Blog : työnantajakuvan kehittäminen

3 ideaa – Miten innostaa tiimi mukaan yrityksen Instagram-viestintään?

3 ideaa – Miten innostaa tiimi mukaan yrityksen Instagram-viestintään?

Kaipaatko vinkkejä innostamaan tiimiäsi tuottamaan sisältöä yrityksen Instagram-viestintään?

Useimmat modernit työnantajayritykset ovat aktivoituneet hyödyntämään Instagramia viestinnässään. Instagram onkin toimiva media työnantajakuvan rakentamisessa, kun sitä käyttää suunnitelmallisesti. Instagram tarjoaa talent-kohdeyleisölle kurkistusikkunan yrityksen sisälle.

Ehkä vähän huomaamatta Instagramin suomalainen käyttäjäkunta on kasvanut jo yli miljoonaan. Arvokas vertailutieto HR-ammattilaisille lienee se, että se on hieman enemmän kuin suomalaisten käyttäjien määrä Linkedinissä.

Miten innostaa tiimi mukaan Instagram-viestintään?

Miten innostaa tiimi mukaan yrityksen Instagramiin?

Opastan usein asiakkaitamme työnantajakuvan rakentamisen tehostamiseen Instagramin tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Monet innostuvat kanavan helppoudesta ja visuaalisten keinojen monipuolisuudesta yrityksen tärkeimpien viestien välittämisen tukena. Kun yritysprofiili on luotu ja HR on intoutunut tuottamaan säännöllisesti sisältöä Instagramiin, seuraava yleinen kohtaamani pohdinnan aihe on, kuinka saataisiin myös oma tiimi innostumaan Instagramista.

Miksi työntekijät eivät ole aktiivisia yrityksen Instagram-tilillä?

Sosiaaliseen mediaan suhtaudutaan joskus vieläkin, niin kuin se olisi toissijainen työväline. Olemme varmasti kaikki kuulleet keskusteluista, joiden aiheena on ”sosiaalisen median käyttö työajalla”, tai joiden pääviesti on muistuttaa ”yrityksen edustajana toimimisesta ajasta ja paikasta riippumatta”. Nämä puheet ovat saattaneet iskostua syvällekin mieleen saaden työntekijät varpailleen sosiaalisen median kanssa. Ellei sosiaalinen media kuulu olennaisesti työnkuvaan, sen käyttö jää taka-alalle. Ei ole myöskään lainkaan harvinaista, että henkilökohtaiset profiilit pidetään visusti yksityisenä.

Työpaikoilla, joissa sosiaalisen median käyttö on suotavaa, aktiivisuuden puutteen takana voi olla niinkin yksinkertainen asia kuin yrityksen Instagram-tilin käyttöoikeus. Tiliä on vaikea käyttää, jos sen tunnuksia ei ole jaettu. Ja vaikka tunnukset olisikin jaettu, aktiivisuuden puutetta saattaa estää suunnitelman puutos: mitä siellä yrityksen tilillä saa ja kannattaa jakaa?

Nyt pitäisi siis innostaa ja rohkaista, mutta miten?

Mitä hyötyä koko tiimin Instagram-aktiivisuudesta on?

Väite siitä, että ihmisiä kiinnostaa ihmiset yritysten sijaan tuntuu olevan totta: monilla yritystileillä seuraajamäärät eivät päätä huimaa, vaikka sisältöä ladattaisiinkin Instagramiin aktiivisesti. Sen sijaan yritysten ihmiset, heistä kertovat tarinat ja omilla kasvoilla tuotetut sisällöt vetävät suurimpia tykkäys- ja seuraajamääriä puoleensa. On sanomattakin selvää, että työntekijöiden omat julkaisut ja heistä kertovat tarinat ovat omiaan työnantajakuvan luomisessa.

 

Industry62 ja Instagram-viestintä

 

3 ideaa, joilla Instagram-innostus voidaan käynnistää

1. Jakakaa yrityksen Instagram-tilin tunnukset laajemman porukan yhteiskäyttöön

Jakakaa käyttövuoroja ja antakaa ihmisille mahdollisuus kertoa itse omin kuvin työstään sekä työhönsä liittyvistä hetkistä.

2. Ideoikaa yhdessä, minkä tyyppistä sisältöä julkaistaan

Käyttökynnystä madaltaa, kun on selkeät ohjeet tai valmiita ideoita siitä, miten Instagramissa toimitaan. Kenties jokaiselle viikonpäivälle oma teema ohjaa ja inspiroi laajempaan Instagram-viestintään?

3. Julkaiskaa yrityksen tilillä kuvia ja tarinoita työntekijöistä ja heidän työstään

Työntekijöistä julkaistut ja heille merkitykselliset sisällöt innostavat heitäkin mahdollisesti jakamaan kuvia omissa kanavissaan.

 

Solita ja Instagram-viestintä

 

Näillä vinkeillä saatte erinomaisen alkusysäyksen koko tiimin Instagram-uralle. Nappaa kuva kollegasta työpisteellään tai muuten vain arkipäivän pyörteissä ja julkaise se Instagramissa. Kirjoita kuvatekstiin pieni tarina, mitä kuvassa tapahtuu ja ennen kaikkea esittele kuvassa oleva henkilö.

Kuvat kiinnostavat niin potentiaalisia työnhakijoita, kuin sisäistäkin kohdeyleisöä. Ne paitsi ilahduttavat, mutta ne myös tuovat konkreettista puolta yrityksen tekemästä työstä esiin arvokkaalla tavalla. Parhaita ovat sellaiset kuvat, jotka onnistuvat tuomaan esiin sekä työn tuoman arvon tekijälleen, sekä vielä viestimään yrityksen pääasiallista tarkoitusta.

Joka tapauksessa hyvä tapa innostaa tiimiä Instagramissa on julkaista heistä ja heidän työstään yrityksen tilille laadukkaita kuvia. Jos kuvan ottajalla on henkilökohtainen Instagram-profiili, merkitse hänet kuvaan. Laadukkaat ja työntekijälle merkitykselliset kuvat ovat sellaisia, joita hän haluaa mahdollisesti jakaa myös omille yleisöilleen omissa kanavissaan.

Oletko vasta ottamassa haltuun yrityksesi Instagramia? Lue vinkkimme Instagramin käytön ensiaskeleisiin ja tutustu myös sosiaalisen median valmennuksiimme>>

Jos kaipaat yleisesti apua siihen, millaista sisältöä kannattaa omille HR-kohdeyleisöille tuottaa ja mikä on tälle yleisölle arvokasta tietoa yrityksestä, kuuntele aiheesta podcast-jakso>>

 

Miten rekrytoija hyötyy Facebook-mobiilin uutisvirta-muutoksista?

Miten rekrytoija hyötyy Facebook-mobiilin uutisvirta-muutoksista?

Facebookin mobiilisovelluksen uutisvirta muuttuu lähiviikkojen, mahdollisesti jo lähipäivien aikana merkittävästi. Miten rekrytoija hyötyy Facebook-mobiilin uutisvirta-muutoksista?

Ensinnäkin uudistuksen tavoitteena on tehdä Facebookista mukavampi ja helpompi käyttää, kertoo sisältöalusta Medium. Tuleva muutos näkyy käyttäjälle tällä tavalla:

 1.  Vaaleampi ja yksinkertaistettu ulkoasu
 2.  Koko näytön levyiset kuvat sekä paremmin erottuvat fontit
 3.  Kommentointiin tulevat Messengeristä tutut puhekuplat
 4.  Profiilikuvat muuttuvat Instagramin tapaan pyöreiksi

Jos olet käyttänyt Facebookia mobiilissa aiemminkin, osaat varmasti käyttää sitä myös tämän päivityksen jälkeen. On varsin selvää, että yhtiö haluaa lisätä paitsi käyttäjien keskinäistä yhteydenpitoa, myös yritysten ja heidän yleisönsä välistä vuorovaikutusta.

Miten HR hyötyy Facebook-uudistuksesta?

Muutos tekee Facebookista entistäkin paremman työkalun rekrytointimarkkinoilla, sillä yksinkertaistettu ulkoasu antaa paremman estradin sisällölle. Päivityksen myötä hyvin tehdyt työpaikkailmoitukset tavoittavat käyttäjät helpommin, sillä ne ovat ikään kuin valokeilassa. Uudistettu mobiilinäkymän uutisvirta on suunniteltu siten, että sisällöt sitouttavat paremmin ja kutsuvat osallistumaan. Esimerkiksi linkkipostauksena tehdyn työpaikkailmoituksen kannalta muutokset näkyvät koko näytön levyisenä valokuvana uutisvirrassa, hieman suurennettuina reagointi-, kommentointi- ja jakamiskuvakkeina sekä miellyttävänä tekstimuotoiluna. Facebookin design-osasto olettaa näiden pienten muutosten lisäävän mobiilisovelluksessa tapahtuvaa vuorovaikutusta merkittävästi.

Lisäksi uskon, että Facebookia rekrytoinneissaan hyödyntävien kannattaa kiinnittää huomiota näihin seikkoihin:

 1. Yli puolet Facebookin käytöstä tapahtuu mobiililaitteilla – ja luku kasvaa

Varmista, että työpaikkailmoituksenne ovat helposti luettavia mobiilisti. Huono lukukokemus, eli sivu ei skaalaudu esimerkiksi puhelimen pienelle näytölle, voi tiputtaa monta potentiaalisesti kiinnostavaa hakijaa kokonaan pois. Jos ilmoitusta ei pysty lukemaan puhelimen näytöltä, se jää helposti kokonaan lukematta.

Oletko muuten testannut, miltä tuntuu lukea puhelimen näytöltä teidän yrityksenne nettisivuja ja työpaikkailmoituksia? 

 1. Nuorten aikuisten pääasiallinen Facebook-selauksen laite on älypuhelin

Onko hakemuksen lähettäminen teille mahdollista älylaitteella? Ja jos se on mahdollista, onko se miellyttävää? 

Facebookin testiyleisö on kiitellyt uuden palvelun selkeyttä, isompia kuvia ja silmiin osuvaa tekstimuotoilua. Pienet detaljitason viilaukset muodostavat paremman käytettävyyden.

Miten rekrytoija hyötyy Facebookin mobiili-uutisvirran muutoksista?
Tältä Facebookin uudet mobiilinäkymät näyttävät. Kuvan lähde: Medium

 

Miten rekrytoija hyötyy Facebookin mobiili-uutisvirran muutoksista?
Tältä näyttää muun muassa uusi linkkipostaus. Kuvan lähde: Medium

Uusiutuva Facebook parantaa vuorovaikuttamista

Sosiaalisen median yritykselle tuoma lisäarvo, ja ero virallisiin nettisivuihin, on nimenomaan sen sosiaalisessa ja vuorovaikutteisessa luonteessa.

Mobiili-uutisvirran muutoksen kenties suurin yksittäinen mahdollisuus on vuorovaikuttamisen parantuminen entisestään. Kommenttikenttien muuttuminen viestisovellus Messengeristä tuttuihin puhekupliin lisää ”kylmään” Facebookiin ripauksen humaaniutta. Saman tekee Instagramista tutut, pyöreät profiilikuvakkeet, joiden tarkoitus on korostaa käyttäjien kasvoja. Muutoksen voikin hyvällä syyllä nähdä Facebookin askeleena kohti sisarkanavaansa Instagramia. Tiesitkö, että Instagram mielletään yleisesti positiivisimmaksi sosiaalisen median foorumiksi?

Miten rekrytoija hyötyy Facebook-mobiilin uutisvirta-muutoksista?

 

Näen tässä uudistuksessa valtavan potentiaalin siihen, miten rekrytoija voi olla läsnä sosiaalisessa mediassa. Puhekuplamaiset kommenttikentät avaavat keskusteluun ystävällisen ja hieman epämuodollisemman väylän, jonka avulla voit vastata yleisösi kysymyksiin ja keskustella aitojen, yrityksestäsi kiinnostuneiden, ihmisten kanssa. Riisuttu ulkoasu puolestaan antaa visuaaliselle ilmaisulle entistäkin paremman näkyvyyden.

Facebookin käytön luonne tulee muuttumaan tuntuvasti, muokaten kanavan vuorovaikutuksen tapoja. Facebook ja Instagram ovat uudistuksen jälkeen samankaltaisempia kuin koskaan,  ja todella helppokäyttöisiä. Tämä on HR-sisältömarkkinoinnin kannalta valtavan hieno mahdollisuus vahvistaa vuorovaikutusta talent-yleisön kanssa entistä syvemmäksi.

