Blog : Caset

Case InterQuest – Enemmän irti “meistä”

Case InterQuest – Enemmän irti “meistä”

InterQuest on osallistavan palvelukehityksen ja digitaalisen markkinoinnin mittauksen ekspertti. InterQuestiläiset ovat joukko intohimoisia co-creationin suunnannäyttäjiä, jotka tekevät palvelukehitystä ja digitaalisen markkinoinnin mittausta yhdessä asiakasorganisaatioiden kanssa luoden maailmaan uusia, parempia tuotteita ja palveluita. (Lähde: https://www.interquest.com)

 

blogi faktaboksi IQ

 

InterQuestin kriittisimpiä tavoitteita on palkata osaavia käsipareja tekemään tieto- sekä asiakastyötä. Heidän nettisivuillaan oli ohkainen “meistä”-osuus, jossa kerrottiin yrityksestä ja sen ihmisistä vain muutamalla lauseella ja kasvokuvalla. Sanoma ei ollut selkeä. Tavoitteiden saavuttamiseksi oli ehdottoman tärkeä saada markkinoinnille hyvä laskeutumissivu, joka kertoisi selkeästi: keitä olemme, mitä teemme, kenelle ja miksi.

Rekrymarkkinointia ei kannata aloittaa ennen kuin “meistä”-laskeutumissivu on kunnossa. Tämä tuli takapuolen alla polttaen ryhdyimme työhön, jossa päivitettäisiin ”Meistä” -sivu vastaamaan potentiaalisten työntekijöiden tarpeita. Sivu sijaitsi jo näppärästi osana yrityksen kevyitä ja varsin linjakkaita pääsivuja, joten tarvetta erilliselle kampanjasivulle ei nähty. Työn toteutusaikataulu oli hyvin nopea, mutta ketterästi saman päivän aikana jututimme työntekijät, nappasimme valokuvat ja lyhytvideon ”Meistä” -sivujen paraatipaikalle. Samalla käynnillä konsultoimme urasivujen toteutustyötä ja muodostimme yhdessä asiakkaan kanssa raakaversion sivun rakenteesta ja sisällöstä. Sivuston toteutuksesta vastasi asiakkaan oma tech-tiimi.

 

iq-blogi-1

iq-blogi2

 

”Työ sujui mallikkaasti, kun kaikki tarvittavat henkilöt olivat kerralla paikan päällä – saatiin ketterästi kasattua sekä materiaalit että vietyä suunnitelma eteenpäin. Vaikka kastuin kauttaaltaan kesämyrskyssä, päivä sujui lopulta oikein mukavasti.”, virnistää Storifyer tehopäivän jälkeen.

 

Tuottoisan materiaalinkeräyspäivän jälkeen muodostimme sivulle copy-tekstit, joissa huomioitiin asiakkaan toiveet ja korostettiin vahvaa missiopohjaa. Kärkenä pidettiin sovitusti työntekijöiden kokemukset, joiden pohjalta pääviestit rakentuivat. Valokuvat ja lyhytvideo avaavat asiakkaan näköistä maailmaa ja ovat avainasemassa sivun kiinnostuskertoimen kannalta. Sivun lisäksi materiaalit toimivat hyvin osana markkinointiviestintää, erityisesti rekrykampanjan yhteydessä.

Case EVRY: Kumppanuus työnantajakuvan kehittämisessä ja tarinallistamisessa

Case EVRY: Kumppanuus työnantajakuvan kehittämisessä ja tarinallistamisessa

EVRY on kasvava pohjoismainen yritys, jolla on 10 000 työntekijää sekä toimintaa 50 paikkakunnalla. Suomessa EVRYllä työskentelee yli 100 työntekijää Vantaan, Tampereen ja Jyväskylän toimipisteissä. EVRYn liiketoiminta painottuu yritysten toiminnanohjaukseen (ERP) ja liiketoimintatiedon hallintaan (BI). EVRYllä on erityisosaamista muun muassa teollisuuden ja rakennusalan, kaupan ja palvelualan, rahoitusalan sekä graafisen alan tietojärjestelmistä. (Lähde: https://www.evry.com/fi)

blogi faktaboksi EVRY

 

EVRY Finland käynnisti kanssamme keskustelut työnantajakuvan kehittämiseen liittyen alkuvuodesta 2016. Yritys oli yhtiörakenteiden muutosten myötä solmukohdassa ja etsi oikeanlaista tapaa puhutella talent-kohdeyleisöjä, kertoa itsestään työnantajana ja tuoda esille yhtiön Suomessa tarjoamia työ- ja uramahdollisuuksia. 

Pitkä historia rakennusalan tietojärjestelmien toimittajana Jydacomin ja alkujaan Jyväsdatan ajoilta antaa vankkaa pohjaa EVRYn tavoitteille digitalisoida oma toimialansa.  

Lähdimme yhdessä luomaan pohjaa Evryn työnantajakuvalle jatkuvan sisältömarkkinoinnin keinoin. Vuoden kestänyt yhteistyömalli keskittyi opastamaan Evryn asiantuntijoita bisneksen, asiantuntemuksen ja uramahdollisuuksien markkinoinnissa sisällöntuotannon ja tarinankerronnan keinoin. 

Koska erityisesti Jyväskylässä kehitettävät Jydacom-tuotteet olivat kovaa vauhtia uudistumassa ja rekrytoinnit erityisesti Jyväskylään olivat kriittisiä, päädyimme luomaan EVRY Jydacomille omat urasivut.

Työ käynnistyi urasivujen kehittämisellä ja piti sisällään:

 • Kartoittavat tiedonkeruut
 • Urasivuston suunnittelu
 • Urasivuille tulevan sisällöntuotanto (tekstit, kuvat) ja
 • Sisällön koostaminen yhdessä asiakkaan osoittaman teknisen toteuttajan kanssa.

Urasivujen lisäksi opastimme EVRY Finlandia avamaan oma sosiaalisen median toimintansa Facebookissa, valmensimme johtoa sosiaalisen median käyttöön ottoon ja teimme vuoden kestäneen yhteistyön ajan aktiivista sisällöntuottamista ja julkaisutoimintaa asiakkaan puolesta sosiaalisessa mediassa. Jatkuva yhteistyö mahdollisti asiakkaalle sparrauskumppanin myös muunlaisiin HR-markkinoinnin tarpeisiin, kuten rekryviestinnässä ja rekrymarkkinointikampanjoiden tukemisessa. 

 

evry1-blogi

 

EVRYn eräs peruspilari on välittäminen. Tämä näkyy myös potentiaalisista työntekijöistä huolehtimisena, sillä ratkaisut tehdään aina heitä silmällä pitäen. Yksi esimerkki yrityskulttuurin ja työntekijäkokemusten tarinallistamisesta on EVRY:lle toteuttamamme feature-artikkeli, johon haastattelimme työntekijöitä ja muodostimme niiden pohjalta journalistisen tarinan.

Kaiken kaikkiaan viikoittainen, jatkuva yhteistyö siirsi säännöllisesti Eminen osaamista asiakkaan puolelle. Lisäksi se paransi meidän ymmärrystämme asiakkaan liiketoiminnastaan ja haasteista, ja antoi meille tilaisuuden kiinnittää asiakkaan huomiota myös sellaisiin viestinnällisiin tarpeisiin, joita asiakas ei välttämättä itse olisi tullut huomanneeksi. Kokonaisvaltaisena kumppanina yhteistyö on hedelmällistä.  Kertynyt tieto auttaa kaikenlaisessa tekemisessä: urasivut ovat ajan tasalla, sisältöjä markkinoidaan järkevästi ristiin, sisällöntuotanto on mutkattomampaa ja julkaisutyön optimointi toimii paremmin.

Tutustu EVRY Jydacomin urasivuihin: http://urat.jydacom.fi/

Kurkkaa Facebookiin: https://www.facebook.com/EVRYFinland/

Case Grano: Strateginen yrityskulttuurin muotoilu

Case Grano: Strateginen yrityskulttuurin muotoilu

Grano on graafisen alan markkinajohtaja Suomessa. Se valmistaa digi- ja printtipalveluihin liittyviä tuotteita, markkinointia ja ratkaisuja, jotka helpottavat sekä kehittävät asiakkaiden liiketoimintaa. Granon palvelut ovat saatavilla valtakunnallisesti 25 eri paikkakunnalla Helsingistä Ouluun. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Grano Oy työllistää noin 800 ammattilaista ja yhtiön liikevaihto on noin 92 miljoonaa euroa. (Lähde: www.grano.fi)

blogi faktaboksi iso

 

MIKSI?

Grano on kasvanut parin viimeisen vuoden aikana useiden yrityskauppojen myötä 800 työntekijän yritykseksi. Kun monta erilaista yritystä ja yrityskulttuuria integroitiin saman katon alle, syntyi tarve määrittää yksi yhtenäinen Grano-kulttuuri, joka tukisi Granon uuden strategian jalkauttamista. Tältä pohjalta käynnistyi Granon ja Eminen yhteistyö loppuvuodesta 2015.

MITEN?

Yhteistyömme Granon kanssa sattui sopivaan saumaan, sillä yrityskulttuurin kartoittamiseen tarkoitetun Organizational Culture Mapping -kartoitustyökalun kehitys oli Susannalla Heebossa juuri loppuvaiheessa. Susanna otti menetelmän käyttöön Grano-projektiin.

“Granosta tuli ensimmäinen Eminen asiakas, joka pääsi hyödyntämään Heebon OCM:ää nykykulttuurin sekä uuden strategian kannalta olennaisen tavoitekulttuurin määrittämisessä ja keskeisten organisaatiokäyttäytymiseen ja johtamiseen liittyvien kehityskohteiden tunnistamisessa. Työkalu konkretisoi uuden strategian synnyttämät organisaatiokulttuurin tarpeet selkeästi ja auttoi meitä kohdentamaan kehitystyön strategian onnistumisen kannalta keskeisiin asioihin. Olin todella tyytyväinen siihen, miten työkalu avasi strategiset tarpeet meille projektin aikana.” – Susanna Rantanen

MITÄ?

Vaihe 1:

 • Yrityksen kulttuuriprofiilien määrittäminen nykyisen strategian ja uuden strategian avulla
 • Yrityksen johdon henkilökohtaisten johtamiskulttuuri-profiilien määrittäminen ja kytkeminen uuteen strategiaan (compatibility analysis)
 • Ylimmän johdon työpaja strategisen yrityskulttuurin muotoilun käynnistämiseksi (raamitus)
 • Strategisesti keskeisten kehittämisteemojen määrittäminen

Vaihe 2:

 • Laajempi yrityksen johdon henkilökohtaisten johtamiskulttuuri-profiilien määrittäminen ja kytkeminen uuteen strategiaan (compatibility analysis)
 • Työpaja: Strategisten painopisteiden tunnistaminen ja kytkökset yrityskulttuurin kehittämiseen ja jalkauttamiseen

Vaihe 3:

 • Esimiesten henkilökohtaisten johtamiskulttuuri-profiilien määrittäminen ja kytkeminen uuteen strategiaan (compatibility analysis)
 • Työpajat: Strategisen kehitysteeman mukainen esimiesroolin uudelleen mallintaminen yrityskulttuuria ja uutta strategiaa vastaavaksi

NYT

Määrittelimme granolaisten kanssa heidän näköisensä yhtenäisen yrityskulttuurin, joka on tiukasti kytketty uuteen liiketoimintastrategiaan ja tukee sen jalkauttamista organisaatioon. Toimme OCM:n avulla esille, mitä yrityskulttuuri on, mikä sen yhteys strategiaan on ja miten kulttuuri näyttäytyy arjessa käyttäytymisenä, valintoina ja arvoina. Kytkimme normaalin johtamistyön prosessit, prioriteetit ja tavoitteet siihen, minkälaista johtamistoimintaa strategian jalkauttaminen edellyttää. Yhteistyömme jatkuu edelleen OCM:stä saadun datan hyödyntämisen ja työpajojen merkeissä. Seuraamme jatkossa uuden kulttuurin sisäänajoa, toimintatapojen muutosta ja strategian jalkautumista kulttuurin tuella.

”Hienoa sitoutumista. Arvostan todella paljon, miten hyvin yrityksemme strategia oli opittu!”

– Mirka Airaksinen, Granon varatoimitusjohtaja

 

Tutustu Heebon sivuilla Organisaatiokulttuurin kartoitustyökaluun >>  tai kysy meiltä lisää.