Blog : työpaikkailmoitus

Hakijakokemus – Mikä vakuuttaa kokeneen asiantuntijan?

Hakijakokemus – Mikä vakuuttaa kokeneen asiantuntijan?

Positiivinen hakijakokemus määrittää työnantajakuvaa ja toimii tulevien rekrytointien kivijalkana, kun hyvä maine kasvaa.

Itse aktivoiduin työnhaussa viime keväänä tilanteessa, jossa sekä toimenkuvani että toimintaympäristöni muuttuivat merkittävästi organisaatiouudistuksen myötä. Kipuilin itsestäni riippumattomista syistä tapahtuneen muutoksen kanssa aikani ja yritin sopeutua uuteen. Kaikki oli päällisin puolin ok, mutta olin rehellinen itselleni – oli aika etsiä uusi työ.

Asetin henkilökohtaisesti kolme tärkeää kulmakiveä uudelle työlle, jota lähdin tavoittelemaan. Olen oppinut kokemuksesta sen, että rima pitää nostaa korkealle myös työnantajalle, ei pelkästään työntekijälle. Minulle asiantuntijana esimerkiksi jo työpaikkailmoituksen piti täyttää seuraavat laatustandardit.

 1. Wow-reaktio
 2. Vastuullinen ja merkityksellinen rooli yrityksessä, johon haluan kuulua
 3. Samaistuttava arvomaailma ja kollegat

Muutoksen nopeus, missä ryhdyin passiivisesta työnhausta aktiiviseen, yllätti minut täysin. Työnhaulle ja rekrytoinnille on optimaaliset ajankohtansa, mutta yllättävät, asiantuntijoista riippumattomat tekijät (kuten minun tapauksessani), saavat työnhaun käyntiin koska tahansa.

Täsmäverkot vesille

Jollain tasolla muutoshalu oli kypsynyt pinnan alla jo jonkin aikaa, sillä tyylitelty CV, yleispätevä esittäytymisvideo ja hakemuspohja olivat “sattumalta” valmiina.

Aktivoiduttuani kiinnitin huomiota erityisesti sisältöihin, jotka olivat ikään kuin epäsuoria rekryjä. Tällaisia olivat esimerkiksi yrityksen toimintaa tarinallistavat kertomukset ja artikkelit, joilla tuotiin esiin yrityksen asiantuntijuutta lisäarvoa tuottavalla sisällöntuotannolla. Rekryjen seurannan ohella olin yhteydessä luottamaani ammatilliseen verkostoon niin somessa, puhelimessa kuin kasvotusten, ja kerroin etsiväni uutta työtä.

Tein muutaman päivän ajan kartoitustyötä paikoista, jotka kiinnostivat minua. Ryhdyin tarkkailemaan erityisesti minulle kohdennettuja ja kouluni alumni-ryhmässä jaettuja rekryjä. Ratkaisevaan asemaan nousi kuitenkin ammatillinen verkostoni, jonka kautta sain tiedon myös Eminestä. Kollegani, joka tiesi minun hakevan uutta työtä, seurasi Emineä somessa jo entuudestaan ja vinkkasi avoimesta paikasta. Vajaa viikko aktiivista työnhakua, ja se oikea löytyi.

Eminessä minut vakuutti tapa, jolla hakijaan oltiin yhteydessä läpi rekrytointiprosessin. Koin, että yritys on vilpittömän kiinnostunut osaamisestani ja minusta paitsi työntekijänä, myös ihmisenä.

Hakijakokemus alkoi työpaikkailmoituksesta

Eminessä suurimman vaikutuksen minuun hakijana teki se, miten huoliteltu ja persoonallinen työpaikkailmoitus oli. Ilmoituksen tone of voice oli puhutteleva, rivien välistä pystyi lukemaan yrityksen luonteesta ja loppukädessä vakuutuin siitä, että kyseessä on timantinkova jengi, johon haluan mukaan. Pienet yksityiskohdat saivat aikaan ison wow-reaktion. Ensinnäkin toive siitä, että hakija perehtyy ennen tehtävään hakemista huolella yrityksen arvoihin ja toimintakulttuuriin sai minut uskomaan, että yritys etsii todella tarkalla seulalla tekijäkseen sopivaa ammattilaista. Lisäksi koin yrityksen julkisesti avoimen kulttuurideck-esityksen rohkeaksi ja opin samalla yrityksestä jotain, mikä opitaan tyypillisesti vasta töiden jo alettua. Pääsin sisäpiiriin.

