Leo +358 40 707 6183 | experience@emine.fi

Tarinallistamisen ohjelma Vaikuttavan Työnantajabrändin kehittämiseen

[vc_willow_big_title title=”12 kk ohjelma”]
Tarinallistamisen ohjelma Emine Oy
Tarinallistamisen ohjelma Emine Oy
Tarinallistamisen ohjelma Emine Oy
Tarinallistamisen ohjelma Emine Oy

Tarinallistamisen ohjelma on 12 kuukauden mittainen yhteistyöohjelma, jonka aikana Eminen tiimi opastaa ja valmentaa asiakasyrityksen työnantajabrändi-tiimin Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentamiseen.

Ohjelman alussa laaditaan yhdessä Vaikuttava Työnantajabrändi -strategia ja markkinointisuunnitelma, jota lähdetään yhdessä rakentamaan sekä toiminnalliset rutiinit ja työskentelytavat löytämällä että samalla Vaikuttavan Työnantajabrändi -strategian pyrkimyksiä tavoittelemalla.

Ohjelman ideana on siirtää Eminen osaamista asiakasyritykseen valmentavan, työtä ohjaavan ja tiimiä työssä eteenpäin johtavan yhteistyömallin avulla. 

 

Kenelle Tarinallistamisen ohjelma sopii?

Tämä yhteistyömalli sopii isommille kasvuyrityksille, joilla on antaa työhön riittävät resurssit, eli muutaman hengen tiimi, ja jotka haluavat oppia itse, miten työnantajabrändiä rakennetaan modernilla ja aidosti vaikuttavalla tavalla.

 

Mitä valmentava osio pitää sisällään?

Ohjelman valmentavat osuudet jaetaan viikoittaisiin etäsparrauksiin, kuukausittaisiin toimenpiteiden optimointiin seurattavien mittareiden kertoman tiedon pohjalta sekä yhteensä neljään kvartaaleittain toteutettavaan työryhmän valmennukseen, jonka sisältö määräytyy Vaikuttavan Työnantajabrändi -strategian jalkauttamisen kannalta tarpeellisen osaamisen kehittämiseen.

"Ymmärrämme paremmin sosiaalisen median mahdollisuudet."

"Olemme oppineet uudenlaisen tavan työnantajabrändin kehittämiseen."

"Ohjelman aikainen osaamisemme kehittäminen on näkyvää. Ja tuntuvaa. Epämukavuusalueille siirtyminen on myös koetellut meitä."

"Saimme käytännönläheisen tuen strategian toimeenpanemiseen."

"Loimme organisaatioomme selkeän toimintamallin."