Blog : uratarinat

Kirjoita vaikuttavampia uratarinoita – Podcast jakso 3

Kirjoita vaikuttavampia uratarinoita – Podcast jakso 3

Kirjoita parempia uratarinoita!

Uratarina on rekrytointi-ilmoituksen ohella kenties pitkäikäisimpiä HR-markkinoinnin keinoja. Erityisesti isojen organisaatioiden urasivujen pääasiallinen sisältö koostuu työntekijöiden uratarinoista.

Nykymuodossaan uratarinat ovat työntekijöiden henkilökuvauksia ammatillisesta kulmasta kirjoitettuna. Uratarinaa pitäisikin oikeastaan kutsua korkeintaan kertomukseksi, sillä niistä puuttuu tarinalle ominainen tarinan kaari. 

Vaikka perinteiset uratarinat ovatkin hyvin sympaattisia, ne puhuttelevat pääasiassa vain tarinan päähenkilöä, eli työntekijää, josta tarina on kirjoitettu. Lukija jää niistä turhan usein täysin ulkopuoliseksi.

Moderni HR-markkinoinnin tekijä muistaa, että sisällön tuottamisen tavoitteena on vaikuttaa tavoiteltuun kohdeyleisöön. Sisältö, joka ei tempaa mukaansa, innosta, inspiroi tai onnistu vastaamaan kohdeyleisölle tärkeisiin kysymyksiin ei ole kovinkaan vaikuttava sisältö.

Jakson sisältö:

Tässä jaksossa Susanna antaa pienimuotoisia vinkkejä ja ensiaskeleita uratarinoiden uudistamiseen. Puhumme siitä, kenelle uratarinoita kirjoitetaan ja miten niistä tehdään vaikuttavampia. Lisäksi Susanna kertoo esimerkin valossa, miten uratarina suunnitellaan.

Kuuntele jakso:

 

 

Kuuntele jakso Soundcloudissa >>

 

Haluatko lisää vinkkejä ja inspiraatiota uratarinoiden kirjoittamiseen?

Lataa ilmainen opas: ”Kirjoita parempia uratarinoita” >> 

Lue lisää aiheesta Eminen blogissa >>

 

 

Moderni työnantajabrändi – 5 tapaa aloittaa jo tänään, osa 1/2

Moderni työnantajabrändi – 5 tapaa aloittaa jo tänään, osa 1/2

Moderni työnantajabrändi siirtyy fiilistelystä talent-kohdeyleisön ammatti-identiteettiin vaikuttamiseen. Haluttua työnhakijaa kohdellaan kuin asiakaspalvelustaan tunnetut organisaatiot kohtelevat asiakkaitaan: nostamalla talentin ja yrityksen väliset kohtaamiset sekä mielenkiinnon että huolen aiheiksi. 

5 tapaa käynnistää modernin työnantajabrändin rakentaminen, osa 12

Työnantajabrändi rakennetaan tietoisesti halutulle kohdeyleisölle. Kohdeyleisön määrittäminen mahdollisimman tarkkaan onkin modernin työnantajabrändäyksen peruskiviä. Mitä paremmin tunnemme yleisömme, sitä varmemmin voimme puhutella heitä oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, heille kiinnostavalla sisällöllä ja tavalla. 

Kohdeyleisöille asetetaan myös tavoitteita. Moderni työnantajabrändin rakentaja hakee tavoitteet liiketoiminnan tarpeista ja varmistaa, että työnantajabrändäykseen käytetty aika on hyvin käytettyä aikaa. Paras tapa voittaa ylin johto ja heidän kukkaronsa HR:n puolelle on käyttää aikaa sellaiseen työhön, josta on mahdollisimman suora, näkyvä ja todistettava apu ylimmän johdon päänsärkyyn.

Fiilistelystä vaikuttamiseen siirtyminen tapahtuu keskittämällä huomio kohdetalentien asiantuntijuuden korostamiseen ja tukemaan heitä liiketoimintanne kannalta keskeisten ammattiosaamisten kehittämisessä. Haluttu talent-yleisö ei saa lisäarvoa yrityksenne sisäpiirijutuista, jotka eivät häntä kosketa. Työnantajabrändin rakentaminen KKK-kuvien varaan (kakku-kuohari-kiva) on kiinnostavaa vain nykyisille työntekijöille, jotka ymmärtävät mistä kuvissa on kyse.

Moderni työnantajabrändi – 5 tapaa aloittaa jo tänään, osa 1/2

1) MUOKKAA TYÖPAIKKAILMOITUSTEN RAKENNETTA

Työpaikkailmoitus ja moderni työnantajabrändi

 

Valtaosa työpaikkailmoituksista alkaa joko yrityksen kappaleen mittaisella virallisella kuvauksella tai hyppää suoraan asioihin, jotka kiinnostavat enemmän rekrytoivaa työnantajaa, eli palkattavaan henkilöön kohdistuviin vaatimuksiin.

Moderni työnantaja tietää, että hänen haluamiaan osaajia tavoittelevat muutkin. Hän tietää myös, että hänen edustamansa yritys on todennäköisesti vain yksi yritys muiden joukossa hänen haluamansa osaajaan näkökulmasta. Moderni työnantaja tietää olevansa onnekas, jos halutun kohderyhmän edustaja ylipäätään avaa hänen työpaikkailmoituksensa. Siksi hän haluaakin varmistaa, että saisi ylläpidettyä lukijan kiinnostuksen haluttuun Call to Actioniin saakka.  Siksi hän  muokkaa ilmoitustekstin rakennetta  järjestykseen, joka on lukijalle kiinnostava.

Talentin kannalta vaikuttavampi järjestys:

 1. Kohderyhmän tunnistetun uratarpeen kuvaaminen, jotta talent ymmärtää ilmoituksen koskevan häntä
 2. Uratarpeeseen aiotun ratkaisun, eli avoimen tehtävän lyhyt esittely
 3. Tehtävää koskevan yksikön lyhyt kuvaus: mihin tehtävä liittyy ja kenelle se tuottaa arvoa
 4. Miksi kohderyhmän edustajan pitäisi hakea juuri teille? Mitä hyötyä tai arvoa tämän tehtävän vastaanottaminen tuottaa hänelle hänen uraansa ja työelämäänsä liittyen?
 5. Tehtävän keskeiset tavoitteet aloitusta seuraavan 6-12 kuukauden aikana
 6. Ratkaisevat valintakriteerit
 7. Hakuohjeet ja lisätiedot
 8. Lyhyt yrityskuvaus, mikäli kyseessä on tuntemattomampi yritys. Muutoin yrityksen voi nostaa ilmoitukseen yrityksen verkkosivuille linkittämällä.

Lue aiempi blogikirjoitus ”Miten kirjoitan hyvän työpaikkailmoituksen?” >>

2) VAIHDA URATARINAT SANKARIURATARINOIKSI

uratarina - sankariuratarina Emine

 

Uratarinat tuppaavat olla suoraan sanottuna tylsiä. Ne ovat kiinnostavia vain sille henkilölle, jonka CV tai urapolku on tarinaan ympätty. Uratarinan tulisi toimia yrityksen referenssinä halutuille talent kohderyhmille. Hyvä uratarina vastaa hyvää asiakasreferenssiä. Se kuvaa (uravaiheeseen liittyvän) haasteen tai tarpeen, kertoo minkälaisen ratkaisun yritys henkilölle tarjosi tarpeen ratkaisuun ja päättyy siihen, miltä henkilön työelämä tai ura näyttää nyt onnistuneen ratkaisun jälkeen.

Modernin uratarinan suunnittelu:

 • Valitse kohdeyleisö, jota uratarinan on tarkoitus puhutella
 • Määritä todennäköinen uraan ja työelämään liittyvä tarve tai haaste, joka tämän kohderyhmän edustajalla paraikaa on
 • Valitse kuvaukseen sopiva henkilöstön edustaja ja käytä hänen tarinaansa uratarinassa
 • Selvitä häneltä, millä tavalla yrityksenne on ratkaissut sitä uratarvetta / haastetta, joka hänellä yrityksen uudeksi työpaikaksi valitessaan oli

Modernin uratarinan kirjoittaminen:

 • Esittele tarinan sankari, eli työntekijänne
 • Kuvaa hänen uraansa liittyvä haaste tai tarve, joka hänellä oli teille töihin hakiessaan
 • Kuvaa hänen tarinansa siitä, miten ja millä tavoin yrityksenne on häntä tässä uratarpeessa tukenut
 • Kuvaa lopuksi, mikä hänen uratilanteensa on nyt: onko hän siinä tavoitteessa, joka hänellä oli teille hakeutuessaan? Kuinka tyytyväinen hän on uraansa ja osaamisensa kehittymiseen teillä. Mikä erityisesti on ollut hänelle arvokasta ura- ja ammatillista kehittymistään ajatellen? 

Sankariuratarina on halutulle kohdeyleisön edustajalle samaistuttava tarina. Hän tunnistaa oman tilanteensa ja tarpeensa, ymmärtää, millä tavalla yrityksenne voi siihen vastata ja näkee, missä tilanteessa hänkin voi olla, mikäli hakeutuu teille töihin. 

Lataa lisää vinkkejä uratarinoiden kirjoittamiseen >>

Saitko kiinni modernin työnantajabrändin rakentamisesta?

Lue loput 3 vinkkiä >>

Näin tarinallistat osaamispolut – Uratarina infograafiksi puettuna

Näin tarinallistat osaamispolut – Uratarina infograafiksi puettuna

Vetovoimainen työnantajamaine on jokaisen kasvavan asiantuntijayrityksen murheen kryyni. Miten vetovoimaisuus varmistetaan, erityisesti silloin, kun kehittymisen nälkäisille asiantuntijoille ei ole tarjota selkeää urapolkua? Ollako asiasta hiljaa vai tehdäkö urapolkujen puutteesta suorastaan vetonaula?

Näin tarinallistat osaamispolut – pue uratarina infograafin muotoon.

Nain tarinallistat osaamispolut - Pue uratarina infograafin muotoon

 

Mikä asiantuntijoita oikeasti kiinnostaa? No ne kehittymismahdollisuudet

Syvennytään ihan ensin siihen, mikä asiantuntijoita oikeasti kiinnostaa. No tietysti ne kehittymismahdollisuudet. Eteneminen tikapuita ylöspäin on vain yksi tapa kehittää osaamista ja ammattitaitoa. Osaamisen syventäminen yhdellä alueella tai osaamisen laventaminen yrityksen sisällä eri osa-alueilla ovat ihan yhtä tärkeitä, monesti jopa houkuttelevimpia vaihtoehtoja. Näitä tarpeita löytyy pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä yllättävää kyllä, jopa enemmän kuin isoissa yrityksissä. 

Tee osaamisen syventämisestä ja laventamisesta kuumaa kamaa

Tavanomainen uratarina dokumentoidaan tekstimuotoon ja se kertoo uran eri vaiheista. Jos vaiheita ei ole montaa, tuollainen kuvaus jää turhanpäiväiseksi jorinaksi. (Eivätkä ne muutenkaan ole enää kovinkaan inspiroivaa luettavaa.) 

Osaamisen syventämisestä ja laventamisesta esimerkkejä ovat sekä väliaikaiset, osa-aikaiset, satunnaiset ja sekä määräaikaiset että vakituiset askeleet pois omalta urakurssilta. Yleensä nämä tapahtuvat saman yrityksen sisällä ja koskevat esimerkiksi kehitysprojekteja, toimintamallien kehittämistä, yrityksen sosiaalisen median markkinointiin osallistumista, uusien työntekijöiden perehdyttämistä jne. Tuppaamme sivuuttamaan nämä, jos niistä ei tehdä suullista tai kirjallista työsopimusta.

