
 5. Omaan some-näkyvyyteen panostaminen.

Näistä toiveista sovittiin Eveliinan työlle ja osaamisen kehittymiselle tavoitteet.

Eveliinan 3 tärkeintä oppia ensimmäisenä Emine-vuonna

 1. Sisällöntuotanto

“Olen oppinut kirjoittamaan uratarinoita, blogiartikkeleita ja työpaikkailmoituksia sekä tuottamaan sosiaalisen median julkaisuja enemmän strategisista lähtökohdista huomioiden Informaatioajan Hakijan Polun.

 1. Luottamuksellisten asiakassuhteiden rakentaminen 

“Olen oppinut empaattista ja lämmintä lähestymistä konsultin roolissa, opastavaa mentaliteettia.”

 1. Oman työn johtaminen 

“Olen oppinut oman työaikani aikatauluttamista, työtehtävien priorisointia sekä oman tuottavuuteni maksimointia. Ne kuulostavat karuilta, mutta ovat oikeasti tosi tärkeitä konsulttityössä, jossa myydään omaa osaamista ja työaikaa asiakkaille.”

Lue Eveliinan alkutaipaleesta Eminessä Tulokaskokemuksia-blogisarjasta >>

Verkostoidu Eveliinan kanssa Linkedinissä >>

Uusi työpaikka: Mihin kokenut tulokas kiinnittää huomiota?

Uusi työpaikka: Mihin kokenut tulokas kiinnittää huomiota?

Uusi työpaikka Eminessä on ollut pitkään unelmani, ja nyt perehdytys uuteen työhön on tiiviisti käynnissä.

Tänään on 24. työpäiväni täällä. Uunituoreena eminaattorina olen jo hiukan päässyt näkemään, kuinka hyvin ennakkokäsitykseni, mielikuvani ja odotukseni Eminestä työpaikkana vastaavat todellisuutta. Tästä alkaa viisiosainen blogisarja, jossa kerron tulokaskokemuksistani.

Olin ennakkoon lukenut lähes kaiken saatavilla olevan materiaalin Eminestä, kuunnellut valtaosan podcasteista, osallistunut kahteen Susannan (Susanna Rantanen, Eminen perustaja) valmennukseen, tavannut tulevan tiimin ja myös soittanut Eminen entiselle työntekijälle Iidalle kysyäkseni hänen kokemuksistaan eminaattorina.

Kun kerroin lähipiirilleni työpaikanvaihtoaikeistani, he halusivat tukea minua ja myös pitää minusta hyvää huolta. Olimme yhdessä yhtä aikaa innoissamme, mutta tällaisia orastavia huolenaiheita heillä ja osittain myös minulla itselläni oli:

 • “Sun uusi työmatkasi on ajallisesti melko pitkä. Ehditkö enää nähdä sun lapsia iltaisin?”
 • “Susanna on hyvin aikaansaava ja odottaa korkeaa laatutasoa. Mahdatko Tanja pysyä hänen odottamassaan työtahdissa? Tässä on myös vaaranpaikka palaa loppuun.”
 • “Susannalla on niin selvät sävelet siinä, miten hän toimii. Voiko Eminellä toimia muulla kuin Susannan tavalla? Onko siellä tilaa sun omille ajatuksillesi ja persoonallesi?”

Kaikkiin näihin kysymyksiin minulla ei vielä uutena tulokkaana ole vastausta, mutta moni murhe on jo ratkaistu.

Kuinka uusi työpaikka ja perhe sopivat yhteen?

Minulla on 6- ja 7-vuotiaat lapset. Heillä on harrastuksia, juhlia, retkiä ja ota kouluun mukaan pehmolelu, maitotölkki, tyyny, lelu, eväät, muovipussi, lempikirja, sesonkivihannes, naamiaisasu tai sinulle tärkeä ihminen -päiviä. Olen huomannut, että sujuva arki ei synny itsestään, vaan vaatii ennakointia ja erilaisia helpottavia järjestelyitä. Esimieheni Susannan kanssa olimmekin jo ennakkoon sopineet, että aloitan Eminessä nelipäiväisellä työviikolla.

Täällä Eminessä etänä työskentely on “uusi normaali” ja toimistopäivät harvinaisempia. Ekaluokkalaiseni nauttii siitä, ettei hänen enää tarvitse herätä tyhjään kotiin. Työaikani on liukuva ja pääsen kyynelehtimään lasten joulujuhliin tänäkin vuonna.

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen sekä perheystävällisyys tuntuvat olevan kaikkialla pinnalla, mutta aina ei käy ilmi, mitä ne käytännössä tarkoittavat. Jos teillä korostetaan näitä teemoja, suosittelen sinua kertomaan niistä syvällisemmin. Sairaan lapsen hoitopalvelun mainostamisen lisäksi voit kertoa esimerkiksi kokemuksia esimiesten empaattisesta suhtautumisesta lapsen sairastumiseen. Pelkkä “Tuo lapsi mukaan töihin” -päivän viettäminen ei vielä kerro, kuinka mutkatonta arkea työn ja perheen kanssa voi elää loppuina kahtenasatana työpäivänä.

Uusi työpaikka Tanjan tulokaskokemuksia Eminessä kuva 1
Osallistuin ensimmäisellä työviikolla Eminen weekly-tiimipalaveriin etäyhteydellä noroviruksen tartuntariskin vuoksi. Tämä on osuva käytännön esimerkki työn joustavuudesta.

Keskeneräisyys huippuosaajien joukossa on ihan ok

Tiesin Eminen tarjoavan asiakkailleen poikkeuksellisen korkeaa laatutasoa, joka näkyy kaikessa Eminen tekemisessä; esimerkiksi Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -metodissa, strategisen yrityskulttuurin asiantuntemuksessa, sisältömarkkinoinnin osaamisessa, podcasteissa ja valmennuksissa. Oletin, että täällä odotettaisiin todella kovan tason osaamista jo valmiiksi.

Huolimatta aiemmasta työkokemuksestani ja menestyksestäni muissa työpaikoissani olin Emineen tullessa jonkin verran epävarma siitä, yltäisinkö täällä odotuksiin. Tässä ajatuksessani olen selkeästi erehtynyt. Jo ensimmäisinä työpäivinä jännitykseni laukesi huomatessani, että Emineen voi tulla keskeneräisenä, eikä kaikkien tiimissä tarvitse hallita ihan kaikkea täydellisesti. Jokainen asiakkaalle päätyvä tuotos kulkee Susannan tai jonkun toisen eminaattorin tarkistuksen läpi, kunnes me yhdessä koemme minun olevan valmis itsenäiseen tekemiseen.

Perehdytykseni on tavoitteellinen ja intensiivinen, mutta en ole kuitenkaan kokenut sitä kuluttavan kuormittavana. Eminessä perehdytykseni itse asiassa kestää koeajan verran eli kuusi kuukautta, joten minulle on annettu runsaasti aikaa päästä kärryille. Jo kahdeksan viikkoa ennen työni aloitusta alkoi vapaaehtoinen “esiperehtyminen”, jonka aikana pystyin tutustumaan uuden työpaikan käytäntöihin, asiakkaisiin, ohjeisiin ja viestintään yrityksen sisäisten tiedostojen avulla. Seurasin myös tulevan tiimini WhatsApp-keskustelua ennen työsuhteen alkua. Tätä suosittelen lämpimästi muillekin yrityksille!

Tanjan tulokaskokemuksia uusi työpaikka Eminessä - Tanja ja Susanna
Viikoittaiseen tiimipalaveriin osallistumalla uusi tulokas pääsee nopeasti tilanteen tasalle, ja kerää samalla hiljaista tietoa yrityksen kulttuurista.

Saako vahvoja näkemyksiä kyseenalaistaa?

Tunsin Susannan jo ennakkoon päättäväisenä ja kunnianhimoisena yrittäjänä. Hänen julkisessa esiintymisessään korostuvat vahvat mielipiteet, alan perinteisten käytäntöjen haastaminen ja erinomaisella tavalla alan osaajien kirittäminen. Millainen näin vahvana persoonana näyttäytyvä vaikuttaja on esimiehenä ja työkaverina? Voivatko Eminen työntekijät haastaa hänen näkemyksiään?

Minulle on syntynyt syvä luottamus Susannan asiantuntemukseen. Oikeastaan toivoisin, että voisin kytkeä hänen päästään letkun omaan päähäni ja imeä kaiken sen asiantuntemuksen, jota Susanna on vuosien työllä saavuttanut. Tulokkaana koen pelkästään hyvänä asiana, että Eminessä on selkeät konseptit, joiden mukaan me eminaattorit toimimme. Tässä katson asiaa asiakkaan näkökulmasta: he voivat aina luottaa siihen, että Emineltä saa laadukasta palvelua, joka perustuu lukuisten kokemusten kautta jalostuneeseen asiantuntemukseen.

Minussa asuu kuitenkin myös kehittäjähenki, kyseenalaistaja ja realisti — en pystyisi piilottamaan ristiriidassa olevia ajatuksiani, jos tällainen tilanne tulisi esiin. Otin tämän itse puheeksi ensimmäisessä kannustuskeskustelussa, jollaisia minulle uutena tulokkaana järjestetään kerran kuukaudessa. Ilahdutti, että Eminessä on toivottavaakin keskustella tiimin sisäisestä vuorovaikutuksesta, toiveista ja huolista. Tunnen, että täällä halutaan tutustua minuun perustasoa syvemmin.

Ja kyllä, sain luvan haastaa Susannan ajatuksia.

Seuraavassa Eminen Tulokaskokemuksia-sarjan osassa kerron asiakasprojekteihin pääsystä ja millaisia asioita itse odotan perehdytykseltä.

Haluaisin oppia tuntemaan sinut! Verkostoidu kanssani Linkedinissä! >>

Lue Eminen vinkit perehdyttämiseen blogista tai kuuntele podcastina

Miten uusi työntekijä saadaan nopeammin tuottavaksi?

Miten perehdyttäminen Eminessä on käytännössä järjestetty?

Millaisia tavoitteita Eminen perehdytykseen on asetettu?

 

Mitä parhaat osaajat odottavat työelämältä? Case Eminaattorit | Podcast #100

Mitä parhaat osaajat odottavat työelämältä? Case Eminaattorit | Podcast #100

Mitä parhaat osaajat odottavat työelämältä?

Tämä kysymys on varmasti kaikkien itseään hyvinä esimiehinä ja työnantajina pitävien mielessä, ainakin toivon niin. Yrittäjänä olen tullut siihen tulokseen, että yrityksen johtaminen, liiketoiminnan johtaminen ja ihmisten johtaminen onnistuneesti on tavattoman vaativaa. Siksi olen itse pitänyt aina ensiarvoisen tärkeänä sitä, että löytäisin ja palkkaisin vain sellaisia osaajia, joiden työelämän odotuksiin minulla on rahkeita vastata, ja joilta saisin takaisin juuri sen saman verran panostusta kuin minä itse heille olisin kykeneväinen ja halukas antamaan.

Sen olen myös matkan varrella oppinut, että jokaisen työnantajan ja esimiehen “paras osaaja” on omanlaisensa yhdistelmä taitoja, kykyjä ja erityisesti asenteita ja persoonallisuuden piirteitä. Senkin opin kahta erilaista yritystä samaan aikaan pyörittäessäni, että vain puolet tuosta yhtälöstä liittyy minun kykyihini ja tarpeisiini esimiehenä, ja se toinen puolisko liittyy yrityksen tarpeisiin ja kykyyn vastata osaajien tarpeisiin.

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa keskustelen eminaattorien, eli Siirin ja Eveliinan kanssa siitä, mitä he ja heidän kaltaisensa parhaat osaajat odottavat työelämältä, esimieheltä, johtamiselta ja työuraltaan. Tämä on Vaikuttava Työnantajabrändi -podcast ja j u h l a j a k s o järjestyksessä numero 100. Tervetuloa mukaan!

Mitä parhaat osaajat odottavat työelämältä?