Onnistunut hakijakokemus vakuuttaa kokeneen asiantuntijan.

Mitä enemmän luin yrityksen toiminnasta, työkulttuurista ja toimintamalleista, sitä enemmän vakuutuin siitä, että haen tehtävään. Juuri Eminen avoimuus ja hakijan saatavilla ollut runsas tieto yrityksestä sai minut toimimaan nopeasti. Lähetin hakemuksen vielä samana iltana.

Wow-reaktio teki tehtävänsä.

Saman pöydän ääreen

Sen lisäksi, että olin asettanut työpaikkailmoitukselle tietyt laatustandardit, odotin myös potentiaaliselta tulevaisuuden työnantajaltani seuraavia asioita:

 1. Aitoa kiinnostusta osaamistani kohtaan ja tietoa siitä, miten taitojani hyödynnettäisiin yrityksessä
 2. Tietoa työskentelytavoista ja työpaikan kulttuurista
 3. Avoimuutta, rehellisyyttä ja kunnioitusta

Olen oppinut omakohtaisesti ja tuttavieni kautta sen, että jo hakijakokemus määrittää isoin osin sen, haluaako asiantuntija ylipäätään töihin yritykseen. Vuosien varrella olen ollut useissa työhaastatteluissa, joissa olen kokenut oloni hassuksi: huonosti hakemukseen perehtynyt haastattelija, kiusaamista muistuttava ristikuulustelu ja työhistoriaa vähättelevä toimari ovat hakijakokemuksina rekrytoivalta taholta heikkoja suorituksia, eivät asiantuntijan arvoisia.

Eminessä minut vakuutti tapa, jolla hakijaan oltiin yhteydessä läpi rekrytointiprosessin. Tiivis yhteydenpito meilitse ja LinkedInissä pitivät ajan tasalla siitä, missä mennään. Koin, että yritys on vilpittömän kiinnostunut osaamisestani ja minusta paitsi työntekijänä, myös ihmisenä. Tämä kokemus varmistui päästyäni haastatteluun. Vaativa rekrytointiprosessi videohaastatteluineen, tehtävineen ja koe-esiintymisineen oli palkitseva kokemus loppuun asti hiotun hakijakokemuksen johdosta. Voin vilpittömästi sanoa olleeni tyytyväinen hakija jo ennen työtarjouksen kilahtamista sähköpostiin. Polun kruunasi työsopimuksen allekirjoittaminen, jolloin viimeistään koin, että asiasta iloitaan molemmin puolin pöytää.

Niin se metsä vastaa kuin sinne huutaa. Rekrytointi ei ole vain yksisuuntainen kilpailutusprosessi.

Vaikuttavampi työpaikkailmoitus: sisältö, rakenne ja call to actionit – Podcast jakso 2

Vaikuttavampi työpaikkailmoitus: sisältö, rakenne ja call to actionit – Podcast jakso 2

Vaikuttavampi rekrytointi-ilmoitus: sisältö, rakenne ja call to actionit

Minkälainen rakenne, sisältö ja järjestys puree parhaiten kohderyhmään

Tässä jaksossa Susanna kertoo miten rekrytointi-ilmoitus kirjoitetaan tavalla, jolla vaikutetaan paremmin lukijaan, eli rekrytoinnin kohdeyleisöön. 

Susanna käy läpi kehittämänsä työpaikkailmoitus-formaatin rakenteen kohta kohdalta kohderyhmän määrittelystä ilmoituksen call to actioneihin saakka. Susanna Rantasen kehittämä työpaikkailmoituksen formaatti on testattu ja toimivaksi osoitettu sadoissa ja sadoissa vaativissa asiantuntijarekrytoinneissa.