Jokainen tällainen askel kehittää asiantuntijan osaamista, ammattitaitoa ja työpersoonaa. Kaikista näistä syntyy työelämän valuuttaa. Mitä enemmän yrityksellä on tarjota lisävastuita henkilöstölleen, sitä enemmän näitä kokemuksia voidaan myös tarinallistaa työnantajakuvan kehittämisen tarpeisiin.

Infograafi on yksi tapa kuvata urapolkuja reitin suunnasta riippumatta

Trainers’ House on yksi esimerkki matalan hierarkian talosta, jossa esimiespaikkoja ja johtajan titteleitä ei ole jaossa harva se päivä. Yritys halusi kuitenkin löytää houkuttelevan keinon viestiä talon tarjoamista mahdollisuuksista matalasta hierarkiasta huolimatta. 

Infograafi on sosiaalisessa mediassa suosittu visuaalinen kuva, joka kiteyttää informaatiota kuvan muotoon. Infograafia voidaan hyvödyntää myös urapolun edistämiseen reitin suunnasta riippumatta.  Toteutimme Trainers’ Houselle infograafeja, jotka havainnollistavat hyvin trainershouselaisen asiantuntijan mahdollisia urakehittymispolkuja sekä horisontaalisesti että vertikaalisti.  

Nämä infograafit osoittautuivat huomiota herättäviksi työnantajakuvan markkinointivälineiksi. Veikkaan, että niitä on katsottu enemmän kuin vastaavia tarinoita perinteiseen muottiin valettuina olisi luettu. 

Trainers’ House esimerkit

Case 1: Myyntiuran kehittyminen

 • TH-infograafi-1-byEmineMuatoMonien liiketoiminnasta kumpuavien mahdollisuuksien tarjoutuminen ja niistä kiinni nappaaminen
 • Myyntitaitojen kehittäminen yrityksen eri liiketoimintayksiköissä ja eri vastuutasoissa
 • Myyntihenkisyyden ja myynnillisyyden korostuminen (tässä tapauksessa) Trainers’ Housella tehtävänkuvauksesta riippunatta
 • Selkeä urapolku, vaikka koko ajan on pysytty asiakastyöhön painottuvassa myyntiroolissa
 • Omaan ”työkalupakkiin” on siirtynyt konkreettisia, erittäin hyödyllisiä taitoja
 • Uteliaisuus uudelle tiedolle, tietomäärien analysointi ja olennaisen tunnistaminen sekä joustavuus tilanteiden ja tarpeiden edessä ovat edesauttaneet menestystä ja urapolun rakentumista

 

Case 2: Läpileikkaava kokemus kuljetti uudenlaisiin uriin

 

 • TH-infograafi2-byEmineMuatoMonipuolinen, liiketoimintaa läpileikkaava kokemus kehittää kykyä ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuuksia, lainalaisuuksia sekä rajapintoja
 • Näin laaja uuden oppiminen on mahdollista, mikäli ”rohkeutta syviin vesiin pulahtamiseen” löytyy
 • Työn monipuolisuus laventaa osaamista ja tuo vaihtelua arkeen
 • Onnistumisen ainekset ovat useimmiten ihmisiin,  kuuntelemiseen ja tiedon analysointiin liittyviä, ei niinkään teoreettiseen osaamiseen nojaavia
 • Uusien vastuiden saaminen on kiinni sekä asenteesta että kyvystä hyödyntää monipuolisesti aiempaa kokemustaan
 • Asiantuntija voi kasvaa ja kehittyä yrityksen liiketoiminnan tarpeiden kanssa käsikädessä. Urapolun ei tarvitse olla valmiiksi piirretty

 

Kiinnostaako sinua vastaavanlainen urapolkujen mallintaminen? Kysy meiltä lisää!

Luitko jo aiemman kirjoituksen ”Näin öljyät kuivan rapsakat uratarinat?”

Teksti on päivitetty versio marraskuussa 2014 julkaistusta kirjoituksesta.