Leo +358 40 707 6183 | experience@emine.fi

KASVUYRITYKSELLÄ KANNATTAA OLLA

STRATEGINEN YRITYSKULTTUURI

MISTÄ ON KYSE

Mikä ihmeen ”strateginen yrityskulttuuri”?

Strateginen yrityskulttuuri tulkitsee, minkälainen organisaatiokäyttäytyminen tukee todennäköisesti parhaiten liiketoimintastrategian onnistunutta jalkauttamista.

Se kirkastaa muun muassa strategian kannalta ideaalin johtamistyylin ja yksilötason työskentelytyylin, ja nostaa esille esimerkiksi arvoihin, asenteisiin sekä konkreettisiin toimintatapoihin liittyviä ideaaleja piirteitä.

Strateginen yrityskulttuurin muotoilu ja kuvaaminen sopii erityisesti liiketoiminnan transformaatiota läpivieville sekä nopean kasvun ja skaalautumisen strategiaa jalkauttaville organisaatioille.

Kun “kivakulttuuri” keskittyy työyhteisöllisyyden ja työtyytyväisyyden ylläpitämiseen, strateginen kulttuuri kirkastaa yrityksen pyrkimykset, tavoitteet ja näiden saavuttamisen kannalta ihanteellisen toimintakulttuurin.

Onko teidän organisaationne seuraava, joka päättää tehdä strategisesta yrityskulttuurista bisneksensä kilpailuvaltin?

Lue  tämä kestosuosikki Eminen blogista:
Miten kivakulttuuri ja strateginen kulttuuri eroavat toisistaan? 

STRATEGISEN KULTTUURIN MUOTOILU

Johtoryhmän yhdessä vastaama kartoituskysely (7-10 kysymystä) yrityksen nykytilaa ja tavoitetilaa koskevista strategisista painopisteistä.

Eminen asiantuntija tulkitsee vastaukset, laatii asiakkaalle analyysin nykytilan ja tavoitetilan välisistä strategisen kulttuurin nimittäjistä, ja antaa suositukset kehitystyölle.

Strateginen tavoitekulttuuri kuvataan yritykselle ideaaleiksi toimintakulttuurin piirteiksi: mitä kaikkea tavoitekulttuurimme tarkoittaa, mutta myös, mitä se ei tarkoita.

”Emme olleet pystyneet edes kuvittelemaan, miten konkreettisesti strategiamme ja jokapäiväisen toimintamme välinen yhteys voidaan kuvata!”

Eeva-Leena, HR-johtaja

KYSYTYIMMÄT ENSIASKELEET

HERÄTTELY STRATEGISEEN KULTTUURIIN

Inspiraatiopuheenvuoro 45-60 min

Susanna herättelee osallistujat katsomaan yrityskulttuuria ihan uusin silmin ja uudesta kulmasta. Mitä jos yrityskulttuuria voisi hyödyntää kasvuyrityksen strategian kirkastamiseen ja jalkauttamiseen?

Kenelle:

Tämä puheenvuoro sopii hyvin kasvuyritysten johtoryhmille tai pienempien kasvuyritysten koko tiimille esimerkiksi tiimin kehityspäiville inspiraatiopuheenvuoroksi ja sisäisen kulttuurin kehitystyön alustajaksi.

Hinta: 1900 € + alv

TEEMAAN
VALMENTAVA
TYÖPAJA

Käynnistävä, valmentava työpaja 3 h

Tässä valmentavassa työpajassa haetaan toimintakulttuurin ja strategian väliset kytkökset Susannan opastamana. Valmentavassa osiossa Susanna purkaa kivakulttuurin ja strategisen kulttuurin väriset erot, käy läpi tyypilliset bisnesstrategiat ja niille ominaiset johtamiskulttuurit ja purkaa nämä kulttuurityypit vielä esimiesprofiilien ja työntekijäprofiilien tasolle. Työpajaosiossa innoitetaan osallistuva ryhmä tunnistamaan yrityksen liiketoimintastrategian ja kulttuurin väliset kytkökset. 

Kenelle: Kulttuurin kehittämisestä vastaavalle johdon ja päällikkötason työryhmälle.

Hinta: 3200 € + alv

”Eminen kokonaisvaltainen lähestymistapa kulttuurimme kulmakiviin oli innostava matka. Työntekijäkokemuksemme tarkastelu osana liiketoiminnan kokonaisuutta avasi silmämme.”

Mirka, HR Manager

MILLÄ MUULLA TAVALLA EMINEN YRITYSKULTTUURIOSAAMISTA VOI HYÖDYNTÄÄ?

YRITYSKULTTUURIN KÄSIKIRJAN LAATIMINEN

Kulttuurideck, yrityskulttuurin käsikirja, kulttuurikäsikirja.. tälle dokumentille on monta nimeä ja vielä enemmän käyttötarkoituksia!

Kulttuurideck kiteyttää ja kuvaa yrityskulttuurinne tunnusmerkit visuaalisesti vetoavaan ja helposti selailtavaan muotoon sekä yrityksen omille työntekijöille että ulkoiselle yleisölle.

Esimerkiksi Eminen oma kulttuurideck nojaa strategiseen yrityskulttuuriimme, ja kiteyttää katsojalle kulttuurimme tunnuspiirteet, strategiastamme kumpuavat toiminnalliset arvomme että myös asiakaslupauksemme ja suuremman pyrkimyksemme. Saamme usein palautetta siitä, miten inspiroiva ja hyvin kulttuurimme aukeaa deckin avulla. Se on meille rekrytoinnissa keskeinen työväline, jonka avulla potentiaalinen hakija voi pohtia olemmeko me hyvä match toisillemme.

MISSÄ MUUALLA JOHTO VOI TÄTÄ EMINEN PALVELUA HYÖDYNTÄÄ?

STRATEGISEN KULTTUURIN ARVIOINTI YRITYSKAUPPATILANTEISSA

”Yritysostoa valmistelevana toimitusjohtajana haluan varmistaa, että ostettavan yrityksen ostohetkellä osoitettu arvo tulee myös säilymään. Asiantuntijayrityksen arvo on osaajissa ja osaajien työnantajaa koskeva kiintymys tutussa kulttuurissa.

Eminen strategisen yrityskulttuurin kartoitusmetodi tuottaa minulle riskianalyysin ja vertailun päätöksenteon tueksi. Pidän ostokohteen kulttuuria kriittisenä tietona. Voiko sen yhdistää ostajan kulttuuriin ilman motivaation alenemista, levottomuutta ja attritiota? Riskianalyysin avulla tiedostan mahdolliset haasteet ja mietin yritysoston uudelleen saamani analyysin perusteella.”

Seppo Kuula, toimitusjohtaja

EMINEN BLOGISSA JA PODCASTISSA

TUTUSTU & INSPROIDU
STRATEGISEN YRITYSKULTTUURIN POTENTIAALISTA

Mitä strateginen yrityskulttuuri tarkoittikaan?

“Strateginen yrityskulttuuri” käsittelee yrityksen johtamiskulttuuria liiketoimintastrategian painopisteistä ja tarpeista. Se tulkitsee yrityksen strategista nousevia tarpeita, jotka vaikuttavat siihen, miten työtä kannattaa johtaa, mihin keskitytään sekä myös sitä, minkälainen toimintakulttuurin ja organisaatiokäyttäytymisen yhdistelmä parhaiten tukee strategisia tarpeita… Lue koko juttu blogistamme >>

Yrityskulttuuri työnantajabrändin kivijalkana (podcast jakso 87)

Yrityskulttuuri voi olla erinomainen kivijalka kilpailijoista erottavalle työnantajabrändille, mutta silloin emme puhu “kivakulttuurista”.

Miksi “kivakulttuuri” ei ole enää yrityksiä toisistaan erottava tekijä ja kilpailuvaltti? Lue juttu ja kuuntele jakso >>

.

Yrityskulttuurin kehittäminen - kaksi erilaista koulukuntaa (podcast jakso 8)

Yrityskulttuuri herättää paljon kysymyksiä. Termi on kaikille tuttu, mutta tarkempi termin kuvaaminen onkin vaikeaa! Yrityskulttuurin kehittämisessä tärkeintä on ensin määrittää miksi yrityskulttuuri on meille tärkeää ja mihin haluamme sen vaikuttavan. Lue juttu ja kuuntele jakso >>