Ihmisten käyttäytymiseen erikoistunut ekonomisti Shlomo Benartzi sivuaa skandinaavista silmää miellyttäviä verkkosivuja kirjassaan The Smarter Screen: Surprising Ways to Influence and Improve Online Behavior. Tutkimusten mukaan erityisesti suomalaiset pitävät esteettisesti kaikista miellyttävimpänä nettisivuja, joiden pääväri on valkoinen. Voimme siis olettaa, että tämä tuleva päivitys otetaan vastaan Suomessa verrattain positiivisesti. Uudistuneen mobiilinäkymän esittelyvideon voit katsoa tästä.

Lisätietoa uudistuksesta sisältöalusta Mediumin kirjoituksessa aiheesta.

***

HR somessa valmennukset Facebookiin ja Instagramiin

 

Innostuitko? Jos sosiaalinen media on sinulle vielä verrattain uusi työkalu, mutta haluaisit oppia käyttämään sitä työssäsi paremmin, toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi isännöimääni HR somessa Facebook & Instagram vasta-alkajalle -valmennukseen 29. syyskuuta! Tsekkaa valmennuksen sisältö ja ilmoittaudu mukaan rentoon, mutta opettavaiseen valmennukseen.

Mitä taidokas Instagram-käyttö on?

Mitä taidokas Instagram-käyttö on?

Eräs Twitterin käyttäjä kysyi edelliseen Instagram-artikkeliimme liittyen onko esimerkkejä yrityksistä, jotka käyttävät Instagramia taidokkaasti. Kysymys on erinomainen! Se laittaa nimittäin pohtimaan, mitä taidokas Instagramin käyttö on? 

Mitä taidokas Instagramin käyttö on?

Liiketoiminnallisessa mielessä Instagramin taidokas käyttäminen johtaa mielestäni aina tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Instagram – kuten kaikki sosiaaliset mediat – on yritykselle media, eli kanava, jonka välityksellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan yleisöönsä. Yrityskäytössä taidokas Instagramin käyttö olisi näin ollen sellaista, joka tuottaa yritykselle merkityksellisiä tuloksia suhteessa niihin tavoitteisiin, joita yrityksellä on tässä kanavassa tavoittelemaansa yleisöä kohtaan.

Miksi yrityksellä on Instagram-tili?

Mitä tarkoitusta varten yrityksen Instagram-tili on avattu? Onko se asiakkaisiin vaikuttamisen kanava vaiko potentiaalisiin työntekijöihin vaikuttamisen kanava? Aika monelle yritykselle Instagram-tili näyttää olevan julkinen, sisäinen valokuva-albumi, jolla ei näyttäisi olevan mitään erityisiä tavoitteita. 

Taidokkaan käytön määrittäminen on vaikeaa, jos tili on ”vain olemassa” ja sitä vain käytetään sattumanvaraisesti. Silloin taidokkuus on katsojan silmissä, eikä sitä voi mitata.

Mitä Instagramin taidokas käyttö on HR-tarkoituksessa?

HR-ammattilaisen käyttämä yrityksen Instagram-tili on parhaimmillaan tavoitteellisessa työnantajakuvan rakentamiskäytössä. Taidokas Instagramin käyttö tarkoittaa silloin sitä, että tiliä käytetään työnantajakuvastrategian jalkauttamisen yhtenä kanavana. Tällöin taidokasta käyttöä olisi mielestäni seuraavanlainen käyttö:

