Employer Branding -trendi vuodelle 2021 – Mikrohetki osaajamarkkinoinnissa

Employer Branding -trendi 2021_Mikrohetki_Emine

Millainen Employer Branding -trendi on mikrohetki ja mitkä ovat osaajamarkkinoinnin onnistumisen edellytyksiä vuonna 2021? Miksi sinun kannattaisi osaajamarkkinoinnin tekijänä oppia ymmärtämään kohdeyleisösi mikrohetkiä? Mikrohetki, micro-moment on markkinoinnin terminä kiinnostava. Mikrohetkiksi nimitetään niitä sinullekin tuttuja digitaalisia hetkiä, jolloin ilmaantuu yllättävä tarve löytää jokin tieto tai sanaselitys, katsoa opastava video tai vaikka oppia tekemään jokin asia. Nämä […]

Megatrendi digitalisaatio ja työnantajabrändi – Podcast jakso 33

Digitalisaatio ja työnantajabrändi - Eminen podcast Vaikuttava Työnantajabrändi

Miten megatrendi digitalisaatio vaikuttaa rekrytointiin ja työnantajabrändi-työhön? Miten digitalisaatio on muuttanut kuluttajakäyttäytymistä ja ostokäyttäytymistä? Miten tämä näkyy tavoittelemiemme osaajien työnhakukäyttäytymisessä? Minkälaisiin muutoksiin digitalisoituminen pakottaa nopeasti kasvavat yritykset puhuttaessa rekrytoinneista, työnantajabrändistä ja yrityskulttuurista? Tämä Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcastin jakso jatkaa työnantajabrändin ydintä ja alkuperäistä roolia tarkastelevaa jakso-kokonaisuutta. Ensin käsittelimme aihetta ”Mitä employer branding oikeastaan on”.  Viime jaksossa puhuttiin megatrendistä työn […]

Mitä ”employer branding” oikeastaan on? – Podcast jakso 31

Mitä employer branding oikeastaan on? Eminen podcast

Mitä ”employer branding” oikeastaan on? Mitä eroa on työnantajabrändillä ja työnantajabrändäyksellä? Mitä etua vahvasta työnantajabrändistä on? Employer branding, eli työnantajabrändäys on rekrytoinnille se, mitä markkinointi on myynnille Työnantajabrändi on nyt kuuma puheenaihe. Hyvin moni kasvuyritys on huomannut, että pelkkä yksittäisten rekrytointitarpeiden markkinointi ei enää riitä, jos vuotuinen uusien työsopimusten solmimismäärä on useista kymmenistä useisiin satoihin. […]