Leo +358 40 707 6183 | experience@emine.fi

VAIKUTTAVA


TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ

MITÄ ON VAIKUTTAVA TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ?

Vaikuttava Työyhteisöviestintä poistaa pätkivät yhteydet ja kohinaa aiheuttavat kuulopuheet.

Se katkaisee yksisuuntaiselta tiedottamiselta siivet, ja tekee työyhteisön sisäisestä viestinnästä dialogin, jossa on tilaa osaamisen, ideoiden ja ajatusten vuorovaikutteiselle jakamiselle.

 

Miten tässä onnistutaan?

Työyhteisöviestintä toimii, kun se on organisaation näköistä, tuntuista ja kuuloista. Tähän päästään, kun työyhteisöviestinnän kulttuuri kumpuaa organisaatiolle ominaisesta toimintakulttuurista.

Introvertti organisaatio ei luonnu koskaan viestimään ekstrovertin organisaation tavoin. 

Vaikuttava Työyhteisöviestintä on organisaatiokulttuurin yksi keskeinen osa-alue. 

Sille on tavoitteet, sille on rutiinit ja sitä toteutetaan yhteisölle sopivin välinein ja tavoin. 

Työyhteisön toimivasta viestinnästä vastaa jokainen yhteisön jäsen. 

 

Toimiva työyhteisöviestintä on modernin kasvuyrityksen peruskivi

Kaikenlainen viestien välittäminen käy paremmin järkeen, kun tiedostaa viestin välittämisen tavoitteen…Toimiva työyhteisöviestintä on työyhteisön näköistä, tuntuista ja kuuloista.”

Lue koko juttu >>

Yrityskulttuurinsa näköinen sisäinen viestintä.

”Organisaatiokulttuuri kertoo, miten meillä on täällä tapana toimia. Mitä jos organisaationne kulttuuri kertoisi myös, miten teillä on tapana työyhteisössänne viestiä, keskustella ja jakaa sekä vastaanottaa tietoa?”

Lue koko juttu >>

VAIKUTTAVAN TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN TUNNUSMERKIT

Organisaatiokulttuurin näköinen

Tavoitteellisesti viestejä välittävää & ymmärrystä kasvattavaa

Koko työyhteisön toteuttamaa

”Työyhteisöviestintä on vaikuttavaa silloin, kun yhteisön jäsenet ovat tietoisia, ymmärtävät, soveltavat ja sitoutuvat toimimaan organisaation viestintäkulttuurin mukaisella tavalla.”

 

 

KUKA VASTAA VAIKUTTAVASTA TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ?

Vaikuttava Työyhteisöviestintä on nimensä mukaisesti koko työyhteisön yhteinen vastuu, velvollisuus, ilo ja mahdollisuus.

 

TYÖNANTAJA

Työnantaja mahdollistaa toimivan infrastruktuurin, ja resurssoi työyhteisön viestintäkulttuurin ylläpidon, välineet ja organisaatiolle riittävät työyhteisön viestintätaidot.

v

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN VASTAAVA

Työyhteisöviestinnästä vastaava ylläpitää ja juurruttaa organisaatiokulttuurin mukaiset työyhteisöviestinnän rutiinit, tukee työyhteisön viestintäosaamista ja koordinoi työyhteisöviestintää koskevien tavoitteiden saavuttamista.

TYÖYHTEISÖ

Työyhteisön jokaisen jäsenen tehtävänä on toteuttaa organisaation toimintakulttuurin mukaista työyhteisöviestintää.

MITÄ VAIKUTTAVALLA TYÖYHTEISÖVIESTINNÄLLÄ TAVOITELLAAN?

Vaikuttavalla Työyhteisöviestinnällä tavoitellaan modernin kasvuorganisaation tarpeita vastaavaa hyvää tiedon jakamisen, vastaanottamisen ja vuorovaikuttamisen kulttuuria.

Kun organisaatiolla on toimiva työyhteisöviestintä,  työyhteisön jokainen jäsen ymmärtää roolinsa viestijänä ja toteuttaa viestijän rooliaan aktiivisesti.

 

Vaikuttava Työnantajabrändi -metodi työyhteisöviestinnän juurruttamisen keinona

 

Eminen Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ sopii erinomaisesti myös työyhteisöviestinnän kehittämisen ja organisaatiokulttuurista kumpuavan sisäisen viestinnän kulttuurin juurruttamisen työkaluksi.

Metodi tarjoaa työyhteisöviestinnän kehittämiseen ja juurruttamiseen strategisen kehikon sekä Informaatioajan Hakijan Polkua noudattavan viestinnän ja markkinoinnin metodin sisäisesti sovellettaviksi.

Strategisen organisaatiokulttuurin kehittämisen palvelut auttavat tunnistamaan työyhteisölle todennäköisesti luontaiset ja siksi mieluisammat ja vastaanotettavammat keinot.

Mitä jos työyhteisö alkaisi osoittaa tyytyväisyyttä sisäistä viestintäänne kohtaan?

 

TUTUSTU MYÖS

STRATEGINEN ORGANISAATIOKULTTUURI

Strateginen Yrityskulttuuri tulkitsee, minkälainen organisaatiokäyttäytyminen tukee todennäköisesti parhaiten liiketoimintastrategian onnistunutta jalkauttamista.

Se kirkastaa muun muassa strategian kannalta ideaalin johtamistyylin ja yksilötason työskentelytyylin, ja nostaa esille esimerkiksi arvoihin, asenteisiin sekä konkreettisiin toimintatapoihin liittyviä ideaaleja piirteitä.

Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ tarinallistaa yrityksen strategisen kulttuurin ja työntekijäkokemukset vaikuttavaksi työnantajabrändiksi.

TYÖNANTAJAKUVAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

Työnantajakuvan viestintäsuunnitelma sopii yrityksille, joilla on jo olemassa työnantajakuvaa tai työnantajabrändiä koskeva strategia.

Toteutamme olemassa olevasta työnantajakuvaa tai työnantajabrändiä koskevasta strategiastanne kumpuavan työnantajakuvan viestintäsuunnitelman.

Tarvittaessa meiltä saat myös suunnitelman mukaisten sisältöjen toteutuksen sekä varsinaisen julkaisumarkkinoinnin.