Blog : TYÖNANTAJABRÄNDI

#117 Työnantajabrändin budjetti

#117 Työnantajabrändin budjetti

Työnantajabrändin budjetti puhuttaa. Erityisesti näin loppuvuonna, kun useimmissa yrityksissä budjetoidaan seuraavaa tilikautta.

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa käsitellään työnantajabrändin rakentamisen kustannuksia ja niiden budjetointia. Budjetin suuruuteen ei ole mitään ihan yksiselitteistä ohjeistusta, sillä budjetointiin vaikuttavat niin monet asiat. Tämä jakso sekä jaksoon liittyvä blogiartikkeli työnantajabrändin kehittämisen kustannuksista auttanevat sinua kuitenkin oikeaan suuntaan.

Työnantajabrändin budjetti

Työnantajabrändin rakentamisen kustannuksiin vaikuttavat aina muun muassa seuraavat asiat:

 • Kuinka suuri tavoittelemamme kohdeyleisö on? Monestako selkeästi erilaisesta kohdesegmentistä kohdeyleisömme koostuu?
 • Mitä tosiasiassa tavoittelemme? Olemmeko täysin tuntematon vai onko tavoitteenamme asemoitua nimenomaan työnantajabrändinä jo olemassa olevassa yleisössä?
 • Mistä medioista kohdeyleisön todennäköisesti tavoittaa? Riittääkö kustannustehokas digitaalinen markkinointi vai onko tarpeellista budjetoida verkon ulkopuolisiin kohtaamisiin?
 • Mitä tavoitteita meillä on ja miten olemme päättäneet niitä mitata?
 • Onko meillä vahva kuluttajabrändi tukena? Vai onko kuluttajabrändistä muodostunut meille työnantajabrändin rakentamisen este tai vaikeuttaja?
 • Minkälainen maineemme ylipäätään on?
 • Onko liiketoimintamme muuttunut olennaisesti, mutta mielikuva meistä on edelleen virheellinen ja väärä?
 • Kuinka suuri kilpailu tavoittelemistamme osaajista on? Miten kilpailijat rakentavat itse omia työnantajabrändejään?
 • Onko meillä riittävä osaaminen ja sisäiset resurssit vai tarvitsemmeko ulkopuolista apua? Mihin tarvitsemme apua ja mitä se maksaa?
 • Onko valtaosa tarvittavasta ja soveltuvasta sisällöstä jo tehty, vai pitääkö investoida myös sisällöntuottamiseen, tai jopa urasivujen tekemiseen?
 • Mitä työkaluja meillä tarvitaan? Ovatko ne maksullisia vai pärjäämmekö maksuttomilla?

Työnantajabrändin budjetti voidaan jakaa karkeasti seuraaviin kustannusten lähteisiin:

 1. Vuosittainen strategiatyö (ensimmäinen versio ja vuotuinen päivitys) 
 2. Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu sekä toimenpiteiden & toteutuksen optimointi
 3. Markkinointitoimenpiteiden käytännön toteutus sisältäen sisällöntuotantoa koskevat kustannukset ja mediakustannukset
 4. Valmennus ja koulutus 
 5. Markkinoinnin ostopalvelut & alihankinta
 6. Työkalu- ja alustakulut, hosting-kulut

Lue Eminen blogista: Mitä työnantajabrändi ja sen kehittäminen maksaa. Usein esitetyt kysymykset >>

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | Stitcher Radiossa | iTunesissa | Spotifyssa

Jakson kesto: 47:06 min

Jakson sisältö:

 • Informaatioaikakauden työnantajabrändin rakentamisen kustannukset 
 • Tyypillisten kustannusten muodostuminen ja lähteet
 • Miten työnantajabrändityössä voi säästää?
 • Miksi työnantajabrändin rakentamiseen kannattaa investoida

Vaikuttava Työnantajabrändi strategiavalmennus

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle. Se ilmestyy joka maanantai. Susanna tarjoilee varsin liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen Susanna Rantasen kehittämä konsepti ja markkinoinnin metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisia ja sosiaalisia markkinoinnin keinoja hyödyntäen. Se on kehitetty erityisesti modernien kasvuyritysten skaalautumistarpeita ajatellen.

