Eminen blogi

#125 Onko teillä hyvät urasivut? | Vaikuttava Työnantajabrändi -podcast

#125 Onko teillä hyvät urasivut? | Vaikuttava Työnantajabrändi -podcast

Mitä hyvät urasivut pitävät sisällään?

Mitä hyvät urasivut ylipäätään tarkoittavat? Eikö “hyvä” ole kuitenkin subjektiivinen käsitys?

Urasivut ovat rekrytoinnille sama kuin yrityksen tuotteita ja palveluita koskevat verkkosivut myynnille. Urasivut ovat myös ainoa HR-markkinoinnin media, josta meillä on täysi kontrolli. Siksi urasivut kannattaa nostaa HR-markkinoinnin pääasialliseksi mediaksi ja varmistaa sivulle päätyneen osaajan puolelle voittaminen ja vähintään seuraajaksi käännyttäminen.

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa puhutaan urasivuista, ja erityisesti siitä, miten urasivujen sisällöillä ja asioiden esittämisjärjestyksellä voidaan vaikuttaa sivuilla kävijän meitä meitä koskevaan ajatteluun, kokemuksiin, ja myötävaikuttaa hänen muuntumistaan vähintään seuraajaksemme mutta jopa avoimeksi rekrytoinnin liidiksi.

Mikä tekee urasivuista hyvät urasivut?

Hyvät urasivut löytyvät helposti, vastaavat sekä aktiivisen työnhakijan että passiivisen työnhakijan mielessä oleviin kysymyksiin, ovat ajantasalla, kuulostavat ja näyttävät juuri siltä, miltä yrityksessä työskentely tuntuu ja kuljettavat sivuilla kävijää Hakijan Polun vaiheiden mukaan eteenpäin kohti yrityksen toivomaa konversiota.

Kun sivulla kävijä pystyy muutaman sekunnin vilkaisulla vastaamaan seuraaviin kysymyksiin, urasivut ovat meidän mielestämme hyvät:

 • Mitä töitä tässä yrityksessä tehdään?
 • Näkisinkö itseni tässä yrityksessä töissä?
 • Vastaako tämä yritys työelämäpulmiini ja -tarpeisiini?
 • Miten tähän yritykseen voi hakea töihin (vinkit, prosessi, yhteystiedot, call to action -painike tms.)?

Lisäksi hyvien urasivujen kuvamaailma kiteyttää sen, miten yrityksessä on tapana töitä tehdä, minkälainen tunnelma yrityksessä on ja minkälaista kulttuurityyppiä yritys edustaa.

Haluatko meiltä Urasivujenne Auditin ja suositukset urasivujen vaikuttavuuden parantamiseen? 

Kysy meiltä lisätietoa ja vastaamme sinulle viipymättä >>

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | Suplassa | Stitcher Radiossa | iTunesissa/Apple podcastissa | Spotifyssa

Jakson kesto: 28:00 min

Jakson sisältö

 • Miksi kasvuyrityksen kannattaa panostaa hyviin urasivuihin?
 • Mitä eroa on rekrysivulla ja urasivulla?
 • Minkälainen on hyvä, vaikuttava urasivu?
 • Onko urasivujen päivittäminen IT-hanke?

“Minkälaiset ovat hyvät urasivut: 3 asiaa, jotka löytyvät houkuttelevilta urasivuilta” >>

“Podcast #62: Urasivut Inbound-rekrytoinnin tukena” >>

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle.

Tässä maanantaisin ilmestyvässä HR-markkinointipodcastissa tarjoillaan liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen Susanna Rantasen kehittämä metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisen ajan kasvuyrityksille. Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentamisessa hyödynnetään sisältömarkkinointia, vaikuttavaa viestintää sekä sosiaalista mediaa kasvuyrityksen strategisesti ideaaliin kohdeyleisöön vaikuttamiseksi.

