Organisaatiokulttuuri ja työyhteisöviestintä. Yrityskulttuurinsa näköinen sisäinen viestintä.

Mitä jos organisaatiokulttuuri ja työyhteisöviestintä lyöttäytyvät yhteen? Mitä siitä syntyy?

Organisaatiokulttuuri kertoo, miten meillä on täällä tapana toimia. Mitä jos organisaationne kulttuuri kertoisi myös, miten teillä on tapana työyhteisössänne viestiä, keskustella ja jakaa sekä vastaanottaa tietoa?

Työyhteisöviestintä kohisee ja pätkii herkästi silloin, kun sisäinen viestintä on kehitetty ”yhden ihmisen vinkkelistä”, eli sisäisestä viestinnästä vastaavan näkökulmasta.

Työyhteisön viestintä ei kuitenkaan voi olla enää tänä päivänä yhden ihmisen virallistettu operaatio. Erityisen haastavaksi toimivan työyhteisöviestinnän teki koronapandemiasta seurannut pitkäkestoinen etätyöskentely ja sosiaalisen kanssakäymisen rajaaminen.

Organisaatiokulttuuri raamittaa toimivan työyhteisöviestinnän

Mitä jos toimiva työyhteisöviestintä saa raamit organisaatiokulttuurilta? 

Organisaation kulttuuri kertoo, miten meillä on täällä tapana toimia – myös viestiessämme ja toisillemme tietoa jakaessa.

Introvertti organisaatio ei viesti koskaan ekstrovertin organisaation lailla. Toimivaksi työyhteisöviestinnän tekee se, että se on työyhteisön näköinen, tuntuinen ja kuuloinen. 

Organisaation kulttuuri kertoo, miten meillä on täällä tapana toimia – myös viestiessämme ja toisillemme tietoa jakaessa.

Organisaatiokulttuuri on siksi merkityksellinen sisäisen viestinnän peruskivenä, että ihmisillä on tapana hakeutua ja pysyä sellaisissa organisaatioissa, jotka vastaavat heille luontaista ja ominaista työskentelytapaa. 

Toimiva työyhteisöviestintä_opas

Yhdistämällä organisaatiokulttuuri ja työyhteisöviestintä pidetään työyhteisö mukavuusalueella

Jokaisella meistä on itsellemme ominainen tapa toimia ja työskennellä. Sitä kutsutaan mukavuusalueeksi.

Aika monella meistä on kokemusta työelämässä siitä, kun meidän odotetaan, kenties jopa vaaditaan toimimaan itsellemme täysin epäluontaisella tavalla. Se on isoina ja säännöllisinä annoksina hyvin raskasta ja kuormittavaa.

Jos meidän odotetaan ja oletetaan antautuvan innolla ja itseohjautuen työyhteisössa sellaisiin vuorovaikutustilanteisiin, jotka kuluttavat energiaamme, emme todennäköisesti koe sellaista mielekkääksi.

Työyhteisön viestintä ei voi olla ”kympin arvoista” ja kaikille toimivaa, jos sisäisen viestinnän kulttuuri on epäsuhtainen organisaatiolle ominaista kulttuuria.

Toimivan työyhteisöviestinnän kehittämisen tulee siksi käynnistyä organisaatiokulttuurin tunnistamisesta.

Lue myös: ”Toimiva työyhteisöviestintä on modernin kasvuyrityksen peruskivi” >>

Strateginen Yrityskulttuuri auttaa tunnistamaan toimivan viestinnän aihiot ja raamit

Eminen Strateginen Yrityskulttuuri -malli tyypittää organisaatiolle ominaisen kulttuurin Competing Values Frameworkista tutun nelikentän avulla. Kun ymmärrämme organisaatiomme kulttuuria paremmin, pystymme myös pohtimaan enemmän organisaatiomme näköisiä, kuuluisia ja tuntuisia tapoja toimivan työyhteisöviestinnän rakentamiseksi ja synnyttämiseksi.

Tutustu: Strateginen yrityskulttuuri >>

Vaikuttava Työnantajabrändi -metodi sopii myös työyhteisöviestinnän kehittämisen ja jalkauttamisen metodiksi

Kehittämäni Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -metodi tarinallistaa yrityksen strategisen kulttuurin ja työntekijäkokemukset puhuttelevaksi työnantajabrändiksi. Säännölliseen viestintään ja dialogiin nojaava metodi sopii siksi erinomaisesti myös organisaation näköisen, kuuloisen ja tuntuisen työyhteisöviestinnän mallin kehittämiseen ja juurruttamiseen. 

Tällöin työyhteisöviestinnän ytimessä on organisaation strateginen kulttuuri. Tunnistamalla ensin ominaisen kulttuurityyppimme, pääsemme lähemmäs organisaatiollemme todennäköisesti ominaisia keinoja ja tapoja toteuttaa työyhteisön sisäistä viestintää.

Sisäisen viestinnän roolitus tapahtuu tismalleen samalla tavalla kuin ulkoisen työnantajakuvan kehittämisen ja työnantajabrändin rakentamisen roolitus. Työryhmästä tulee vain laajempi. Kuuluhaan siihen koko organisaatio.

Mitä jos organisaatiollenne toimiva työyhteisöviestintä kumpuaa organisaatiokulttuuristanne muodostaen kulttuurinne näköisen, tuntuisen ja kuuloisen viestintäkulttuurin?

Mitä jos tätä sisäisen viestinnän kulttuuria juurrutetaan ja kehitetään sen jälkeen systemaattisesti viestinnän ja sisäisen markkinoinnin keinoin?

Kyse ei ole organisaatiokulttuurin kehittämisestä vaan olemassa olevan kulttuurin hyödyntämisestä työyhteisön viestintää kehittäessä. Siinä pohdittavaa!

Tutustu: Vaikuttava Työyhteisöviestintä >>

 

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

#emineblogs Blog Header with text Using Trello in Employer Branding by Susanna Rantanen & Nora Nykänen
29/02/2024

Using Trello in Employer Branding

Saattaisit pitää myös näistä
#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri