Blog : työnhakija

Miten urasivukävijä konvertoidaan työnhakijaksi tai rekryliidiksi? Podcast jakso 20

Miten urasivukävijä konvertoidaan työnhakijaksi tai rekryliidiksi? Podcast jakso 20

Mitä urasivukävijä näkee ja kokee urasivuillanne?

Jokainen rekrytointikampanja tuottaa jonkinlaisen piikin urasivuillenne. Mitä urasivuille saapuva näkee? Minkälainen käsitys hänelle syntyy muutaman sekunnin silmäyksellä siitä, mitä muita erityisempää juuri teillä on hänelle tarjottavana?

Entä, mitä jos onnistuitte tuomaan urasivuille kävijän muun kuin rekrysisällön vaikutuksesta?

Miten varmistua siitä, että mahdollisimman moni yrityksenne sivuilla käyvistä, teille ideaaleista talenteista konvertoituisi – eli muuttuisi tuntemattomasta [sivuvierailijasta] tunnistettavaksi HR-markkinointiviestinnän kohteeksi? 

Yrityksen matka kohti vaikuttavampaa työnantabrändiä edellyttää urasivuja, jotka palvelevat yrityksen talent-yleisöön liittyvien strategisten tavoitteiden saavuttamista. Kaikkia strategisia tavoitteita ei voida tukea markkinointiviestinnän avulla, joten on tärkeää tiedostaa, mihin voidaan ja mihin ei voida vaikuttaa.

Yrityksen matka kohti vaikuttavampaa työnantabrändiä edellyttää urasivuja, jotka palvelevat yrityksen talent-yleisöön liittyvien strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Kun yrityksellä on vaikuttavampi työnantajabrändi, se vetää puoleensa yrityksen asiakaslupauksen lunastamisesta innostuneita ammattilaisia ja tuottaa odotukset ylittäviä asiakaskokemuksia. Me kaikki tiedämme, miksi odotukset ylittävät asiakaskokemukset konvertoituvat: kassavirraksi.

Miten urasivukävijä konvertoidaan joko työhakemukseksi tai rekrytoinnin liidiksi?

Urasivu-vierailija tipahtaa polulta joko siksi, ettei teillä ole hänelle mitään kiinnostavaa tarjottavaa tai siksi, että sivujenne käyttäjäpolku muistuttaa tiheää viidakkoa pimeässä hapuiltuna. Pelkkä tekstien päivittäminen ei riitä, jos verkkosivusto ei kuljeta kävijää optimaalisesti.

Donald Miller on tarinan kerronnan ammattilainen. Hänen Story Brand -yhtiönsä on erikoistunut yrityksen viestien kirkastamiseen tavalla, joka saa asiakkaat ostamaan. Olen opiskellut hänen materiaalejaan todella paljon kehittäessäni Vaikuttavamman työnantajabrändin konseptia.

Miller puhuu siitä, miten (katso: Verkkosivujen 7 kuolemansyntiä) valtaosa yrityksistä käyttää web-suunnittelutoimistoa verkkosivujensa designin, eli ilmeen, mutta myös viestien suunnitteluun. Millerin mielestä tässä piilee vaara: design-toimistot ovat erittäin hyviä ilmeen suunnittelussa ja rakentamisessa, mutta ovatko he vaikuttavan viestinnän ammattilaisia? Osaavatko he pukea yrityksen asiakaslupauksen oikeaan viittaan yrityksen asiakaskohdeyleisölle?

Sama koskee urasivuja. Urasivujen vierailijat ovat ihan oma yleisönsä. Heidän joukossaan on hyvin monen sorttista kulkijaa. Yrityksen urasivujen tulisi vaikuttaa samaan aikaan sekä aktiivisiin että passiivisiin työnhakijoihin, nuoriin ja kokeneisiin sekä kaiken päälle vielä eri ammattien ja osaamisalueiden edustajiin! Ja vieläpä kaikista näistä vain niihin, jotka ovat yrityksen kannalta stategisesti ideaaleja osaajia. Ei mikään helppo tehtävä!

Jakson sisältö

Tässä Vaikuttava työnantajabrändi -podcastin jaksossa Susanna puhuu muun muassa seuraavista asioista:

 • Minkälainen tieto talentteja kiinnostaa
 • Mitä urasivuilla pitäisi tarjota
 • Kenelle yrityksen verkkosivut ja urasivut on tehty, ja mistä sen näkee
 • Mihin ydinkysymyksiin urasivujen tulee vastata
 • 7 urasivujen tärkeintä muutoskohdetta

Jakson kesto: 40:45

Kuuntele jakso

 

Kuuntele jakso Soundcloudissa

Varaa paikkasi Vaikuttavammat urasivut -valmennukseen!

Vaikuttavammat urasivut

Vaikuttava työnantajabrändi -podcastista

Eminen Susanna Rantasen juontama Vaikuttava työnantajabrändi -podcast on tarkoitettu moderneille HR-ammattilaisille, jotka haluavat vaikuttaa omalla työllään edustamansa yrityksen liiketoimintastrategian toteuttamiseen ja bisneksen tavoitteiden saavuttamiseen. @rantanensusanna jakaa viikoittain käytännön vinkkejä, ideoita ja kokemuksia siitä, miten yritys voi vaikuttaa määrittämiinsä talent-yleisöihin modernin työnantajabrändin rakentamisen, eli tarinallistamisen ja HR-sisältömarkkinoinnin keinoin.

Mikä on hakijan polku ja mistä hakijakokemus syntyy? Podcast jakso 17

Mikä on hakijan polku ja mistä hakijakokemus syntyy? Podcast jakso 17

Kuuntele jakso Soundcloudissa

Jakson kesto: 34:09

Lataa tästä Hakijan polku ja hakijakokemus-pisteet (ilmainen PDF)

 

Mikä on se hakijan polku, jonka aikana syntyy hakijakokemus?

Hakijan polku on se matka, jonka osaaja kulkee muuttuessaan yleisöstä työnhakijaksi, ja lopulta uudeksi työntekijäksi. Hakijan polku on myös HR-prosessi, joka hyvin johdettuna ja toteutettuna vaikuttaa vahvasti yrityksen maineeseen ja työnantajamielikuvaan. Hakijakokemus syntyy hakijan polun aikana. Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa Susanna käsittelee hakijan polkua ja hakijakokemusta.

Hakijan polku voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

 1. Passiivisen työnhakijan huomion voittaminen brändimielikuvaa luomalla.
 2. Hakupäätöksen tehneen osaajan, eli aktiivisen työnhakijan liikuttaminen hakemuksen jättämis -pisteeseen.
 3. Aktiivisesta työnhakijasta muuttuminen joko:
  • uudeksi työntekijäksi, eli tulokkaaksi
  • pettyneeksi hakijaksi
  • yritystä suosittelevaksi talentiksi.

Hakijan polku alkaa paljon ennen työpaikkailmoitusta

Hakijan polku alkaa paljon ennen työpaikkailmoituksen julkaisemista. Voidaan sanoa, että työpaikkailmoitus on se piste, jossa passiivisesta hakijasta tulee aktiivinen hakija, jos on tullakseen. Mikäli yritys keskittyy vain rekrytointivaiheeseen, jättää se valtavan potentiaalisen yleisön jopa kokonaan tavoittamatta.

Brändimielikuvan luominen hakijapolulla edellyttää tavoittelemamme yleisön määrittämistä. Tiedämme myös, mistä me heidät tavoitamme. En voi olla korostamatta sosiaalisen median mahdollisuuksia HR-markkinoinnin medioina. Rakennamme mielikuvaa altistamalla tavoittelemaamme yleisöä omalle sisällöllemme tai kuratoimallemme, jonkun muun sisällölle.

Lataa Eminen viitekehys työntekijäkokemusten lähteistä >>

 

Hakijakokemus hakuvaiheessa

Passiivisen hakijan tehtyä hakupäätöksensä, alkaa hakuvaihe. Hakijakokemukset käynnistyvät jo siitä, kuinka helppoa ja miellyttävää yritykseen on lähettää työhakemus. Työnhaun lomake ja hakemuksen jättötapa voivat toimia myös hakemuksia karsivana vaiheena. Ellei hakija saa hakemuksen jättämisen aikana jotain välitöntä arvoa itselleen, suosittelemme pohtimaan hakemisen mielekkyyttä erityisesti niihin tehtäviin, joihin on vaikeaa saada hakemuksia.

Mitä haastavampi kohdeyleisö, sitä tärkeämpää on pitää hakemisen kynnys mahdollisimman matalana.

Hakuvaiheen jälkeen hakijakokemukseen vaikuttaa oikeastaan eniten viestintä: mitä viestitään ja miten usein viestitään, ja ovatko viestit ajantasaisia. Hyvän hakijakokemuksen tuottaminen ei ole oikeastaan lainkaan vaikeaa ja työlästä. Sanoisin, että se on jopa surullisen helppoa. Meidän kokemuksemme on, että hyvien hakijakokemusten avulla erottautuminen ei vaadi paljon, mutta tuottaa moninkertaisen vaikutuksen maineeseen.

Siirry kuuntelemaan jakso! Linkit löydät tämän artikkelin yläosasta.

Jakson sisältö

Tässä jaksossa Susanna käsittelee muun muassa seuraavia asioita:

 • Hakijan polun eri vaiheet
 • Missä vaiheissa hakijakokemuksia syntyy
 • Miten hakijakokemuksiin voidaan esimerkiksi vaikuttaa
 • Miksi hyvillä hakijakokemuksilla on suuri merkitys
 • Miten passiivisia hakijoita voidaan kuljettaa kohti aktiivista hakupäätöstä
 • Minkälaiset asiat vaikuttavat hyviin tulokaskokemuksiin
 • Miten tulokkaan yleisöt voidaan saada yrityksen työnantajakuvalliseen käyttöön

Lataa Hakijan polku ja hakijakokemus-pisteet (ilmainen PDF)

 

Lue erään hakijamme muistelua muutaman vuoden takaisesta kokemuksestaan >>

Tutustu Konkarin Hakijakokemuksiin >>

Tutustu Nuoren Ammattilaisen Hakijakokemuksiin >>

Katso, mitä muita jaksoja Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastissa on julkaistu >>

 

Ensi viikolla puhutaan rekryviestinnän ja rekrymarkkinoinnin eroista. Tervetuloa silloin takaisin Vaikuttava työnantajabrändi -podcastin pariin.

Kuullaan paremmin!

Susanna