#124 Miten strategia ja suunnitelma eroavat toisistaan? | Vaikuttava Työnantajabrändi -podcast

#124 Miten strategia ja suunnitelma eroavat toisistaan? | Vaikuttava Työnantajabrändi -podcast

Strategia ja suunnitelma ovat kaksi eri asiaa. Parhaimmillaan ne ovat tukiessaan toinen toistaan. Jostain syystä strategia ja suunnitelma sekoittuvat myös keskenään. Yksinään strategiasta ei ole juuri mitään hyötyä. Yksinäinen suunnitelma on pahimillaan sarja irtonaisia ideoita, joista uupuu punainen lanka. 

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa kiteytetään, miten strategia ja suunnitelma eroavat toisistaan. Koska kyseessä on Vaikuttava Työnantajabrändi -podcast, tarkastelemme asiaa tietysti HR-markkinoinnin näkökulmasta.

Strategia ja suunnitelma: tehokas työpari, yksinään usein saamattomia

Monessa yrityksessä on jo tehty tai pohditaan ja budjetoidaan työnantajabrändin tai työnantajakuvan kehittämistä. Budjetoinneissa varataan sivuun rahaa joko strategiatyöhön tai työnantajakuvan viestintäsuunnitelmaan. Ottaen huomioon, kuinka paljon ja kuinka pitkään HR-markkinointi on ollut reaktiivista ja ad hoc -ideointia, tämä on erittäin hieno kehityssuunta. Valitettavasti nämä kaksi nähdään toisensa korvaavina toimenpiteinä, kun itse asiassa suunnitelma seuraa strategiaa.

Strategia on vasta piirustus, havainnekuva siitä, miltä valmiina näyttää. Suunnitelma purkaa strategian tarkempiin toimenpiteisiin, aikatauluttaa, budjetoi ja delegoi tehtävät. Työstä vastaava johtaa strategian jalkauttamista suunnitelman avulla. 

Ilman toimeenpanemista yhtä tyhjän kanssa

Valmistahan ei tule varmuudella, ellei suunnitelmaa toimeenpanna. Yksinään strategialla ei ole mitään virkaa. Suunnitelman laatiminen ilman strategiaa on vain sarja irtonaisia ideoita. Strategia ja suunnitelma ovat ajatuksia paperilla, ennen kuin ne pannaan toimeen.

Tavoitteiden saavuttaminen ja halutun vaikuttavuuden aikaansaaminen edellyttää:

 • Strategiaa, joka muodostaa havainnekuvan siitä, miltä on tarkoitus valmiina näyttää.
 • Suunnitelmaa, joka yksilöi, aikatauluttaa, budjetoi ja delegoi toimenpiteet, joilla valmis on tarkoitus synnyttää.
 • Toimeenpaneminen on vasta se vaihe, jossa alkaa tapahtua. Kun siinä toimeenpannaan suunnitelmaa, joka on johdettu strategiasta, saadaan todennäköisimmin aikaan sitä, mistä on isossa kuvassa eniten hyötyä, ja josta on katsottu syntyvän paras arvo ja ROI yritykselle. 

Näin käytetyt resurssit, eli panoksemme hinta muuntuu todennäköisimmin takaisin yritykseen palautuvaksi arvoksi. Tätä rahakirstun päällä istuva johto edellyttää kaikilta, jotka tulevat rahaa ja resursseja kinuamaan, tai ura-askeleita pyytämään. Siksi sinunkin kannattaa oppia strategisen työn koko kaari, ja ymmärtää strategian ja suunnitelman erot sekä toimeenpanemisen rooli.

Minkälainen on hyvä strategia? >>

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | Suplassa | Stitcher Radiossa | iTunesissa/Apple podcastissa | Spotifyssa

Jakson kesto: 27:37 min

Jakson sisältö

 • Työnantajabrändistrategian ja työnantajakuvastrategian todennäköiset erot
 • Mikä on employer branding -strategia, eli työnantajabrändistrategia?
 • Miten työnantajabrändistrategia eroaa rekrytointistrategiasta?
 • Miten rekrytointistrategia eroaa rekrytointimarkkinointistrategiasta?
 • Strategian tehtävä
 • Strategian ja suunnitelman keskeiset erot
 • Mitä (HR-markkinoinnin) suunnitelma tyypillisesti sisältää?
 • Missä vaiheessa suunnitelman sisältämät toimenpiteet yleensä budjetoidaan?
 • Miten strategia ja suunnitelma tukevat toisiaan?

Työnantajabrändi, tavoitteet ja mittarit >>

Työnantajabrändin rakentamisen tavoitteet >>

The Three Types of HR Marketing >>

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle.

Tässä maanantaisin ilmestyvässä HR-markkinointipodcastissa tarjoillaan liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen Susanna Rantasen kehittämä metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisen ajan kasvuyrityksille. Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentamisessa hyödynnetään sisältömarkkinointia, vaikuttavaa viestintää sekä sosiaalista mediaa kasvuyrityksen strategisesti ideaaliin kohdeyleisöön vaikuttamiseksi.

#123 Minkälainen on hyvä strategia? | Eminen podcast

#123 Minkälainen on hyvä strategia? | Eminen podcast

Strategiaosaaminen on erilaisten tutkimusten ja selvitysten valossa kuulemma heikkoa Suomessa. Se on huolestuttavaa, sillä mitä kiivaammaksi työelämän tahti menee ja mitä kaaottisemmalta yritysten toimintaympäristöt tuntuvat, sitä tärkeämpää on ohjata työtä selkeän suunnitelman mukaan.

Tunnistamme termit “iso kuva”, “missio”, “visio”, ja arvotkin luontuvat jo puheemme parteen työelämässä ja johtamisessa. Strategiakaan ei terminä ole vieras, mutta puhutko sinä strategiaa? Johdetaanko teidän organisaatiossa työtä jonkin selkeän strategian mukaan? Mitä strategia tarkoittaa yrityksellenne ja miten se näkyy johtamiskulttuurissanne?

Tässä Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jaksossa puhutaan hyvän strategian tunnusmerkeistä, strategisesta ajattelusta ja ymmärryksestä sekä strategisen osaamisen merkityksestä urakehitykselle.

Hyvä strategia raamittaa toimintasuunnitelman, ja pitää arjen ad hoc -vapaana

Hyvä strategia on erinomainen tuki arjen työlle, sillä se mahdollistaa paremman hallinnan tunteen sekä ajankäytön että priorisoinnin suhteen. Hyvä strategia näyttää suunnan ja antaa työllemme sekä selkeät raamit että onnistumisiin johtavat askelmat.

Hyvä strategia osoittaa myös mille kaikelle voi sanoa ei. Ja se saattaa olla yksi hyvän strategian merkittävimmistä arvoista arjen ajankäyttöä ajatellen.

Ylipäätään strategialla tarkoitetaan sarjaa ylemmän tason valintoja, joihin on päätetty sitoutua tietyksi ajanjaksoksi. Huomaan asiakkaiden kanssa strategioita tehdessämme usein pelkoa tai epävarmuutta tehdä strategialle ominaisia päätöksiä ja tarpeellisia valintoja. Strategisen johtaminen keskeisiä arvoja on lupa keskittyä siihen, mistä sovittiin, ja mikä vie meitä kohti asettamiamme tavoitteita. 

Esimerkiksi HR:lle tyypillisiä strategioita ovat rekrytointistrategia, rekrytointimarkkinointistrategia ja työnantajakuvastrategia, mutta myös osaamisstrategia tai esimerkiksi työhyvinvointistrategia. Rekrytointistrategia jalkautetaan rekrytointiprosessin avulla. Rekrytointimarkkinointistrategia ja työnantajakuvastrategia ovat tyypillisimmin Hr-markkinoinnin strategioita. Niiden jalkauttamista kuvaava suunnitelma voisi olla nimeltään rekrytointimarkkinoinnin suunnitelma ja vaikkapa työnantajakuvaviestinnän suunnitelma.

7 askelta vaikuttavampaan rekrytointistrategiaan >>

[teema-artikkeli jatkuu alla]

Kuuntele jakso

Kuuntele jakso tietokoneen desktopilla | Soundcloudissa | Suplassa | Stitcher Radiossa | iTunesissa | Spotifyssa

Jakson kesto: 33:56 min

Jakson sisältö

 • • Mitä strategia tarkoittaa?
  • Miksi strateginen osaaminen on ammatillisesti tärkeää?
  • Miksi ad hoc -strategia on myös sinulle ammatillinen uhka?
  • Minkälainen on hyvä strategia?
  • Mitä hyötyä hyvästä strategiasta on tekijälle?

strategia valmennusbanner 30.1.2020

Strategian jalkauttamisesta tehdään lyhyemmän tähtäimen, tarkempi toimenpidesuunnitelma

Kun iso kuva on piirretty, siirrytään suunnittelemaan ne toimenpiteet, joilla valitut tavoitteet aiotaan annetussa aikataulussa saavuttaa. Suunnitelma on aina strategiaa tarkempi ja konkreettisempi, ja toimenpiteet ovat myös mielellään aikataulutettuja.

Toimeen ryhdytään vasta, kun suunnitelma on tehty ja toteuttaminen voi alkaa. Valitettavan usein arjessa on tapana kulkea päinvastaiseen suuntaan: ryhdytään toimeen, sen jälkeen vähän suunnitellaan, ja strategiaan päästään, jos päästään.

Strategiaosaaminen on kasvavissa määrin tärkeä osaamisen alue kaikille, jotka mielivät liikkeenjohdollisiin tehtäviin. Koska suomalainen strategiaosaaminen on surkealla tasolla, jokainen, joka tämän osaamisen kehittämiseen satsaa kasvattaa varmuudella omaa markkina-arvoaan. Strategiaosaamisen ja strategialla johtamisen merkitys vain korostuu digitaalisen murroksen ja kiihtyvän toimintaympäristön muuttumisen vuoksi.

Miten niin suomalainen strategiaosaaminen on heikkoa?

Suomalaista strategiaosaamista on tutkittu ja selvitetty jokseenkin paljon vuosien saatossa. Säännölliseen tahtiin media raportoi tuloksista ja kirjoittaa juttuja, jotka kuvaavat sitä, miten strategisen osaamisen surkeassa tasossa ei näytä tapahtuvan juuri minkäänlaista muutosta. Vai mitä mieltä olet itse esimerkiksi näistä muutamista alle linkatuista jutuista, joita on ilmestynyt jo vuosikausia?

Vuonna 2007: Tivi: Suomessa ei osata strategiaa >>

Vuonna 2014: Talouselämä: “Yritysten strategiat ovat hukassa” >>

Vuonna 2016: “Strategiaosaaminen on hukassa kaupungeissa ja kunnissa” >>

Vuonna 2016: “Suurin osa ylimmästä johdostakaan ei muista omaa strategiaansa” >>

Vuonna 2017: “Suomalainen strategiaosaaminen on huolestuttavalla tasolla..” >>

Vuonna 2018: Kauppalehti: “Vain prosentilla yrityksistä on hyvä strategia. Kannattava kasvu ei ole strategia.” >>

Vuonna 2019: “Suomalaisyhtiöiden vitsauksena heikot tai olemattomat strategiat..” >>

Oma kokemukseni strategiaosaamisesta eri toimialan ja eri kokoluokan yrityksissä on kyllä tutkimusten ja selvitysten kanssa yhdenmukainen. On asiakasyrityksiä, joissa on äärimmäisen selkeät strategiat ja tavoitteet, mutta on myös asiakasyrityksiä, joissa strategian olemassaolo on mysteeri.

