Kiinnostaako yrityskulttuurinne muotoilu?

Kiinnostaako yrityskulttuurinne muotoilu?

Kohderyhmä: Yrityksen johto ja hallitus

Toimintamalli: Työpajoista ja mahdollisista muista asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidyistä toimenpiteistä muodostuva kokonaisuus

Eminen mallissa yrityskulttuuri muodostuu sekä johtamiskulttuurista (miten esimiehet arjessa johtavat) että organisaatiokulttuurista (mitä odotuksia ja edellytyksiä yrityksen strategian toteuttaminen luo johtamiskulttuurille). Yrityskulttuuri muotoillaan niin tarkkaan, että se voidaan viedä konkreettisten rekrytointi- ja palkitsemiskriteerien tasolle. Yrityskulttuurin tarinallistaminen tarjoaa puolestaan avaimet työnantajabrändin rakentamiseen sekä vetovoimaisen työnantajakuvan kehittämiseen.

#yrityskulttuuri #arvot #strategia #tavoitteet #rekrytointikriteerit #palkitsemiskriteerit #johtaminen #asenne #käyttäytyminen #odotukset #tulokset

Lisätiedot: Susanna Rantanen, susanna(at)emine.fi