Työnantajamielikuva – Mistä aiotte tulla tunnetuksi vuoden 2023 aikana?

Puhutaan aiheesta työnantajamielikuva ja tunnettuus.

Työnantajamielikuva on yleisön käsitys siitä, minkälainen työnantaja yrityksenne on.

Tunnettuus taas koskee sitä kuinka suuri yleisö tuntee yrityksenne työnantajana.

Mikäli emme aktiivisesti johda työnantajakuvaamme, eli sitä, minkälaisena työnantajayrityksenä yleisömme meidät näkee ja kokee, mielikuvia voi olla lukuisia.

Lukuisten työnantajamielikuvien ongelmaksi koituu useimmiten se, että mielikuvien ja käsitysten joukkoon mahtuu oikeita, vääriä, vanhentuneita tai muuten vaan liiketoimintamme tarpeiden kannalta hyödyttömiä mielikuvia. 

Mistä teidän yrityksenne on tunnettu työnantajana? Vai onko mistään?

Työnantajakuvan kehittäminen on aktiivista ja pitkäjänteistä mielikuvien ja käsitysten johtamista niin, että lopulta yrityksenne on tunnettu yksiselitteisen selkeästi tietynlaisena työnantajana.

Onko yrityksenne työnantajakuva yksiselitteinen?

Mikä tekee teistä erityisen työnantajana, työpaikkana ja työyhteisönä?

Tämä kysymys on olennainen lähtökohta työnantajakuvan kehittämiselle ja sitä kannattaa aktiivisesti kysyä sekä työntekijöiltä että työnhakijoilta.

Mistä haluatte olla tunnettuja työnantajana?

Tämä kysymys on olennainen jatkokysymys. Määrittäähän se suunnan, jota kohti työnantajakuvan kehittämisen tulee viedä.

Mitä yksiselitteisempi vastaus, sitä vahvempi pohja koko työnantajakuvanne kehittämiselle.

Ponnettomuus uhkaa työnantajakuvan vaikuttavuutta ja työnantajakuvatyön suuntaa

Työnantajakuvaa kehittävillä yrityksillä on tapana jättää työnantajakuvallinen missionsa liian yleismaailmalliseksi ja siksi ponnettomaksi.

Sanotaan, että yrityksenne haluaa tulla tunnetuksi perheystävällisenä työpaikkana.

Tämä työnantajakuvallinen missio on tärkeä ja arvokas, mutta varsin ponneton.

Aika pian tästä seuraa myös sisäistä epäilyä. Voimmeko väittää tällaista, jos kaikki eivät koekaan meitä perheystävällisenä?

Paras ilmaisumuoto työnantajakuva-missiolle on aktiivinen ja toimintaa ohjaava: ”Haluamme tulla tunnetuksi perheystävällisenä työnantajana.”

Näin ilmaistuna tavoitetila aktivoi työnantajakuvan kehittäjät ja viestijät keskittymään mission toteuttamiseen ja yleisön ymmärtämään, että emme pysty lupaamaan aukotonta kokemusta, mutta teemme aktiivisesti työtä siihen pääsemiseksi.

Tavoiteltu työnantajakuva on järkevää kytkeä yrityksenne liiketoimintaan

Koko työnantajakuvan kehittämisen perustana on tulla tunnetuksi yrityksen liiketoiminnan kannalta hyödyllisen yleisön silmissä tietynlaisena, heihin vetoavana työpaikkana ja työnantajana.

En voi väittää, että kestävä ja vaikuttava työnantajakuvatyö olisi hoideltu yhdellä projektilla tai kampanjalla. Näin ei missään tapauksessa ole.

Koska onnistuminen edellyttää panostamista ja aktiivista viestintää ja markkinointia, koko panos on syytä kohdentaa tiukasti sinne, missä siitä on eniten hyötyä yrityksen liiketoiminnalle.

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

(1) Ei tuhlata aikaa ja panostuksiaa viestimällä samoista asioista ja teemoista, mistä suurimmat kilpailijat.

Erottautuminen on työnantajakuvan kehittämisen a ja o.

(2) Kytketään työnantajakuvallinen missio yrityksenne liiketoimintaan jo kalkkiviivalla.

Miksi kilpailla kaikkien perheystävällisten työnantajien kanssa, kun kilpailukentän voi rajata omaan toimialaan ja sen sisällä oleviin merkittävimpiin kilpailijoihin?

Sen sijaan, että missionamme on tulla tunnetuksi Suomen perheystävällisimpänä työnantajana on järkevämpää tarkentaa toiminnallinen missio esimerkiksi seuraavalla tavalla: Haluamme tulla tunnetuksi sosiaalipalvelualan perheystävällisimpänä työyhteisönä.

Tarkennettu työnantajakuvallinen missio ohjaa sisäisesti sekä työnantajakuvan kehitystyötä että työnantajakuvaviestintää ja -markkinointia.

Mitä asioita meidän täytyy sisäisesti kehittää ja varmistaa, jotta tämä missio muuttuisi totuudeksi?

Mistä asioista meidän täytyy keskittyä viestimään, jotta yleisömme mielet valtaa tämä yksi ja ainoa mielikuva?

Haluatko oppia vaikuttavampaa työnantajakuvan kehittämistä?

  1. Ota pikkuaskel: Tilaa Eminen Kuukauden Vinkit suoraan sähköpostiisi >>
  2. Opi kehittämään ja johtamaan työnantajakuvaa sosiaalisessa mediassa verkkokurssilla: ”Näin kehität ja johdat työnantajakuvaa somessa.”

***

Lue Eminen blogista: ”Työnantajamielikuva ja työnantajakuva – ja muut työnantajakuvan kehittämisen keskeiset käsitteet”

Kuuntele https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpgn podcastin jakso 103: ”Developing an employer brand – what needs to happen” 

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

#emineblogs Blog Header with text Using Trello in Employer Branding by Susanna Rantanen & Nora Nykänen
29/02/2024

Using Trello in Employer Branding

Blog header Improving inclusivity with modern employer branding
04/02/2024

Improving inclusivity in the workplace with modern employer branding [Susanna Keynote]

The 6 Benefits of Short-Form Videos blog header
18/01/2024

Lyhytvideoiden 6 etua

Saattaisit pitää myös näistä
header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

#emineblogs Blog Header with text Using Trello in Employer Branding by Susanna Rantanen & Nora Nykänen
29/02/2024

Using Trello in Employer Branding

Blog header Improving inclusivity with modern employer branding
04/02/2024

Improving inclusivity in the workplace with modern employer branding [Susanna Keynote]