Vaikuttava Työnantajabrändi on helpotus kasvuyrityksen osaajapulaan | Podcast jakso #102

Alkuperäinen julkaisu 19.8.2019

Vaikuttava Työnantajabrändi on helpotus kasvuyrityksen osaajapulaan. Tämä on kova väite, mutta seisomme rohkeasti väitteen takana.

Vaikuttava Työnantajabrändi  on helpotus siksi, että se tarjoaa konseptina selkeän ja eheän toimintamallin ja systeemin sellaiseen työnantajakuvan (employer image) kehittämiseen ja työnantajabrändin (employer branding) rakentamiseen, joka vaikuttaa yrityksen tavoittelemien osaajien käsityksiin ja valintoihin kyseisestä yritystä mahdollisena työnantajana arvioidessaan.

Työnantajakuva vai työnantajabrändi – mitä eroa?

Työnantajakuva tulee aina ensin, sillä se koskee yleisön rakentamista ja tietoisuuden kasvattamista. Vaikuttava Työnantajabrändi ei jätä työtä kuitenkaan tälle yleiselle, ”olemme olemassa” -tasolle, vaan sisältää askeleet siihen, miten työnantajakuvasta päästään emotionaalisia kytköksiä synnyttävään työnantajabrändi-tasoon.

Nimenomaan työnantajabränditasolle pääseminen on tärkeää osaajapulaa poteville kasvuyrityksille. Työnantajabrändi on nimittäin se taso, jossa osaajat samaistuvat, ihastuvat ja sitoutuvat tiettyihin yrityksiin, ja valitsevat ne aina muiden joukosta. Kun yrityksellä on Vaikuttava Työnantajabrändi, sille ideaalit osaajat saattavat odottaa pitkiäkin aikoja päästäkseen yritykseen töihin.

Työnantajabrändi-tasolla vaikuttavat emotionaaliset kytkökset

Työnantajabrändin rakentaminen tarkoittaa sitä, että erottaudutaan kilpailijoista mahdollisimman selkeästi. Kun yrityksellä on Vaikuttava Työnantajabrändi, sen lisäksi, että sen osaajayleisö osaa kertoa omin sanoin, miten kyseinen yritys eroaa muista vastaavista yrityksistä, Vaikuttava Työnantajabrändi myös vetoaa yrityksen liiketoiminnan kannalta ideaalien osaajien tunteisiin.

Tämä emotionaalisten kytkösten muodostuminen henkilön ja yrityksen välille on juuri se kohta, jossa osaaja ryhtyy suosimaan nimenomaan kyseistä yritystä. Työnantajakuva-tasolla osaaja on tietoinen yrityksestä, muttei vielä suosi sitä muiden vaihtoehtojen edelle.

Tunnetasolla vaikuttaminen on erityisen tarpeellista nimenomaan nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä hakeville yrityksille, sillä nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyyy yrityksen sisällä aina tuntuvia muutoksia, kaaottisuutta ja lukuisia kasvusuunnitelman toteuttamista uhkaavia elementtejä. Mitä tiukemmin yritys kykenee nitomaan kasvusuunnitelman, johtamisen, yrityskulttuurin ja rekrytoinnin yhteen, sitä vähemmän kasvua uhkaava kaaosta organisaation sisällä ilmenee. Jokainen kasvuyrittäjä  ja kasvuyrityksen johtoryhmään kuuluva tietää tismalleen, mitä tällä tarkoitamme.

Vaikuttava Työnantajabrändi on toteutuessaan helpotus osaajapulaan, mutta myös johtamiseen ja itseohjautuvuuden kulttuurin synnyttämiseen.

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa kiteytetään, mikä tämä Vaikuttava Työnantajabrändi, mihin sen vaikuttavuus perustuu ja miksi erityisesti  merkittävää kasvua hakevien ja erityisosaajista riippuvaisten kasvuyritysten on tärkeää erottautua ja positioitua työnantajana osaajamarkkinassa.

