Sosiaalinen rekrytointi ei ole yhtä kuin rekrytointi sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen rekrytointi on paljon laajempi käsite kuin rekrytointi sosiaalisessa mediassa.  Siitä puhutaan paljon, mutta sen konteksti ymmärretään väärin.

Sosiaalisella rekrytoinnilla tarkoitetaan ennemminkin sosiaalisten yhteisöjen rakentamista ja ruokkimista tavoitteena tukea tulevia rekrytointeja ja kehittää työnantajamielikuvaa. Sosiaalinen rekrytointi on työnantajakuvamarkkinointia, mutta sen toteuttamispaikka on sosiaalinen media. Työnantajakuvan kehittämisen tavoin sosiaaliselle rekrytoinnille on järkevää luoda strategiansa ja toimintasuunnitelmansa. Näin tavoitteet, kohderyhmä ja toimenpiteet kirkastuvat. Sosiaalisen rekrytoinnin ideana on tukea jokaista tulevaa yksittäistä rekrytointiprosessia systemaattisella ja säännöllisellä yhteisöä ruokkivalla ja työnantajakuvaa tukevalla tavalla. Sosiaalisen rekrytoinnin strategiaan liitetään usein osaksi henkilöstön hyödyntäminen suosittelukanavana.

Rekrytointi sosiaalisessa mediassa on yksittäistä rekrytointiprosessia tukevaa toimintaa, jonka tavoitteena on täyttää kyseisen rekrytointiprosessin avoin tai avoimet tehtävät. Tyypillisesti sen ilmenemismuodot ovat yksinkertaisimmillaan ilmoituslinkin jakelua sosiaalisessa mediassa ja laajimmillaan kiinnostavien ehdokkaiden suorahakua ja kontaktoimista esimerkiksi LinkedIn-yhteisössä. Yksittäiset toimet eivät juurikaan, ainakaan tarkoituksenomaisesti, tue tulevia rekrytointiprosesseja ja toimenpiteet sekä viestit keskittyvät sen hetkisen avoimen tehtävän markkinointiin. Useimmiten viestintä on yrityksen tarpeista lähtevää, ei niinkään yhteisöä palvelevaa ja lisäarvoa tuottavaa.

Sosiaalisen rekrytoinnin tavoitteet

Mitä me teimme aikana ennen sosiaalista mediaa? Emme ainakaan sosiaalista rekrytointia siinä laajuudessa mitä sosiaalinen media tänä päivänä mahdollistaa. Sosiaalisen rekrytoinnin esiasteita ovat esimerkiksi alumnitoiminta ja työntekijöiden hyödyntäminen suosittelijoina rekrytoinneissa (ns. rekrytointibonus-ohjelmat). Sosiaalinen media tarjoilee koko maailman ulottuvillemme, jos osaamme hyödyntää verkostoidemme voimaa ja toteuttaa sosiaalisen median ”anna enemmän kuin otat” -sääntöä.

Sosiaalisen rekrytoinnin tavoitteita ovat:

  • Rekrytoinnin kustannusten vähentäminen tai ainakin kustannustehokkuus
  • Henkilöstön, sidosryhmien ja kaikkien yrityksestä ja sen tarinasta kiinnostuneiden henkilöiden sosiaalisten verkostojen hyödyntäminen sanansaattajina
  • Potentiaalisesti käsittämättömän laajan verkoston rakentaminen
  • Autenttisten tarinoiden ja lisäarvoa tuottavan tiedon tarjoileminen omalle yhteisölle

Jobviten koostama infographic kertoo kiteytettynä mistä sosiaalisessa rekrytoinnissa on kyse:

Blog header Improving inclusivity with modern employer branding
04/02/2024

Improving inclusivity in the workplace with modern employer branding [Susanna Keynote]

The 6 Benefits of Short-Form Videos blog header
18/01/2024

Lyhytvideoiden 6 etua

The 6 Benefits of Short-Form Videos blog header
18/01/2024

The 6 Benefits of Short-Form Videos

#emineblogs blog header Social Media Marketing in 2024 - Do's and Don'ts [Infographic]by Susanna Rantanen
11/01/2024

Social Media Marketing in 2024 – Do’s and Don’ts [Infographic]

Saattaisit pitää myös näistä
Blog header Improving inclusivity with modern employer branding
04/02/2024

Improving inclusivity in the workplace with modern employer branding [Susanna Keynote]

The 6 Benefits of Short-Form Videos blog header
18/01/2024

Lyhytvideoiden 6 etua

The 6 Benefits of Short-Form Videos blog header
18/01/2024

The 6 Benefits of Short-Form Videos