Uutisia! Lanseeramme Talent Marketing School:in verkossa vuoden 2021 alkupuolella

Osaajamarkkinoinnin ja -viestinnän osaamisen kehittämiseen keskittyvä Talent Marketing School lanseerataan vuoden 2021 alkupuolella. Vuosijäsenyyksiin perustuva oppimispaikka on tarkoitettu osaajamarkkinoinnin ammattilaisiksi tähtääville. Opetus toteutetaan verkkoluentojen ja kurssien muodossa englannin kielisenä.

Eminen Talent Marketing School tähtää osaajayleisöille kohdennetun markkinointiviestintäosaamisen kasvattamiseen

Emine tunnetaan modernin osaajamarkkinoinnin, eli rekrytointimarkkinoinnin, työnantajakuvan kehittämisen ja työnantajabrändin rakentamisen edelläkävijänä. Eminen https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg (Rantasen) kehittämän Vaikuttava Työnantajabrändi -metodin ansiosta Emine nostettiin Top 10 Employer Branding Agencies in Europe 2020 -listalle vuoden 2019 lopussa.

Talent Marketing School (TMS) tulee tarjoamaan osaamisensa kehittämisestä innostuneille vuosimaksua vastaan opiskeluoikeuden kaikkeen TMS-sisältöön. Palvelussa tarjolla oleva sisältö on Eminen https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpgn tuottamaa.

Talent Marketing Schoolin tavoitteena on kasvattaa työelämään kasvuyritysten tarvitsemia modernin osaajamarkkinoinnin ammattilaisia. Palvelu ei ole kuitenkaan tarkoitettu välttämättä ihan vasta-alkajille. Eminen Rantasen mielestä esimerkiksi yritysmarkkinonnin puolella on paljon osaajia, jotka ovat kiinnostuneet suuntaamaan markkinointiviestiuraansa osaajamarkkinoinnin puolelle sen tarjoaman uudenlaisen merkityksellisyyden vuoksi.

Osaajayleisölle markkinointi ja viestiminen saattaa olla keinovalikoima-mielessä samankuuloista, mitä yrityksille tai kuluttajille markkinointi ja viestintä. Osaajayleisö on kuitenkin hyvin erilainen yleisö, jonka puhuttelu vaatii tämän erityiskohdeyleisön ymmärtämistä.

Meille on tultu vuosien varrella useita kertoja epäonnistuneiden markkinointitempausten siivittämänä, kun osaajayleisöymmärrystä ei sitten ollutkaan. Arvoillemme uskollisena haluamme jakaa osaamistamme seuraavaksi tässä muodossa, Eminen https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg Rantanen kertoo.

Mitä Talent Marketing Schoolissa voi opiskella?

TMS:n tarjonta tulee perustumaan Eminen Vaikuttava Työnantajabrändi -metodin mukaisiin oppeihin. Nostamme luennoiksi ja kurssikokonaisuuksiksi sellaisia markkinoinnin ja viestinnän teemoja ja taitoja, joiden avulla talentmarketingschoolilainen oppii informaatioaikakaudelle aivan keskeistä viesteillä vaikuttamista ja brändin rakentamista.

Pidän myös todella tärkeänä oppia strategista ajattelua, ymmärtää paremmin miten yritykset toimivat, ja mitä toimintaympäristössä tapahtuu. Mielestäni osaajamarkkinoinnin ammattilaiseksi ei voi kutsua itseään, ellei omaa tällaista kokonaisymmärrystä. Se kehittyy ajan kanssa ja kokemusten karttuessa, mutta sen vastaanottaminen on motivaatiokysymys.

Missioni on kasvattaa maailmalle Talent Marketing Schoolin kautta tuhansia Vaikuttavan Osaajamarkkinoinnin ammattilaisia, joilla on riittävä osaaminen ja ymmärrys kasvuyritysten auttamiseen strategisen osaajamarkkinoinnin ja -viestinnän keinoin. Ylimmän johdon luottamus edellyttää bisnesymmärrystä. Haluan tarjota myös tämän ymmärryksen kasvattamista TMS:n jäsenille, Eminen https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg toteaa.

Miksi kohdeyleisö haluaisi maksaa tiedosta, jota Emine on jakanut ilmaiseksi jo vuosia?

Eminen https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg Rantanen Building a Modern Employer Brand Talent Marketing School
Building a Modern Employer Brand -podcast on Eminen englanninkielinen podcast. Se ilmestyy keskiviikkoisin.

On totta, että Eminen blogi ja Bonfire Agencyn Suomen 10 parhaan bisnespodcastin joukkoon nostama Vaikuttava Työnantajabrändi -podcast tunnetaan hyvinkin anteliaasta tiedon ja osaamisen jakamisesta lähes 10 vuoden ajan. 

Näiden seurauksena Eminellä on Suomessa iso vannoutunut seuraajayhteisö, jotka ovat kertoneet oppineensa ja inspiroituneensa jopa urasuunnitelmien muuttamiseen Eminen avoimesti jakamien oppien ja neuvojen ansiosta. 

Emme me ilmaiseksi jaa kaikkea osaamistamme! Ilmaiseksi saatavat opit ja neuvot ovat vain murto-osa, näytekappale, siitä osaamisesta, jota meillä täällä Eminessä on!

Lisäksi vauhdilla muuttuva maailma tarkoittaa myös sitä, että toimintaympäristössä, kuluttajakäyttäytymisessä, tiedon jakamisessa, uratottumuksissa ja huomion voittamisessa tapahtuu koko ajan niin suuria muutoksia, että viime vuonna podcastaamani asia ei välttämättä ole enää paras tapa ratkaista kasvuyritysten osaajapulmia. Talent Marketing Schoolilainen tulee pysymään ajantasalla, https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg kertoo.

Kyse on myös Eminen liiketoiminnan ja markkina-alueen laajentamisesta Suomen rajojen ulkopuolelle 

Suomi on lopulta hyvin pieni markkina-alue. Kun siitä pilkkoo vielä näin niche-alueen, on selvää, että isommat kalavedet ovat jossain muualla. Tämä on meille aika luonteva tapa lähteä kasvattamaan liiketoimintaamme digitalisaation keinoja ja kulutustapoja hyödyntämällä, https://emine.fi/wp-content/uploads/2023/08/j0424377.jpg jatkaa.

Eminessä ollaan 100% varmoja siitä, että osaajayleisöille kohdennettu markkinointi ja viestintä tulee nousemaan laajemmin kasvuyrityksissä B2B- ja B2C-markkinoinnin kanssa samalle viivalle lähivuosina. Joissain yrityksissä jopa korkeammalle sijalle.

Digitalisoituvan aikakauden ongelmia ratkovista ja arvoa tuottavista ammattilaisista on ollut jo pitkään huutava pula. Olemme Eminessä alusta alkaen auttaneet lukusia kasvuyrityksiä puhuttelemaan paremmin omia osaajayleisöjään. Tälle osaamiselle on kasvava kysyntä. Talent Marketing School tulee omalta osaltaan tarjoamaan ratkaisua kasvuyritysten työnantajabrändi-haasteeseen.

Lue lisää Talent Marketing School:sta >>

Kuuntele Building a Modern Employer Brand -podcastia >>

Lue, miten Emine auttoi Varian Finlandia osaamista siirtävällä työnantajakuvan kehittämisen mallilla >>

Lue case HSY: ”Vaikuttava Työnantajabrändi antoi konkreettiset keinot työnantajakuvan kehittämiseen” >>

Lue Case OP: ”Miten OP:n teknologiaorganisaatiossa kehitetään yhtä IT-alan vetovoimaisinta työnantajakuvaa” >>

 

Blog header #eminenblogissa Employer Branding Events and Conferences in 2024 - A Curated List
19/11/2023

Employer Branding Events and Conferences in 2024 – A Curated List

#eminenblogissa ENG Why do you need an employer brand strategy and a plan
14/11/2023

Why do you need an employer brand strategy and a plan?

#eminenblogissa ENG Introducing The Magnetic Employer Branding Method™️
14/11/2023

The Magnetic Employer Branding Method™️ – The #1 approach to employer branding

Blog header #eminenblogissa Työnantajamielikuvan kehittäminen ja budjetti
06/09/2023

Työnantajamielikuvan kehittämisen budjetti

Saattaisit pitää myös näistä
Blog header #eminenblogissa Employer Branding Events and Conferences in 2024 - A Curated List
19/11/2023

Employer Branding Events and Conferences in 2024 – A Curated List

#eminenblogissa ENG Why do you need an employer brand strategy and a plan
14/11/2023

Why do you need an employer brand strategy and a plan?

#eminenblogissa ENG Introducing The Magnetic Employer Branding Method™️
14/11/2023

The Magnetic Employer Branding Method™️ – The #1 approach to employer branding