Mikä ihmeen Vaikuttava Työnantajabrändi?

Mikä ihmeen vaikuttava työnantajabrändi? 

Miten vaikuttava työnantajabrändi eroaa työnantajakuvan rakentamisesta? Vai eroaako se?

Onko tämä taas joku markkinointihypetys vai onko tässä oikeasti jotain, joka vaikuttaa?

Mikä ihmeen Vaikuttava Työnantajabrändi?

Vaikuttava Työnantajabrändi©️ on työnantajabrändin rakentamisen konsepti ja markkinoinnin metodi, joka on kehitetty nimenomaan nopeaa kasvua hakeville ja jo nopeasti kasvaville ja skaalautuville yrityksille osaajapulaan vastaamiseksi.

Konsepti perustuu yrityksen asemointiin kilpailukentässä selkeästi erottuvana yrityksenä, työpaikkana, työyhteisönä ja strategisena yrityskulttuurina.

Vaikuttava Työnantajabrändi -konsepti tarinallistaa yrityksen strategisen kulttuurin ja työntekijäkokemukset.

Strateginen yrityskulttuuri kertoo, miksi yritys on olemassa (missio), mihin se pyrkii (visio), mikä sen asiakaslupaus on ja miten tässä yrityksessä on tapana lunastaa asiakaslupausta (toimintakulttuuri).

Strateginen yrityskulttuuri koskee organisaation suoriutumiskykyä: onko meillä tässä organisaatiossa kyky suoriutua strategiamme jalkauttamisesta onnistuneesti ja miten meidän kannattaisi strategiamme jalkauttaa?

Työntekijäkokemus kertoo, mitä mieltä työntekijämme ovat siitä, miksi olemme olemassa ja miten meillä on täällä tapana toimia. Työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan sekä yksilön kykyyn että haluun suoriutua hänelle annetuista tehtävistä yrityksen strategian ja toimintakulttuurin mukaisella tavalla.

Tutustu tarkemmin strategisen yrityskulttuurin käsitteeseen >>

Mihin Vaikuttavan Työnantajabrändi©️ -konsepti perustuu?

Työnantajabrändin rakentaminen on eri asia kuin rekrytointimarkkinointi tai edes työnantajakuvan rakentaminen sillä tavalla, miten yritykset tyypillisesti työnantajakuvaansa näyttävät rakentavan.

Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -konsepti perustuu työnantajayrityksen ja talentin, eli osaajan väliseen uuteen roolitukseen, yrityksen strategian kannalta ideaalien osaajasegmenttien tunnistamiseen ja ymmärtämiseen, ja tämän yleisön kutsumiseen hakijan polulle yrityksen kanssa.

Hakijan polulle kutsuminen on tärkeää siksi, että Vaikuttavan Työnantajabrändin yritykset rekrytoivat pääasiassa osaajia, jotka eivät ole juuri koskaan aktiivisia työnhakijoita. Heitä ei siksi voi koskaan tavoittaa rekrytointimarkkinoinnin keinoin.

Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -konsepti perustuu työnantajayrityksen ja talentin, eli osaajan väliseen uuteen roolitukseen, yrityksen strategian kannalta ideaalien osaajasegmenttien tunnistamiseen ja ymmärtämiseen, ja tämän yleisön kutsumiseen hakijan polulle yrityksen kanssa.

Hakijan polulle kutsuminen tapahtuu Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -konseptin markkinoinnin metodin keinoin. Markkinoinnin metodi perustuu kustannustehokkaaseen sosiaalisen median hyödyntämiseen, sisältömarkkinointiin ja ideaalin osaajayleisön kuljettamiseen hakijan polulla kohti yritykselle ideaaleja konversiopisteitä. Konversiopisteet ovat niitä kohtia, joissa yleisön tavoittamiseen käytetyt resurssit muuntuvat kuluista investoinneiksi, eli alkavat palautua yritykselle arvona.

Markkinoinnin metodimme hyödyntää muun muassa sellaisia tekniikoita kuin tarinan kerronta, vaikuttava viestintä ja suostuttelumarkkinointi viestien suunnittelussa ja kirjoittamisessa. Sisällöt, sisältöjen järjestykset, valitut sanat, termit; nämä on kaikki tietoisesti suunniteltu vaikuttamaan haluttuun yleisöön. Tähän perustuu konseptille antamani nimi ”Vaikuttava Työnantajabrändi”. Se oikeasti vaikuttaa halutun vastaanottajan huomioon, mielikuviin, näkemyksiin, valintoihin ja toimintaan.

Kyse ei ole hypetyksestä ja hypetermien käytöstä vaan tekniikoista, joilla voidaan voittaa valitun yleisön huomio, herättää heidän kiinnostuksensa, synnyttää ja vahvistaa heidän mieltymystään ja saada heidät valitsemaan juuri tämä yritys.

Katso tai kuuntele alta upotettu video Markkinoinnin viikoilla 2018 pitämästäni noin 15 min puheenvuorosta, jossa kiteytän Vaikuttavan Työnantajabrändin ytimen ja merkityksen juuri kasvuyrityksille. Mikäli video ei näy, löydät sen myös täältä >>

Miksi juuri modernit kasvuyritykset?

Olemme valinneet Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -konseptin ideaaliksi kohdeyleisöksi modernit kasvuyritykset, koska vakiintuneilla tai hyvin perinteisillä, konservatiivisilla yrityksillä ei ole joko tarvetta tai oikeanlaista kulttuuria konseptin hyödyntämiseen. 

Tämä ei näin ollen ole työnantajabrändin rakentamisen tapa, joka sopii kaikkien yritysten tarpeisiin. 

Modernien kasvuyritysten arki, tarpeet ja huolenaiheet ovat sellaisia, joihin tällä konseptilla voidaan todella positiivisesti vaikuttaa. Modernit kasvuyritykset ovat myös rohkeampia kokeilemaan uusia keinoja, luopumaan vanhasta ajattelusta ja kehittämään osaamistaan opastuksellamme, jos siitä kerran on hyötyä ja onnistumisia voidaan mitata ja todentaa.

Mitä eroa on työnantajabrändin rakentamisella ja työnantajakuvan rakentamisella?

Työnantajabrändäys koskee nimenomaan yrityksen asemaa kilpailukentässä. Sen tavoitteena on erottaa yritys markkinointiviestinnän keinoin muista vastaavista tai samankaltaisista yrityksistä työnantajan ominaisuudessa. Työnantajabrändiä rakennetaan nimenomaan yrityksen ulkoiselle yleisölle.

Työnantajakuvan rakentaminen näyttää usein olevan enemmän yrityksen sisäiselle yleisölle suunnattua viestintää. Siinä keskitytään tyypillisesti työnantajalupauksen kuvaamiseen ja kirkastamiseen. Valitettavan usein työnantajalupaus kuulostaa  geneeriseltä sloganilta, joka ei avaudu yrityksen ulkopuoliselle yleisölle. 

Näin työnantajakuva ja työnantajabrändi eroavat toisistaan >>

Mikä ihmeen Vaikuttava Työnantajabrändi? Opi lisää podcastin jaksossa 89 >>

 

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

#emineblogs Blog Header with text Using Trello in Employer Branding by Susanna Rantanen & Nora Nykänen
29/02/2024

Using Trello in Employer Branding

Blog header Improving inclusivity with modern employer branding
04/02/2024

Improving inclusivity in the workplace with modern employer branding [Susanna Keynote]

The 6 Benefits of Short-Form Videos blog header
18/01/2024

Lyhytvideoiden 6 etua

Saattaisit pitää myös näistä
header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

#emineblogs Blog Header with text Using Trello in Employer Branding by Susanna Rantanen & Nora Nykänen
29/02/2024

Using Trello in Employer Branding

Blog header Improving inclusivity with modern employer branding
04/02/2024

Improving inclusivity in the workplace with modern employer branding [Susanna Keynote]