Videomarkkinointi HR-markkinoinnin työkalupakissa

Videomarkkinointi on ehdottomasti HR-markkinoinnin työkalupakissa vuonna 2019.

Sivuutamme herkästi videot osana HR-sisältöpankkiamme, koska ajattelemme niiden olevan liian kalliita ja työläitä toteuttaa. On totta, että suunnittelemattomat videotuotannot tulevat helposti kalliiksi. Mutta videomarkkinointi ei edellytä enää valtavaa tuotantoprojektia. Videomarkkinointi on tehty meille helpoksi editoimattomien stories-videoiden vallattua sosiaaliset mediat.

Videomarkkinointi HR-markkinoinnin työkalupakissa 

Videot kuuluvat ehdottomasti HR-markkinoinnin työkalupakkiin vuonna 2019. Tavoitteista riippuen, videoiden luonne ja tarkoitusperä tietysti vaihtelee. Vaikka laadukkaiden, pidempien videoiden tekeminen vaatii edelleen suunnittelua, valmistautumista ja ammattitaitoa, nykyään videomarkkinointiin kuuluvat myös itse kännykkäkameralla kuvatut ”stories”-videot.

Ns. ”kunnon” videoita ei kannata tietenkään unohtaa. Mutta niissäkin videokustannuksia saadaan madallettua ennakkosuunnittelulla ja huolellisella ennakkovalmistautumisella. Kokemuksemme mukaan odottamattomia kulueriä videoista tulee aina, kun videon sisältöä ei ole millään lailla etukäteen suunniteltu tai osallistujat vain paukahtavat paikalle ilman ennakkovalmistautumista. Kaikkein kallein tapa tehdä videoita on laittaa kamera käyntiin, kuvata itse tuntikaupalla sekalaista sisältöä ja antaa koko arsenaali ammattilaisen editoitavaksi ”katso, mitä tästä saa” -periaatteella.

Storyt pitkien videoiden rinnalla

Ammattimaisesti kuvattujen ja editoitujen videoiden rinnalle on noussut uusi videomuoto, storyt. Snapchatin esittelemät ja Facebookin Instagramiin kaappaamat storyt ovat kännykkäkameralla itse kuvattuja otoksia kuvaajan sillä hetkellä kokemista tai näkemistä hetkistä tai selfie-kameralla kuvattuja ”videoviestejä” yleisölle. Nämä ovat hurjassa suosiossa juuri autenttisuutensa vuoksi. Monesti esille nostamani vaikuttajamarkkinoijat edustavat tätä genreä. Heillä on totisesti storyt hallussa! 

Videomarkkinointi ei siis tarkoita enää lainkaan vain Youtubeen ladattuja, käsikirjoitettuja ja editoituja pitkiä videota. Instagramin ja Snapchatin rinnalla myös Facebook tarjoaa nykyään storyt vaihtoehtona. Myös Linkedinssä on mahdollista nauhoittaa vastaavan tyyppisiä natiivivideoita suoraan omaan feediin. Videomarkkinointi ei siis tarkoita enää suuritöiseen videotuotantoon ryhtymistä, vaikka silläkin on oma paikkansa yritysten markkinointipaletissa.

5 syytä ottaa videomarkkinointi HR-markkinoinnin työkalupakkiin

 1. Pienen budjetin videot ja kerronnalliset some-stoorit ovat nykyään yhtä varteen otettava videomarkkinoinnin muoto kuin ison budjetin mainosvideot ja trailerit.
 2. Sanotaan, että pienten yritysten tee se itse -videot ovat jopa pidetympiä juuri niiden autenttisen ilmeen vuoksi. Kynnys ei siis ole kovinkaan korkealla.
 3. Video päästää yleisön merkittävästi tekstiä lähemmäksi. Sellainen on omiaan suhteen käynnistämiseen tai syventämiseen. Siksi moni vaikuttaja hyödyntää nimenomaan videota omana formaattinaan.
 4. Erityisesti Instagram-videot (pääasiassa storyt) ja natiivit Linkedin-videot ovat tuottaneet yrityksille erittäin hyviä tuloksia tyypillisillä sosiaalisen median mittareilla. Nämä kaksi sosiaalista mediaa ovat jo muutenkin HR:n ja HR-markkinoinnin suosiossa. 
 5. Kokemuksemme mukaan lyhyt video toimii erinomaisena huomion herättäjänä, eli tiiserinä rekrytointikampanjoissa. 

Minkälaisia videoita yleisö haluaa katsoa eri sosiaalisissa medioissa

Olemme viime vuosien aikana oppineet, että yleisö käyttää sosiaalisia medioita eri tarkoituksiin. Emme siksi julkaise samaa sisältöä tismalleen samassa muodossa enää jokaisessa yrityksen some-kanavassa. Tässä Animoton blogissaan julkaisemassa yhteenvedossa on erinomainen kiteytys siitä, mitä yleisö odottaa videoilta Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja Youtubessa. Näemme, että videoiden sisältö ja esitystapa poikkeaa selkeästi toisistaan.

videomarkkinointi
Lähde: https://animoto.com/blog/video-marketing/video-marketing-trends-2019/

Mitä kaikkea video voi HR-markkinoinnissa sisältää?

Rekrytointiin liittyviä videoideoita

 • Työpaikkailmoitus videon muodossa
 • Behind the Job Scenes avoimena olevaan tehtävään
 • FAQ rooliin liittyen
 • Rekrytointikampanjassa yleisön huomion herättäjinä toimivat tiiserivideot
 • Lähimpien työkavereiden esittelyt 
 • Esimiehen esittely
 • Toimitilojen ja oman työpisteen esittely

Työnantajakuvan kehittämiseen liittyvät videot

Työnantajakuvan kehittäminen on ennen kaikkea tietoisuuden (awareness) rakentamista yrityksen osaajayleisössä. 

Osaajayleisön näkökulmasta kiinnostavaa ja tietoisuutta parantavaa kerrottavaa on muun muassa seuraavista aiheista kertominen:

 • Missä bisneksessä yritys toimii
 • Mitä asiakkaiden ongelmia yritys pyrkii ratkomaan ja miten
 • Mitä yritys tavoittelee ”isossa kuvassa”
 • Millä toimialalla yritys vaikuttaa
 • Mitkä ovat kyseisen toimialan merkittävimmät haasteet ja mahdollisuudet
 • Onko toimiala kasvava vai hiipuva
 • Mitä asioita yritys painottaa strategiassaan, johtamisessa ja arvomaailmassaan
 • Miten yritys suhtautuu henkilöstöönsä ja työntekijöihinsä
 • Minkälaisia osaajia yrityksessä on töissä
 • Mikä on yrityksen ominta osaamisaluetta
 • Minkälaisia esimiehiä yrityksessä työskentelee
 • Miten yritys tukee ja edesauttaa henkilöstönsä ammatillista ja urakehitystä
 • Minkälainen on yrityksen organisaatiorakenne ja mitä se kertoo eri tiimien ja yksiköiden välisistä suhteista, yhteistyöstä ja esimerkiksi urakehittymismahdollisuuksista yrityksen sisällä

Työnantajakuvan kehittäminen koskee tyypillisesti laajaa yleisöä. Tietoisuutta kasvatettaessa halutaankin vaikuttaa mahdollisimman laajaan yleisöön, joista kaikki eivät koskaan ole yritykselle ideaalisti palkattavaa yleisöä. Siksi kohderyhmäymmärrys ei mielestäni ole niin kriittistä työnantajakuvan kehittämisessä kuin se on seuraavalla tasolla, työnantajabrändiin siirryttäessä. HR-markkinoinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tässä tapauksessa videomarkkinoinnissa avattavat aiheet sopivat hyvin koko toimialaa koskevan tietoisuuden kasvattamiseen. Yritys ottaa ikäänkuin toimialan äänitorven ja haluaa tällä tavalla päästä toimialasta kiinnostuneiden osaajien mieleen.

Työnantajabrändin rakentamiseen liittyvät videot

Brändi syntyy, kun brändin kohteen eli tässä tapauksessa työnantajayrityksen ja heille relevantin osaajan välille muodostuu osaajan mielessä emotionaalinen kytkös. Tunnesiteen syntyminen liittyy aina johonkin henkilökohtaisesti merkityksellisten kokemuksten sarjaan.

Koska kyse on henkilökohtaisesti merkityksellisistä asioista, yrityksen täytyy olla perillä suhteellisen tarkkaan siitä, minkä tyyppiset osaajat ovat heille ideaaleja. Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentamisessa korostuukin vahva kohderyhmäymmärrys. On lähes mahdotonta tietää, miten haluamaansa osaajaprofiiliin vaikutetaan henkilökohtaisella tasolla, jos ei ole kohdeyleisöstään perillä.

Ideaalin kohdeyleisöön vaikuttavaa kerrottavaa voi olla esimerkiksi:

 • Yrityksen missiosta kertominen ja mission kuvaaminen tavoitteiden, odotusten, kokemusten ja onnistumisten kautta.
 • Yrityksen kulttuurin avaaminen ja kirkastaminen kokemusten ja henkilökohtaisten esimerkkien valossa.
 • Yrityksen liiketoiminnan tavoitteista ja odotuksista kertominen asiakaslupauksen lunastamisen vinkkelistä.
 • Työntekijäkokemusten jakaminen henkilökohtaisten tarinoiden muodossa.
 • Odotukset ylittävien vastiikkettomien neuvojen ja vinkkien jakaminen esimerkiksi opetuksellisessa, inspiroivassa tai ongelmia ratkaisevasta kulmasta.
 • Johdon ja esimiesten henkilökohtaisten tarinoiden jakaminen.

Eminen podcastissa: Videot HR-markkinoinnin työkalupakissa (jakso 58) >>

Animoton The Complete Guide to Video Marketing >>

Emine Youtubessa >>

Article image with title: Say hello to Instagram SEO - How to be better discovered on Instagram, written by Susanna Rantanen. With a graphic image of a young man creating content with lots of Instagram likes pouring on his content.
10/06/2024

Say hello to Instagram SEO

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

Saattaisit pitää myös näistä
Article image with title: Say hello to Instagram SEO - How to be better discovered on Instagram, written by Susanna Rantanen. With a graphic image of a young man creating content with lots of Instagram likes pouring on his content.
10/06/2024

Say hello to Instagram SEO

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating