#111 – Näin tehtiin 80-vuotiaan tuotantoyhtiön digitaalinen transformaatio – Case Fredman Group

#111 – Näin tehtiin 80-vuotiaan tuotantoyhtiön digitaalinen transformaatio – Case Fredman Group

#111 – Näin tehtiin 80-vuotiaan tuotantoyhtiön digitaalinen transformaatio – Case Fredman Group

Digitaalinen transformaatio käynnistyi jo reippaasti yli 20 vuotta sitten kotitietokoneiden yleistyessä. Konkreettisempi sysäys digitaaliseen maailmaan tapahtui kenties vasta sosiaalisten medioiden yleistyessä. Siitä alkaen jokainen Internetiin pääsevä on pystynyt tuottamaan ja jakamaan sisältöä verkossa nopeasti laajoille yleisöille. Siitäkin on muuten jo viitisentoista vuotta – riippuen vähän mistä maasta asiaa tarkastelee.

Kaikesta huolimatta tuntuu siltä, että valtaosa yrityksistä on astunut digitalisaation kelkkaan vasta ihan viime vuosina. Ja kenties juuri siitä syystä näiden yritysten liiketoiminnan transformaatio on vielä raskaampi ja kuormittavampi organisaatiomuutos kuin niiden organisaatioiden, jotka aloittivat jo useita vuosia sitten.

Yksi varhain digitalisaation mahdollisuudet nähnyt yritys on Elmukelmuistaan tuttu entinen Eskimo Finland. Tämän yhtiön digitaalinen transformaatio käynnistyi 2010-luvun alkupuoliskolla. Eskimo Finlandin case on siitä herkullinen, että yhtiö loi nahkansa ja muuntui oman digitaalisen transformaationsa seurauksena hyvin toisenlaiseksi yhtiöksi kuin mitä se oli ollut 80 vuoden ajan. Entisestä tuotantolähtöisestä yhtiöstä tuli teknologiayritys. Transformaation edetessä myös yhtiön nimi vaihtui ja Eskimo Finlandista tuli omistajasuvun nimen mukaisesti Fredman Group.

Saat kuulla tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa Fredmanin muutoscasen, jonka meille kertoo silloisen Eskimo Finlandin digitaalisen transformaation ytimessä ollut Susanna Paloheimo.

Sain seurata tätä casea suhteellisen läheltä aikanaan, sillä silloinen Eskimo Finland oli ensimmäisen yritykseni Heebon asiakas. Olen aina pitänyt tätä liiketoiminnan transformaatiota casena äärimmäisen inspiroivana ja esimerkillisenä, ja olen äärimmäisen innoissani siitä, että saan sen vihdoin jakaa teille!

Tuotantovetoisen yhtiön digitaalinen transformaatio – Case Eskimo Finland / Fredman Group

Kun 80-vuotias, hyvin tuotantolähtöinen ja toimitusvarmuuteen keskittynyt perheyritys muuntuu muutamassa vuodessa brändi- ja asiakaslähtöiseksi teknologiayhtiöksi, voidaan kuvitella, miten suuresta muutoksesta sekä liiketoiminnassa että organisaation sisällä on kyse. Eritoten, kun henkilöstössä oli kolmannen polven yhtiöläisiä tai siinä vaiheessa yli 40 vuotta yhtiössä työskennelleitä työntekijöitä. 

Jaksossa haastateltu Susanna Paloheimo toimi ensin, vuodesta 2012 lähtien silloisen Eskimo Finlandin hallituksen jäsenenä, ja siirtyi syksyllä 2014 yhtiön operatiiviseksi strategia- ja brändijohtajaksi. Keväästä 2014 alkaen silloisen Eskimo Finlandin hallitus ja johtoryhmä lähtivät työstämään Ville Tolvasen johdolla yhtiön tulevaisuuskuvaa (visio) ja uutta strategiaa. Nämä julkaistiin koko henkilöstölle näkyvästi tammikuussa 2015. Julkistamistapa oli suunniteltu huolellisesti. Sen tarkoituksena oli voittaa henkilöstön huomio ja korostaa psykologisesti suuren muutosmatkan käynnistymistä

Susanna kertoo tässä jaksossa hyvinkin yksityiskohtaisesti, mistä kaikki lähti, miten muutosta vietiin organisaation sisällä eteenpäin, ja miten muutosvalmiutta pyrittiin vahvistamaan jopa pieniin yksityiskohtiin tarttumalla. Ja kaikesta tästä huolimatta, muutos oli tietysti rankka, ja jälkikäteen on helppo nähdä, mitä kaikkea olisi pitänyt tehdä vielä enemmän tai paremmin.

Tämä case on siksi tärkeä kertoa, että digitaalisessa transformaatiossa kyse on ihan oikeasti todella isosta organisaation sisäisestä henkisestä ja toiminnallisesta muutoksesta; muutoksesta, joka vaikuttaa yksilötasolla turvallisuuden tunteeseen, omaan ajatteluun, asenteisiin ja työskentelytapoihin, ja vie ihmiset epämukavuusalueelle, jossa pitkään toimiminen on äärimmäisen stressaavaa. 

Lue Fredmanin tarina täältä >>

“Elmukelmun valmistaja hyppäsi teknologiakelkkaan” >>

“Peter Fredman: Digitalisaatio on jokaisen pk-yrityksen ulottuvilla” >>

Lue Fredmanin Muutospäiväkirjasta

“Tämä muutos ei ole ikinä tehty!” >>

“Et voi koskaan viestiä liikaa, jos edes riittävästi” >>

“Mun ei täydy, vaan mä saan” >>

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | Stitcher Radiossa | iTunesissa | Spotifyssa

Jakson kesto: 1:15:33 min

Haastattelu alkaa kohdasta: 00:06:30 min.

Jakson sisältö

Tässä jaksossa Susanna Paloheimo kertoo mm.:

  • Missä tilanteessa Eskimo Finland oli vuonna 2014, kun yhtiön digitaalinen transformaatio potkaistiin käyntiin
  • Minkälaisissa rooleissa Susannan digitaaliseen transformaatioon osallistui
  • Miksi yhtiön uusi strategia oli kokonaisuudessaan todella radikaali
  • Miten hyvin muutosta toimeenpaneva organisaatio osasi ennakoida ja varautua muutoksen kokoluokkaan organisaation sisällä
  • Mitä kaikkea Eskimolla tehtiin, ja miten muutosta lähdettiin organisaatiossa jalkauttamaan
  • Mitä tästä opittiin, ja mitä Susanna voi kokemuksensa perusteella suositella painotettavaksi, jos nyt lähtisi samanlaista muutosta viemään läpi
  • Mikä teki tästä kokemuksesta Susannalle Once in a Lifetime -kokemuksen

Kiinnostaako digitaalinen transformaatio teemana enemmän?

Käsittelimme liiketoiminnan transformaatiota aiemmissa jaksoissa työnantajakuvan muuttumisen näkökulmasta sekä muutosviestinnän näkökulmasta

Verkostoidu Susannan kanssa

Susanna Paloheimo Linkedinissä >>

Susanna Paloheimo Twitterissä >>

Susannan Asiakaskokemus-blogi >>

Susanna ja Muutostoimisto Flow >>

Jaksossa mainitut ja kiitellyt (muut) transformaation tekijät ja sen aikaiset yhteistyökumppanit

Peter Fredman >>

Markku Lukkari >>

Ville Tolvanen >>

Juuso Enala >>

Sofokus >>

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle. Se ilmestyy joka maanantai. Susanna tarjoilee varsin liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen Susanna Rantasen kehittämä konsepti ja markkinoinnin metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisia ja sosiaalisia markkinoinnin keinoja hyödyntäen. Se on kehitetty erityisesti modernien kasvuyritysten skaalautumistarpeita ajatellen.

About the Author