#116 Eminen podcast Eminen brändin rakentamisessa

#116 Eminen podcast Eminen brändin rakentamisessa

Tämä Eminen podcast lähti kytemään mielessäni alkuvuodesta 2017 käytyäni San Diegossa Social Media Marketing World -konferenssissa. Podcastit olivat kovasti tuolloin tapetilla Yhdysvalloissa. Sain ḱonferenssista rutkasti inspiraatiota ja käytännön vinkkejä oman podcastin tuottamiseen ja tekemiseen. Koska Vaikuttava Työnantajabrändi -konsepti oli minulla samaan aikaan työnalla, ajattelin kokeilla minkälainen foorumi oma podcast voisi olla Vaikuttava Työnantajabrändi -ajattelun lanseeramisessa ja avaamisessa tavoittelemallemme yleisölle.

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa kerron omien kokemusten kautta siitä, miten minä tätä Eminen Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastia itse teen ja tuotan. Kuulet, mitä työvaiheita minulla jaksojen toteuttamiseen liittyy ja kuinka paljon aikaa podcastin säännöllinen tuottaminen meiltä joka viikko vie. Kerron myös Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin tilastoja,  ja jaan tämän podcastin pääasialliset hyödyt meille tähän mennessä. 

Kurkkaa myös edellisen jakson teema-artikkeli ja kuuntele jakso “Podcast markkinoinnissa ja brändin rakentamisessa” >>

Eminen podcast Eminen oman brändin rakentamisessa

Vaikuttava Työnantajabrändi -podcast lanseerattiin kesäkuun puolivälissä, 2017. Kesäinen julkaisuaika oli tarkkaan suunniteltu, sillä halusin optimoida yleisön huomion voittamisen aikaan, jolloin tavoittelemallani yleisöllä olisi luontaisesti parempi mahdollisuus tutustua uuteen podcastiin uudenlaisessa mediassa.

Vuosi 2017 oli minulle itselleni ensimmäinen vuosi Eminessä sataprosenttisella käyttöasteella. Emine oli saanut pyöriä omalla painollaan aiemmat vuodet minun keskittyessä kehittämään ja kaupallistamaan Heebo-softaa. Kun päätin luopua tuosta liiketoiminnasta, oli luontaista siirtyä täyspainoisesti Emineen.

Eminen haasteena oli tuolloin se, että yleisö sotki säännöllisesti Heebon ja Eminen keskenään, ja minulla oli kokonaisuuteen nähden liian vahva oma henkilöbrändi. Sen lisäksi, että kukaan ei tuntenut Emineä, Eminen edustama niche-markkinaa ei ollut edes olemassa ennen Emineä, joten meillä oli melkoinen haaste ylipäätään osaamiseemme ja palveluihimme liittyvän tarpeen tunnistamisessa ja synnyttämisessä tässä markkinassa. Kun kyse on toimialasta, jossa ei ole totuttu ostamaan mitään muuta kuin rekrytointipalveluita, mediatilaa työpaikkailmoitteluun, koulutuksia sekä yksittäisiä tutkimuksia ja niihin liittyviä projekteja, aika nollasta lähdettiin pienin voimin liikkeelle.

Halusimme tällä työllä häivyttää minuun henkilönä kohdistuvan huomion ja Eminen tiimin osaamiseen liittyvän huomion välistä epäsuhtaa. Päätin testata onko podcast siihen hyvä media.

Valitsin podcastin mediana siksi, että:

 • Videoiden tekeminen on edelleenkin liian työlästä ja kallista. En pysty sitoutumaan videosisällön tuottamiseen brändin rakentamisen kannalta tarpeellisella rytmillä ja julkaisusyklillä.
 • Huomion voittaminen ja ylläpitäminen pelkällä bloggaamisella alkoi käydä jo silloin koko ajan haastavammaksi ja haastavammaksi, koska blogisisällön tarjonta oli voimakkaassa kasvussa.
 • Olin itse kuunnellut aktiivisesti businesspodcasteja jo parin vuoden ajan ja ymmärtänyt niiden kuluttamiseen liittyvän melkoisen potentiaalin.
 • Eminen omassa freelancer-verkostossa oli valmiiksi tuttu, joka lupautui podcastini tuottajaksi.

[teema-artikkeli jatkuu alla]

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | Stitcher Radiossa | iTunesissa | Spotifyssa

Jakson kesto: 57:11 min

Jakson sisältö:

 • Mikä sai minut innostumaan oman podcastin tekemisestä
 • Mitä työvälineitä hankin ja käytän nykyään podcastin tekemiseen
 • Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin tuotantovaiheet
 • Miten suunnittelen jaksojen aiheet
 • Kuinka paljon minulta kuluu aikaa jokaisen yksittäisen jakson tekemiseen julkaisuvalmiiksi saakka
 • Mitä muuta työtä podcast-jakson tekemiseen liittyy kuin jakson suunnittelu ja nauhoittaminen
 • Miten me markkinoimme Eminen podcastia
 • Mitä hyötyä Eminelle on yrityksenä ollut tästä podcastista
 • 10 vinkkiäni bisnespodcastaamiseen

Eminen podcastin työvaiheet

(1) Jakson aiheen ideointi ja suunnittelu

Tätä teen koko ajan. Kerään ideoiden backlogia sekä itse että saan sinne toiveita tiimiltä ja podcastin kuuntelijoilta. Backlogin lisäksi pidän erikseen aikataulua jaksoista ja niiden julkaisuajankohdista. Suunnittelen jaksojen julkaisuja esimerkiksi ajankohtaisten tapahtumien, vuodenaikojen ja yleisömme työhön liittyvien tiettyjen toistuvien teemojen mukaan. Mutta jätän myös tilaa “maailmalta tulevien”, Vaikuttavan Työnantajabrändin kehittämiseen vaikuttavien uutisten ja ajankohtaisten asioiden käsittelyyn. 

Eminen podcastin tuottamiseen kuluva aika

(2) Jakson käsikirjoittaminen

Alkuun en käsikirjoittanut jaksoja lainkaan. Se johti siihen, että jaksojen julkaisuhetkellä minun piti käyttää uudelleen aikaa valmiin jakson kuuntelemiseen voidakseni kirjoittaa siitä blogiin teema-artikkelin. Säästääkseni tässä omaa aikaani aloin käsikirjoittamaan jaksot valmiiksi. Nauhoitan jaksoja koko ajan useitakin viikkoja etukäteen tuotantoputkeen. En siten pysty enää julkaisuhetkellä muistamaan, mitä olin monta viikkoa aikaisemmin jaksossa puhunut.

En kuitenkaan lue jaksoja paperista sanatarkkaan vaan puhun suunnittelemani asiat, lisään väliin ajatuksia tai vaikkapa sattumuksia, joita on tapahtunut jakson käsikirjoittamisen ja nauhoittamisen välillä. En myöskään kirjoita koko jakson sisältöä näihin blogiteksteihin, vaan teema-artikkeli koostuu sekä jakson pääkohtien kiteytyksestä että usein myös lisäinformaatiosta jakson aihetta koskien. Näin lukija saa jaksosta pääkohdat, jollei ehdi tai halua kuunnella, ja kuuntelija saa jakson lisäksi jotain muutakin.

Yhden jakson käsikirjoittamiseen menee keskimäärin 2 h aiheesta riippuen.

(3) Jakson nauhoittaminen

Nauhoitan jaksot lähes poikkeuksetta kotona meidän vaatehuoneessa. Siellä on hyvä akustiikka nauhoittamiseen. Silloin harvoin, kun podcastissa on vieras, nauhoitamme jakson meidän toimistolla. Siellä ei taas ole niin hyvä akustiikka, joka kuuluu varmasti jaksoista.

Nauhoitan yhdellä otolla koko setin. Se on ihan helppoa, koska olen ennakkoon suunnitellut huolella jakson sisällön. Olemme jakson editoijan kanssa sopineet yhteiset pelisäännöt miten toimin, jos tulee joku poikkeustilanne, joka pitää editoida ääniraidasta pois. 

Eminen podcast on tosi asiapitoinen podcast, jossa menen usein aika syvälle jakson aiheeseen. Jaksot ovat poikkeusetta pitkiä. Pyrin pitämään ne kuitenkin enintään tunnin mittaisina. Nauhoitusaikaan kuluu hieman vähemmän, mitä jakson lopullinen julkaisumitta on. Eminen podcastin jaksot ovat kestoltaan keskimäärin siinä 45-50 minuutin kieppeillä. Lataan nauhoitetun jakson Dropboxiin jaettuun kansioon, josta se poimitaan editoitavaksi ja palautetaan takaisin julkaisuvalmiina.

Yhden jakson nauhoitus vie minulta tällöin keskimäärin 45 minuuttia. 

(4) Jakson editointi julkaisuvalmiiksi

Editointityön meille tekee Joonas Villanen, jonka kanssa teemme paljon muitakin omia ja asiakkaiden projekteja.

Editointiin Joonakselta kulunee arviolta ehkä enintään 15 min kauemmin, mitä raakamateriaalin kesto on. 

Editointi julkaisuvalmiiksi vie keskimäärin 1 h.

(5) Jakson valmistelu julkaisuun

Eminen Vaikuttava Työnantajabrändi -podcast ilmestyy maanantaiaamuisin. Aamuisin siksi, että tavoitan silloin myös aamun työmatkaliikenteen. Maanantaisin siksi, että minulla on koko viikko käytettävissä yleisön koon maksimointiin.

Aloitan jakson julkaisun valmistelut aina jo viikonloppuna, sillä julkaisutyö vie tosi paljon aikaa. Tähän työvaiheeseen kuuluu:

 • Uuden blogiartikkelin avaaminen Eminen blogiin. Tästä muodostuu jakson teema-artikkeli, eli tämä jota nytkin luet.
 • Blogitekstin kirjoittaminen ja mahdollisten jaksossa puhuttujen lähteiden, ihmisten, tiedostojen tms. linkkien hakeminen blogiartikkeliin.
 • Blogitekstin ja jakson kuvituksen työstäminen.
 • Jakson tekstien muokkaaminen ja kuvitusten tekeminen Libsyniin julkaisualustalle.
 • Tekstin hakukoneoptimointi.
 • Tekstiä koskevien some-julkaisutekstien kirjoittaminen valmiiksi markkinointivaihetta varten.

Tähän jakson julkaisun valmisteluvaiheeseen minulta kuluu 2-3 h.

(6) Jakson julkaisu maanantaiaamuisin

Maanantaiaamuisin aloitan podcastin julkaisusta heti herätessäni, klo 6. Avaan blogista artikkelin luonnoksen, viimeistelen sen. Avaan Libsynistä jakson draftin, tarkistan, että kaikki on kunnossa, sillä julkaisun jälkeen en voi tehdä enää mitään korjauksia. Kun jakso lähtee levitykseen, se lähtee levitykseen sellaisenaan. Alussa tein tässä monta virhettä, mutta niistä oppii, eikä se nyt niin vakavaa ole.

Kun jakso on eetterissä, päivitän linkit Linktree:hen. Linktree on “linkkipuu”, jossa voimme jakaa useamman suoran linkin haluamiimme kohteisiin sosiaalisten medioiden profiileissa, joissa voi natiivisti käyttää vain yhtä linkkiä. Koska Soundcloud on pääasiallinen tämän podcastin kuuntelumedia tällä hetkellä, päivitän vielä manuaalisesti Soundcloudiin automaattisesti Libsynistä menneen jakson kuvaustekstin. Sen automaattinen muoto on kuin kirjainoksennus. Pidän tärkeänä kuuntelijakokemusta ja viilaan siksi tekstin helppolukuisemmaksi ja puoleensavetävämmäksi jakson kuuntelijalle.

Päivitän jakson tiedot Trellon julkaisukalenteriin ja kerron tiimille, mitä markkinointiapua tarvitsen heiltä jaksoon.

Tämän jälkeen teen käsin julkaisut uudesta jaksosta Instagramiin sekä omaan, Eminen että @hr_podcast -profiileihin, Linkediniin omaan profiiliini sekä kyseisen jakson teemojen mukaisiin Linkedin-ryhmiin ja Facebookiin teeman mukaisiin ryhmiin ja Eminen omiin profiileihin.

Tähän varsinaiseen jakson julkaisuun minulta kuluu vielä 2-3 h.

(7) Jakson julkaisumarkkinointi viikon aikana

Kutakin jaksoa julkaisumarkkinoidaan vielä pariin otteeseen viikon aikana erilaisin tekstein ja kulmin 1-2 kertaa sosiaalisissa medioissa. 

Tähän kuluu vielä työaikaa keskimäärin 1 h / kerta, eli 2 h / viikko.

Lisäksi minulla mennee jopa 1 h / viikko näihin julkaisuihin liittyviin keskusteluihin osallistumiseen, kommentoijille ja yleisesti ottaen kuuntelijoiden kysymyksiin vastaamiseen sekä somedialogin ylläpitämiseen sen luontaisen elinkaaren ajan algoritmin vivuttamiseksi.

Lisäksi seuraan podcast-analytiikkaa ja teen siitä huomioita tiimillemme kuukausittain. Tähän työhön minulla menee vielä 1 h / kk.

Eminen podcast vie aktiivista työaikaa 10-12 h joka viikko

Eminen podcastin tekeminen vie valtavasti aikaa. Ellei se olisi vaikuttanut suunnitellulla tavalla Eminen brändin rakentamiseen, en tietystikään käyttäisi siihen tätä määrää aikaa. Kyseessä on kuitenkin yrittäjän työviikosta pari päivän investointi joka ikinen viikko! Tämä aika on pois laskutettavasta työstä, joten on selvää, että en todella tee tätä huvikseni ja omaksi ilokseni!

Mutta tämä podcast todella tuottaa meille arvoa! Ja kuten kaikessa brändin rakentamisessa, kyse on maratoonista, jonka hyöty tuloutuu pidemällä aikajaksolla. Ajan kuluessa se tuottaa enemmän ja enemmän arvoa suhteessa pienemmällä panostuksella.

Jotta tällainen panos todella tuottaa, sisällön on oltava erittäin laadukasta, kuuntelukokemuksen on oltava erinomainen, kuuntelijan saaman välittömän arvon on oltava erinomaista ja ennen kaikkea: podcastin julkaisuun on sitouduttava päästäkseen säännöllisesti tavoittelemansa yleisön arkirutiineihin osaksi. Heidän huomiostaan kilpailevat kaikki heidän elämänsä tarpeisiin liittyvät tahot.

Eminen podcastin tuottama hyöty Eminen brändin rakentamisessa

Kuten kaikki brändin rakentaminen, myös Eminen brändin rakentaminen on maratooni, jossa tavoiteltavien hyötyjen saavuttaminen vie aikaa. Olemme päättäneet investoida markkinoinnissa oman, laadukkaan sisällön tekemiseen huolella valituille kohdesegmenteille. Mittaamme sisältömarkkinointimme tuottamaa hyötyä niin tarkkaan kuin se meidän resursseillamme on suinkin mahdollista ja järkevää.

Nyt 2,5 vuoden podcastaamisen jälkeen on nähtävissä selkeä, tuottamamme sisällön vaikuttavuuden trendi Eminen brändiin liittyen. Mittaamme vaikuttavuutta muun muassa seuraavin mittarein:

 1. Tietoisuus Eminestä ja Vaikuttava Työnantajabrändi -konseptista.
  • Myyntitapaamisten saamisen helppous ja tapaamisessa tavattavien henkilöiden tietoisuus meistä.
  • Websivu-trafiikki, bounce rate ja sisällöissä kulutettava aika.
  • Podcastin kuuntelumäärät
  • Sosiaalisten medioiden yleisön koon kasvu
 2. Mieltymys Emineen 
  • Palaavat sivukävijät.
  • Yleisön suora palaute.
  • Yleisön Emineä, Eminen sisältöjä, Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastia sekä koko konseptia ja palveluitamme koskevat maininnat ja suositukset yleisömme omissa feedeissä.
  • Itseään julkisesti Eminen faneiksi kutsuvan yhteisön koko.
  • Uudelleen ostavien asiakkaiden määrä ja mieltymys Emineen yhteistyökumppanina.
 3. Konversiot
  • Web-sivulle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.
  • Kaupallisten inbound-yhteydenottojen määrä ja näistä yhteydenotoista tuloutuvien kauppojen määrä ja arvo.
  • Rekrytoinnin inbound-liidien määrä.
  • Inbound-liidinä saapuneen tulokkaan perehdyttämiseen ja tuottavaksi saamiseen kuluva aika vs. aikana ennen podcastia.
  • Rekrytoinnin kokonaiskustannus.

Kaikilla näillä mittareilla mitattuna näemme koko ajan vahvistuvaa tietoisuuden, mieltymyksen ja konversoiden kasvua. Brändiin vahvasti uskovana ja brändin rakentamiseen myös asiakkaitamme opastavana yrityksenä seuraamme nimenomaan vaikuttavuutta pidemmällä tähtäimellä, sillä emme myy bulkkia, eikä ydinbisneksemme ole nopean kaupan bisnestä. Samalla tulee testatuksi Vaikuttavan Työnantajabrändi -konseptin markkinoinnin metodin todellinen vaikutus ja arvo, koska teemme omaa brändityötämme tismalleen samoin ohjein ja tekniikoin.

Missä podcastia kuunnellaan?

Podcasteja voi kuunnella tänä päivänä useammalta podcast-“alustalta”. Oman datamme valossa näyttää siltä, että Soundcloud on suosituin kuuntelualusta. Soundcloud-kuuntelumäärät kasvavat meillä eniten suhteessa muihin.

Kun aloitimme vuonna 2017, eniten tätä podcastia kuunneltiin suoraan tästä blogiartikkelista avautuvasta kuunteluikkunasta. Sittemmin nimenomaan mobiilisovellusten käyttö on ajanut selainkuuntelumahdollisuuden ohi kaasupohjassa.

Eminen podcast - suosituimmat kuuntelualustat

Spotify on meidän kuunteluvaihtoehdoista selvästi kasvussa. Johtunee siitä, että Spotify on viime aikoina parantanut podcastien kuunteluun liittyviä ominaisuuksia huomattuaan podcastien kuunteluun liittyvän nousevan trendin. Kuuntelen itse pääsääntöisesti vain Stitcher Radio Apissa tarjolla olevia podcasteja, sillä pidän eniten sen sovelluksen toimintalogiikasta. Soundcloudin selainen versio on mielestäni myös melkoisesti miellyttävämpi käyttää kuin mobiiliversio. Meillä kaikilla kuuntelijoilla on omat mieltymyksemme ja juuri siksi mekin tarjoamme tätä podcastia mahdollisimman monessa paikassa kuunneltavaksi.

 

Uniikit kuukausittaiset lataukset Eminen podcast 2019

Seuraamme kuukausittain Eminen podcastin analytiikkaa, ja niistä muun muassa kuuntelumäärien kasvu suhteessa kuuntelualustaan ja suosituimpiin aiheisiin ovat sellaisia, jotka meitä kiinnostavat. Eminen podcast on meille erinomainen media huomion voittamisesta tietoisuuden ja yleisön koon kasvattamiseen, mieltymyksen syntymisestä Eminen brändin vahvistumiseen ja siitä luontevasti konversioihin. 

Mitä välineitä minä käytän Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin tekemiseen

 • Apple Mac Pro -tietokone.
 • Word jaksojen kirjoittamiseen ja excel jaksojen suunnitteluun ja backlogin ylläpitämiseen.
 • Tietokoneessa valmiina oleva QuickTime Player -jaksojen nauhoittamiseen.
 • Blue Yeti -mikki (USB).
 • Akustiikaltaan sopivaa tilaa. Nauhoitan tyypillisesti jaksot kotona vaatehuoneessa, koska siellä on loistava akustiikka. Ei tähän välttämättä mitään studiota siis tarvita!
 • Dropbox tiedostojen edestakaiseen jakamiseen podcastin editoijalle.
 • Libsyn -podcastin hostaamiseen ja jaksojen jakamiseen.
 • Eminen podcast-sivu sekä blogi jaksojen teema-artikkelien julkaisuun.
 • Canva podcastin kuvituskuvien tekemiseen.
 • Trello julkaisukalenterin ylläpitämiseen.
 • Sosiaalinen media ja Buffer jaksojen markkinointiin.
 • Linktree Instagramissa ja Twitterissä jaksokohtaisten URL:ien jakamiseen.
 • Libsynin ja Soundcloudin analytiikkatyökalut datan keräämiseen.

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle. Se ilmestyy joka maanantai. Susanna tarjoilee varsin liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen Susanna Rantasen kehittämä konsepti ja markkinoinnin metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisia ja sosiaalisia markkinoinnin keinoja hyödyntäen. Se on kehitetty erityisesti modernien kasvuyritysten skaalautumistarpeita ajatellen.

#115 – Podcast markkinoinnissa ja brändin rakentamisessa

#115 – Podcast markkinoinnissa ja brändin rakentamisessa

Huomaan sosiaalisen median keskusteluiden perusteella, että podcast markkinoinnissa alkaa olla yhä useamman henkilöbrändin rakentajan ja brändimarkkinoijan huulilla. Eikä ihme, sillä podcastien suosio on kasvanut kasvamistaan Yhdysvalloissa jo vuodesta 2014, ja nyt myös Euroopassa ja Pohjoismaissa. Vaikka podcastaamisen kulttuuri on vielä todella alkutekijöissään täällä Suomessa, pidempään podcastanneet tietävät, miten vaikuttava media oma podcast voikaan olla.

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa puhutaan podcastista ja podcastaamisesta brändin rakentamisen välineenä. Ensi viikon jaksossa kerromme tarkemmin siitä, miten meillä Susanna tekee tätä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastia. 

Mikä on podcast?

Vuoden 2019 aikana on tapahtunut selkeä laajemman yleisön havahtuminen podcasteihin, ensisijaisesti kuuntelijan roolissa. Olen kuitenkin ollut mukana viimeisen 6 kuukauden aikana useissa some-keskusteluissa, joissa on kysytty neuvoja ja vinkkejä oman podcastin aloittamiseen. 

Podcast on kuin puheohjelma radiossa, jossa tyypillisimmin kaksi tai kolme henkilöä keskustelevat jaksossa nimetystä aiheesta. Useimmiten keskustelu edustaa muotoa: yksi haastattelee, toinen vastaa, tai yksi moderoi ja kaksi keskustelee.

Podcasteilla on myös lukuisia lajityyppejä. Suurin ryhmä lienee erilaiset viihteelliset podcastit. Suomessa ainakin puheissa kuulostaa siltä, että “suuri” yleisö kuuntelee tunnettujen lifestyle-bloggarien podcasteja, crime-podcasteja sekä sijoittamiseen, omaan talouteen ja rahaan liittyviä podcasteja.

Omana kategorianaan ovat bisnespodcastit, joiden määrä on Suomessa vielä aika maltillinen. Laadukas bisnespodcast voi tarjota yritykselle merkittäviä mahdollisuuksia tietoisuuden kasvattamiseen ja oman brändin rakentamiseen.

[teema-artikkeli jatkuu alla]

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | Stitcher Radiossa | iTunesissa | Spotifyssa

Jakson kesto: 35:22 min

Vaikuttava Työnantajabrändi strategiavalmennus

Jakson sisältö:

 • Mikä podcast on?
 • Kurkistus podcastaamisen lyhyeen historiaan
 • Podcastaaminen Yhdysvalloissa ja Euroopassa
 • Podcastaamisen kasvuun liittyvät trendit
 • Miksi podcastaaminen on niin kovassa kasvussa?
 • Mitä podcastaamiseen tarvitaan?
 • Onko podcastaaminen vaikeaa?
 • Mitä hyötyä podcastaamisesta voi yritykselle olla?
 • Miten oman podcastin suosiota voi mitata?

Näitä podcasteja me kuuntelemme

Koko meidän tiimi kuuntelee tietysti Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastia. Sen lisäksi meidän suosikkeihin kuuluvat seuraavat hyväksi todetut podcastit.

Näitä Siiri kuuntelee:

Auta Antti Spotifyssa >>

“Tämä on ihan suvereeniu ykkönen! Ihana Antti Holma vastaa siinä kuuntelijoiden pulmiin ja kysymyksiin mistä tahansa aiheesta. Vastaukset ovat aina anttimaisen empaattisia ja huutonaurua aiheuttavia.”

From the heart conversations with Rachel Brathen Spotifyssa >>

“Psykologiaa, meditaatiota ja hyvinvointijuttuja.”

Nonsense by Alexa & Linda Spotifyssa >>

Hei Beibi Spotifyssa >>

“Jaetulla kolmossijalla nämä molemmat, koska on vaan kiinnostavaa urkkia itselleen samaistuttavia elämän asioita, kun niitä joku niin avoimesti haluaa jakaa.”

Näitä Eve kuuntelee:

Radio Sodoma Spotifyssa >>

Siirin listalla oleva Auta Antti.

“En voi sille mitään, että Antti Holma on niin hemmetin hauska! Molemmat podcastit ovat suosikkejani. Haluaisin joskus luoda itse jotain yhtä hauskaa ja nerokasta! Antti auttaa nollaamaan aivot sisällöllä kuin sisällöllä.”

