Eminen palvelut

Eminen palvelut

HR-sisältömarkkinointi, sisällöntuotanto, työnantajakuva, Vaikuttava Työnantajabrändi©️, starteginen yrityskulttuuri.

Opastamme moderneja kasvuyrityksiä talent-, eli osaajayleisöön vaikuttamisessa markkinointiviestinnän keinoin.

1

HR-markkinoinnin strategia

Kehitimme napakan strategisen viitekehyksen, jonka pohjalta muotoilemme räätälöityjä HR-markkinoinnin strategioita sekä rekrytointimarkkinointiin, työnantajakuvan kehittämiseen että Vaikuttavan Työnantajabrändin©️ rakentamiseen. 

Työnantajakuvan terveystarkastus

Työnantajakuvan terveystarkastuksessa arvioidaan työnantajakuvanne elinvoimaa, eli brändipotentiaalia, sen perusterveyttä, eli nykytilaa sekä elinvoimaa uhkaavia riskitekijöitä. Analyysi sisältää 10 suositusta työnantajakuvan perusterveyden vaalimiseen sekä elinvoiman maksimoimiseen.

HR-markkinoinnin kanavasuunnitelma

Ei ole samantekevää, mitä kanavia ja sosiaalisia medioita HR-markkinoinnissanne käytetään. HR-markkinoinnin funnel on kanavasuunnitelma osaajamarkkinoinnin toimenpiteisiin. Se auttaa keskittämään käytettävissä olevat resurssit tavoitteidenne kannalta optimaalisiin markkinointikanaviin.

HR-sisältömarkkinoinnin suunnittelu

Ideoimme, suunnittelemme ja jopa kalenteroimme tavoitteidenne mukaiset HR-sisältömarkkinoinnin toimenpiteet. Tarjoamme myös jatkuvaa HR-sisältömarkkinoinnin toteutusta kuukausilaskutettavana palveluna.

k

Sisällöntuotanto

Toteutamme monipuolista HR-markkinoinnin sisältöä työpaikkailmoituksista urasivujen sisältöihin, uratarinoista erilaisiin blogiartikkeleihin sekä valokuvapankeista podcasteihin ja videoihin. Kaikki nimenomaan tavoittelemillenne osaajayleisöille kohdennettuina.

y

HR-sisältömarkkinoinnin toteuttaminen

Suunnittelun ja sisällöntuotannon lisäksi voimme ottaa myös kopin sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvien rekrytointimarkkinoinnin kampanjoiden toteuttamisesta että pitkäkestoisemmista työnantajakuvaa tai työnantajabrändiä rakentavista sisältömarkkinoinnin toimenpiteistä. 

“Työnantajakuvan kirkastaminen niin, ettei se ole toiveajattelua vaan perustuu siihen, mitä todellisuus on. Se on mun mielestä ehdotonta ja siihen Emine pystyy hyvin vastaamaan.“

Mirka Palm, (silloin Dittmar & Indrenius)

“Kokonaisuus rekrytointi-ilmoituksista alkaen on myyvempi ja enemmän kiinnostusta herättävä. Spontaani palaute hakijoilta “niin kiinnostava, että oli pakko hakea” kertoo siitä erosta; kirjoitetaanko me vaatimuslistaa vai myynti-ilmoitusta. Eminellä on kaikilla kirjoittajilla rekrytointiin istuva myynnillinen ote.“

“Eminen kanssa ei ole ollut sellaista fiilistä, että on [sama] palvelu ja tuote, jota myydään kaikille. Palloteltiin Leon kanssa yhdessä ja saatiin asiantuntijanäkemystä myös siitä, mitä ei ehkä kannata tehdä. Sen takia mulle tuli vahva luottamuksen tunne ja freshi fiilis firmasta. Tosi asiallinen ja ammattimainen, hyvät referenssit. Tampereella ei moni tuntenut Emineä, mutta nyt tuntee. Olen kehunut, että [Emine] on helmi, jota ei kannata menettää. “

Tiina Lautalahenkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin asiantuntija

“Emine on pisimpään toiminut ja pisimmälle työnantajakuvapuolen palvelua kehittänyt. Eminen ratkaisu on tosi kattava. Otettu paljon erilaisia asioita huomioon, kivoja oivalluksia meidän suuntaan.”

Heidi Pech, Futurice

“Emine ei ole päästänyt helpolla, mikä on tosi hyvä juttu. Eminellä on VAHVA rekrymarkkinoinnin osaaminen; kyky yhdistää rekrytointi, markkinointi ja kulttuurin tuominen näkyväksi rekrymarkkinoinnissa. Emine osaa asettua työnhakijan saappaisiin. Se on äärimmäisen arvokasta.”

Elina Mauno

“Halusimme opillista hyppyä ja ymmärrystä työnantajakuvan strategisempaan rakentamiseen. Olen myös seurannut Susannaa pitkään. Pidän häntä suoraan sanoen parhaana auktoriteettina ja edelläkävijänä tällä alalla. Emine ratkaisi tarpeemme tosi pragmaattisesti. Olin tosi tyytyväinen.”

Ilse Manner, Roima Intelligence

“Halusin erilaisen näkökulman yrityskulttuurin kehittämiseen. Meillä oli aika hakusessa se yrityskulttuuri ja miten sitä voitaisiin kehittää. Eminellä oli rationaalisen tuntuinen kehys. Tuntui hyvältä kokonaisuudelta. Olin Susannaan tosi tyytyväinen, tosi tosi hyvä siinä mitä teki. Koin, että oma HR-ammattilaisuus kasvoi samalla. Susanna oli myös innostava puhujana. Hän sai meidän kokeneet konkarit innostumaan aiheesta, joka usein mielletään pehmeäksi, ei liiketoimintaan vaikuttavaksi asiaksi.”

Krista Jensen-Eriksen

Strateginen yrityskulttuuri antaa askelmerkit liiketoimintastrategianne jalkauttamiseen organisaation käyttäytymistä opastamalla.

Vaikuttava Työnantajabrändi©️ on moderni työnantajabrändin rakentamisen metodi, joka hyödyntää sisältömarkkinointia ja vaikuttavaa viestintää.

Haluatteko kehittää omaa HR-markkinointiosaamistanne? Tarjoamme sekä räätälöityjä valmennuksia että valikoituja, avoimia valmennuksia.