Blog : työelämä

Deloitten johtamisen trendit TOP 6-10 vuonna 2018 (osa 2/2) – Podcast jakso 50

Deloitten johtamisen trendit TOP 6-10 vuonna 2018 (osa 2/2) – Podcast jakso 50

Thumbnail-Emine-infograafi-human-capital-trends-2018Mitkä johtamisen trendit ja teemat mietityttävät johtoa ja HR:ää eniten vuonna 2018 ja miksi?

Kuinka valmiita organisaatiot ympäri maailman ovat johtamista haastaville muutoksille?

Käsittelen tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa tärkeysjärjestyksessä raportin kokoamat loput 5 johtamisen tärkeintä trendiä ja teemaa. 

Johtamisen 10 ydintrendiä löytyy myös tekemänäni  infograafina täältä >>

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso Soundcloudissa >>

Jakson kesto: 28:16 min

 

Johtamisen trendit TOP 6-10, vuonna 2018

(6) Yksilöllinen ja ketterä palkitseminen

Yksilöiden kasvava valta on johtanut yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen ja niihin vastaamiseen. Organisaatiot ovat kautta maailman tottuneet tarjoamaan yhdenmukaisia kannustimia työntekijöilleen. Palkitseminen on kuitenkin voimakkaassa muutoksessa ja kuudenneksi tärkein johtamisen trendi Deloitten listalla. 

Erityisesti palkitsemisen muuttumista ohjaa huomion kiinnittyminen oikeudenmukaisuuteen. Vain 8% vastaajaorganisaatioista kokee oman organisaationsa palkitsemismallien olevan nykyisellään kyvykkäitä vastaamaan yksilöllisyyden, joustavuuden ja holistisuuden vaateisiin.

Tutustu tarkemmin yksilöllisemmän ja ketterämmän palkitsemisen teemaan täällä >>

(7) Yrityskansalaisuus ja sosiaalinen vaikuttaminen

Yrityskansalaisuuden trendi painottaa organisaatioiden roolia osana yhteiskuntaa, y-tunnuksellisena kansalaisena. Yrityskansalaisen missiossa yhtä tärkeinä ovat omistaja-arvon kasvattaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Raportti korostaa sidosryhmien koko ajan kasvavia odotuksia organisaatioiden roolista osana yhteiskuntaa. Näihin vastaamatta jättäminen uhkaa organisaatioiden mainetta. Kansalaiset ympäri maailman ovat menettäneet luottamuksensa poliittisiin päätöksentekijöihin ja odottavat erityisesti suuryrityksiltä sekä kannanottoa että esimerkillisiä toimenpiteitä yhteiskunnallisten ongelmien korjaamisessa. Yhteiskunnallisia ongelmia, joiden ratkaisemiseen kansalaiset odottavat yritysten panosta ovat esimerkiksi:

 • diversiteettikysymykset ja tasa-arvo työelämässä
 • sukupuolten välinen palkkatasa-arvo
 • siirtolaisuuskysymykset
 • ilmastonmuutos

Yrityskansalaisuuden merkitystä raportti perustelee mm. seuraavilla tavoilla:

 • Organisaatiot toimivat läpinäkyvässä maailmassa, eivätkä voi enää peitellä tai olla välittämättä asiatonta toimintaa. Kaikki päätyy lehtien palstoille ja vaikuttaa jopa romahduttavalla tavalla osakkeiden arvoon ja maineeseen.
 • Milleniaalit edustavat monessa maassa jo yli puolta saatavilla olevasta työvoimasta ja he vaativat kärkijoukoissa yrityksiltä vastuullisuutta. Paljon palkkaavilla kasvuyrityksillä ei ole varaa toimia vastuuttomasti.
 • Vastuullisuus vaikuttaa tutkimusten mukaan suoraan asiakaskokemuksiin ja brändiin. Raportti nostaa esille Nielsenin tekemän tutkimuksen, jonka mukaan 67% työnhakijoista valitsee työnantajakseen vain sosiaalisesti vastuullisena pitämiään yrityksiä.

(8) AI, robotiikka ja automaatio

Automaatio on vallannut jo arkipäiväisemmätkin tehtävät asiakaspalvelusta markkinointiin. 41% vastanneista piti tätä trendiä erittäin tärkeänä ja 24%  kertoi heidän organisaatioidensa käyttävän jo tekoälyä ja robotiikkaa rutiinitehtävien suorittamiseen. 