Lue juttu ja kuuntele podcastista: ”6 syytä, miksi työnantajakuva ei riitä kasvuyritykselle” >>

Lue juttu ja kuuntele podcastista: ”Työnantajabrändin rakentaminen ilman tunnetun kuluttajabrändin vipua” >>

Mitä Vaikuttava Työnantajabrändi tarkoittaa?

Vaikuttava Työnantajabrändi on HR-markkinoinnin kokonaiskonsepti, joka sisältää strategian, HR-markkinointisuunnitelman sekä käytännön toteutuksen sisällön suunnittelusta ja tuottamisesta tavoitteiden seurantaan ja analysointiin.

Kyseessä ei ole kuitenkaan pelkästään aktiivisille työnhakijoille suunnattusta rekrytointimarkkinoinnista, eikä pelkästään yleisön kokoa ja tietoisuutta kasvattavasta työnantajakuvan kehittämisestä vaan nimenomaan muista, samoja osaajia palkkaavista yrityksistä erottuvasta työnantajabrändin rakentamisesta ja kilpailijoihin nähden selkeästä positioitumisesta osaajamarkkinassa.

Kun yritys rakentaa (kanssamme) Vaikuttavaa Työnantajabrändiä, työ on hyvin suunniteltua, systemaattista ja sen tuottamaa hyötyä myös mitataan säännöllisesti. Vaikuttava Työnantajabrändin suunniteltu vaikutus saadaan aikaan konseptin mukaan toimimalla. Kuinka nopeasti vaikuttavuus syntyy? Se riippuu toteuttamiseen käytetyistä resursseista. Kun systeemi potkaisee käyntiin, muutos käynnistyy jo ensimmäisten kuukausien aikana. Varsinainen brändin syntyminen tapahtuu kuitenkin vasta pidemmän ajan kuluessa, mutta mikä hienointa: se vahvistuu vahvistumistaan ajan kuluessa.

Meillä täällä Eminessä oli nähtävissä ensimmäiset merkit brändin syntymisestä noin vuoden kuluttua aloittamisesta. Todellinen jysäys tapahtui noin 1,5 vuoden kuluttua, viime syksynä.

Kun yrityksellä on Vaikuttava Työnantajabrändi, se saa säännöllisesti erittäin laadukkaita rekrytoinnin liidejä, näistä liideistä palkattujen osaajien perehtyminen on nopeampaa ja uusi työntekijä on tyypillisesti kiinni tuottavassa työssä merkittävästi nopeammin. Meille Eminessä konseptin mukaan toteutettu markkinointi poikii rekrytointiliidien lisäksi systemaattisesti myös myynnin liidejä. Tämän kokoiselle yritykselle se on todella merkityksellistä, sillä investoimalla brändin rakentamiseen konseptin oppien mukaan olemme tehneet brändistä meille yhden myyjän.

[Teema-artikkeli jatkuu alempana.]

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | Stitcher Radiossa | iTunesissa | Spotifyssa

Jakson kesto: 48:37 min

Jakson sisältö

  • Mitä Vaikuttava Työnantajabrändi tarkoittaa?
  • Mihin Vaikuttava Työnantajabrändi ja sen vaikuttavuus perustuu?
  • Mitä kaikkea Vaikuttavan Työnantajabrändin kehittäminen tarkoittaa?
  • Mikä on Vaikuttava Työnantajabrändi markkinoinnin metodi?
  • Minkälainen on Vaikuttava Työnantajabrändi -strategia?
  • Mistä voin konkreettisesti huomata Vaikuttavan Työnantajabrändin vaikuttavuuden?

Vaikuttava Työnantajabrändi -strategiavalmennus järjestetään taas

Mihin Vaikuttava Työnantajabrändi ja sen vaikuttavuus perustuu?

