Työnantajamaine leviää – Tunnekokemukset muotoilevat työnantajabrändiä nuorten osaajien silmissä

työnantajamaine

Työnantajamaine on tärkeässä osassa työnantajabrändin rakentumisessa. Työnantajamaine syntyy kaikille yrityksille ilman yrityksen tietoista työtä asian eteen. Se on yksilöllinen kokemus ja jokaisella kokijalla voi olla erilainen mielikuva yrityksestä. Työnantajabrändi taas on tietoista brändityötä, jolla tavoitellaan tunnettuutta ja haluttua toimintaa ennalta määritetyissä kohderyhmissä. Vahva ja moderni työnantajabrändi vetää puoleensa yrityksen kannalta ideaaleja ammattilaisia nyt, mutta se kiinnostaa myös tulevaisuuden […]

Minkälainen on luotaantyöntävä työnantajakuva? Työnhakijan näkökulma.

Työnantajakuva blogi header

Minkälainen on luotaantyöntävä työnantajakuva? Olin vielä hiljattain aktiivinen työnhakija ja tulin kohdanneeksi monenlaisia työnantajia työnhakuprosessini aikana. Kun yritys ei ole tuttu, työnhakija muodostaa mielikuvansa yrityksestä sen perusteella, mitä hän näkee, kokee ja kuulee. Työnantajakuva, jonka Emine on luonut, ja jota täällä vahvistetaan erilaisten some- ja blogisisältöjen kautta, sai minut lähettämään avoimen hakemuksen Emineen. Tässä Untuvikon […]

Mikä sytyttää modernin nykyihmisen motivaation? 3 teesiä nuoren ammattilaisen näkökulmasta

Motivaation 3 teesiä

Tein opinnäytetyönäni ammattikorkeakoulussa tutkimuksen luovuuden ja motivaation muodostumisesta työympäristössä. Aiheen aikaisempi tutkiminen on saanut minut pohdiskelemaan aihetta oman motivaationi syntymisen kautta uusissa työtehtävissä. Mikä sytyttää modernin nykyihmisen motivaation? Viime viikot uudessa ympäristössä ja uuden tekemisen äärellä ovat saaneet minut tuntemaan itseni virkistyneeksi. Olen pohtinut, mikä on se juttu, joka tästä eminaattori-elämästä tekee niin palkitsevaa ja […]