Leo +358 40 707 6183 | experience@emine.fi

Mitä psykografinen segmentointi työnantajabrändäyksessä tarkoittaa?

Tyypillisesti ryhmittelemme ja profiloimme osaajakohdeyleisön roolien, työvaatimusten, koulutuksen ja kokemusvuosien mukaan. 

Tätä kutsutaan demografiseksi segmentoinniksi. Demografinen segmentointi toimii rekrytoinnissa oikein hyvin. 

Työnantajabrändäyksessä tavoitteena ei ole kuitenkaan uramahdollisuuksien ja työroolien mainostaminen, vaan mennä pintaa syvemmälle ihmisen kiinnostuksen kohteisiin ja asenteisiin. 

Tällöin kyse on psykografisesta segmentoinnista.

“Työnantajabrändäyksessä tavoitteena on positioida yritys tietyn tyyppiseksi organisaatioksi ja työnantajaksi tietyn tyyppiselle kohdeyleisölle”, Susanna kertoo. 

Nämä tavoitellut talentit haluavat vaikuttaa samalla tavalla ammatillisesti, kuin miten yritys toimii ja vaikuttaa. 

Tässä Building a Modern Employer Brand -podcastin jaksossa 109 Susanna kertoo tarkemmin mitä psykografinen segmentointi oikein on ja miksi se toimii niin hyvin modernissa työnantajabrändäyksessä. Kuuntele jakso ja opit lisää!

Mitä on psykografinen segmentointi?

Psykografinen segmentointi tarkoittaa kohdeyleisön jaottelua psykologisten ominaisuuksien, kuten arvojen, kiinnostuksen kohteiden, elämäntavan, persoonallisuuden, sosiaalisen statuksen ja asenteiden mukaan. 

”Tässä pureudutaan syvemmälle, kuin demografisessa segmentoinnissa. Siinä kohdeyleisö jaotellaan sukupuolen, iän, ammatin ja koulutuksen mukaan”, Susanna selittää. 

Psykografinen segmentointi työnantajabrändäyksessä toimii, kun halutaan vaikuttaa kohdeyleisön toimintaan.

Toisin sanoen, haluamme, että talentit kiinnostuvat yrityksestä potentiaalisena työnantajana. 

Moderni työnantajabrändäys vaatii psykografista segmentointia

Moderni työnantajabrändäys pureutuu pintaa syvemmälle. Siksi meidän tulee myös tuntea yleisömme pintaa syvemmältä.

”Kehittämäni Moderni Työnantajabrändi™️ pohjaa työntekijäkokemuksiin ja strategiseen yrityskulttuurin, jossa psykografisilla ominaisuuksilla on erittäin suuri rooli”, Susanna sanoo. 

Kohdeyleisön sisäisten motivaatioiden ymmärtäminen auttaa meitä myös vaikuttamaan talentien toimintaa. 

”Tätä voi ajatella brändimarkkinointina. Psykografinen segmentointi ei ole uutta siinä kontekstissa, vaan se on ollut brändimarkkinoinnin ytimessä jo vuosia”, Susanna kertoo. 

Tällä Susanna tarkoittaa sitä, että yhden brändin alla voi olla monia eri kohderyhmiä, joille myydään erilaisia tuotteita. 

Samalla tavalla yritykselläsi voi olla yksi työnantajabrändi, joka näyttäytyy erilaisena eri osaajien kohderyhmille. 

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Kuuntele podcastista ja opit lisää!

Kuunteletko mielummin podcastia sovelluksessa? 

Building a Modern Employer Brand -podcastia voi kuunnella seuraavissa sovelluksissa.

SOUNDCLOUD | SPOTIFY | APPLE / ITUNES | STICHER RADIO APP | GOOGLE PODCASTS | AMAZON PRIME

***

Lue lisää aiheesta:

Kohdeyleisön segmentointi työnantajabrändin rakentamiseen