Strateginen yrityskulttuuri

Mikä ihmeen strateginen yrityskulttuuri?

Strateginen yrityskulttuuri kirkastaa minkälainen johtamistyyli, työskentelytyyli ja toimintakulttuuri on ideaalein kasvuyrityksen strategian onnistuneeseen jalkauttamiseen.

Eminen Susannan konseptoima yrityskulttuurin malli tuo läpinäkyvyyttä liiketoimintastrategian ja organisaation suoriutumiskyvyn välille, ja tulkitsee miten meillä täällä pitäisi ideaalisti toimia, jotta strategiamme tulisi onnistuneesti jalkautettua. 

Strategisen yrityskulttuurin kehittäminen sopii erityisesti niille yrityksille, joissa käydään läpi liiketoiminnan transformaatiota ja edistetään esimerkiksi kasvun ja skaalautumisen strategiaa.

Tyypillistä tällaisille yrityksille on jopa vuosittain muuttuvat strategiset painopisteet, jotka vaikuttavat radikaalisti siihen, mitä työn arjessa tavoitellaan ja miltä itse työ tekijälleen tuntuu. Kaikki liiketoiminnan transformaatiota läpikäyvät yritykset tietävät kuinka haastavaa on saada tai pitää organisaatio mukana muutoksessa.

Kun “kivakulttuuri” keskittyy työyhteisöllisyyden ja työtyytyväisyyden ylläpitämiseen, strateginen kulttuuri kirkastaa yrityksen pyrkimykset, tavoitteet ja näiden saavuttamisen kannalta ihanteellisen johtamistyylin ja työskentelytyylin.

Onko teidän organisaationne seuraava, joka päättää tehdä strategisesta yrityskulttuurista bisneksensä kilpailuvaltin?

KYSYTYIMMÄT ENSIASKELEET

STRATEGINEN YRITYSKULTTUURI

Susanna Rantanen strateginen yrityskulttuuri

STRATEGISEEN YRITYSKULTTUURIIN HERÄTTELY

Inspiraatiopuheenvuoro 45-60 min

Susanna herättelee osallistujat katsomaan yrityskulttuuria ihan uusin silmin ja uudesta kulmasta. Mitä jos yrityskulttuuria voisi hyödyntää kasvuyrityksen strategian kirkastamiseen ja jalkauttamiseen?

Kenelle:

Tämä puheenvuoro sopii hyvin kasvuyritysten johtoryhmille tai pienempien kasvuyritysten koko tiimille.

Hinta: 1900 € + alv

Strateginen yrityskulttuuri työpaja

YRITYSKULTTUURIN KYTKEMINEN STRATEGIAAN

Käynnistävä, valmentava työpaja 3 h

Tässä valmentavassa työpajassa haetaan toimintakulttuurin ja strategian väliset kytkökset Susannan opastamana. Valmentavassa osiossa Susanna purkaa kivakulttuurin ja strategisen kulttuurin väriset erot, käy läpi tyypilliset bisnesstrategiat ja niille ominaiset johtamiskulttuurit ja purkaa nämä kulttuurityypit vielä esimiesprofiilien ja työntekijäprofiilien tasolle. Työpajaosiossa innoitetaan osallistuva ryhmä tunnistamaan yrityksen liiketoimintastrategian ja kulttuurin väliset kytkökset. 

Kenelle: Tämä työpaja sopii parhaiten johdolle ja keskijohdolle, joka haluaa käynnistää strategisen yrityskulttuurin kehittämisen tai muuttamisen.

Hinta: 3200 € + alv

Seppo Kuula_yrityskulttuuri-refe

"Yritysostoa valmistelevana toimitusjohtajana haluan varmistaa, että ostettavan yrityksen ostohetkellä osoitettu arvo tulee myös säilymään. Asiantuntijayrityksen arvo on osaajissa ja osaajien työnantajaa koskeva kiintymys tutussa kulttuurissa.

Eminen strategisen yrityskulttuurin kartoitusmetodi tuottaa minulle riskianalyysin ja vertailun päätöksenteon tueksi. Pidän ostokohteen kulttuuria kriittisenä tietona. Voiko sen yhdistää ostajan kulttuuriin ilman motivaation alenemista, levottomuutta ja attritiota? Riskianalyysin avulla tiedostan mahdolliset haasteet ja mietin yritysoston uudelleen saamani analyysin perusteella."

Seppo Kuula, (aiemmin toimitusjohtaja, Siili Solutions Oyj), toimitusjohtaja, Enfo Oyj

"Eminen kokonaisvaltainen lähestymistapa kulttuurimme kulmakiviin oli innostava matka. Työntekijäkokemuksemme tarkastelu osana liiketoiminnan kokonaisuutta avasi silmämme."

Mirka Palm, HR Manager, Dittmar & Indrenius