Töihin Emineen

Töihin Emineen?

Etsitkö tietoa avoimista työpaikoistamme?

Sinulla ei ole kertakaikkiaan mitään syytä estää itsesi ilmiantamista meille, vaikka et näkisikään tässä juuri nyt avoimia työpaikkoja.

Otamme avoimen hakemuksesi vastaan sähköpostitse.

Nakkaa se meille osoitteeseen experience(at)emine.fi ja vastaamme siihen viipymättä. 

Mitäs täällä Eminessä oikein tehdään?

Opastamme kasvuyritys-asiakkaitamme Vaikuttavamman Työnantajabrändin rakentamisessa.

Me eminaattorit opastamme moderneja kasvuyritys-asiakkaitamme heidän sisäiseen ja ulkoiseen talent-yleisöönsä vaikuttamisessa. Käsittelemme yrityskulttuuria strategian toiminnanohjausjärjestelmänä ja työntekijäkokemuksia työnantajamaineen, -mielikuvan ja -brändin kehittämisen alkujuurina. Tuemme ja opastamme asiakkaitamme näiden kehittämisessä sekä näiden avulla heille strategisesti ideaaliin talent-yleisöön vaikuttamisessa.

Autamme vaikuttamaan tarinallistamisen ja
markkinointiviestinnän keinoin

Vaikuttaminen tapahtuu pääasiassa markkinointiviestinnän keinoin. Keskitymme siinä työntekijäkokemusten ja yrityskulttuurin tarinallistamiseen sekä HR-sisällön ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen. Pääasialliset tarinoiden areenat ovat asiakkaidemme urasivut, blogi sekä sosiaalinen media. Jokainen asiakkaamme on kuitenkin oma ainutlaatuinen tapauksensa ja pyrimme aina arvioimaan kokonaisvaltaisesti, minkälaisessa yrityksen ja talenttien välisessä kohtaamispisteessä todellinen vaikuttavuus lopulta tapahtuu.

Konkreettinen työ on monipuolista asiantuntijana heittäytymistä

Konkreettinen työ meidän päässämme näyttäytyy esimerkiksi asiakkaiden sparraamisena, ratkaisuehdotusten ideointina, osaamista siirtävinä valmennuksina, työpajojen fasilitointeina, strategisten suunnitelmien ja konseptien laadintana sekä monipuolisena sisällön suunnitteluna, tuottamisena, julkaisuna, jakeluna ja tulosten analysointina.

Moderni Työnantaja

Lupauksemme

Pysymme toimialan suunnannäyttäjänä

Meidät tunnetaan tämän alan pioneerina ja innovatiivisena suunnannäyttäjänä. Sellaisena aiomme strategisesti myös pysyä. Meillä on lupa, ja myös odotamme eminaattoreilta ajan käyttämistä trendien luotaamiseen, havaintojen tekemiseen, uusien tapojen ja ideoiden pohtimiseen sekä aktiiviseen tiedon soveltamiseen. Emineland on työpaikka, jossa meistä jokainen näyttää toiselle esimerkkiä siitä, mitä on olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä.

Meillä on alan kovin erityisasiantuntemus

Erityisasiantuntemuksemme on meille strateginen kilpailuvaltti. Me lupaamme alan kovimman erityisosaamisen. Tämä syntyy jatkuvan osaamisen kehittämisen, innovaatiotyön ja rohkean uusien ideoiden ja asioiden testaamisen ja vaikutuksen arvioinnin tuloksena. Koska meillä on standardit ja rima korkealla, jokaisen strategisesti ideaalin ammattilaisen osaaminen ja markkina-arvo kehittyy meillä takuuvarmasti.

Meillä on vaikuttamisen kulttuuri

Opastamme asiakkaitamme talent-yleisöön vaikuttamisessa. Opastamme myös, miten jokainen eminaattori tunnistaa omassa roolissaan vaikuttamisen elementit.  Susanna näyttää meille eminaattoreille esimerkkiä siitä, mitä vaikuttaminen asiantuntijana parhaimmillaan tarkoittaa. Meillä on lupa, odotus ja toive siitä, että jokainen eminaattori tekee asiakkaisiin, yritykseen ja meihin muihin eminaattoreihin aidosti vaikuttavaa työtä.

Me olemme empaattinen työpaikka

Meille strategisesti ideaali ammattilainen on rehellinen, avoin ja aito. Sen lisäksi hän on empaattinen kollega ja yhteistyökumppani, eli hän sallii myös muiden olla oma itsensä. Vaikuttaminen tapahtuu aina avoimuuden, rehellisyyden ja aitouden periaatteita noudattaen. Nämä näkyvät myös meidän keskinäisessä suhteessa toisiimme. Olemme hyvin henkilökohtainen, inhimillinen ja läheinen työyhteisö, jossa elämän ilot, surut, tarpeet ja onnistumiset saavat tukea ja kannustusta.

Eminen Kulttuurideck

Mitä muuta

Meillä arvostetaan

Sympaattiset toimitilat ja modernit työvälineet

Sympaattinen toimistomme sijaitsee nykyään Helsingin ytimessä Eerikinkadulla. Täällä kaikki palvelut ja synnit ovat kipaisun päässä. Meillä myös etätyö kuuluu osaksi vakiintuneita työtapojamme. Flow ei aina katso aikaa ja paikkaa. Menemme sen perässä! Työvälineistössä luotamme Appleen.

Itsenäisten, aikuisten ihmisten työ

Moni meistä tekee liikkuvaa työtä, eli tapaa asiakkaita joko myynnin tai asiakasprojektien merkeissä säännöllisesti. Tämän lisäksi luovan työn luonne vaatii keskittymistä tukevaa työympäristöä. Meillä voi siksi tehdä töitä siellä, missä se kulloinkin parhaiten luonnistuu. Kunhan työt tulevat tehdyksi. Olemme kuitenkin pistäneet merkille, että yhteisöllisyytemme kärsii ellemme emme näe toisiamme riittävästi. Siksi on myös tärkeää näyttää naamaansa Eerikinkadulla! 

Terveyden ja hyvinvoinnin arvostaminen

Tietokoneruudun ja somen äärelle on niin helppo unohtua. Satsaamme mielummin terveyden ylläpitämiseen kuin sairauksien hoitoon. Laajennettu työterveyshuoltomme tarjoillaan samoin ajatuksin toimivassa Heltissä. Lisäksi syvävenyttelemme toimistolla säännöllisesti personal trainerin ohjauksessa. Työtehtäviä räätälöidään tarvittaessa henkilökohtaiset tarpeet mahdollisimman hyvin huomioiden.