Leo +358 40 707 6183 | experience@emine.fi

TYÖNANTAJAKUVAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

Konkreettinen kattaus sisällöiksi ja julkaisuiksi tuotettavia sisältöideoita olemassa olevaan työnantajakuvan kehittämisen strategiaanne perustuen.

Työnantajakuvan viestintäsuunnitelma ohjaa tietoisuuden rakentamista ja vahvistamista osaajakohdeyleisöissä

Informaatiokohinan kyllästämässä maailmassa mikään viesti ei jää mieleen ilman toisteisuuteen perustuvaa viestin välittämistä. 

Laadimme teille sisältö- ja julkaisumarkkinointiin pohjautuvan työnantajakuvan viestintäsuunnitelman olemassa olevaan työnantajakuvan kehittämisen strategiaan pohjautuen.

Viestintäsuunnitelman strateginen kiteytys

Vaikuttava viestintäsuunnitelma tarvitsee rinnalle napakan kehikon, joka kiteyttää työnantajakuvanne kehittämisen strategiset fokusalueet.

Kiteytämme nämä oletukset yhdelle sivulle olemassa olevia työnantajakuvaanne koskevia strategisia päätöksiä hyödyntäen.

Tämä dokumentti tukee fokuksen säilyttämistä arjen operatiivisissa toimissa.

Mikäli teillä ei ole työnantajakuvaa koskevaa strategiaa, suosittelemme Vaikuttava Työnantajabrändi -strategian toteuttamista ensin. Kysy meiltä lisää!

Viestintäsuunnitelma Trello Boardille

Trello Boardille laadittava Työnantajakuvan Viestintäsuunnitelma sisältää kattavan määrän konkreettisia sisältöideoita työnantajakuvanne kehittämiseksi valitsemissanne kohdeyleisöissä.

Sisältöideat kumpuavat strategiastanne, eli jalkauttavat valitsemianne pääviestejä ja haluttuja sanomia.

Ideoimme ja suunnittelemme sisältöideat Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -metodin Hakijan Polun mukaan. Hakijan Polku  -malli edesauttaa vaikuttavuuden syntymistä ja työnantajakuvallisen tietoisuuden vahvistumista.

k

Suunnitelman mukainen sisällöntuotanto

Hyvin usein asiakkaat tilaavat meiltä sisältösuunnitelman mukaista sisällöntuotantoa kaikissa sisältösuunnitelman sisältämissä muodoissa: artikkelit, tarinat, valokuvapankit, eBookit, videot, podcastit, infograafit, somejulkaisut jne.

Meiltä tilattaessa saat materiaalit Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -metodin mukaan toteutettuina, eli välittyvän sanoman vaikuttavuus varmistettuna.

TYÖNANTAJAKUVAN KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖSSÄ

Työnantajakuvan kehittäminen on pitkäjänteistä tekemistä. Mikäli työssä haluaa onnistua, se vaatii viikoittaista sitoutumista sisältöjen tuottamiseen, julkaisumarkkinointiin, analytiikan seuraamiseen sekä suunnitelman päivittämiseen datasta saatujen oppien pohjalta.

Harvalla kasvuyrityksellä on tähän työhön riittävästi omia resursseja.

Olemme jo pitkään kehittäneet asiakkaidemme työnantajakuvia säännöllisessä yhteistyössä heidän kanssaan.

Yhteistyömalli perustuu siihen, että Emine ja asiakkaan tiimi muodostavat yhdessä asiakkaan työnantajakuvan kehittämisen tiimin.

Yhteistyö on kiinteää ja perustuu asiakkaalle räätälöityyn malliin.

Keskiössä on yhtä aikaa osaamisen siirtäminen asiakkaan tiimiin, työnantajakuvan kehittämisen arjen rutiinien juurruttaminen asiakkaan organisaatioon kuin konkreettinen, mitattava sisältösuunnitelman mukainen sisältö- ja julkaisutyö.