Bufferin The Science of Social Media Spotifyssa >>

“Tämän podcastin kuunteleminen on jäänyt viime aikoina vähän asiakastöiden jalkoihin, mutta tästä podista saa hyviä vinkkejä someen ja markkinointityöhön. Ja jos ei vinkkejä, niin ainakin herättää ja kasvattaa omaa tietoutta.”

Ted Talks Daily Spotifyssa >>

“Tästä podcastista tulee korviin aina kaikkea mahdollista. Kuuntelen lähinnä itseni kehittämismielessä. Spotifyn esittelyteksti kuvaa hyvin tätä podia: thought provoking ideas on every subject imaginable.”

Muun muassa näitä Susanna kuuntelee:

Jenni Alexandrova ja Menestyjänaiset Suplassa >>

“Tosi hyvä kattaus kiinnostavia naishenkilöitä Jennin empaattisessa haastattelussa.”

Rikastamo Suplassa >

“Vedän kotiinpäin. Raha ja oman talouden hallinta on tärkeä aihe noin yleisesti. Tämä podcast siksi, että tunnen molemmat juontajat ja heistä Terhi on vielä läheinen ystäväni.”

 Bonfire Businessmedian podcast Soundcloudissa >>

“Suomalaisen bisneselämän vaikuttajia ja mielipidejohtajia ajankohtaisista teemoista digitalisaatiosta johtamiseen, työnantajabrändistä asiakaskokemukseen ja tekoälystä yrityskulttuuriin. Jokaiselle jotain.”

Linkhumanin The Employer Branding Podcast >>

“Lontoossa Link Humans -firmaansa pyörittävä Ruotsin kollega Jörgen haastattelee korporaatiokokoluokan työnantajakuvasta vastaavia ihmisiä maailmalta.”

Social Pros Stitcher Radiossa >>

“Laaja kattaus sosiaalisen myynnin ja markkinoinnin teemoja.”

Social Media Marketing Podcast Stitcher Radiossa >>

“Ensimmäinen podcast, jota aloin kuuntelemaan säännöllisesti vuonna 2015, ja kuuntelen yhä lähes jokaisen jakson.”

Näitä Tanja kuuntelee:

“Tässä on oma podcastien TOP 3 -listani. Näitä minä kuuntelen.”

 1. Vaikuttava Työnantajabrändi Spotifyssa >>

 2. Tulevaisuus hanskassa Spotifyssa >>

 3. Harvard Business Review IdeaCast Spotifyssa >>

Nämä eminaattori-alumni Roosa nostaa omalle listalleen:

“Käytän podcasteja eniten ihan viihteellisiin tarpeisiin.”

 1. Nonsense by Alexa & Linda Spotifyssa >>
 2. Yksillä Suplassa >>
 3. Kaverin puolesta kyselen Apple Podcasteissa >>

Nämä crime-kategorian podcastit eminaattori-alumni Henna nostaa omalle listalleen:

“Minä kuuntelen pääasiassa crime-kategorian podeja. Ainakin voin suositella, jos crime kiinnostaa.”

 1. My Favourite Murder Spotifyssa >>
 2. Crime Junkie >>
 3. Up and Vanished Apple Podcasteissa >>
 4. In the Dark Apple Podcasteissa >>

Katso myös:

Ylen 71 podcast-suosikkia >>

Asennemedian tuottamat podcastit >>

Jaksossa hyödynnetty taustamateriaali podcastaamisesta

Why podcasting matters to marketing (Infographic) >>

Podcasting in Europe is an American Trend crossing the Atlantic >>

Tech Crunch: Spotify now lets you add podcasts to playlists >>

Audio is the video – Will podcasts finally take over in Europe >>

Advance B2B: Podcast B2B-markkinoinnissa: Hyödyt, soveltuvuus, mittaaminen, aiheen valinta >>

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle. Se ilmestyy joka maanantai. Susanna tarjoilee varsin liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen Susanna Rantasen kehittämä konsepti ja markkinoinnin metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisia ja sosiaalisia markkinoinnin keinoja hyödyntäen. Se on kehitetty erityisesti modernien kasvuyritysten skaalautumistarpeita ajatellen.