Psykografinen segmentointi työnantajabrändäyksessä [podcast #109]

Blogi header kuva: psykografinen segmentointi työnantajabrändäyksessä

Mitä psykografinen segmentointi työnantajabrändäyksessä tarkoittaa? Tyypillisesti ryhmittelemme ja profiloimme osaajakohdeyleisön roolien, työvaatimusten, koulutuksen ja kokemusvuosien mukaan.  Tätä kutsutaan demografiseksi segmentoinniksi. Demografinen segmentointi toimii rekrytoinnissa oikein hyvin.  Työnantajabrändäyksessä tavoitteena ei ole kuitenkaan uramahdollisuuksien ja työroolien mainostaminen, vaan mennä pintaa syvemmälle ihmisen kiinnostuksen kohteisiin ja asenteisiin.  Tällöin kyse on psykografisesta segmentoinnista. “Työnantajabrändäyksessä tavoitteena on positioida yritys tietyn […]

Miksi työnantajabrändin voima on merkittävämpi kuin uskotkaan [podcast #108]

Blogi header kuva: työnantajabrändin voima ja työnantajabrändin vaikutus

Työnantajabrändin voima erityisesti rekrytoinnissa on merkittävämpi kuin uskotkaan. Miksi? Kuvittele tilanne, jossa rekrytoijana sinun pitäisi esittää palkkaavan tiimin esihenkilölle kymmenen potentiaalista työnhakijaa.  Nämä tavoittelemasi työnhakijat eli talentit ovat alallaan kokeneita asiantuntijoita, joiden osaamista tarvitaan kovasti.  Kilpailu näistä kokeneista ja osaavista talenteista on kova. Mitä kokeneempi asiantuntija talentti on, sitä nirsompi ja tarkempi hän on työnantajastaan. […]

#121 Miten esihenkilö vaikuttaa työntekijäkokemuksiin | Eminen podcast

EMINEN PODCAST JAKSO 121 - Miten esihenkilö vaikuttaa työntekijäkokemuksiin

Esihenkilö vaikuttaa työntekijäkokemuksiin suoraan ja tuntuvasti. Mitä kauempana johtaja on työntekijän arjesta, sitä pienempi vaikutus hänellä puolestaan on. Lähiesihenkilön vaikutus on sen sijaan merkittävä.  Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa puhutaan siitä, miten me esihenkilöinä vaikutamme, ja voimme vaikuttaa parempiin työntekijäkokemuksiin. Myös se, miten itse suhtaudumme vastuuseemme työntekijäkokemuksista vaikuttaa yrityksen kokonaismaineeseen, yritystä koskeviin yleisön mielikuviin sekä […]