Raportin mukaan robotit eivät kuitenkaan vie työpaikkojamme vaan työ organisoidaan niiden avulla uudelleen. Johtavat teknologiayhtiöt ovat jo huomanneet, että tekoäly ja robotit toimivat parhaiten ihmisten työpareina, ei ihmisten sijaan.

Esimerkiksi julkaistessasi sisältöä Linkediniin käynnistyy nelivaiheinen “spämmifiltteri”, joista ensimmäiset kolme vaihetta hoitaa tietokone ja viimeisen, tärkeimmän vaiheen ihmiset. Tekoäly nopeuttaa työtä, mutta lopullisen päätöksen sisällön saamasta näkyvyydestä päättää ihminen.

Raportti korostaa, että automaatio luo samalla uusia työtehtäviä, joissa korostuvat ihmisten luovuus, empatia, viestintä ja ongelmanratkaisukyky. Emme vielä näe tätä kokonaisuudessaan, mutta työn koko arkkitehtuuri on muuttumassa. Työn rakenteet tullaan laittamaan atomeiksi ja kokoamaan uudelleen seuraavien vuosien aikana. Työ tullaan muotoilemaan uudelleen peruselementti kerrallaan. Tässä työssä tullaan arvioimaan, mihin peruselementtiin saadaan koneilla lisää tehoa ja mitkä on jätettävä ihmisten käsiin.

HR:ille tiedoksi: uudelleen muotoiltu työ muuttaa rekrytointikriteerit, arviointikriteerit, tavoitteet, oppimismallit, koulutukset ja johtamisen. Työstä pitää löytää edelleen myös merkitys, vaikka lähin työpari olisikin robotti.

(9) Työurien piteneminen – Työ aikakaudella, jossa ihmiset elävät 100-vuotiaiksi

Toiseksi viimeinen johtamisen trendi koskee työtä aikakaudella, jossa syntyvyys alenee, eläkeikä karkaa koko ajan kauemmas ja ihmiset ovat työelämässä pidempään kuin koskaan. 

Raportin mukaan 13 maata siirtyy parin vuoden päästä “super aged population” -sarjaan, jossa joka viides asukas on jo yli 65 vuotias. Näitä maita ovat muun muassa seuraavat suurvallat: 

 • Yhdysvallat
 • Iso-Britannia
 • Japani
 • Saksa
 • Ranska
 • Etelä-Korea

Vanhemmista talenteista tulee kysyttyjä työntekijöitä ja yritykset alkavat profiloitumaan muista palkkaamalla selkeästi vanhempia osaajia. Henkilöstön vanheneminen tarkoittaa sitä, että yrityskulttuuri muuttuu. Ylin johto ja HR joutuvat pohtimaan työn muotoilua ja kannustimia myös tältä kantilta. Miten tarjota merkityksellisiä töitä kaiken ikäisille? Miten rakentaa ja ylläpitää yrityskulttuuria, joka on riittävän elastinen ja positiivisesti vaikuttava kaikenikäisten työntekijöiden elämänvaiheisiin?

(10) Työvoima-ekosysteemi

Henkilöstövuokraus ei ole meille mikään tuntematon työvoiman muoto. Moni yhtiö on tottunut ostamaan myös alihankintaa. Työvoima-ekosysteemi on kuitenkin trendi, joka tulee kasvamaan ja laajenemaan näistä totutuista malleista.

Muutos ei koske pelkästään uudenlaisia työsuhteen muotoja. Se koskee myös johtamista ja arvomaailmaa koskevaa muutosta. Ei ole lainkaan tavanomaista, että organisaatiot pitävät vuokratyöntekijöitä ja alihankkijoita kakkoskastissa suhteessa itseensä. Työvoima-ekosysteemi ei salli tämänlaista arvomaailmaa ja asennetta. 

Tutkimukseen vastanneet päättäjät uskovat, että vuoteen 2020 mennessä työvoima-ekosysteemi kattaa merkittävällä osuudella osaamisenvaihtosuhteet, joissa organisaatioille on tavanomaista ostaa esimerkiksi projektiosaamista ja freelancerien tuottamaa erikoisosaamista. Yrittäjänä tai yrittäjän kaltaisessa roolissa toimivat työnhakija on samalla kalkkiviivalla kuin työsopimusta hakevat osaajat.

Tämä trendi vaikuttaa suoraan johtamiskulttuuriin, viestinnällisiin vaateisiin sekä organisaatioiden sisäisiin asenteisiin. Se edellyttää, että koko työvoima-ekosysteemi tulee integroiduksi organisaatioon. Miten helposti kulttuurimme, henkilöstöpolitiikkaamme ja esimerkiksi tietojärjestelmämme ja tietoturvamme taipuu työvoima-ekosysteemiin kahden vuoden sisällä? 

