#133 Entiset työntekijät, eli alumni kohdeyleisönä | Eminen podcast

Entiset työntekijät, eli alumni on kasvuyritykselle erittäin tärkeä työnantajakuvan kohdesegmentti.

Alumnien avulla kasvattaa jopa merkittävästi työnantajakuvallista vaikuttavuutta sekä rekrytointien onnistumista. Yksi selkeä alumnin hyöty piilee paluumuuttamisen synnyttämässä arvossa.

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa käsitellään työnantajan organisoimaa alumnitoimintaa yhtenä työnantajakuvan strategisena kohdesegmenttinä. Jakson loppupuolella jaamme sinulle viisi (5) konkreettista perustelua oman alumnitoiminnan käynnistämiseen.

Mikä on alumni?

Alumni viittaa sanana yksilöön, joka on ollut ennen osa jotain porukkaa. Tässä kontekstissa alumni tarkoittaa työnantajayrityksen suoraan tai epäsuoraan sponsoroimaa ryhmää tai verkostoa, joka muodostuu yrityksen entisistä työntekijöistä. 

Ei ole epätavallista, että joidenkin yritysten entiset työntekijät organisoivat itse tapaamisia entisten työkavereidensa kanssa. Mikäli yrityksellä on tietoa tällaisista epävirallisista alumniryhmistä, yrityksellä saattaa olla potentiaalia organisoida alumnitoimintaa myös virallisesti. 

Suomessa ei kuitenkaan näytä olevan kovinkaan aktiivista työelämän alumnikulttuuria. Ainakaan siitä ei juurikaan puhuta mitään. Yritykset, joilla täällä Suomessakin alumnitoimintaa on, ovat tyypillisesti joko amerikkalaislähtöisiä konserneja, tai ylipäätään isoja kansainvälisiä konserneja. Näiden yritysten alumnitoiminta lienee jalkautunut Suomeen osana kv-prosesseja ja toimintatapoja.

[teema-artikkeli jatkuu alla]

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | Suplassa | Stitcher Radiossa | iTunesissa/Apple podcastissa | Spotifyssa | Acast App

Jakson kesto: 22:43 min

Jakson sisältö:

  • Mikä alumni on?
  • 5 syytä, miksi entiset työntekijät, eli alumni on niin tärkeä kohdeyleisö?
  • Alumni ei synny itsestään

Jaksossa mainitut linkit

Emine Top 10 Employer Branding Agencies in Europe 2020 >>

”How alumni engagement save time and money” >>

Esimerkki Eminen yhden oman alumni-illan sisällöstä >>

Mitä hyötyä alumnitoiminnasta voi olla yritykselle?

Kuulemma vain 8% Fortune 1000 -yrityksistä on investoinut alumni-toimintaan. Kyseessä on näin ollen edelleen hyvin marginaalinen toiminta. Työelämän alumnitoiminnassa piilee kuitenkin merkittäviä mahdollisuuksia, erityisesti kasvuyrityksille.

Kuuntele jakso paluumuuttajien potentiaalisesta arvosta kasvuyrityksille >>

Esimerkiksi 15% Microsoftin uusista työsopimuksista tehdään nimenomaan entisten työntekijöiden, eli paluumuuttajien kanssa. Microsoft nimenomaan haluaa entisten työntekijöiden palaavan takaisin yritykseen monia työkokemuksia rikkaampana. Microsoftin Rick Kaplan (general manager of employee services) kuitenkin toteaa, että paluumuuttamisen edellytyksenä on polttamatta jääneet sillat.

Siltojen polttamisella Kaplan tarkoittaa tietysti tapauksia, joissa työsuhteen päättyminen on mennyt jommalla kummalla osapuolella tunteisiin, ja tunnereaktiot ovat voittaneet järjen lähdön hetkellä.

Jokaisen työnantajan ja esihenkilön tulisi ymmärtää, että suhteet kestävät vain oman aikansa. Kun osapuolilla ei ole enää samoja tavoitteita yhteiselle polulle, on aika erota. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö polut voisi kohdata joskus myöhemmin uudelleen. Tai etteikö sitä voisi tallata hyvässä hengessä vierekkäisiä polkuja.

Jokainen entinen työntekijä on yritykselle sekä potentiaalinen paluumuuttaja että potentiaalinen yrityksen suosittelija ja puolesta puhuja. Tämän potentiaalisesti jopa merkittävän – ja myös mitattavan – arvon romuttaminen heti lähtökuopissa on hyvin lyhytnäköistä. Molemmille osapuolille. Poikkeuksena tietysti tilanteet, joissa on tapahtunut jotain ihmisarvoa loukkaavaa. 

Alumnitoiminnan potentiaaliset hyödyt ovat selkeät

Tässä muutama mieleen tuleva selkeä ja myös mitattava hyöty suunnitellulle alumnitoiminnalle:

  1. Rekrytointikustannusten pieneneminen
  2. Perehdyttämiseen käytettävän ajan lyhentäminen
  3. Tulokkaan tuottavaksi saamisen nopeuttaminen
  4. Virherekrytoinnin riskin alentaminen
  5. Rekrytointi- ja työnantajakuvayleisöiden koon kasvaminen
  6. Viestin läpimenon todennäköisyyden kasvaminen paluumuuttajien suosittelun avulla

Mutta jotta alumnitoiminnan potentiaaliin kannattaa investoida, on syytä luoda alumnitoiminnalle sekä tavoitteet, syntyvän arvon seuraamisessa käytettävät mittarit ja toimintasuunnitelma, ja antaa toiminnalle sen tarvitsemat resurssit.

Ensi viikon jaksossa (jakso 134) puhutaan siitä, mitä kaikkea yrityksen alumnitoiminta voi pitää sisällään. 

Alkuperäinen julkaisu 23.3.2020

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle.

Tässä maanantaisin ilmestyvässä HR-markkinointipodcastissa tarjoillaan liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg Rantasen kehittämä metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisen ajan kasvuyrityksille. Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentamisessa hyödynnetään sisältömarkkinointia, vaikuttavaa viestintää sekä sosiaalista mediaa kasvuyrityksen strategisesti ideaaliin kohdeyleisöön vaikuttamiseksi.

#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri

#emineblogs Blog Header with text Using Trello in Employer Branding by Susanna Rantanen & Nora Nykänen
29/02/2024

Using Trello in Employer Branding

Saattaisit pitää myös näistä
#emineblogs Celebrating Success Magnet Awards 2024 Winners by Susanna Rantanen
02/05/2024

Celebrating Success: Magnet Awards 2024 Winners Shine Bright in Employer Branding Excellence

#emineblogs How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating by Susanna Rantanen
24/04/2024

How Employer Branding is Incredibly Similar to Dating

header image for Instagram follower count matter less than view and like counts
09/04/2024

”Instagram follower count matters less than view and like counts”, says Adam Mosseri