Leo +358 40 707 6183 | experience@emine.fi

Asiakasyritys: OP

OP oli käynnistänyt työnantajakuvansa kehittämisen hankkeen ja pohti miten tuoda paremmin esille henkilöstönsä mittavaa osaamista ja ammattitaitoa tavalla, joka houkuttelisi työntekijöiden vertaisryhmiä kiinnostumaan OP:stä työpaikkana. OP tilasi Emineltä oppaan miten työntekijät voisivat hyödyntää sosiaalista mediaa ammatillisen profiilinsa viestimisessä toimialalla, jossa finanssialan tiukat viestintäsäännöt olivat lyöneet tiukkaa leimaa sosiaalisen median pelisääntöihin.

Oppaan tavoitteina oli ”keventää”  tiukkoja viestintäsääntöjä ja yhtenäistää OP:n henkilöstön näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Kirjoitimme ja tuotimme asiakkaalle sähköisen oppaan, joka sisälsi 8 aiheeseen liittyvää vinkkiä kuvitettuna ja esimerkein ilmaistuna.

Yhteistyön sisältö:

  • Taustakartoitus ja tiedon keruu
  • Vinkkien suunnittelu ja aukikirjoittaminen
  • Oppaan graafisen ilmeen suunnittelu
  • Copytekstit ja taitto