Why do you need an employer brand strategy and a plan?

#eminenblogissa ENG Why do you need an employer brand strategy and a plan

Why do you need an employer brand strategy? Because it offers you the path to clarity and success. And that’s what you must be after when working in employer branding. We love employer branding here at Employer Branding Agency Emine! And it pains us to see so many employer branding folks spending their time, energy […]

The Magnetic Employer Branding Method™️ – The #1 approach to employer branding

#eminenblogissa ENG Introducing The Magnetic Employer Branding Method™️

The Magnetic Employer Branding Method™️ is a laser-focused, systematic approach tailored for today’s dynamic business landscape. This method isn’t just about random employer brand marketing. It’s about creating a strong employer branding strategy with a narrative that evolves with your company and ensures your employer brand’s voice stays relevant and compelling. Internally and externally. I […]

Tärkeimmät HR-markkinoinnin tavoitteet kasvuyrityksessä

Tiedätkö sinä, mitkä ovat yrityksellenne ne olennaisimmat ja tärkeimmät HR-markkinoinnin tavoitteet? Erityisesti kasvuyrityksissä on erityisen tärkeää helpottaa rekrytointiin liittyviä ponnisteluja ja kertyviä kustannuksia tavoitteellisella HR-markkinoinnilla, eli osaajamarkkinoinnilla. Osaajayleisölle kohdennettu markkinointiviestintä menettää nopeasti potentiaalisen tehonsa, mikäli markkinointiviestien suunnittelussa ja julkaisuaikatauluissa ei tiedetä, mitä markkinoinnilla tavoitetaan ja miltä onnistuminen näyttää. HR-markkinoinnin tavoitteet mietityttävät Ja niiden pitääkin mietityttää. […]