Aiemmin keväällä käsittelimme Talent Magnet -kirjassa esitetyt 3 löydöstä siitä, mitä parhaat osaajat odottavat työelämältä. Kirjassa esiteltiin yhteenveto laajemmasta aihetta käsitellystä tutkimuksesta. Kirjan mukaan yrityksen vetovoima on kuin magneetti, joka vetää kykyjä puoleensa hyvin toimiessaan. Varmasti erittäin moni työnantaja haluaisi tietää, millä kaavalla osaajapulassa löydetään ja vedetään puoleensa yrityksen tarvitsemat heidän parhaat osaajansa.

Talent Magnet -kirja esitteli tähän kaavan, jota kutsumme Vetovoimanlaiksi.

Osaajapula talent magneetin kaava Mark Miller Eminen podcast Vaikuttava Työnantajabrändi

Talent Magneetti, eli TM on yhtä kuin osaajien mielestä Parempi Pomo, Kirkkaampi Tulevaisuus (osaajille) ja Isompi Visio (yrityksen) potenssiin 3 kerrottuna tietoisuudella. Ei siis riitä, jos yritys huolehtii vain sisäisesti siitä, esimiehet ovat aidosti hyviä pomoja, että yritys voi tarjota myös työsuhteisen jälkeistä työuraa ajatellen ajassa hyödyllisiä ja muuntuvia taitoja parhaille osaajilleen ja että sillä on olemassa olevan henkilöstön mielestä innostava missio, ellei yrityksen ulkopuolinen osaajayleisö ole näistä tietoisia. Mitä suurempi tietoisuus (awareness), sitä vetovoimaisempi Talent Magneetti on. Ihan samalla logiikalla kuin “oikeakin” magneetti. Jos sen pinta on kovin pieni, sen vetovoima ei ole kovinkaan suuri.

Tätä asiaa koskeva podcast-jakso ja sen kuvaussivun teema-artikkeli löytyy täältä >>

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | Stitcher Radiossa | iTunesissa | Spotifyssa

Jakson kesto: 59:13 min

Löydät kaikki aiemmat jaksot täältä >>

Lisäksi voit hakea podcastista Eminen edustamia teemoja käyttämällä Blogi-sivumme hakutoimintoa tai teemavalikkoa >>

Jakson sisältö

Tätä jaksoa siivittivät seuraavat kysymykset ja keskustelun aihiot:

 • Mitä parhaat osaajat etsivät ja odottavat työnantajaltaan?
 • Mitä Talent Magneetin Parempi Pomo, Kirkaampi Tulevaisuus ja Isompi Visio tarkoittavat?
 • Minkälaiset esimiehet ovat painuneet esimerkkeinä Susannan mieleen ja muistoihin?
 • Susannan omat tavoitteet ja pyrkimykset esimiehen ja työnantajan roolissa
 • Mitä Siiri ja Eve tuumaavat itse Talent Magnet -kirjan väitteistä, eli siitä, että nämä 3 Talent Magneettia erottavat parhaat osaajat ja “tavalliset” osaajat toisistaan?
 • Mitä odotuksia Evellä oli työnhakijana seuraavaa työpaikkaa ja esimiestä kohtaan?
 • Mikä on Siirin ja Even oma kokemus näistä kolmesta Talent Magneetista meillä Eminessä?
 • Mitä, jos kaikki yritykset alkaisivat hehkuttaa Talent Magneettia; miten ne silloin eroaisivat toisistaan?
 • Mitä trendejä Eminen asiakasyrityksissä on ollut havaittavissa teemaan liittyen?
 • Mitä Siirin ja Even mielestä pitäisi ensisijaisesti muuttaa, jotta yrityksen osaajapula voisi helpottua?

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle. Se ilmestyy joka maanantai. Susanna tarjoilee varsin liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen Susanna Rantasen kehittämä konsepti ja markkinoinnin metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisia ja sosiaalisia markkinoinnin keinoja hyödyntäen. Se on kehitetty erityisesti modernien kasvuyritysten skaalautumistarpeita ajatellen.