Jakson sisältö

Tässä jaksossa puhutaan muun muassa seuraavista asioista:

 • Kohderyhmän määritys: junior vai senior, aktiivinen vai passiivinen hakija
 • Kohdeyleisön tarpeiden selvittäminen ja puhutteleminen
 • Ilmoitustekstin rakenne, sisällön järjestys sekä kutsuvan otsikoinnin merkitys
 • Tiiseri-ilmoituksen käyttö
 • Avoimen tehtävän, odotusten sekä yrityksen talentille tarjoaman ratkaisun kuvaaminen
 • Yrityskulttuurin ja työympäristön kuvaaminen
 • Ilmoituksen call to actionit

Kuuntele jakso

 

 

Kuuntele jakso mobiilisti Soundcloudissa >>

 

Katso myös Eminen blogista: “Miten hyvä työpaikkailmoitus kirjoitetaan”

 

 

Moderni työnantajabrändi – 5 tapaa aloittaa jo tänään, osa 1/2

Moderni työnantajabrändi – 5 tapaa aloittaa jo tänään, osa 1/2

Moderni työnantajabrändi siirtyy fiilistelystä talent-kohdeyleisön ammatti-identiteettiin vaikuttamiseen. Haluttua työnhakijaa kohdellaan kuin asiakaspalvelustaan tunnetut organisaatiot kohtelevat asiakkaitaan: nostamalla talentin ja yrityksen väliset kohtaamiset sekä mielenkiinnon että huolen aiheiksi. 

5 tapaa käynnistää modernin työnantajabrändin rakentaminen, osa 12

Työnantajabrändi rakennetaan tietoisesti halutulle kohdeyleisölle. Kohdeyleisön määrittäminen mahdollisimman tarkkaan onkin modernin työnantajabrändäyksen peruskiviä. Mitä paremmin tunnemme yleisömme, sitä varmemmin voimme puhutella heitä oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, heille kiinnostavalla sisällöllä ja tavalla. 

Kohdeyleisöille asetetaan myös tavoitteita. Moderni työnantajabrändin rakentaja hakee tavoitteet liiketoiminnan tarpeista ja varmistaa, että työnantajabrändäykseen käytetty aika on hyvin käytettyä aikaa. Paras tapa voittaa ylin johto ja heidän kukkaronsa HR:n puolelle on käyttää aikaa sellaiseen työhön, josta on mahdollisimman suora, näkyvä ja todistettava apu ylimmän johdon päänsärkyyn.

Fiilistelystä vaikuttamiseen siirtyminen tapahtuu keskittämällä huomio kohdetalentien asiantuntijuuden korostamiseen ja tukemaan heitä liiketoimintanne kannalta keskeisten ammattiosaamisten kehittämisessä. Haluttu talent-yleisö ei saa lisäarvoa yrityksenne sisäpiirijutuista, jotka eivät häntä kosketa. Työnantajabrändin rakentaminen KKK-kuvien varaan (kakku-kuohari-kiva) on kiinnostavaa vain nykyisille työntekijöille, jotka ymmärtävät mistä kuvissa on kyse.

Moderni työnantajabrändi – 5 tapaa aloittaa jo tänään, osa 1/2

1) MUOKKAA TYÖPAIKKAILMOITUSTEN RAKENNETTA

Työpaikkailmoitus ja moderni työnantajabrändi

 

Valtaosa työpaikkailmoituksista alkaa joko yrityksen kappaleen mittaisella virallisella kuvauksella tai hyppää suoraan asioihin, jotka kiinnostavat enemmän rekrytoivaa työnantajaa, eli palkattavaan henkilöön kohdistuviin vaatimuksiin.

Moderni työnantaja tietää, että hänen haluamiaan osaajia tavoittelevat muutkin. Hän tietää myös, että hänen edustamansa yritys on todennäköisesti vain yksi yritys muiden joukossa hänen haluamansa osaajaan näkökulmasta. Moderni työnantaja tietää olevansa onnekas, jos halutun kohderyhmän edustaja ylipäätään avaa hänen työpaikkailmoituksensa. Siksi hän haluaakin varmistaa, että saisi ylläpidettyä lukijan kiinnostuksen haluttuun Call to Actioniin saakka.  Siksi hän  muokkaa ilmoitustekstin rakennetta  järjestykseen, joka on lukijalle kiinnostava.

