Vaikuttava Työnantajabrändi

Minikurssi

Video 1:

Työnantajakuvalliset vetovoimatekijät

Video 2:

Työnantajakuvan kehittämisen "back end" ja "front end"

Video 3:

4 keskeistä valintaa ja päätöstä työnantajakuvan kehittämisen käynnistämisessä