Tyypillisintä on kuitenkin se, että strategia on kyllä olemassa, mutta se tehtiin hankkeena. Hankkeena tehdyn tai hankkeeksi suunnitellun strategian ongelma on se, että kun se vihdoin on valmis, se siirtyy menneisyyteen. Arki kulkee kuitenkin eteenpäin, ja jos strategia ei hengitä sitä samaa arkea,  se harvoin jalkautuu arjen toimenpiteiksi. 

Yleisin strategia, johon minä olen törmännyt, on nimeltään Ad hoc -strategia. Se on irrallisten ideoiden ja toimenpiteiden “strategia”, jossa keskitytään toteuttamaan arjessa  yksittäisiä, toisistaan irrallisia ideoita, päähänpistoja ja toimenpiteitä, joiden tuottamaa arvoa on vaikea mitata, sillä ad hoceille ei ole asetettu realistisia tavoitteita.

“Ad hoc -strategia, eli irrallisten ideoiden ja toimenpiteiden strategia on kokemukseni mukaan yleisin yritysten jalkauttama strategia.”

Strategia ei ole irtotehtävä, harjoitus eikä hanke

Yksi keskeinen, tänä päivänä korostuva välttävän strategiaosaamisen merkki on se, kun strategia mielletään hankkeeksi. Strategiahankkeella on alku ja loppu, ja sen päätyttyä toteutettu hanke kuitataan tehdyksi ja siirretään historian kansiin.  

Harvard Business Schoolissa strategiaa opettava, professori Cynthia A. Montgomery korostaa strategiajohtamisessa sitä, ettei strategia ole yksittäinen harjoitus. Hänen mukaansa strategia ja johtaminen kietoutuvat arjessa tiukasti yhteen. Hänen mukaansa strategian tehtävänä on kuvata, mitä organizaatio aikoo olla, miksi ja kenelle siitä on hyötyä. 

Cynthia A. Montgomery (Youtube): Why traditional strategy planning needs a make over >>

Cynthia A. Montgomery (kirja): The Strategist – Be the leader your business needs >>

Hyvä strategia ei tule valmiiksi vaan kulkee toteuttamisen arjessa työn ohjaajana

Ehkä keskeisintä myös Montgomeryn ajattelussa strategioista on se, että ne eivät nykyisessä toimintaympäristössä voi tulla varsinaisesti valmiiksi, sillä niiden tulee elää muotisanan mukaan ketterästi yrityksen digitaalista transformaatiota tukevana ydinajatuksena siitä, mitä kohti ollaan menossa. 

Sama ajattelu koskee muuten myös Vaikuttava Työnantajabrändi -strategiaa. Olen päätynyt puhumaan siitä strategisena viitekehyksenä korostaakseni tätä uudenlaista roolia ja luonnetta, jossa strategian on oltava riittävän elastinen, jottei sitä tarvitse muuttaa koko ajan suunnitelmien eläessä ja toimenpiteiden jalostuessa eteenpäin mentäessä.

Vaikuttava työnantajabrändi© -podcastista

Eminen Susanna Rantasen käsikirjoittama ja juontama Vaikuttava Työnantajabrändi© -podcast on suunnattu modernien kasvuyritysten johdolle, markkinoinnille ja HR:lle.

Tässä maanantaisin ilmestyvässä HR-markkinointipodcastissa tarjoillaan liiketoimintalähtöistä ja luovaa ajattelua talent-yleisöön vaikuttamiseksi.

Vaikuttava Työnantajabrändi© on Eminen Susanna Rantasen kehittämä metodi työnantajabrändin rakentamiseen digitaalisen ajan kasvuyrityksille. Vaikuttavan Työnantajabrändin rakentamisessa hyödynnetään sisältömarkkinointia, vaikuttavaa viestintää sekä sosiaalista mediaa kasvuyrityksen strategisesti ideaaliin kohdeyleisöön vaikuttamiseksi.