Talentin kannalta vaikuttavampi järjestys:

 1. Kohderyhmän tunnistetun uratarpeen kuvaaminen, jotta talent ymmärtää ilmoituksen koskevan häntä
 2. Uratarpeeseen aiotun ratkaisun, eli avoimen tehtävän lyhyt esittely
 3. Tehtävää koskevan yksikön lyhyt kuvaus: mihin tehtävä liittyy ja kenelle se tuottaa arvoa
 4. Miksi kohderyhmän edustajan pitäisi hakea juuri teille? Mitä hyötyä tai arvoa tämän tehtävän vastaanottaminen tuottaa hänelle hänen uraansa ja työelämäänsä liittyen?
 5. Tehtävän keskeiset tavoitteet aloitusta seuraavan 6-12 kuukauden aikana
 6. Ratkaisevat valintakriteerit
 7. Hakuohjeet ja lisätiedot
 8. Lyhyt yrityskuvaus, mikäli kyseessä on tuntemattomampi yritys. Muutoin yrityksen voi nostaa ilmoitukseen yrityksen verkkosivuille linkittämällä.

Lue aiempi blogikirjoitus “Miten kirjoitan hyvän työpaikkailmoituksen?” >>

2) VAIHDA URATARINAT SANKARIURATARINOIKSI

uratarina - sankariuratarina Emine

 

Uratarinat tuppaavat olla suoraan sanottuna tylsiä. Ne ovat kiinnostavia vain sille henkilölle, jonka CV tai urapolku on tarinaan ympätty. Uratarinan tulisi toimia yrityksen referenssinä halutuille talent kohderyhmille. Hyvä uratarina vastaa hyvää asiakasreferenssiä. Se kuvaa (uravaiheeseen liittyvän) haasteen tai tarpeen, kertoo minkälaisen ratkaisun yritys henkilölle tarjosi tarpeen ratkaisuun ja päättyy siihen, miltä henkilön työelämä tai ura näyttää nyt onnistuneen ratkaisun jälkeen.

Modernin uratarinan suunnittelu:

 • Valitse kohdeyleisö, jota uratarinan on tarkoitus puhutella
 • Määritä todennäköinen uraan ja työelämään liittyvä tarve tai haaste, joka tämän kohderyhmän edustajalla paraikaa on
 • Valitse kuvaukseen sopiva henkilöstön edustaja ja käytä hänen tarinaansa uratarinassa
 • Selvitä häneltä, millä tavalla yrityksenne on ratkaissut sitä uratarvetta / haastetta, joka hänellä yrityksen uudeksi työpaikaksi valitessaan oli

Modernin uratarinan kirjoittaminen:

 • Esittele tarinan sankari, eli työntekijänne
 • Kuvaa hänen uraansa liittyvä haaste tai tarve, joka hänellä oli teille töihin hakiessaan
 • Kuvaa hänen tarinansa siitä, miten ja millä tavoin yrityksenne on häntä tässä uratarpeessa tukenut
 • Kuvaa lopuksi, mikä hänen uratilanteensa on nyt: onko hän siinä tavoitteessa, joka hänellä oli teille hakeutuessaan? Kuinka tyytyväinen hän on uraansa ja osaamisensa kehittymiseen teillä. Mikä erityisesti on ollut hänelle arvokasta ura- ja ammatillista kehittymistään ajatellen? 

Sankariuratarina on halutulle kohdeyleisön edustajalle samaistuttava tarina. Hän tunnistaa oman tilanteensa ja tarpeensa, ymmärtää, millä tavalla yrityksenne voi siihen vastata ja näkee, missä tilanteessa hänkin voi olla, mikäli hakeutuu teille töihin. 

Lataa lisää vinkkejä uratarinoiden kirjoittamiseen >>

Saitko kiinni modernin työnantajabrändin rakentamisesta?

Lue loput 3 vinkkiä >>