 • Tilin kuvaus on määritelty kertomaan, mitä tällä tilillä tapahtuu ja on odotettavissa. Tämä antaa tavoiteyleisölle lupauksen siitä, mitä hän saa seuratessaan tiliä.
 • Jokainen julkaisu on tehty ennalta määritelty tavoiteyleisö mielessä. Kuvat, jotka eivät liity tavoitelyleisölle annettuun lupaukseen jätetään julkaisematta. Tämä on sama juttu kuin jos reseptejä yleisölleen jakavalla Valion Facebook-tilillä alettaisiin julkaisemaan IT-osaston työpaikkailmoituksia. Yleisö kokisi todennäköisesti aika pian sellaisen viestinnän spämmiksi ja saattaisi lopettaa tilin seuraamisen.
 • Tilille on valittu työnantajakuvallisen strategian mukaiset pääviestit pääasiallisiksi tunnisteiksi (#) ja julkaistut kuvat ja videot liittyisi aina yhteen tai useampaan pääviestiin.
 • Kuvat kertoisivat työnantajalupauksesta visuaalista tarinaa.
 • Instagram-tiliä kokonaisuutena katsottaessa yleisö ymmärtäisi heti, mikä tämän yrityksen työnantajalupaus on ja miten tässä yrityksessä pääsee ammatillisesti lunastamaan asiakaslupausta.
 • Julkaisujen onnistumista analysoitaisiin aktiivisesti, ja saatua dataa hyödynnettäisiin ohjaamaan ja optimoimaan julkaisutoimintaa tavoitteiden mukaisena jatkossakin.

Taidokasta käyttöä on myös Instagramin luonteen hyödyntäminen

Koska jokaisella sosiaalisen median kanavalla on oma luonteensa, taidokkaaksi Instagramin käytön tekee myös Instagramin luonteen ymmärtäminen ja erityisesti sen hyödyntäminen. Instagramissa tehoavat tietyn tyyppiset julkaisut. Tehokkaita julkaisuja ovat esimerkiksi:

 • Visuaalisesti taidokkaat julkaisut: kirkkaat värit, asetelmat, erikoiset kuvakulmat, lähikuvat, erilaisten filtterien käyttö jne. 
 • Sitaattikuvat
 • Eläinten kuvat
 • Ruokakuvat
 • Potretit
 • Tarinallistetut kuvat ja videot

HR voi tehostaa ja tehdä Instagramin käytöstään taidokkaampaa ymmärtämällä, mikä Instagramissa tekee ihmisiin yleensä vaikutuksen ja hyödyntämällä tätä tietoa yrityksen työnantajakuvan rakentamisessa. Mitä asetelmia saamme työmielessä tehtyä? Rakennusyhtiö voisi tehdä taidokkaan asetelman raksamiehen työkalupakin sisällöstä. Miten voimme hyödyntää erikoisia kuvakulmia työnantajalupauksemme viestinnässä? Joka maanantaina julkaistavat kuvat otetaan tietystä kuvakulmasta, liittyivät ne mihin tahansa. Mitä sitaattikuvia voimme julkaista? Yrityksen liiketoimintaan liittyviä viestejä yrityksen ihmisten suusta sanottuna. Mitä potretteja voimme julkaista? Yrityksen ihmisten lähikuvia. Ja kun näistä kuvista tehdään yhtenäinen tarina esimerkiksi julkaisemalla vain henkilökuvia mustavalkoisina, jolloin ne erottautuvat tilin sisällön kokonaisuudesta, liittämällä niihin tietty tunniste, jolloin nämä kuvat ja niihin liittyvät henkilötarinat löytyy helposti samalla tunnisteella haettaessa käytetään Instagramia mielestäni taidokkaasti.

Ennen kaikkea, haluan korostaa sitä, että liiketoiminnallisessa mielessä taidokas käyttö on aina tavoitteellista, mitattavaa ja valitun median luonteen piirteiden ja vahvuuksien hyödyntämistä. Minulle on tärkeää, että yrityspäättäjät näkevät HR:n sosiaalisessa mediassa käyttämän ajan arvokkaana, yritystä liiketoiminnallisessa mielessä hyödyntävänä aikana, eivätkä viittaisi kintaalla, vähättelisi tai jopa kieltäisi sosiaalisen median hyödyntämistä. Siksi korostan tavoitteellista toimintaa, tulosten mittaamista ja analysointia ja harkitumpaa käyttämistä. Kun voimme osoittaa rahakirstun päällä istuville työmme strategisen hyödyn, nostamme omaa arvoamme heidän ongelmiensa ratkaisijoina ja stressinsä vähentäjinä. 

Tätä Instagramin taidokas käyttäminen on minun mielestäni. Oletko sinä nähnyt työnantajalupauksen taidokasta viestintää Instagramissa? Ilmianna esimerkkejä kommentoimalla tätä artikkelia alle.