Organisaatiokulttuuri ja työyhteisöviestintä. Yrityskulttuurinsa näköinen sisäinen viestintä.

Vaikuttava Työyhteisöviestintä organisaatiokulttuuri ja työyhteisöviestintä Eminen palvelut

Mitä jos organisaatiokulttuuri ja työyhteisöviestintä lyöttäytyvät yhteen? Mitä siitä syntyy? Organisaatiokulttuuri kertoo, miten meillä on täällä tapana toimia. Mitä jos organisaationne kulttuuri kertoisi myös, miten teillä on tapana työyhteisössänne viestiä, keskustella ja jakaa sekä vastaanottaa tietoa? Työyhteisöviestintä kohisee ja pätkii herkästi silloin, kun sisäinen viestintä on kehitetty ”yhden ihmisen vinkkelistä”, eli sisäisestä viestinnästä vastaavan näkökulmasta. […]

Toimiva työyhteisöviestintä on modernin kasvuyrityksen peruskivi

Toimiva työyhteisöviestintä blogin header kuva Eminen Susanna

Työyhteisöviestintä, tutummin kenties sisäinen viestintä tai organisaatioviestintä tarkoittaa viestinnän hyödyntämistä työyhteisöä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Työyhteisön tavoitteet koskevat puolestaan organisaation tai yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita, joiden saavuttamisesta vastaa työyhteisö jäsenineen.  Viestintä toimii silloin, kun työyhteisö on tietoinen tavoitteista ja niiden toteuttamisen keinoista, syistä ja merkityksestä. Sen sijaan työyhteisön jäsenten kyvyistä, motivoitumisesta ja innostumisesta asetettujen tavoitteiden saavuttamisen vastaavat […]