Lähde:

Deloitten kaikki Human Capital Trends -raportit >>

Jakson lähteenä on käytetty Deloitten vuosittain julkaisemaa Human Capital Trends -raporttia.

Ensi viikon jaksossa jatketaan vielä Deloitten Human Capital Trends -raportin parissa ja vastataan kysymykseen: “Mikä ihmeen sosiaalinen organisaatio?”

Vaikuttava Työnantajabrändi -podcast jää kesätauolle juhannusviikolta alkaen. Palaamme eetteriin taas elokuussa!

 

 

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on moderneille kasvuyrityksille ja moderneille HR-ammattilaisille suunnattu podcast. Susanna tarjoilee liiketoimintalähtöistä ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi. Vaikuttava Työnantajabrändi© on Susanna Rantasen ja Eminen kehittämä konsepti moderniin työnantajabrändin rakentamiseen.

@rantanensusanna jakaa viikoittain käytännön vinkkejä, ideoita ja kokemuksia siitä, miten yritys voi vaikuttaa määrittämiinsä talent-yleisöihin modernin työnantajabrändin rakentamisen, eli tarinallistamisen ja HR-sisältömarkkinoinnin keinoin.

Miltä työnantajasta tuntuu, kun ihmisiä lähtee – henkilöstöuutisia

Miltä työnantajasta tuntuu, kun ihmisiä lähtee – henkilöstöuutisia

Miltä työnantajasta tuntuu, kun työsuhteita päättyy ja ihmisiä lähtee?

Riippuu tietysti yrityksen koosta, työsuhteen kestosta sekä erityisesti esimiehen ja työntekijän välisen suhteen laadusta ja kestosta. Itselleni työnantajana pitkien työsuhteiden päättyminen ja sitä seuraava ero on aina surullinen tapahtuma. Työsuhteen päättymisen myötä näin pienessä organisaatiossa päättyy aina myös yksi aikakausi.

Jokaisen yksilön merkitys tähän meidän kokonaisuuteen on ollut valtava. Kaikki ne 17 työsuhdetta, jotka seitsemään yrittäjävuoteeni ja kahteen yritykseen ovat kuuluneet, ovat kasvattaneet minua valtavasti esimiehenä, johtajana ja yrittäjänä.

Näin pienessä organisaatiossa on hyvin näkynyt myös jokaisen meidän henkilökohtaisen elämän tapahtumien vaikutus yleiseen työssä jaksamiseen ja työsuhteiden hoitamiseen. 

Minulle on aina ollut tärkeää esimiehenä ja työnantajana molemmin puolinen rehellisyys, luottamus ja uskollisuus. Matkan varrella niitä on koeteltu – tietysti, mutta on sitä tullut niiden seurauksena myös peilistä vastauksia ja ratkaisuja löydetyksi.

Kun esimiehen ja työntekijän välinen suhde toimii ihanteellisesti, siihen suhteeseen kuuluu katsoa myös pidemmälle, sinne, minne tämä työsuhde ei enää kanna. Eräällä tavalla työntekijät ovat yrittäjälle kuin lapset vanhemmilleen: sen ajan, kun saat pitää heidät luonasi, tehtävänäsi on rakentaa vankka pohja sitä aikaa varten, kun he eivät enää ole luonasi.

Siitä syystä minulla onkin henkilöstöuutisia. Yrittäjävuosieni pitkäaikaisimmat työsuhteet, eli työsuhteet Roosan ja Iidan kanssa ovat tulleet näkyvissä olevan taipaleensa päähän. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut kasvaa ja kehittyä yrittäjänä ja esimiehenä juuri heidän kanssaan ja heidän tukemanaan. Näillä kahdella naisella on ollut mitä suurin vaikutus siihen, minkälaisen työpaikan, hakijakokemukset ja työntekijäkokemukset me olemme voineet, kyenneet ja onnistuneet tarjoamaan kaikkien näiden vuosien aikana. Vaikka yhteinen taipaleemme päättyy, ystävyys ei pääty. Eikä kumpikaan heistä mene kauas. Siinä vastaan tulivat erityisen merkitykselliset asiakkaat.

Henkilöstöuutisia

Työnantajakokemuksia ja henkilöstöuutisia

Roosa Kallström siirtyy OP Ryhmään

Viime lauantaina 19.8 tuli täyteen tasan 3 vuotta siitä, kun Roosa astui silloisen Hakaniemen toimistomme ovesta sisään ensimmäisenä työpäivänään Heebossa.

Maanantaina 21.8 Roosa aloitti uudessa työpaikassaan OP Ryhmässä, toivon mukaan sellaiseksi muodostuvassa uudessa roolissa, joka tulee täyttämään hänen ammatilliset intohimonsa.

Roosa ei ollut vielä edes valmistunut koulusta, kun hän aloitti meillä Heebossa. Valmistuvassa olevan, työelämänsä aloittavan nuoren innolla ja valtavalla oppimishalulla varustettuna Roosa lunasti nopeasti paikkansa. Kuluneiden kolmen vuoden aikana Roosan ura meillä on antanut esimerkin siitä, miten näinkin pienessä työpaikassa ja yrityksessä voi oikeasti oppia, kasvaa ja kehittää uraansa. Koordinaattorista asiantuntijaksi, asiantuntijasta päälliköksi, rekrytoinneista rekrytointimarkkinointiin ja rekrytointimarkkinoinnista työnantajabrändin rakentamiseen. Ja siinä sivussa pyörivät myös toimistopäällikön, kummankin yrityksen henkilöstöhallinnon, työntekijäkokemusten sekä kummankin yrityksen rekrytointi- ja perehdytysprosesseihin liittyvät vastuut. 

Näihin kolmeen yhteiseen vuoteen mahtuu tapahtumia varmasti vähintään tuplavuosien verran. Niin vaativaa, tapahtumarikasta ja myös palkitsevaa olivat yhteiset vuotemme Heebossa. Kun Heebon toimintaa alettiin ajamaan alas vuosi sitten, en ollut valmis luopumaan Roosasta. Muotoilimme hänelle uuden roolin tänne Emineen.

Kuluneen 12 kuukauden aikana kävi kuitenkin selväksi, että Eminen hyvin vahva strateginen, luova ja markkinoinnillinen fokus palveluissa ei ole Roosan juttu. Vaikka pyrimme löytämään Roosalle sopivaa roolia, se aiempi kestoilo oli kadonnut Roosan kasvoilta. 

Työnantajakokemuksia

Roosa on siitä erityinen työntekijä, että hän on ollut uskomattoman lojaali, erittäin ahkera ja tunnollinen, ja työmoraaliltaan harvinaislaatuinen. En rehellisesti olisi selviytynyt näistä vuosista ilman Roosaa. Kenties hänet lähetettiin luokseni juuri siksi.

Kun työntekijä osoittaa sellaista uskollisuutta, empatiaa ja avuliaisuutta – usein oman etunsa vastaisesti – on selvää, että suhteestamme muodostui erityinen. Kun ilo katosi Roosan kasvoilta, oli minun vuoroni osoittaa uskollisuutta, empatiaa ja avuliaisuutta, ja tuupata Roosa seuraavaan uransa vaiheeseen. Vaikka ero Roosasta tuntuu kurjalta varmasti pitkään, työnantajana velvollisuuteni on rohkaista ja tukea työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja työn ilon säilyttämistä. Jokainen työntekijä on lahja, ja joskus tulee se aika, jolloin heidät täytyy antaa eteenpäin. 

Iida Mustonen siirtyy Rakettitieteelle

Puolentoista viikon päästä perjantaina, 1.9, on Iidan viimeinen työpäivä Eminessä. Lokakuussa tulee 4 vuotta siitä, kun Iida aloitti ensimmäisenä vakituisena työntekijänämme Eminessä. 

Muistelimme Iidan kanssa viime viikolla sitä hetkeä, kun siellä Hakaniemen toimiston sohvalla jutustelimme työhaastattelun merkeissä. Iida oli omien sanojensa mukaan “vuoden yrittänyt päästä meille töihin, kunnes hänen sinnikkyytensä vihdoin palkittiin”.

Tiesin Iidaa palkatessani, että nyt tuli täyskäsi: löytyi työntekijä, jolla on intohimoa työntekijäkokemusten kehittämiseen, myyntityössä tarvittava paksu nahka ja kesto, valtava kasvun ja kehittymisen halu sekä oikeanlainen asenne sopeutuakseen yrittäjäpariskunnan kanssa työskentelyyn. Eikä mennyt pitkään, kun myös ne monesti peräänkuuluttamani hoksottimet antoivat ensimmäiset merkkinsä! 

Iidan panos asiakaslupaustemme lunastamiseen, tiimimme kasvattamiseen ja yrityksemme toimintojen kehittämiseen on ollut keskeinen. Seurauksena hänen asiakasrakkaudestaan, Iidan taival jatkuu syyskuussa hänen pitkäaikaisen asiakkaansa, Rakettitieteen palveluksessa. Tosin vähän erilaisissa tehtävissä, nimittäin koodareiden osaamisen myynnissä. Näiden kahden välillä on aina ollut erityislaatuinen suhde ja sielunkumppanuus. Ei ole mitään muuta työpaikkaa, jonne Iidan mieluummin luovuttaisin. 

Työnantajakokemuksia

Yrittäjien jaksamisesta ei puhuta ääneen, mutta meillä pienessä tiimissä oli selvää, että Heebon vastoinkäymiset ja kahden yrityksen kehittäminen ja kasvattaminen samaan aikaan kaikki nämä vuodet olivat kaivaneet kuoppaa jalkojeni alla. Tämän vuoden alussa Iida ehdotti, että ottaisi minulta tiiminvetovastuun auttaakseen minua väsymyksen taltuttamiseen. En voi sanoin kuvata sitä kiitollisuutta, jota tämä epäitsekäs ehdotus minussa synnytti. Sain kevään aikaa laskea kierroksia, keskittyä enemmän itseeni ja samalla Eminen palveluiden kehittämiseen ja tarkentamiseen. Tiimi oli taas hyvissä käsissä!

Kun Iidan omassa elämässä alkoi tapahtua merkittäviä, myös työelämässä jaksamiseen vaikuttavia käänteitä, oli minun vuoroni tukea Iidaa. Näin pienessä tiimissä ei pääse pakoon mitään. Joskus oikea ratkaisu on purkaa aiemmin rakennettu ja palastella itseään paremmin kantava kokonaisuus kokonaan uusista osista. Vaikka ero Iidasta tuntuu kurjalta varmasti pitkään, työnantajana velvollisuuteni on rohkaista ja tukea työntekijöiden elämän kokoisia tarpeita ja päästää irti silloin, kun ratkaisu löytyy muualta kuin meiltä. 

Mitä seuraavaksi?

Hyvien työystävien, kollegoiden ja luotettujen kumppanien poistuminen omasta arjesta tuntuu surulliselta meille kaikille. Muutoksen edessä tuttu ja turvallinen korostuu. Mutta on meillä Leon kanssa täällä Eminessä valtavan ihania muitakin kollegoita ja työystäviä!

Keväällä meillä aloittanut Siiri on nopeasti kasvanut ja kehittynyt ammatillisesti niin vakuuttavasti, että hän pystyy täyttämään myös Roosan jättämää ammatillista aukkoa. Siiri on luova ja lahjakas tekstin ja kuvitusten tuottaja, joka tekee HR-markkinoinnin sisältöjä asiakkaillemme ja huolehtii hienosti myös Eminen omasta markkinoinnista.

Viime viikolla meillä aloitti Timo, joka kokeneena markkinointiviestinnän asiantuntijana pystyy tuomaan paljon uutta ja arvokasta asiakkaillemme. Timo tulee myös jakamaan valmennusvastuun kanssani. Timon ensimmäinen valmennus on muuten jo syyskuun loppuun aikataulutettu Facebook & Instagram (HR käytössä) vasta-alkajille >>

Pidän myös valtavan ihanana sitä, että löysimme markkinointiviestinnän puolelta yrityskulttuurista, työntekijäkokemuksista ja työnantajakuvan rakentamisesta näin innostuneen miespuolisen asiantuntijan! Teitä ei ole mitenkään ruuhkaksi asti ovella käynyt! 

Eikä unohdeta meidän Marikaa, joka on parhaillaan elämänsä tärkeimmässä tehtävässä kotona 5-kuukautta vanhan esikoisensa kanssa!

Elämä on täällä työelämän puolella kasvamista, kehittymistä, luopumista, voittamista, oppimista, nöyrtymistä, iloitsemista ja välittämistä. Uusi tiimikokoonpanomme keskittyy entistä enemmän kevään aikana syntyneen, vaikuttavamman työnantajabrändi -konseptimme mukaiseen asiakkaidemme opastamiseen ja auttamiseen. Olemme kiitollisia siitä, mitä meillä on ollut ja kiitollisia siitä, mitä vielä tuleman pitää.

Inhimillistä ja arvostavaa työpäivää sinulle,