Leo +358 40 707 6183 | experience@emine.fi

Eminen palvelut

Rekrytointimarkkinointi, osaajayleisöille kohdennettu sisältömarkkinointi, sisällöntuotanto, työnantajakuvan kehittäminen, Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️.

Opastamme moderneja kasvuyrityksiä talent-, eli osaajayleisöön vaikuttamisessa markkinointiviestinnän keinoin.

1

Osaajamarkkinoinnin strategiat

Kehitimme napakan strategisen viitekehyksen, jonka pohjalta muotoilemme räätälöityjä HR-markkinoinnin strategioita sekä rekrytointimarkkinointiin, työnantajakuvan kehittämiseen että työnantajabrändin rakentamiseen kehittämämme Vaikuttava Työnantajabrändi Metodin mukaan. 

Työnantajakuvan terveystarkastus

Työnantajakuvan terveystarkastuksessa arvioidaan työnantajakuvanne elinvoimaa, eli brändipotentiaalia, sen perusterveyttä, eli nykytilaa sekä elinvoimaa uhkaavia riskitekijöitä. Analyysi sisältää 10 suositusta työnantajakuvan perusterveyden vaalimiseen sekä elinvoiman maksimoimiseen.

Osaajamarkkinoinnin kanavasuunnitelma

Ei ole samantekevää, mitä kanavia ja sosiaalisia medioita HR-markkinoinnissanne käytetään. HR-markkinoinnin funnel on kanavasuunnitelma osaajamarkkinoinnin toimenpiteisiin. Se auttaa keskittämään käytettävissä olevat resurssit tavoitteidenne kannalta optimaalisiin markkinointikanaviin.

Sisältösuunnitelmat & sisältöideointi

Ideoimme, suunnittelemme ja jopa kalenteroimme tavoitteidenne mukaiset osaajakohdeyleisöille kohdennetut sisältömarkkinoinnin toimenpiteet. Tarjoamme myös kuukausilaskutuksena toteutettava sisältö- ja sosiaalisen median markkinointia työnantajakuvan kehittämiseen ja työnantajabrändin rakentamiseen.

k

Sisällöntuotanto

Toteutamme monipuolista HR-markkinoinnin sisältöä työpaikkailmoituksista urasivujen sisältöihin, uratarinoista erilaisiin blogiartikkeleihin sekä valokuvapankeista podcasteihin ja videoihin. Kaikki nimenomaan tavoittelemillenne osaajayleisöille kohdennettuina.

y

Rekrytointikampanjat

Suunnittelun ja sisällöntuotannon lisäksi voimme ottaa myös kopin sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvien rekrytointimarkkinoinnin kampanjoiden toteuttamisesta että pitkäkestoisemmista työnantajakuvaa tai työnantajabrändiä rakentavista sisältömarkkinoinnin toimenpiteistä. 

TUTUSTU EMINEN PALVELUIHIN

STRATEGINEN TYÖNANTAJAKUVAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

Strateginen Työnantajakuvan viestintäsuunnitelma toteutetaan Eminen Vaikuttava Työnantajabrändi Metodin™️ mukaan asiakkaalle. Palvelun tuotoksena kiteytetään työnantajakuvan kehittämistä koskevat strategiset valinnat sekä niiden pohjalta ideoitu sisältösuunnitelma.

VAIKUTTAVAMPI REKRYVIESTINTÄ

Paranna rekrytointionnistumista paremmilla viesteillä, vaikuttavammilla sisällöillä ja tehokkaimmilla markkinointikampanjoilla. Teemme kaikki sisällöt ja kampanjat asiakkaan omalla brändillä. 

SISÄLLÖNTUOTANTO

Meiltä saat kaikki modernin kasvuyrityksen tarvitsemat sisällöntuotantopalvelut avaimet käteen.

Keskitymme verkossa ja sosiaalisessa mediassa hyödynnettävään sisältöön, kuten työpaikkailmoitukset, artikkelit, tarinat, urasivusisällöt, valokuvapankit, infograafit, video- ja audiosisällöt sekä sosiaaliseen mediaan soveltuvat julkaisut ja somekampanjatekstit ja kuvitukset.

Emme tee ”perinteisiä” mainoskampanjoita.

URASIVUJEN VAIKUTTAVUUSANALYYSI

Urasivujen päivittämisen ei tarvitse olla iso IT-hanke. Joskus vaikuttavuuden maksimoimiseksi riittää pääviestien päivittäminen, tekstien näkökulman muutos sekä halutun sanoman tukeminen oikeanlaisella urasivusisällöllä.

Lue lisää Urasivujen Vaikuttavuusanalyysista ja tilaa palvelu muutamassa minuutissa.

TYÖNANTAJANKUVAN TERVEYSTARKASTUS

Eminen Työnantajakuvan Terveystarkastus kertoo sinulle ulkoisten viestienne perusteella, miltä työnantajakuvanne näyttää muihin samasta talent-yleisöstä kilpaileviin yrityksiin verrattuna. Saat selkeät ehdotukset, mihin keskittyä työnantajakuvanne rakentamisessa ja vetovoiman maksimoimisessa. Tiedät myös, mille toimenpiteille voit jatkossa sanoa ”ei”.

VAIKUTTAVA TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ

Vaikuttava Työyhteisöviestintä poistaa pätkivät yhteydet ja kohinaa aiheuttavat kuulopuheet. Opastamme Vaikuttavan Työyhteisöviestinnän suunnittelussa ja jalkauttamisessa, ja valmennamme tarvittaessa myös Vaikuttavan Työyhteisöviestinnän toteuttamisessa sekä siinä tarvittavien työyhteisöviestintätaitojen kehittämisessä.

“Työnantajakuvan kirkastaminen niin, ettei se ole toiveajattelua vaan perustuu siihen, mitä todellisuus on. Se on mun mielestä ehdotonta ja siihen Emine pystyy hyvin vastaamaan.“

Mirka Palm, (silloin Dittmar & Indrenius)

“Kokonaisuus rekrytointi-ilmoituksista alkaen on myyvempi ja enemmän kiinnostusta herättävä. Spontaani palaute hakijoilta “niin kiinnostava, että oli pakko hakea” kertoo siitä erosta; kirjoitetaanko me vaatimuslistaa vai myynti-ilmoitusta. Eminellä on kaikilla kirjoittajilla rekrytointiin istuva myynnillinen ote.“

“Eminen kanssa ei ole ollut sellaista fiilistä, että on [sama] palvelu ja tuote, jota myydään kaikille. Palloteltiin Leon kanssa yhdessä ja saatiin asiantuntijanäkemystä myös siitä, mitä ei ehkä kannata tehdä. Sen takia mulle tuli vahva luottamuksen tunne ja freshi fiilis firmasta. Tosi asiallinen ja ammattimainen, hyvät referenssit. Tampereella ei moni tuntenut Emineä, mutta nyt tuntee. Olen kehunut, että [Emine] on helmi, jota ei kannata menettää. “

Tiina Lautalahenkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin asiantuntija

“Emine on pisimpään toiminut ja pisimmälle työnantajakuvapuolen palvelua kehittänyt. Eminen ratkaisu on tosi kattava. Otettu paljon erilaisia asioita huomioon, kivoja oivalluksia meidän suuntaan.”

Heidi Pech, Futurice

“Emine ei ole päästänyt helpolla, mikä on tosi hyvä juttu. Eminellä on VAHVA rekrymarkkinoinnin osaaminen; kyky yhdistää rekrytointi, markkinointi ja kulttuurin tuominen näkyväksi rekrymarkkinoinnissa. Emine osaa asettua työnhakijan saappaisiin. Se on äärimmäisen arvokasta.”

Elina Mauno

“Halusimme opillista hyppyä ja ymmärrystä työnantajakuvan strategisempaan rakentamiseen. Olen myös seurannut Susannaa pitkään. Pidän häntä suoraan sanoen parhaana auktoriteettina ja edelläkävijänä tällä alalla. Emine ratkaisi tarpeemme tosi pragmaattisesti. Olin tosi tyytyväinen.”