Aina silloin tällöin joku on huolissaan siitä, että konseptoitu työnantajabrändin rakentaminen on yhtä kuin identtinen brändi muiden konseptin mukaan työnantajabrändiään rakentavien yritysten brändi. Tämä ei nimenomaan pidä paikkaansa, sillä jokainen yritys täyttää konseptin sisälle omat ainutlaatuiset työntekijäkokemuksensa ja kilpailijoistaan erottuvat strategiset painotuksensa, missionsa, arvonsa ja strategisen kulttuurinsa. Juuri näin tehdään autenttista, aitoa ja organisaation sisältä kumpuavaa työnantajakuvaa, jota lähdetään sen jälkeen viemään kohti tunnesiteitä herättäviä brändikokemuksia.

Vaikuttavuus perustuu kolmeen asiaan:

  1. Jokaisen yrityksen omiin, autenttisiin ja sisältäkumpuaviin erottavuustekijöihin, ominaisuuksiin, ihmisiin ja heidän kokemuksiinsa.
  2. Suunnitelman (strateginen viitekehys) systemaattiseen noudattamiseen.  Vain siten resurssit tulevat ohjatuiksi tavoitteiden kannalta oikeisiin asioihin, pois sattumanvaraisten ideoiden toteuttamisesta.
  3. Markkinointiviestinnän tekniikoihin, kuten esimerkiksi tarinankerrontaan (storytelling) ja suostuttelumarkkinointiin (persuasive marketing), jotka vaikuttavat viestin onnistuneeseen perillemenoon ja kohdeyleisön ajatteluun sekä toimintaan.

Lataa ilmainen PDF: Eminen Informaatioajan Hakijan Polku >>

Vaikuttava Työnantajabrändi on helpotus osaajapulaan

Väite, että Vaikuttava Työnantajabrändi helpottaisi osaajapulassa on kova. Mutta uskallamme mennä siitä omien ja asiakkaidemme kokemustemme perusteella takuuseen. On selvää, että alkuvaiheessa Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentaminen imaisee enemmän resursseja, koska perinteistä rekrytointimarkkinointia pitää edelleen tehdä hetken aikaa päällekkäin.

Työnantajabrändin rakentamisen tavoite on aina päästä tilaan, jossa rekrytointiin ja suorahakuun käytettyjen eurojen määrä lähtee laskuun. Kun Vaikuttava Työnantajabrändi systeemina on opittu ja siitä tulee viikottainen rutiini, ei sen toimenpiteiden toteuttamiseen kulu enää lainkaan niin paljon aikaa, mitä alkuvaiheen rakennusurakassa.

Konsepti mahdollistaa myös kohderyhmäkohtaisen toteuttamisen, jolloin on mahdollista käynnistää toiminta tärkeimmistä tai haastavimmista kohderyhmistä, tai esimerkiksi yhdestä lokaatiosta, ja kokemuksen myötä laajentaa toimenpiteitä muihin strategisiin kohderyhmiin.

Tutustu konseptiin ja siihen liittyvään markkinoinnin maailmaan lukemalla blogiamme ja kuuntelemalla tätä podcastia. Mikäli vakuutut, kiinnostut ja tavoittelet silminpistävää muutosta nykytilaan, olemme enemmän kuin valmiita osaamista siirtävään, toteuttamista tukevaan ja tavoitteita saavuttavaan yhteistyöhön.

Ota yhteyttä >>

Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcastista

Eminen https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle. Se ilmestyy joka maanantai. https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg tarjoilee varsin liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg Rantasen kehittämä konsepti ja markkinoinnin metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisia ja sosiaalisia markkinoinnin keinoja hyödyntäen. Se on kehitetty erityisesti modernien kasvuyritysten skaalautumistarpeita ajatellen.

Article image with title: Say hello to Instagram SEO - How to be better discovered on Instagram, written by Susanna Rantanen. With a graphic image of a young man creating content with lots of Instagram likes pouring on his content.
10/06/2024

Say hello to Instagram SEO

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

Saattaisit pitää myös näistä
Article image with title: Say hello to Instagram SEO - How to be better discovered on Instagram, written by Susanna Rantanen. With a graphic image of a young man creating content with lots of Instagram likes pouring on his content.
10/06/2024

Say hello to Instagram SEO

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating