Blog : EMINE

Eveliinan urakehitys Eminessä: vuodessa HR-sisältömarkkinoinnin asiantuntijaksi

Eveliinan urakehitys Eminessä: vuodessa HR-sisältömarkkinoinnin asiantuntijaksi

Miltä Eveliinan urakehitys Eminessä näyttää ensimmäistä vuosipäivää juhlittaessa? 

Meille tullessaan, Eveliina oli työskennellyt in house -rekrytoinnin parissa vuoden verran. Täällä Eminessä Eveliina hyppäsi HR-sisältömarkkinoinnin pariin ja on kehittynyt huimaa vauhtia asiantuntijan rooliin ensimmäisen vuotensa aikana. Tällainen kehitystahti on näemmä mahdollista, kun sopivat olosuhteet, soveltuva osaamistausta ja valtaisa innostus kohtaavat. Tiivis puolen vuoden perehdytysaika vaihtui syksyllä itsenäisempään työskentelyyn asiakasprojekteissa.  

Tutustu Eveliinan ensimmäisen Emine-vuoden tulokaskokemuksiin (blogisarja) >>

Urakehitys Eminessä

Eminen kokoisesta yrityksestä saattaa herkästi ajatella, ettei urakehitys tai osaamisen kehitys voi olla kauhean merkittävää.

Moni mieltää urakehityksen myös vertikaalisena urapolkuna kohti päällikkö- ja johtotason tehtäviä ja pettyy, jos yrityksessä on matala hierarkia ja sen vuoksi vähän päällikköpaikkoja tarjolla.

Matalan hierarkian yrityksissä urakehitys on mahdollista myös tarjoamalla ns. horisontaalisia, eli saman tasoisia vastuita, joissa oma työnkuva monipuolistuu ja osaaminen laajenee.

Urakehitys Eminessä hyödyntää sekä osaamisen laajentamista että osaamisen syventämistä. Pitkän perehdyttämisvaiheen (6 kk) jälkeen meillä Eminessä sovitaan kullekin vuosittaiset osaamisen kehittymisen kohteet. Hyödynnämme siinä sekä asiakasprojektien kautta tulevia mahdollisuuksia että Emine-yhtiön sisäisiä vastuita ja kehittämisen kohteita.

Eveliinan osaamisen kehitys Eminessä

Ensimmäisen Emine-vuoden aikana Eveliina pääsi hiomaan taitojaan erilaisten HR-markkinointisisältöjen tuottamisessa. Hän kirjoitti asiakkaille muun muassa uratarinoita, työpaikkailmoituksia, blogiartikkeleita, somepäivityksiä ja videoprojektien käsikirjoituksia. Asiakastöiden rinnalla Eveliina keskittyi oppimaan markkinoinnin analytiikkaa ottamalla vastuun Eminen oman markkinoinnin analytiikan säännöllisestä seuraamisesta ja havaintojen tekemisestä Eminen markkinoinnin optimointiin.

Aiempaa rekrytointikokemustaan Eveliina on päässyt kehittämään saatuaan vastuun Eminen inbound rekrytointiliidien hoivaamisesta ja talent poolista huolehtimisesta. Terve itseluottamus omaan asiantuntemukseen on päässyt kasvamaan kohisten.

Ensimmäisenä Emine-vuotenaan Eveliina kertoo myös löytäneensä etsimänsä työn merkityksen. Työnantajien opastaminen työnantajakuvan rakentamisessa ja rekrytointimarkkinoinnissa näyttää toistuvasti tuottavan iloa sekä asiakkaille että heidän työnhakijoille.

“Hyvät sisällöt auttavat ehdokkaita arvioimaan, onko kyseinen työnantaja heitä varten”, Eveliina summaa eminaattori-työnsä laajempaa vaikutusta.

“Jos työpaikkaa Eminessä ei olisi vuosi sitten ollut tarjolla, olisin todennäköisesti edennyt rekrytointi- tai HR-polkua johonkin toiseen yritykseen. Silloin en olisi päässyt näin inspiroivan ja luovan työn pariin, jota kohtaan tunnen suurta paloa.”

Jos työpaikkaa Eminessä ei olisi ollut vuosi sitten tarjolla, Eveliina olisi luultavasti hakeutunut johonkin toiseen yritykseen jatkamaan aiempaa työtään rekrytoinnin parissa tai muissa HR-tehtävissä. Hän kokee, ettei se olisi ollut sitä, mitä aidosti olisi halunnut tehdä, mutta olisi todennäköisestiu sellaista polkua kuitenkin edennyt.

Emine ei ole päästänyt helpolla

Pelkkää hymyä Eveliinan ensimmäinen työvuosi ei ole aina ollut. Esimerkiksi noin nelikuisena eminaattorina Eveliina lähetti asiakkaalle työpaikkailmoituksen, jonka sisältöön asiakas ei heti mieltynyt. Sparrailtuaan asiaa Susannan kanssa, Susanna tuli myös muistuttaneeksi, miten tärkeää on lähettää asiakkaille vasta valmis ja viimeistelty tuotos. Asiakkaat ovat tottuneet saamaan meiltä korkeatasoisia tuotoksia, ja uutena työntekijä on tärkeää varmistaa kollegoilta, milloin materiaali on valmis asiakkaan silmille.

Vaikka tämä oli Eveliinalle kova kolahdus, hän koki sen myös opettavaisena.

“Susanna tunnistaa potentiaalin ja koulii löytämästään aihiosta staran. Se vaatii uudelta työntekijältä paljon työtä – epävarmuuden sietämistä ja jatkuvan korjaavan palautteen kestämistä.”

 “Tällä oppiprosessilla ja punakynällä on tavoite: kehittää tulokkaasta osaava asiantuntija,” Eveliina kertoo.

Perehdytyksen aikana Eveliina pääsi HR-markkinoinnin asiantuntijan kasvupolulle ja kehittyi ensimmäisen vuoden aikana taitavaksi kirjoittajaksi sekä sisällöntuottajaksi.

“Olen kiitollinen työkavereilleni Susannalle, Siirille ja Leolle kaikista saamistani opeista,” Eveliina jatkaa.

Eveliina ja Susanna - vuosipäiväkeskustelu urakehitys Eminessä 2020
Eminessä vuosipäiväkeskustelu tehdään mielellään kävelypalaverina – jos säät vain sallivat.

Mihin Eveliinan osaamisen kehitys keskittyy Eminessä tulevana vuonna?

Eveliina odottaa erityisesti sitä, että hänen sisältömarkkinointiosaamisensa kehittyisi edelleen kohti strategiasta kumpuavaa HR-markkinointisuunnittelua. Sitä Eveliina pääsi oppimaan jo ensimmäisenä vuonna osana kahden eri asiakkaan jatkuvaa HR-markkinoinnin yhteistyötä. Toinen näistä projekteista on ollut rekrytointimarkkinointisuunnitelman jalkauttamista henkilöstövuokraus-yritysasiakkaalle, toinen puolestaan työnantajakuvan kehittämistä koskevaa markkinointiviestintää. 

“Osaamisen kehitys HR-sisältömarkkinoinnin saralla on ollut vauhdikasta, enkä epäile tämän oppimisprosessin loppuvan. Odotan tulevaa vuotta innolla.“

Eveliina ja Susanna ovat nyt summanneet Eveliinan ensimmäisen Emine-vuoden kokemuksia ja oppeja ja päättäneet osaamisen kehittymisen painopisteistä tälle tulevalle vuodelle. Vaikka eminaattorin kehittymispolkuun vaikuttaa aina tietysti se, mitä asiakkaat haluavat Eminestä ostaa, pystytään näinkin pienessä yrityksessä ohjaamaan yksilön osaamisen kehittymistä haluttuun suuntaan.

Tulevalle vuodelle Eveliinalla oli vuosipäiväkeskusteluun mentäessä muutama toive:

 1. Omien sosiaalisten vahvuuksien hyödyntäminen entistä paremmin asiakastyössä.
 2. Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -metodin kokonaisvaltaisempi ymmärtäminen, erityisesti strategiasta kumpuavan sisältömarkkinoinnin suunnittelussa.
 3. Kirjoittamisen taitojen hiomisen jatkaminen ja rikkaampaan tekstiin johtavan sanavaraston kasvattaminen.
 4. Lisämyyntiin satsaaminen ja yhden ihan oman uuden asiakkaan hankkiminen.
 5. Omaan some-näkyvyyteen panostaminen.

Näistä toiveista sovittiin Eveliinan työlle ja osaamisen kehittymiselle tavoitteet.

Eveliinan 3 tärkeintä oppia ensimmäisenä Emine-vuonna

 1. Sisällöntuotanto

“Olen oppinut kirjoittamaan uratarinoita, blogiartikkeleita ja työpaikkailmoituksia sekä tuottamaan sosiaalisen median julkaisuja enemmän strategisista lähtökohdista huomioiden Informaatioajan Hakijan Polun.

 1. Luottamuksellisten asiakassuhteiden rakentaminen 

“Olen oppinut empaattista ja lämmintä lähestymistä konsultin roolissa, opastavaa mentaliteettia.”

 1. Oman työn johtaminen 

“Olen oppinut oman työaikani aikatauluttamista, työtehtävien priorisointia sekä oman tuottavuuteni maksimointia. Ne kuulostavat karuilta, mutta ovat oikeasti tosi tärkeitä konsulttityössä, jossa myydään omaa osaamista ja työaikaa asiakkaille.”

Lue Eveliinan alkutaipaleesta Eminessä Tulokaskokemuksia-blogisarjasta >>

Verkostoidu Eveliinan kanssa Linkedinissä >>

Uusi työpaikka: Mihin kokenut tulokas kiinnittää huomiota?

Uusi työpaikka: Mihin kokenut tulokas kiinnittää huomiota?

Uusi työpaikka Eminessä on ollut pitkään unelmani, ja nyt perehdytys uuteen työhön on tiiviisti käynnissä.

Tänään on 24. työpäiväni täällä. Uunituoreena eminaattorina olen jo hiukan päässyt näkemään, kuinka hyvin ennakkokäsitykseni, mielikuvani ja odotukseni Eminestä työpaikkana vastaavat todellisuutta. Tästä alkaa viisiosainen blogisarja, jossa kerron tulokaskokemuksistani.

Olin ennakkoon lukenut lähes kaiken saatavilla olevan materiaalin Eminestä, kuunnellut valtaosan podcasteista, osallistunut kahteen Susannan (Susanna Rantanen, Eminen perustaja) valmennukseen, tavannut tulevan tiimin ja myös soittanut Eminen entiselle työntekijälle Iidalle kysyäkseni hänen kokemuksistaan eminaattorina.

Kun kerroin lähipiirilleni työpaikanvaihtoaikeistani, he halusivat tukea minua ja myös pitää minusta hyvää huolta. Olimme yhdessä yhtä aikaa innoissamme, mutta tällaisia orastavia huolenaiheita heillä ja osittain myös minulla itselläni oli:

 • “Sun uusi työmatkasi on ajallisesti melko pitkä. Ehditkö enää nähdä sun lapsia iltaisin?”
 • “Susanna on hyvin aikaansaava ja odottaa korkeaa laatutasoa. Mahdatko Tanja pysyä hänen odottamassaan työtahdissa? Tässä on myös vaaranpaikka palaa loppuun.”
 • “Susannalla on niin selvät sävelet siinä, miten hän toimii. Voiko Eminellä toimia muulla kuin Susannan tavalla? Onko siellä tilaa sun omille ajatuksillesi ja persoonallesi?”

Kaikkiin näihin kysymyksiin minulla ei vielä uutena tulokkaana ole vastausta, mutta moni murhe on jo ratkaistu.

Kuinka uusi työpaikka ja perhe sopivat yhteen?

Minulla on 6- ja 7-vuotiaat lapset. Heillä on harrastuksia, juhlia, retkiä ja ota kouluun mukaan pehmolelu, maitotölkki, tyyny, lelu, eväät, muovipussi, lempikirja, sesonkivihannes, naamiaisasu tai sinulle tärkeä ihminen -päiviä. Olen huomannut, että sujuva arki ei synny itsestään, vaan vaatii ennakointia ja erilaisia helpottavia järjestelyitä. Esimieheni Susannan kanssa olimmekin jo ennakkoon sopineet, että aloitan Eminessä nelipäiväisellä työviikolla.

Täällä Eminessä etänä työskentely on “uusi normaali” ja toimistopäivät harvinaisempia. Ekaluokkalaiseni nauttii siitä, ettei hänen enää tarvitse herätä tyhjään kotiin. Työaikani on liukuva ja pääsen kyynelehtimään lasten joulujuhliin tänäkin vuonna.

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen sekä perheystävällisyys tuntuvat olevan kaikkialla pinnalla, mutta aina ei käy ilmi, mitä ne käytännössä tarkoittavat. Jos teillä korostetaan näitä teemoja, suosittelen sinua kertomaan niistä syvällisemmin. Sairaan lapsen hoitopalvelun mainostamisen lisäksi voit kertoa esimerkiksi kokemuksia esimiesten empaattisesta suhtautumisesta lapsen sairastumiseen. Pelkkä “Tuo lapsi mukaan töihin” -päivän viettäminen ei vielä kerro, kuinka mutkatonta arkea työn ja perheen kanssa voi elää loppuina kahtenasatana työpäivänä.

Uusi työpaikka Tanjan tulokaskokemuksia Eminessä kuva 1
Osallistuin ensimmäisellä työviikolla Eminen weekly-tiimipalaveriin etäyhteydellä noroviruksen tartuntariskin vuoksi. Tämä on osuva käytännön esimerkki työn joustavuudesta.

Keskeneräisyys huippuosaajien joukossa on ihan ok

Tiesin Eminen tarjoavan asiakkailleen poikkeuksellisen korkeaa laatutasoa, joka näkyy kaikessa Eminen tekemisessä; esimerkiksi Vaikuttava Työnantajabrändi©️ -metodissa, strategisen yrityskulttuurin asiantuntemuksessa, sisältömarkkinoinnin osaamisessa, podcasteissa ja valmennuksissa. Oletin, että täällä odotettaisiin todella kovan tason osaamista jo valmiiksi.

Huolimatta aiemmasta työkokemuksestani ja menestyksestäni muissa työpaikoissani olin Emineen tullessa jonkin verran epävarma siitä, yltäisinkö täällä odotuksiin. Tässä ajatuksessani olen selkeästi erehtynyt. Jo ensimmäisinä työpäivinä jännitykseni laukesi huomatessani, että Emineen voi tulla keskeneräisenä, eikä kaikkien tiimissä tarvitse hallita ihan kaikkea täydellisesti. Jokainen asiakkaalle päätyvä tuotos kulkee Susannan tai jonkun toisen eminaattorin tarkistuksen läpi, kunnes me yhdessä koemme minun olevan valmis itsenäiseen tekemiseen.

Perehdytykseni on tavoitteellinen ja intensiivinen, mutta en ole kuitenkaan kokenut sitä kuluttavan kuormittavana. Eminessä perehdytykseni itse asiassa kestää koeajan verran eli kuusi kuukautta, joten minulle on annettu runsaasti aikaa päästä kärryille. Jo kahdeksan viikkoa ennen työni aloitusta alkoi vapaaehtoinen “esiperehtyminen”, jonka aikana pystyin tutustumaan uuden työpaikan käytäntöihin, asiakkaisiin, ohjeisiin ja viestintään yrityksen sisäisten tiedostojen avulla. Seurasin myös tulevan tiimini WhatsApp-keskustelua ennen työsuhteen alkua. Tätä suosittelen lämpimästi muillekin yrityksille!

Tanjan tulokaskokemuksia uusi työpaikka Eminessä - Tanja ja Susanna
Viikoittaiseen tiimipalaveriin osallistumalla uusi tulokas pääsee nopeasti tilanteen tasalle, ja kerää samalla hiljaista tietoa yrityksen kulttuurista.

Saako vahvoja näkemyksiä kyseenalaistaa?

Tunsin Susannan jo ennakkoon päättäväisenä ja kunnianhimoisena yrittäjänä. Hänen julkisessa esiintymisessään korostuvat vahvat mielipiteet, alan perinteisten käytäntöjen haastaminen ja erinomaisella tavalla alan osaajien kirittäminen. Millainen näin vahvana persoonana näyttäytyvä vaikuttaja on esimiehenä ja työkaverina? Voivatko Eminen työntekijät haastaa hänen näkemyksiään?

Minulle on syntynyt syvä luottamus Susannan asiantuntemukseen. Oikeastaan toivoisin, että voisin kytkeä hänen päästään letkun omaan päähäni ja imeä kaiken sen asiantuntemuksen, jota Susanna on vuosien työllä saavuttanut. Tulokkaana koen pelkästään hyvänä asiana, että Eminessä on selkeät konseptit, joiden mukaan me eminaattorit toimimme. Tässä katson asiaa asiakkaan näkökulmasta: he voivat aina luottaa siihen, että Emineltä saa laadukasta palvelua, joka perustuu lukuisten kokemusten kautta jalostuneeseen asiantuntemukseen.

Minussa asuu kuitenkin myös kehittäjähenki, kyseenalaistaja ja realisti — en pystyisi piilottamaan ristiriidassa olevia ajatuksiani, jos tällainen tilanne tulisi esiin. Otin tämän itse puheeksi ensimmäisessä kannustuskeskustelussa, jollaisia minulle uutena tulokkaana järjestetään kerran kuukaudessa. Ilahdutti, että Eminessä on toivottavaakin keskustella tiimin sisäisestä vuorovaikutuksesta, toiveista ja huolista. Tunnen, että täällä halutaan tutustua minuun perustasoa syvemmin.

Ja kyllä, sain luvan haastaa Susannan ajatuksia.

Seuraavassa Eminen Tulokaskokemuksia-sarjan osassa kerron asiakasprojekteihin pääsystä ja millaisia asioita itse odotan perehdytykseltä.

Haluaisin oppia tuntemaan sinut! Verkostoidu kanssani Linkedinissä! >>

Lue Eminen vinkit perehdyttämiseen blogista tai kuuntele podcastina

Miten uusi työntekijä saadaan nopeammin tuottavaksi?

Miten perehdyttäminen Eminessä on käytännössä järjestetty?

Millaisia tavoitteita Eminen perehdytykseen on asetettu?

 

#116 Eminen podcast Eminen brändin rakentamisessa

#116 Eminen podcast Eminen brändin rakentamisessa

Tämä Eminen podcast lähti kytemään mielessäni alkuvuodesta 2017 käytyäni San Diegossa Social Media Marketing World -konferenssissa. Podcastit olivat kovasti tuolloin tapetilla Yhdysvalloissa. Sain ḱonferenssista rutkasti inspiraatiota ja käytännön vinkkejä oman podcastin tuottamiseen ja tekemiseen. Koska Vaikuttava Työnantajabrändi -konsepti oli minulla samaan aikaan työnalla, ajattelin kokeilla minkälainen foorumi oma podcast voisi olla Vaikuttava Työnantajabrändi -ajattelun lanseeramisessa ja avaamisessa tavoittelemallemme yleisölle.

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa kerron omien kokemusten kautta siitä, miten minä tätä Eminen Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastia itse teen ja tuotan. Kuulet, mitä työvaiheita minulla jaksojen toteuttamiseen liittyy ja kuinka paljon aikaa podcastin säännöllinen tuottaminen meiltä joka viikko vie. Kerron myös Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin tilastoja,  ja jaan tämän podcastin pääasialliset hyödyt meille tähän mennessä. 

Kurkkaa myös edellisen jakson teema-artikkeli ja kuuntele jakso “Podcast markkinoinnissa ja brändin rakentamisessa” >>

Eminen podcast Eminen oman brändin rakentamisessa

Vaikuttava Työnantajabrändi -podcast lanseerattiin kesäkuun puolivälissä, 2017. Kesäinen julkaisuaika oli tarkkaan suunniteltu, sillä halusin optimoida yleisön huomion voittamisen aikaan, jolloin tavoittelemallani yleisöllä olisi luontaisesti parempi mahdollisuus tutustua uuteen podcastiin uudenlaisessa mediassa.

Vuosi 2017 oli minulle itselleni ensimmäinen vuosi Eminessä sataprosenttisella käyttöasteella. Emine oli saanut pyöriä omalla painollaan aiemmat vuodet minun keskittyessä kehittämään ja kaupallistamaan Heebo-softaa. Kun päätin luopua tuosta liiketoiminnasta, oli luontaista siirtyä täyspainoisesti Emineen.

Eminen haasteena oli tuolloin se, että yleisö sotki säännöllisesti Heebon ja Eminen keskenään, ja minulla oli kokonaisuuteen nähden liian vahva oma henkilöbrändi. Sen lisäksi, että kukaan ei tuntenut Emineä, Eminen edustama niche-markkinaa ei ollut edes olemassa ennen Emineä, joten meillä oli melkoinen haaste ylipäätään osaamiseemme ja palveluihimme liittyvän tarpeen tunnistamisessa ja synnyttämisessä tässä markkinassa. Kun kyse on toimialasta, jossa ei ole totuttu ostamaan mitään muuta kuin rekrytointipalveluita, mediatilaa työpaikkailmoitteluun, koulutuksia sekä yksittäisiä tutkimuksia ja niihin liittyviä projekteja, aika nollasta lähdettiin pienin voimin liikkeelle.

Halusimme tällä työllä häivyttää minuun henkilönä kohdistuvan huomion ja Eminen tiimin osaamiseen liittyvän huomion välistä epäsuhtaa. Päätin testata onko podcast siihen hyvä media.

Valitsin podcastin mediana siksi, että:

 • Videoiden tekeminen on edelleenkin liian työlästä ja kallista. En pysty sitoutumaan videosisällön tuottamiseen brändin rakentamisen kannalta tarpeellisella rytmillä ja julkaisusyklillä.
 • Huomion voittaminen ja ylläpitäminen pelkällä bloggaamisella alkoi käydä jo silloin koko ajan haastavammaksi ja haastavammaksi, koska blogisisällön tarjonta oli voimakkaassa kasvussa.
 • Olin itse kuunnellut aktiivisesti businesspodcasteja jo parin vuoden ajan ja ymmärtänyt niiden kuluttamiseen liittyvän melkoisen potentiaalin.
 • Eminen omassa freelancer-verkostossa oli valmiiksi tuttu, joka lupautui podcastini tuottajaksi.

[teema-artikkeli jatkuu alla]

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | SuplassaStitcher Radiossa | iTunesissa | Spotifyssa

Jakson kesto: 57:11 min

Jakson sisältö:

 • Mikä sai minut innostumaan oman podcastin tekemisestä
 • Mitä työvälineitä hankin ja käytän nykyään podcastin tekemiseen
 • Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin tuotantovaiheet
 • Miten suunnittelen jaksojen aiheet
 • Kuinka paljon minulta kuluu aikaa jokaisen yksittäisen jakson tekemiseen julkaisuvalmiiksi saakka
 • Mitä muuta työtä podcast-jakson tekemiseen liittyy kuin jakson suunnittelu ja nauhoittaminen
 • Miten me markkinoimme Eminen podcastia
 • Mitä hyötyä Eminelle on yrityksenä ollut tästä podcastista
 • 10 vinkkiäni bisnespodcastaamiseen

Eminen podcastin työvaiheet

(1) Jakson aiheen ideointi ja suunnittelu

Tätä teen koko ajan. Kerään ideoiden backlogia sekä itse että saan sinne toiveita tiimiltä ja podcastin kuuntelijoilta. Backlogin lisäksi pidän erikseen aikataulua jaksoista ja niiden julkaisuajankohdista. Suunnittelen jaksojen julkaisuja esimerkiksi ajankohtaisten tapahtumien, vuodenaikojen ja yleisömme työhön liittyvien tiettyjen toistuvien teemojen mukaan. Mutta jätän myös tilaa “maailmalta tulevien”, Vaikuttavan Työnantajabrändin kehittämiseen vaikuttavien uutisten ja ajankohtaisten asioiden käsittelyyn. 

Eminen podcastin tuottamiseen kuluva aika

(2) Jakson käsikirjoittaminen

Alkuun en käsikirjoittanut jaksoja lainkaan. Se johti siihen, että jaksojen julkaisuhetkellä minun piti käyttää uudelleen aikaa valmiin jakson kuuntelemiseen voidakseni kirjoittaa siitä blogiin teema-artikkelin. Säästääkseni tässä omaa aikaani aloin käsikirjoittamaan jaksot valmiiksi. Nauhoitan jaksoja koko ajan useitakin viikkoja etukäteen tuotantoputkeen. En siten pysty enää julkaisuhetkellä muistamaan, mitä olin monta viikkoa aikaisemmin jaksossa puhunut.

En kuitenkaan lue jaksoja paperista sanatarkkaan vaan puhun suunnittelemani asiat, lisään väliin ajatuksia tai vaikkapa sattumuksia, joita on tapahtunut jakson käsikirjoittamisen ja nauhoittamisen välillä. En myöskään kirjoita koko jakson sisältöä näihin blogiteksteihin, vaan teema-artikkeli koostuu sekä jakson pääkohtien kiteytyksestä että usein myös lisäinformaatiosta jakson aihetta koskien. Näin lukija saa jaksosta pääkohdat, jollei ehdi tai halua kuunnella, ja kuuntelija saa jakson lisäksi jotain muutakin.

Yhden jakson käsikirjoittamiseen menee keskimäärin 2 h aiheesta riippuen.

(3) Jakson nauhoittaminen

Nauhoitan jaksot lähes poikkeuksetta kotona meidän vaatehuoneessa. Siellä on hyvä akustiikka nauhoittamiseen. Silloin harvoin, kun podcastissa on vieras, nauhoitamme jakson meidän toimistolla. Siellä ei taas ole niin hyvä akustiikka, joka kuuluu varmasti jaksoista.

Nauhoitan yhdellä otolla koko setin. Se on ihan helppoa, koska olen ennakkoon suunnitellut huolella jakson sisällön. Olemme jakson editoijan kanssa sopineet yhteiset pelisäännöt miten toimin, jos tulee joku poikkeustilanne, joka pitää editoida ääniraidasta pois. 

Eminen podcast on tosi asiapitoinen podcast, jossa menen usein aika syvälle jakson aiheeseen. Jaksot ovat poikkeusetta pitkiä. Pyrin pitämään ne kuitenkin enintään tunnin mittaisina. Nauhoitusaikaan kuluu hieman vähemmän, mitä jakson lopullinen julkaisumitta on. Eminen podcastin jaksot ovat kestoltaan keskimäärin siinä 45-50 minuutin kieppeillä. Lataan nauhoitetun jakson Dropboxiin jaettuun kansioon, josta se poimitaan editoitavaksi ja palautetaan takaisin julkaisuvalmiina.

Yhden jakson nauhoitus vie minulta tällöin keskimäärin 45 minuuttia. 

(4) Jakson editointi julkaisuvalmiiksi

Editointityön meille tekee Joonas Villanen, jonka kanssa teemme paljon muitakin omia ja asiakkaiden projekteja.

Editointiin Joonakselta kulunee arviolta ehkä enintään 15 min kauemmin, mitä raakamateriaalin kesto on. 

Editointi julkaisuvalmiiksi vie keskimäärin 1 h.

(5) Jakson valmistelu julkaisuun

Eminen Vaikuttava Työnantajabrändi -podcast ilmestyy maanantaiaamuisin. Aamuisin siksi, että tavoitan silloin myös aamun työmatkaliikenteen. Maanantaisin siksi, että minulla on koko viikko käytettävissä yleisön koon maksimointiin.

Aloitan jakson julkaisun valmistelut aina jo viikonloppuna, sillä julkaisutyö vie tosi paljon aikaa. Tähän työvaiheeseen kuuluu:

 • Uuden blogiartikkelin avaaminen Eminen blogiin. Tästä muodostuu jakson teema-artikkeli, eli tämä jota nytkin luet.
 • Blogitekstin kirjoittaminen ja mahdollisten jaksossa puhuttujen lähteiden, ihmisten, tiedostojen tms. linkkien hakeminen blogiartikkeliin.
 • Blogitekstin ja jakson kuvituksen työstäminen.
 • Jakson tekstien muokkaaminen ja kuvitusten tekeminen Libsyniin julkaisualustalle.
 • Tekstin hakukoneoptimointi.
 • Tekstiä koskevien some-julkaisutekstien kirjoittaminen valmiiksi markkinointivaihetta varten.

Tähän jakson julkaisun valmisteluvaiheeseen minulta kuluu 2-3 h.

(6) Jakson julkaisu maanantaiaamuisin

Maanantaiaamuisin aloitan podcastin julkaisusta heti herätessäni, klo 6. Avaan blogista artikkelin luonnoksen, viimeistelen sen. Avaan Libsynistä jakson draftin, tarkistan, että kaikki on kunnossa, sillä julkaisun jälkeen en voi tehdä enää mitään korjauksia. Kun jakso lähtee levitykseen, se lähtee levitykseen sellaisenaan. Alussa tein tässä monta virhettä, mutta niistä oppii, eikä se nyt niin vakavaa ole.