Ilse Manner, Roima Intelligence

“Halusin erilaisen näkökulman yrityskulttuurin kehittämiseen. Meillä oli aika hakusessa se yrityskulttuuri ja miten sitä voitaisiin kehittää. Eminellä oli rationaalisen tuntuinen kehys. Tuntui hyvältä kokonaisuudelta. Olin Susannaan tosi tyytyväinen, tosi tosi hyvä siinä mitä teki. Koin, että oma HR-ammattilaisuus kasvoi samalla. Susanna oli myös innostava puhujana. Hän sai meidän kokeneet konkarit innostumaan aiheesta, joka usein mielletään pehmeäksi, ei liiketoimintaan vaikuttavaksi asiaksi.”

Krista Jensen-Eriksen

“Susannan minulle pitämät säännölliset sparraus-sessiot irroittavat ajatukseni päivittäisestä liiketoiminnasta ja antavat minulle mahdollisuuden katsoa sekä yritystä että sparrattavaa aihetta objektiivisemmin. Sparraaminen organisaation ulkopuolisen asiantuntijan kanssa luo out of box - tyyppisen ympäristön, jonka ansiosta villimpiäkin ajatuksia käsitellään ja kokeillaan. Tilaisuuksissa on vapautunut, kannustava ja positiivinen ilmapiiri, mikä ruokkii luovaa ajattelua sekä ongelmanratkaisua.”

Mourad Daifi, Advian

”Kuukausittaisissa sparraus-sessiossa yhdessä sovitut aikataulut ja tavoitteet kannustavat sekä pitävät tekemisen aktiivisena myös sessioiden välillä. Asiat etenevät ja oma motivaationi pysyy korkeana. Usko omaan osaamiseen on kasvanut, mutta myös ymmärrys siitä kuinka tärkeää tänä päivänä on kehittää henkilöstöjohtamista ihmiskeskeisesti. Susanna rikastuttaa ja kiillottaa ajatuksiani, ja herättää runsaasti uusia ideoita. Rikastutamme toinen toisemme ideoita luoden todellisia timantteja! Tämän kaltaiset sessiot toimivat kiihdyttiminä ja tuottavat nopeammin valmiita ratkaisuita sekä ideoita yritystoimintamme tueksi. Susannan avulla pystyn aidosti tuottamaan enemmän arvoa yritykselleni asiantuntijana sekä henkilöstöllemme toiminnankehittäjänä.”

Mourad Daifi, Advian

MITÄ JOS VOISIT HYÖDYNTÄÄ ASIANTUNTIJAA YKSITTÄISEN OSAAJAMARKKINOINTI PULMAN RATKAISEMISEEN?

Nyt voit! Tilaa meiltä tunnin verkkosparraus ja asiantuntijamme auttaa sinua kirkastamaan ajatuksesi ja valitsemaan parhaan etenemistavan.

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET

Eminen osaamisen jakaminen ja jalkauttaminen on asiakkaillemme yksi tärkeimmistä yhteistyöstämme kumpuavista arvoista.

Meiltä saa myös omiin sisäisen ja ulkoisen osaajaviestinnän ja -markkinoinnin koulutuksia tarpeisiinne räätälöytynä sekä tiimeille että yksilöille.

NÄIN KÄYNNISTÄT TYÖNANTAJAKUVAN KEHITTÄMISEN SOMESSA -VERKKOKURSSI

Onko yrityksenne työnantajakuvan kehittäminen vastuullasi? Odotetaanko sinulta näyttöjä kustannustehokkaasta ja rekrytoinnin haasteisiin oikeasti vaikuttavasta työnantajakuvan kehittämisestä? Haluatko oppia, miten hyödyntää sosiaalista mediaa vaikuttavammin työnantajakuvanne kehittämisessä?

Eminen Susannan suosittu verkkokurssi ”Näin käynnistät työnantajakuvan kehittämisen somessa” opastaa sinut omatoimiseen ja itsenäiseen, pienelläkin budjetilla toteutettavaan työnantajakuvan kehittämiseen sosiaalisissa medioissa.

Verkkokurssille voi osallistua vain rajoitettuina aikoina. Mikäli verkkokurssille ei pääse juuri nyt, liity odotuslistalle. Saat ensimmäisenä tiedon, kun osallistuminen avautuu taas.