Kun jakso on eetterissä, päivitän linkit Linktree:hen. Linktree on “linkkipuu”, jossa voimme jakaa useamman suoran linkin haluamiimme kohteisiin sosiaalisten medioiden profiileissa, joissa voi natiivisti käyttää vain yhtä linkkiä. Koska Soundcloud on pääasiallinen tämän podcastin kuuntelumedia tällä hetkellä, päivitän vielä manuaalisesti Soundcloudiin automaattisesti Libsynistä menneen jakson kuvaustekstin. Sen automaattinen muoto on kuin kirjainoksennus. Pidän tärkeänä kuuntelijakokemusta ja viilaan siksi tekstin helppolukuisemmaksi ja puoleensavetävämmäksi jakson kuuntelijalle.

Päivitän jakson tiedot Trellon julkaisukalenteriin ja kerron tiimille, mitä markkinointiapua tarvitsen heiltä jaksoon.

Tämän jälkeen teen käsin julkaisut uudesta jaksosta Instagramiin sekä omaan, Eminen että @hr_podcast -profiileihin, Linkediniin omaan profiiliini sekä kyseisen jakson teemojen mukaisiin Linkedin-ryhmiin ja Facebookiin teeman mukaisiin ryhmiin ja Eminen omiin profiileihin.

Tähän varsinaiseen jakson julkaisuun minulta kuluu vielä 2-3 h.

(7) Jakson julkaisumarkkinointi viikon aikana

Kutakin jaksoa julkaisumarkkinoidaan vielä pariin otteeseen viikon aikana erilaisin tekstein ja kulmin 1-2 kertaa sosiaalisissa medioissa. 

Tähän kuluu vielä työaikaa keskimäärin 1 h / kerta, eli 2 h / viikko.

Lisäksi minulla mennee jopa 1 h / viikko näihin julkaisuihin liittyviin keskusteluihin osallistumiseen, kommentoijille ja yleisesti ottaen kuuntelijoiden kysymyksiin vastaamiseen sekä somedialogin ylläpitämiseen sen luontaisen elinkaaren ajan algoritmin vivuttamiseksi.

Lisäksi seuraan podcast-analytiikkaa ja teen siitä huomioita tiimillemme kuukausittain. Tähän työhön minulla menee vielä 1 h / kk.

Eminen podcast vie aktiivista työaikaa 10-12 h joka viikko

Eminen podcastin tekeminen vie valtavasti aikaa. Ellei se olisi vaikuttanut suunnitellulla tavalla Eminen brändin rakentamiseen, en tietystikään käyttäisi siihen tätä määrää aikaa. Kyseessä on kuitenkin yrittäjän työviikosta pari päivän investointi joka ikinen viikko! Tämä aika on pois laskutettavasta työstä, joten on selvää, että en todella tee tätä huvikseni ja omaksi ilokseni!

Mutta tämä podcast todella tuottaa meille arvoa! Ja kuten kaikessa brändin rakentamisessa, kyse on maratoonista, jonka hyöty tuloutuu pidemällä aikajaksolla. Ajan kuluessa se tuottaa enemmän ja enemmän arvoa suhteessa pienemmällä panostuksella.

Jotta tällainen panos todella tuottaa, sisällön on oltava erittäin laadukasta, kuuntelukokemuksen on oltava erinomainen, kuuntelijan saaman välittömän arvon on oltava erinomaista ja ennen kaikkea: podcastin julkaisuun on sitouduttava päästäkseen säännöllisesti tavoittelemansa yleisön arkirutiineihin osaksi. Heidän huomiostaan kilpailevat kaikki heidän elämänsä tarpeisiin liittyvät tahot.

Eminen podcastin tuottama hyöty Eminen brändin rakentamisessa

Kuten kaikki brändin rakentaminen, myös Eminen brändin rakentaminen on maratooni, jossa tavoiteltavien hyötyjen saavuttaminen vie aikaa. Olemme päättäneet investoida markkinoinnissa oman, laadukkaan sisällön tekemiseen huolella valituille kohdesegmenteille. Mittaamme sisältömarkkinointimme tuottamaa hyötyä niin tarkkaan kuin se meidän resursseillamme on suinkin mahdollista ja järkevää.

Nyt 2,5 vuoden podcastaamisen jälkeen on nähtävissä selkeä, tuottamamme sisällön vaikuttavuuden trendi Eminen brändiin liittyen. Mittaamme vaikuttavuutta muun muassa seuraavin mittarein:

 1. Tietoisuus Eminestä ja Vaikuttava Työnantajabrändi -konseptista.
  • Myyntitapaamisten saamisen helppous ja tapaamisessa tavattavien henkilöiden tietoisuus meistä.
  • Websivu-trafiikki, bounce rate ja sisällöissä kulutettava aika.
  • Podcastin kuuntelumäärät
  • Sosiaalisten medioiden yleisön koon kasvu
 2. Mieltymys Emineen 
  • Palaavat sivukävijät.
  • Yleisön suora palaute.
  • Yleisön Emineä, Eminen sisältöjä, Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastia sekä koko konseptia ja palveluitamme koskevat maininnat ja suositukset yleisömme omissa feedeissä.
  • Itseään julkisesti Eminen faneiksi kutsuvan yhteisön koko.
  • Uudelleen ostavien asiakkaiden määrä ja mieltymys Emineen yhteistyökumppanina.
 3. Konversiot
  • Web-sivulle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.
  • Kaupallisten inbound-yhteydenottojen määrä ja näistä yhteydenotoista tuloutuvien kauppojen määrä ja arvo.
  • Rekrytoinnin inbound-liidien määrä.
  • Inbound-liidinä saapuneen tulokkaan perehdyttämiseen ja tuottavaksi saamiseen kuluva aika vs. aikana ennen podcastia.
  • Rekrytoinnin kokonaiskustannus.

Kaikilla näillä mittareilla mitattuna näemme koko ajan vahvistuvaa tietoisuuden, mieltymyksen ja konversoiden kasvua. Brändiin vahvasti uskovana ja brändin rakentamiseen myös asiakkaitamme opastavana yrityksenä seuraamme nimenomaan vaikuttavuutta pidemmällä tähtäimellä, sillä emme myy bulkkia, eikä ydinbisneksemme ole nopean kaupan bisnestä. Samalla tulee testatuksi Vaikuttavan Työnantajabrändi -konseptin markkinoinnin metodin todellinen vaikutus ja arvo, koska teemme omaa brändityötämme tismalleen samoin ohjein ja tekniikoin.

Missä podcastia kuunnellaan?

Podcasteja voi kuunnella tänä päivänä useammalta podcast-“alustalta”. Oman datamme valossa näyttää siltä, että Soundcloud on suosituin kuuntelualusta. Soundcloud-kuuntelumäärät kasvavat meillä eniten suhteessa muihin.

Kun aloitimme vuonna 2017, eniten tätä podcastia kuunneltiin suoraan tästä blogiartikkelista avautuvasta kuunteluikkunasta. Sittemmin nimenomaan mobiilisovellusten käyttö on ajanut selainkuuntelumahdollisuuden ohi kaasupohjassa.

Eminen podcast - suosituimmat kuuntelualustat

Spotify on meidän kuunteluvaihtoehdoista selvästi kasvussa. Johtunee siitä, että Spotify on viime aikoina parantanut podcastien kuunteluun liittyviä ominaisuuksia huomattuaan podcastien kuunteluun liittyvän nousevan trendin. Kuuntelen itse pääsääntöisesti vain Stitcher Radio Apissa tarjolla olevia podcasteja, sillä pidän eniten sen sovelluksen toimintalogiikasta. Soundcloudin selainen versio on mielestäni myös melkoisesti miellyttävämpi käyttää kuin mobiiliversio. Meillä kaikilla kuuntelijoilla on omat mieltymyksemme ja juuri siksi mekin tarjoamme tätä podcastia mahdollisimman monessa paikassa kuunneltavaksi.

 

Uniikit kuukausittaiset lataukset Eminen podcast 2019

Seuraamme kuukausittain Eminen podcastin analytiikkaa, ja niistä muun muassa kuuntelumäärien kasvu suhteessa kuuntelualustaan ja suosituimpiin aiheisiin ovat sellaisia, jotka meitä kiinnostavat. Eminen podcast on meille erinomainen media huomion voittamisesta tietoisuuden ja yleisön koon kasvattamiseen, mieltymyksen syntymisestä Eminen brändin vahvistumiseen ja siitä luontevasti konversioihin. 

Mitä välineitä minä käytän Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin tekemiseen

 • Apple Mac Pro -tietokone.
 • Word jaksojen kirjoittamiseen ja excel jaksojen suunnitteluun ja backlogin ylläpitämiseen.
 • Tietokoneessa valmiina oleva QuickTime Player -jaksojen nauhoittamiseen.
 • Blue Yeti -mikki (USB).
 • Akustiikaltaan sopivaa tilaa. Nauhoitan tyypillisesti jaksot kotona vaatehuoneessa, koska siellä on loistava akustiikka. Ei tähän välttämättä mitään studiota siis tarvita!
 • Dropbox tiedostojen edestakaiseen jakamiseen podcastin editoijalle.
 • Libsyn -podcastin hostaamiseen ja jaksojen jakamiseen.
 • Eminen podcast-sivu sekä blogi jaksojen teema-artikkelien julkaisuun.
 • Canva podcastin kuvituskuvien tekemiseen.
 • Trello julkaisukalenterin ylläpitämiseen.
 • Sosiaalinen media ja Buffer jaksojen markkinointiin.
 • Linktree Instagramissa ja Twitterissä jaksokohtaisten URL:ien jakamiseen.
 • Libsynin ja Soundcloudin analytiikkatyökalut datan keräämiseen.

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle. Se ilmestyy joka maanantai. Susanna tarjoilee varsin liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen Susanna Rantasen kehittämä konsepti ja markkinoinnin metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisia ja sosiaalisia markkinoinnin keinoja hyödyntäen. Se on kehitetty erityisesti modernien kasvuyritysten skaalautumistarpeita ajatellen.